Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Nederlands buitenland beleid
Ook de tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae kent dat soort. In Nederland hebben we binnen het regerinsreservaat er zelfs nog een paar vrij rond lopen. Het beruchte vermanende gereformeerde vingertje met Gij-Zult-Niet wordt regelmatig opgestoken. Alle landen moeten de mensenrechten respecteren: Rusland, Egypte, Noord-Korea, Cuba...

Maar dan zegt het baasje "Stil!" en plotseling hoor je geen woord meer over: Amerika, Argentinië, Palestina, China, Turkije. Wanneer er andere belangen zijn dan worden de mensenrechten plotseling ondergeschikt gemaakt. Aan de rijksgod Huitzilopochtli 1 (of hoe ze na iedere verkiezing weer anders heten) worden de mensenoffers gebracht. Tegenwoordig niet meer lichamelijk vermoord, maar weldegelijk geestelijk.

Nederland heeft een fors trackrecord. Een jaar geleden berichtte het HHC over Rop Gonggrijp 2, de oprichter van XS4ALL. En deze week waren er weer een paar in de publieke belangstelling die we hieronder zullen bespreken. Maar de uitlevering van Desi Bouterse (NB: In Nederland door de rechter veroordeeld) werd door Nederland weer tegengegaan. De recentelijke begrafenis van Nelson Mandela werd gebruikt om (oorlogs)misdadigers te laten lopen. Er wordt dus met twee maten gemeten.

Nederland is zelfs zo coöperatief aan Turkije dat beruchte en veroordeelde Turkse criminelen zoals Saban B. en Mehmet K. 3 van de Nederlandse justitie een vrij geleide krijgen om terug te keren naar Turkije, welk land zelf niet (terug)uitlevert aan Nederland. Maar toch is Joris Demmink nog steeds niet uitgeleverd aan Turkije. Zolang hij als SG op MinJus werkte is daar niet om gevraagd. Waarom zou Turkije hun kip met de gouden eieren slachten? JD zit nog niet eens in voorarrest.


Hüseyin Baybaşin
In uitspraak 534 bij rechts overweging 5.1 4 kunt u lezen: "Door en namens B. is aangevoerd dat deze onschuldig is aan de feiten waarvoor zijn uitlevering wordt gevraagd. B. heeft zijn onschuld echter niet onverwijld kunnen aantonen. Het verweer moet daarom worden verworpen."

Tot zover de onschuld presumptie, net als tegenwoordig alle andere vormen van "omgekeerde bewijslast" bij de overheid. Hartstikke illegaal, maar de overheid begrijpt niet langer het concept democratie. Het volk is er voor hen, en niet andersom.

Baybaşin had "mazzel". Hij kon bewijzen (met Turkse overheidsrapporten) dat hij was gemarteld. Daarom hoefde hij niet te gaan. Maar Edward Snowden mag gewoon worden uitgeleverd, want Amerika martelt niet. Ook niet in Guantanamo Bay of in Oost-Europese gevangenissen.


De Vietnamese student
Gisteren besloot Ivo Opstelten dat de Vietnamese student die in de VS wordt verdacht van witwassen, oplichting en computervredebreuk, wordt uitgeleverd aan dat land. Advocaat Bart Stapert 5 is het daar niet mee eens: "De minister is onredelijk hard. Er is geen enkel spoedeisend belang aan de Amerikaanse kant, maar de minister hecht er blijkbaar aan om de Amerikaanse autoriteiten koste wat kost tevreden te stellen."

De Amerikaanse justitie heeft Opstelten echter laten weten dat uitstel van de uitlevering zou leiden tot een latere berechting. "Dat zal volgens de Amerikaanse aanklager consequenties hebben voor de kwaliteit van de bewijsgaring. Bovendien zullen slachtoffers langer moeten wachten met het instellen van een schadeclaim en de beoordeling in rechte daarvan", schrijft Opstelten dinsdagavond aan de Tweede Kamer.

Opnieuw: het rechtsbelang van de slachtoffers en het voorkomen dat de kwaliteit van bewijsgaring (is dat er dan nog niet?) wordt aangetast heeft de hoogste prioriteit voor Opstelten. Waarom loopt Demmink dan na 12 jaar nog steeds vrij rond? Tellen die Turkse slachtoffers dan niet? En kent Opstelten het probleem van de verloren 6 gewaande agenda's niet?


Julio Poch
In het programma Eén-op-Eén 7 uit mr. Geert-Jan Knoops zijn boosheid. 21 Januari j.l. was er een hoorzitting in Kort Geding over de gedane uitlevering van Julio Poch. Het HHC was daarbij en heeft er verslag 8 van gedaan. Wanneer u de pleinota's leest begrijpt u dat de boosheid van Knoops volkomen terecht is. Weliswaar gaat het KG primair over de rechtsbijstand, maar het feitelijke probleem ligt veel dieper.

De Haagse rechter mr. a.b.c.d.e.f. G.H.I.J. Hage deed gisteren uitspraak 8. Hij verklaarde "[eiser] niet-ontvankelijk". Tijdens de zitting was mij al gebleken dat hij het probleem niet begreep, zoals ook staat geschreven in de tweet van Telegraaf verslaggeefster Saskia Belleman.

geschift
ongeschoold
Het is een kwalijke zaak dat iedereen zomaar politicus, minister of rechter kan worden. Deze mensen hebben van ons (de burgers) bevoegdheden gekregen om ons te beschermen tegen machtsmisbruik. En wat doen ze vervolgens? Ze misbruiken macht om de machtsmisbruikers te beschermen.

In de zaak Poch was het Nederland die direct verantwoordelijk is geweest voor de uitlevering. Er was nog niet eens om gevraagd. Hij was aangeboden op een presenteerblaadje. Nou nee, zo netjes was het niet. Hij werd gewoon over de schutting gedonderd. Laat de buurman 9 het maar uitzoeken, dan ben ik er vanaf.

En zoals gewoonlijk vermijden rechters de beantwoording van de lastige vragen en maken ze zich er vanaf met gemakkelijke gemeenplaatsen, vol met dubbele ontkenningen om maar vooral geen stelling te hoeven nemen, terwijl ze daar nu juist voor zijn ingehuurd. Het slappe antwoord is dan ook volstrekt onvoldoende en apert onbegrijpelijk. Het is wel begrijpelijk dat mr. Knoops beroep 10 aantekent. De overheid moet haar verantwoordelijkheid maar eens leren dragen.
author: Ton   |   published: 12.02.2014   |   updated: 12.02.2014   |   comments: allowed

12.02.2014 10:00u
Micha Kat
Hoger beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak WOB
College P-G
 
17.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag