Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Familierechtelijk kader

In Eva Jinek op zondag 1 (40e minuut) werd het fragment herhaald waarin president Poetin onze minister-p. Rutte (die door diplomaat Borodin, als kinderloos en vrouwloos mens niet begripvol wordt ingeschat) even goed op zijn nummer gezet. Je ziet Mark Rutte vervolgens pijnlijk in elkaar kruipen en met zijn houding geen raad weten. Vastgelegd voor de camera's, waarbij de NOS maar snel uitzoomde en hem uit beeld haalde (in plaats van in te zoomen!)

De bijbehorende uitspraak van president Poetin luidt als volgt: Fred Teeven antwoordt daarop: Het Openbaar Ministerie heeft wel geprobeerd die partij te ontbinden en dat is niet gelukt. De onafhankelijk rechter (want dat hebben we natuurlijk wel in Nederland) die heeft gezegd: die partij is wel toelaatbaar. Dat (ontbinden, red.) is in strijd met het recht op vereniging. De SGP heeft nu twee vrouwen toegelaten. Het heeft bijna 100 jaar geduurd maar het begin is er nu wel.

Een "beginnetje" is natuurlijk niet voldoede. De erkenning dat er 100 jaar misstanden zijn geweest impliceert dat de overheid 100 jaar in gebreke is geweest. Het zou dan in de rede liggen om onmiddelijk in te grijpen en die misstanden te corrigeren. Maar nee, we gaan liever naar de begrafenis van Mandela toe, dan hem te helpen terwijl hij in de gevangenis zit. Het bekende: Als het kalf verdronken is dempt men de put.


Ontzetting uit de ouderlijke macht
Staatssecretaris van justitie Fred Teeven komt ook met wetgeving die het voor getrouwde stellen mogelijk maakt om te scheiden 2 bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het gaat om een afspraak uit het regeerakkoord. Dat is natuurlijk een prima zaak. Stellen die intelligent en capabel genoeg zijn om zelf dergelijke zaken te regelen en daarbij het belang van de kinderen voorop stellen moeten die kans krijgen.

Maar er zijn natuurlijk ook heel veel stellen die dat niet kunnen. De overbekende "vechtscheiding" met soms ernstige en dodelijke slachtoffers als gevolg. In ieder geval zijn altijd de kinderen de dupe. En in de meeste gevallen gaat het om vrouwen die hun egoïsme voorop stellen boven het belang van de kinderen, of erger nog, die de kinderen opofferen en inzetten in hun strijd tegen de vader.

Denk daarbij aan het type bordeliner, een stoornis die op de rand van psychose zit, en die in hun paranoïde gedachten soms helemaal kunnen doordraaien. Wanneer een overheid niet ingrijpt kunnen mannen daarbij wanhopig worden en ten einde raad hun kinderen dan maar "beschermen" door ze te vermoorden, zoals we het afgelopen jaar een paar keer in het nieuws hebben kunnen lezen.

De kinderen moeten dan beschermd worden door ingrijpen van de rechter. En daar zit nu net een groot probleem. En dan hebben we het nog niet eens over corrupte rechters die dit met opzet doen. Of over luie rechters die gewoon geen zin hebben om het hele dossier door te lezen en vervolgens met discriminatoire vooringenomenheid een gedrochtbeslissing nemen, waarbij de kinderen alsnog de dupe worden.

Nee, in dit artikel wordt de goedbedoelende, betrouwbare en onafhankelijk rechter bedoeld. Die rechters die wel willen maar niet kunnen. En waarom niet? Omdat de wetgever (wie anders) er weer eens een zooitje van heeft gemaakt 3. Rechters drukken zich daarbij "diplomatiek" uit zonder man en paard te benoemen (wat overigens een schending is van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) en komen met kreten aanzetten als "nieuwe Jeugdwet te ingewikkeld" of nog zorgwekkender: de regels voor gedwongen zorg zijn zowel in de nieuwe Jeugdwet opgenomen als in het Burgerlijk Wetboek. "Die regels sluiten niet goed op elkaar aan".

Het zal wel weer "veel genuanceerder" liggen, en ik heb er natuurlijk niet voor doorgeleerd, waardoor ik het niet kan begrijpen. Maar in mijn ogen bestaat deze wetgever uit een stel incompetente idioten die direct (mede)verantwoordelijk is voor al het kindermisbruik in de ruimste zin van het woord. Waar het kind recht heeft op kinderbescherming laat de overheid het vaak ernstig afweten. (Ze doen overigens in sommige overduidelijke gevallen ook wel eens iets goed.)

En wat moet je dan als vader wanneer je je kinderen wilt beschermen tegen een psychopaat? De moeder uit de ouderlijke macht ontzetten en vervolgens zoiets als overheidsinstanties de boel laten overnemen? Het kind van de regen in de drup brengen? Dat alternatief is voor de goed bedoelende ouder natuurlijk ook geen optie.

Niet alleen ouders weten dat, ook de overheid zelf weet dat ze geen goede jeugdzorg kan bieden. Op deze site is dat al herhaaldelijk aangehaald, en de overheid heeft er dan ook "onderzoek" naar gedaan, compleet met een heus "rapport" 4 naar de effecten van de "transitie" (lees: afschuiven en bezuinigen).

En wat is het advies? Er moet een minimale set van uniforme prestatie-indicatoren komen die bepaalt of:

• De klant tevreden is. De gedwongen "klant"
• De problemen minder worden of gelijk blijven.
• Het doel bereikt wordt.

Wouw! Ik ben helemaal weggebluft! Het ei van Columbus!

Vervolgens zijn er 58 pagina's vol kretologie als "keteninformatie", "stelsel-proof", "convenant", "monitoren", "trusted-third-party". Maar waar het dan echt omgaat? De belangrijkste doelen zijn:

• dat de jongere thuis woont
• een dagbesteding heeft (school, werk) Werk? Kinderarbeid?
• jeugdelinquenten niet recidiveren.

Daar is over nagedacht, dat is duidelijk. Net als met de SGP zal er over 100 jaar wel een "beginnetje" van een oplossing in zitten. En in die tussentijd worden nog vele generaties verknipte kinderen gekweekt, die later, net als hun gestoorde moeder nu (die zelf ook weer slachtoffer is van haar gestoorde moeder), hun eigen kinderen ook weer blootstellen aan kindermishandeling. Een vicieuze cirkel waarbij de overheid niet veel verder komt dan Donneriaans Boeh! roepen. De oplossing van onze "regulerende" overheid.Naschrift: In bovengestelde dient u hij/zij, hem/haar, M/V te lezen.
author: Ton   |   published: 09.12.2013   |   updated: 09.12.2013   |   comments: allowed

11.12.2013 09:30u
KG Maaike Vaatstra
Verbod dagboek publicatie
Rechtbank Haarlem
 
16.12.2013
slachtoffers Turkije
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
 
16.12.2013 16:00u
Micha Kat
Beroep graffiti
Rechtbank Den Haag
 
17.12.2013 09:00u
De Roestige Spijker
Regiezitting getuigen
Rechtbank Utrecht
 
15.01.2013
AD & De Roestige Spijker
Voeging Demmink-AD
Rechtbank Rotterdam
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag