Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Persbericht
Waarom De Roestige Spijker het getuigenverhoor wil dat Demmink probeert te voorkomen

datum:04.10.2013
bron:Stichting 'de Roestige Spijker'

Op vrijdag 27 september heeft Stichting De Roestige Spijker voor de Rechtbank in Utrecht gepleit voor een getuigenverhoor om duidelijkheid te verkrijgen in haar positie, gezien haar wens om de mini-documentaire "DUTCH INJUSTICE: when child traffickers rule a nation" onder de aandacht van een breder Nederlands publiek te brengen. De documentaire over het vermeende kindermisbruik van voormalig secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie, is op YouTube al door honderdduizenden bekeken. In de video komen diverse personen aan het woord die Demmink beschuldigen van ontucht met minderjarige jongens, gepleegd midden jaren '90 in Turkije en met een minderjarige jongen die gedwongen werkte in een bordeel in Amsterdam omstreeks 1988. Dit slachtoffer komt in de video ook zelf aan het woord.

Demmink verzet zich, bij monde van zijn door de Staat betaalde advocaat Harro Knijff, tegen een getuigenverhoor en dreigt ook met stappen als De Roestige Spijker de documentaire op haar website wil publiceren. De zitting kreeg veel aandacht in de landelijke media (onder meer het AD, NRC, Telegraaf, Volkskrant), nadat bekend was geworden dat een officieel Turks document aantoont dat Demmink in juli 1996 -precies de periode waarin de twee Turkse jongens zeggen door hem te zijn misbruikt- Turkije is ingereisd terwijl hij zelf, en opeenvolgende ministers namens hem, altijd heeft beweerd daar in en na de jaren '90 nooit meer te zijn geweest.

Advocaat Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker drong er bij de Rechtbank in een grondig onderbouwde pleitnotitie op aan een getuigenverhoor toe te staan, zodat de beschuldigingen die in de videodocumentaire worden geuit kunnen worden getoetst aan de verklaringen van diverse betrokkenen.

Getuigen die Kaaks graag zou willen horen zijn onder meer de Nederlandse man die beweert als 15-jarige jongen door Demmink te zijn misbruikt; onderzoeker en oud-politiechef Klaas Langendoen, die ook in de documentaire aan het woord komt; de verklaringen van twee gepensioneerde gevangenisdirecteuren Van Huet en Molenkamp en mevrouw Storm van 's Gravesande die door hen is genoemd als de medewerker die wel eens jonge jongens voor Demmink moest regelen; en de voormalige Turkse politieofficier Mehmet Korkmas die in de documentaire vertelt dat hij in Turkije minderjarige jongens leverde op bestelling van Demmink.

Stichting De Roestige Spijker betracht bij het voornemen de documentaire actief te verspreiden de nodige zorgvuldigheid, omdat Demmink van het AD een schadevergoeding eist van € 100.000 wegens de publicaties van oktober 2012 waarin Demmink in verband wordt gebracht met een prominente Haagse jongenspooier. De beschuldigingen staan overigens geheel los van de inhoud van de documentaire 'DUTCH INJUSTICE', maar het is voor te stellen dat Demmink een soortgelijke claim bij de stichting zou willen neerleggen.

De verklaringen van de getuigen zijn voor de Stichting dan ook van belang om te bepalen hoe geloofwaardig en 'hard' de in de video geuite beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn, alvorens men besluit de documentaire al of niet actief te gaan verspreiden. Op de website Het Haagse Complot staat een uitgebreid verslag van de zitting. Op YouTube is zelfs een videoverslag van de hele zitting te vinden.
author: Ton   |   published: 04.10.2013   |   updated: 04.10.2013   |   comments: allowed