Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Telegraaf (07.09.2013) - Sabra R. (26) geschorst
In het artikel Moslima geschorst van Bart Olmer is vandaag te lezen dat "Defensie marechausseebeambte Sabra R. (26), een vrome Haagse moslima, geschorst heeft uit vrees dat zij een gevaar is voor de nationale veiligheid. Zij diende op Schiphol bij een speciale marechaussee-eenheid tegen terrorisme en criminaliteit. Eerder werkte ze als koningshuisbeveiliger."

Nu is Sabra vermoedelijk niet Turks maar Nederlands-Marokkaans, maar dat maakt de toelichting van dit artikel niet anders. Een dubbele nationaliteit met daarbij een mogelijke dubbele loyaliteit impliceert een risico.

In artikel 1 GW is het verbod op discriminatie geregeld: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Het is dan ook te gemakkelijk en onjuist om een bezwaar of commentaar te baseren op geslacht of geloof, zoals de AIVD ons, volgens het Telegraaf artikel, wil doen geloven. Een vrome moslima vormt per definitie geen risico voor ons land. Niet meer dan een streng gereformeerde of een pacifist. Het risico zit veel genuanceerder.


Integriteitsrisico
In deze artikelenreeks (zie ook de vooarfgaande delen A, B, C, D, E, 1, 2) is een aanzet gemaakt over hoe de spionnenwereld werkt. Waar Nederland zich nog hoofdzakelijk beperkt tot ambassade gerelateerde functies, passen andere landen een heel andere tactiek toe.

De techniek van "sleeper cells" is iets wat wij Nederlanders niet echt kennen. Dit houdt namelijk in dat je een nieuw leven opbouwt in een ander land, volledig integreert, onopvallend je werk doet en zorgt dat je op strategische posities terecht komt.

Het vereist een grote loyaliteit tegenover je (oorspronkelijke) vaderland en veronderstelt dat je bereid moet zijn om je nieuwe vaderland op te offeren voor een ideaal. Dat patriottisme is iets wat in Nederland niet erg is doorgedrongen. 's-Ochtends vroeg op school als eerste het volkslied zingen met je hand op je hart en overal de vlag ophangen, dat zien wij alleen bij een voetbalwedstrijd.

Maar Turkse ambtenaren dragen dagelijks zelfs een speldje met de vlag op hun revers en hebben de vlag op of achter hun bureau staan en een foto van Ataturk hangen. Ziet u op de foto van Mark Rutte ergens onze driekleur? En de foto van onze Koning is alleen te vinden in de rechtszaal. Rutte (en zijn voorgangers) geven Nederland zo weg aan de Amerikanen, de Grieken, of Europa. Kijk dan vervolgens eens naar een willekeurige Amerikaanse publicatie: de stars 'n' stripes zijn niet te missen.


De sleutelfuncties
De "sleeper" doet zijn/haar best om op strategische posities te komen. En dat zijn justitie en bestuur. Vanuit deze posities kunnen mensen relatief veel invloed uitoefenen op het nationale systeem. En juist ook de mensen op deze posities behoren boven alle twijfel verheven te zijn.

Werken bij justitie hoeft geen probleem te zijn, maar werken op een sleutelpositie binnen justitie wel. En grensbewaking is letterlijk de toegangsdeur tot ons land. Je geeft je sleutels niet weg als je denkt dat de ontvanger er misschien misbruik van kan maken.

Zelf ben ik uitsluitend Nederlander, maar mijn dochter heeft een dubbele nationaliteit. Zij is half Nederlandse en half Turkse. Ik heb dan ook niets tegen een dubbele nationaliteit, integendeel. Ik ben er zelfs een groot voorstander van om aan iedereen de wereld-multi-nationaliteit te geven. Waarom moet ik mijn grondrechtelijke vrijheid laten beperken door een streepje op een kaart? Het hele principe van grenzen en nationaliteiten is hoofdzakelijk bedoeld om de belastingafdrachten te reguleren. Alle overheden willen hun graantje meepikken en je kan moeilijk verwachten dat mensen in 100 verschillende landen belasting gaan betalen.

Maar een dubbele nationaliteit / loyaliteit brengt risico's met zich mee. En die moet je als verantwoordelijke overheid trachten te voorkomen. En mensen op sleutelposities dienen absoluut boven alle twijfel verheven te zijn. Vandaar dat het onbegrijpelijk is dat wij decennia lang op een van de meest belangrijke sleutelpositie, namelijk aan het hoofd van het departement Justitie & Veiligheid, een niet-integer persoon hebben gehad van wie inmiddels vaststaat dat deze niet alleen een groot risico vormde, maar dat ook daadwerkelijk heeft opgeleverd. De man is veroordeeld, in mijn ogen een crimineel, en toch blijven zitten tot zijn pensioen.

Van de bij justitie werkzame vermoedelijke landverraders is OvJ Hugo Hillenaar en SG Joris Demmink al genoemd (overigens zonder dubbele nationaliteit, maar klaarblijkelijk wel met meerdere identiteiten en paspoorten). Maar er zijn er meer. Met de kennis uit dit artikel zijn ze namelijk heel makkelijk te vinden: ze zitten bij justitie (grensbewaking, marechaussee, politie), internationale zaken (ambassade, tolken) en landelijk bestuur (gemeenteraad, ministeries, parlement, (vice)ministers en minister-presidenten).

In deze reeks zullen nog twee andere concrete en onderbouwd aantoonbare voorbeelden worden geven. Dit weekend krijgt u een tolk (internationaal) die óók nog eens bij de politie (justitie) werkt. Staatsgeheim, dus ik zal me in het komende artikel wat zorgvuldig en voorzichtig uitdrukken om mijn eigen positie niet in gevaar te brengen. En daarna krijgt u nog eentje wat u helemaal niet wilt geloven: eentje uit de derde groep. En dan niet een gewoon spookraadslid maar eentje véél hoger in de pikorde.
author: 'FRED'   |   published: 07.09.2013   |   updated: 07.09.2013   |   comments: allowed