Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De hoorzitting

Voor nadere details over de hoorzitting zelf wordt u verwezen naar de pagina hierover 1. De kern van de vraag is: Waarom, hoe en in opdracht van wie heeft deze arrestatie plaats gehad? Dat is een volkomen eerlijke vraag. Moet u zich voorstellen dat u naar de Kerstmarkt in Düsseldorf gaat of naar de Vogeltjesmarkt in Antwerpen, nee sterker nog u wordt gevraagd om daar naar toe te komen, en dan pal over de grens wordt u aangehouden en verdwijnt u de rest van uw leven in de kerkers van justitie. U zou ook wel een of twee vraagjes hierover hebben, nietwaar?

Mag u die vraag stellen? Natuurlijk. Mag u daarop antwoord verwachten? Vanzelfsprekend. Toch krijgt het slachtoffer die niet. Maar het lijkt nog veel verder en dieper te gaan. Stel u gaat naar Rusland, China, of een ander land waarvan u de taal niet beheerst, de cultuur niet kent en de wegen binnen de overheid en het rechtssysteem niet kunt bewandelen. U gaat in isolatie. U krijgt geen contact met de buitenwereld. U heeft geen internet. Er is geen enkele toegang tot enige hulp behalve via uw advocaat. En wat als die advocaat ook nog eens voor de, wat later (b)lijkt, (vermeende) vijand werkt?

Ja zegt u dan, een drugsbaron. Dat is natuurlijk zijn eigen schuld. Nou nee, het verhaal zit heel anders in elkaar. Maar terug naar u zelf. Wat als het u overkomt? Volstrekt onschuldig wordt u in opdracht van een (vermeende) corrupte zeer hoge ambtenaar binnen justitie gearresteerd? Dat overkomt u toch niet? Nou mij is het wel overkomen. Niet eens openbaar over de grens, maar in mijn eigen woning (in Turkije) terwijl ik op mijn eentje piano zat te spelen. En net als Baybaşin is me toen alles (en u heeft geen idee wat ALLES betekent) afgenomen. Dan sta je er helemaal alleen voor en ben je afhankelijk van goedwillende mensen (buitenstaanders) die bereid zijn hun nek voor je uit te steken.


Controle op de Parlementaire controle
Het is de taak van het Parlement om de overheid te controleren. Maar hoe bereik je die, en in welke mate zijn zij bereid hun nek voor je uit te steken? Soms wil het wel helpen als je op de voorpagina in de media komt. Maar die MSM doen ook al helemaal niets voor je, of vallen je zelfs aan. De vergeetput wordt dan erg diep. Het HHC heeft het Parlement hierover aangeschreven (klik op afbeelding links). Kijkt u zelf maar hoe sommige van onze kamerleden hierop reageren. Ik zal er geen statistieken van maken, maar sorteert u eens op reactie door op het rechtse pijltje te klikken...Het College van Procureurs-Generaal is verzocht om op het bezwaarschift ex. artikel 6:3 Awb tegen de opgelegde beperking t.a.v. de hoorzitting te reageren vóór het weekend. Ook is aan de Minister en de Vaste kamercommissie van Justitie verzocht om zonodig een aanwijzing te geven. Er is tot op heden nog niet gereageerd. Er dient echter een (herzienings)besluit te worden genomen voor dinsdag 28 januari.

Zoals het er nu voor staat is de handelswijze als onbehoorlijk onzorgvuldig aan te merken en strijdig met de abbb, de algemene beginselen van behoorlijke bestuur. Zo is er expliciet gevraagd om rekening te houden met buitenlandse media. Die worden nu (al dan niet opzettelijk) verhinderd om hier verslag van te doen. Maar ook binnenlandse personen en organisaties zijn in onzekerheid gebracht. Daarmee wordt op oneigenlijke gronden de rechtsgang beïnvloed, wat op zich strafbaar is.

In het bezwaarschrift kunt u lezen dat er geen valide rechtsgrond is te geven op grond waarvan de openbaarheid niet moet worden toegestaan. Bij deze wordt dan ook de oproep herhaald aan met name onze parlementaire vertegenwoordigers. Als u binnen een uur een uitspraak van de minister kunt krijgen op de kamervragen over de declaraties van Demmink 2, dan moet dat bij zoiets urgents toch ook zeker lukken.

De Kamerleden zouden een goed signaal afgeven als zij zich dinsdag om 11:00 bij de Haagse rechtbank melden teneinde hun recht op aanwezigheid en controle op te eisen. We zullen zien welke leden of fracties de mensenrechten hoog in het vaandel hebben staan. Tot dinsdag!

Luistert u al vast naar de radio uitzending van vandaag op Talk2Myra, waarbij Baybaşin zijn visie geeft op de gebeurtenissen van deze week 3.
author: Ton   |   published: 25.01.2014   |   updated: 03.03.2014   |   comments: allowed

28.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Concl.van antwoord RS
Rechtbank Rotterdam
 
28.01.2014 11:00u
Baybaşin en HHC
Hoorzitting arrest.'95
Rechtbank Den Haag
 
06.02.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Julio Poch
uitspraak KG
Rechtbank Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag