Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Leeuwarder Courant en euthenasie
complotarchiveliteraturesources
Dit weekend stuurde André Vergeer me een e-mail. Dit was een reactie op een publicatie van 24-01-2013 van Jantien de Boer, journaliste en columniste van het LC. Aangezien André zijn reactie al integraal elders geplaats is heeft het geen zin om die hier te herhalen. U kunt het nalezen op de sites van KlokkenluiderOnline en BOUblog.

Wat nog wel interessant kan zijn is hoe de verhoudingen nu eigenlijk liggen tussen de gevestigde en de vrije media. Op welke wijze en door wie wordt deze zaak behandeld en wat is er nu aan journalistieke inhoudelijkheid te vinden.

De eerste editie van de Leeuwarder Courant verscheen op 29-07-1752 en werd uitgegeven door de boekdrukker Ferwerda. De krant is tot 1947 in de handen van deze familie gebleven. Zoals bij vele kranten kreeg ook deze tijdens Wereldoorlog II een NSB-redactie. Controle over de informatie verschaffing is immers noodzakelijk voor controle over je vijanden en/of onderdanen. Volgens wikipedia wilde de krant een beschaafde krant zijn en plaatste daarom slechts "serieus" nieuws en was ook principieel tegen interviews tot 1930.

Alle jaargangen zijn gedigitaliseerd en online te vinden. Dat maakt het makkelijk om te kijken wat het LC nu over de zaak Marianne Vaatstra heeft geschreven: 1.436 artikelen (peildatum: 29-01-2013). Vernauwen we de zoekopdracht met het keywoord "Demmink" dan houden we 6 artikelen over, waarvan 3 + 2 identiek. We houden er zegge en schrijve 2 over. Jawel: 800.000 pagina's in 261 jaar en maar liefst in 2 artikelen kwam Demmink ter sprake in relatie tot Marianne Vaatstra:

1) Complotdenkers: wij hebben gelijk (22-11-2012)
2) Vogelvrij voor moord-'speuders' (05-02-2011)

Is dat vreemd? Ja en Nee. Doen we hetzelfde bijvoorbeeld bij Katholiek Nieuwsblad dan krijgen we 50 hits op Demmink maar 0 in combinatie met Mariane Vaatstra. Bij Het AD krijgen we 5 over Demmink en eveneens 0 in oombinatie met Vaatstra. Het LC steekt er dus positief bovenuit, zij het dat de twee artikelen enkel gaan over de "complot-denkers" zelf en niet inhoudelijk over hun gedachtegoed. Een tweede reden waarom dat vreemd is is dat het geografische verspreidingsgebied van het LC in het hart ligt van deze moordzaak. Een beetje journalistieke speurder heeft de bronnen dan ook letterlijk binnen handbereik.

Toch wordt er niet gespeurd en blijven de reacties op de circulerende alternatieve theorieën beperkt tot aanvallen op de persoon, en niet op de inhoud. Logisch want de krant wil enkel "serieus nieuws" brengen en "geen interviews". De titel van het artikel van 24-01-2013 dekt dan ook de lading niet. Het stelt: "Iedereen vindt iets in de Vaatstra-zaak". Iedereen, behalve het LC! Wat het LC wel vindt is wat anderen vinden. Roddel en achterklap dus, haaks staand op de filosofie van "serieuze krant". Het LC staat qua oplage in de middelmoot van regionale dagbladen en is dalende. Als dit de strategie wordt om het lezeraantal weer op te krikken dan moet er waarschijnlijk nog verder gezonken worden tot het niveau wat Jantine noemt "het wereldwijde riool dat internet is geworden".

Ik voel me beledigd door een bewering van Jantien: "Complotdenkers hebben waanzinnige theorieën over een samenzwering rond de moord om asielzoekers en pedofielen buiten de schijnwerpers te houden." In tegenstelling tot de naam van deze site voel ik mijzelf zeker geen complotdenker. Dat heb ik in een ander artikel reeds uitgelegd. Bovendien kan het hebben van een theorie geen enkel bezwaar zijn en is dat niet per definitie waanzinnig. Kritisch analyseren lijkt mij juist de doelstelling van een krant. Als we zien dat Boudine van BOUblog 2 academische titels heeft en ik er zelfs 3 dan is het te kort door de bocht om te denken dat complotdenkers dom zijn. Die uitdaging durf ik wel aan te gaan.

Ik heb me pas zeer recentelijk verdiept in deze casus. Het verschil tussen mij en Jantien is dat ik me verdiept heb. Ik heb uren aan geluids- en beeldfragmenten afgespeeld, tientallen artikelen gelezen. En bovenal achtergrond informatie en niet het standaard ANP riedeltjes. Zo heb ik vorige week nog eens de tegenstrijdige persverklaringen van het OM besproken. Ik weet niet of Demmink, Friso, Nijpels en dergelijke hiermee iets van doen hebben. Ook is volstrekt onduidelijk of, en zoja, welke rol er is weggelegd voor asielzoekers, Duitsers, buitenplaatsen, satanische genootschappen. Maar op voorhand alle alternatieven uitsluiten is minstens zo erg als alle alternatieven insluiten.

In mijn ogen is een journalist die niet op onderzoek uitgaat maar zich beperkt tot op de man spelen bezig met journalistieke euthenasie. Enkel een mening uiten kunnen de bloggers ook wel. Maar in de praktijk blijken die meer research te verrichten dan de "professionals". ik zal het Jantien dan ook makkelijk maken. Voor haar onderzoek hoeft ze haar kantoor niet uit. Gewoon één simpel vraagje:

Binnen de diverse "complot theorieëen" zou één van de opties zijn dat de Duitser Ludger Dill een centrale rol heeft gespeeld in de verdwijning (let op: ik zeg niet moord). En hoe centraal die rol mogelijk zou kunnen zijn blijkt uit deze foto in het LC. De man is inmiddels overleden, maar staat hier centraal in de krant (pal in het midden met het hoedje op). Dat kan natuurlijk toeval zijn. Net als de 666 en de 322 op deze foto.Het zou Jantien evenwel sieren als ze met een plausibele uitleg komt en ons wat achtergrondinformatie kan geven over de eigen foto van het LC. En als ze er echt zin in krijgt om complotters te weerspreken dan kan ze, zoals André ook al aangaf, eens trachten wat inhoudelijke argumenten aan te voeren in plaats van zich op de man te richten. Op mijn research pagina staan nog genoeg vragen open waar ze zich op kan storten. Daar is een krant mee vol te schrijven. Op die wijze zou het LC weer een lezenswaardige bron van informatie worden en hoeft ze niet af te zakken tot ons "riool-niveau".

Ik ben slechts een blogger en geen journalist. Desondanks wil ik Jantien alle gelegenheid geven tot wederschrift (het wederhoor heb ik reeds gelezen in haar column). Hieronder heeft u alle ruimte. Ga uw gang, ik zal u geen belemmeringen opleggen.author: Ton   |   published: 30.01.2013   |   updated: 30.01.2013   |   comments: allowed