Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Morgen bij HHC
de weekend bijlage

Wet Openbaarheid Bestuur
Artikel 8 WOB 1
  1. Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat, verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen, zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering.

  2. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de informatie wordt verschaft in begrijpelijke vorm, op zodanige wijze, dat belanghebbende en belangstellende burgers zoveel mogelijk worden bereikt en op zodanige tijdstippen, dat deze hun inzichten tijdig ter kennis van het bestuursorgaan kunnen brengen.


Voorgedrukte papiertjes
Uit eigen beweging informatie verschaffen en voorbereidingen treffen. Dat heeft het OM wel erg letterlijk genomen of niet begrepen. Vooral dat deel in lid 2 van artikel 8: "In begrijpelijke vorm, zoveel mogelijk mensen bereiken".

De (straf)aangifte tegen PVV en PVDA is verworden tot een politieke poll waarbij de stemgerechtigde alleen nog maar het kruisje hoeft in te kleuren. Kwantiteit boven kwaliteit. Uw hele bezwaar is al voorgedrukt. Nuancering is niet nodig. Zelfs een eigen mening hoeft u niet te hebben. De overheid denkt wel voor u. Gewoon tekenenen dat u het er mee eens bent. En om helemaal zeker te zijn zou ik beide voorgedrukte formulieren tekenen. Zowel die van de PVV als de PVDA. Als een straatje in de Staatsloterij. 100% winkans gegarandeerd! Nu alleen nog een formulier waarmee we disfunctionerende ambtenaren zonder wachtgeld naar huis kunnen sturen. In de bloembollenindustrie is de komende tijd genoeg werk voor ze.


Bestuursrechter
Onze overheid is dol op voorgedrukte papiertjes. U hoeft niet te denken, maar de overheid ook niet. Er is al gedacht voor u. Gisteren ontving ik er weer zo eentje. De tekst zal wel staan onder een F-toets, die deze automatisch plakt in het document.

Lid 1 van artikel 8 stelt het toch duidelijk: verschaft uit eigen beweging informatie. Maar onze overheid houdt zich niet graag aan de wet. Liever houden zij zich bezig met voorgedrukte smoezen waarmee ze proberen om onder hun verantwoordelijkheid uit te komen.

In de zaak van de Demmink/Baybaşin-affaire heb ik nu een paar keer om opheldering gevraagd. De eerste keer hebben ze een vergissing gemaakt. Ze deden wat ze moesten doen, namelijk het WOB-verzoek daadwerkelijk inhoudelijke behandelen.

Er heeft zelfs een hoorzitting plaatsgehad, waarbij toezeggingen zijn gedaan en documenten zijn toegezonden 2. Als openbaar aanklagers weten de mensen die bij het College van P&G werken dat ze zich aan de wet moeten houden. En ze zijn niet gewend om in het beklaagdenbankje te staan. Bij de andere twee takken van de trias politica, de rechtspreker en de wetgever, ligt dat anders. De eerste oordeelt waar hij/zij zin in heeft en de tweede past gewoon de wet aan.

Maar gelukkig hebben we meer soorten rechters, zoals straf-, civiel- en bestuursrechters. Het is daarmee bijvoorbeeld ook mogelijk om strafrechters voor de bestuursrechter te halen. Niemand kan zich onttrekken aan de wet.

En als dat allemaal vastloopt hebben we nog de internationale tribunalen waar misdadigers kunnen worden berecht. Leest hier alles over in de weekend bijlage van morgen. Vuurwerk gegarandeerd!
author: Ton   |   published: 04.04.2014   |   updated: 04.04.2014   |   comments: allowed

11.04.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
15.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014