Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Riouwstraat 13
Van de Riouwstraat hoorde/zag ik voor het eerst toen ik een filmpje 1 zag van een 'anarchistisch type' dat op 25.10.2010 graffiti aanbracht bij huisnummer 13 met het woord PEDO GEVAAR. Ik vond het erg gewaagd. Tegenwoordig lijkt dat "in / hip / cool / vet" te zijn en lees je vaker over dit soort burgerinitiatieven. Gisteren gebeurde zoiets alweer. Ondanks de usance haalde het gisteren nog wel de kranten 2. Of hiervoor uiteindelijk alleen Micha is vervolgd, of ook zijn navolgers, kan ik u op dit moment niet zeggen.


Kinderopvangregister
Via de site KLOL las ik allerlei geruchten. En van een deel daarvan wil ik eigenlijk wel het fijne weten. Je leest zoveel onzin in de MSM. Veel daarvan kun je niet geloven. Maar soms zijn er van die berichten dat je denkt, Het zal toch niet waar zijn? Zo ook een bericht op KLOL over de Riouwstraat 3. De links op die pagina werken niet meer, maar via de website WaarInHolland 4 bleek het daar in Holland echt waar te zijn in Holland.

Enkele lezers van het HHC wezen me op dit bericht dat in december 2007 verscheen in de Posthoorn. En het staat er echt! Alle opties zijn daarmee open. Van subsidiefraude tot kindermisbruik. Maar ik heb geen zin in geruchten en geroddel. Daar kan ik niets mee. Ik wil controleerbare feiten. Het Landelijke Register Kinderopvang 5 biedt geen uitsluitsel en ook het plaatselijk register 6 heeft geen historische zoekfunctie.

Per 09.07.2004 ging van kracht de Wet Kinderopvang 7 (Wet van 9 juli 2004 tot regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang). Als gevolg daarvan werd in Den Haag de naleving en controle aangescherpt 8 en het zou zo maar kunnen dat dit de aanleiding was voor de uitschrijving van het adres Riouwstraat 13, kadastraal bekend als het JD-object 9.

Tja, hoe kom je erachter wat de waarheid is? Opvragen maar. Het HHC heeft dan ook een WOB-verzoek ingediend met een vraag om nadere informatie. Ik wil officiële en originele documenten zien. Referentienummers, handtekeningen, data, zaken die controleerbaar zijn en bevestigen wat er op papier staat. Alles is te frauderen, maar ook te verifiëren. En onze overheid heeft zich toch maar wel gewoon aan de wet te houden.


Reactie op het WOB verzoek
Aanvankelijk ontving ik een kort e-mailtje met de boodschap dat "ze mij alvast kon mededelen dat het om een ongelukkige verschrijving ging". Uit het woordje "alvast" begreep ik dat er nog meer zou volgen. Maar toen dat uitbleef en de deadline van de termijn begon te verlopen wees ik de gemeente daar vriendelijk, doch wel serieus, op dat ik feitelijkheden van ze verwacht.

Slechts drie werkuren later (dat is nog eens service!) ontving ik daarop dan ook de beschikking 10 per email. (De kopieën op internet zijn van matige kwaliteit omdat ik er kleine bestanden van maak die sneller downloadbaar zijn.) In dit bericht staat iets wat van deze kant toelichting behoeft: de e-mail is als BCC gezonden aan diverse partijen. Daarom is bij de geadresseerde slechts deze website ingevuld. Ik wilde de privé-adressen van de betrokken gemeenteambtenaren niet zomaar verspreiden. Ik dacht dat ik ze daar een plezier mee deed.

Maar de boodschap is wel overgekomen en in behandeling genomen. Het antwoord lijkt nogal, hoe bestaat het, op wat hier gisteren 11 werd gepubliceerd: het bestaat niet. En dat kan natuurlijk. Iedereen maakt wel eens een verschrijving. Deze website staat er vol mee. Typefouten, spelfouten, grammaticale fouten, denkfouten. Word ik daarop gewezen of ontdek ik hetzelf dan zal ik het ook direct proberen te herstellen.

Maar de gemeente herstelt niets. En dan gaan andere dingen opvallen, zoals dat ook bij het ministerie van justitie gebeurde. Een onschuldig, eenvoudig WOB-verzoekje wordt aan een simpele, lagere ambtenaar toegezonden. Die denkt "this is above my pay grade", waarna het antwoord terugkomt van de hoogste directeur met allerlei juridische adviseurs erbij. Waarom is dat? Waarom bemoeit mr. Mesdag en directeur Schenderling zich met deze "verschrijving"?

Vervolgens is de verklaring die (geheel gratis en overbodig) wordt toegevoegd nog uitgebreider dan het antwoord zelf. Ook dat zagen we gisteren bij het ministerie. Dat geeft mij dan opnieuw het gevoel van lulkoek met een hoog smoes gehalte. Ze gaan een "mogelijke verklaring" voor de verschrijving bedenken. Had er gestaan copy-paste foutje dan had dat gekund. Maar nee "mogelijk ging het om de uitschrijving van Sijzenlaan 13 in plaats van Riouwstraat 13, beiden met hetzelfde huisnummer", begrijpt u wel?

Natuurlijk begrijp ik dat. Foutjes gebeuren. Maar wat ik niet begrijp is dat als de Sijzenlaan 13 in 2007 is uitgeschreven deze anno 2014 nog steeds bestaat 12. Het is helemaal niet uitgeschreven, maar gewoon actief, net als de ander genoemde vestiging Riouwstraat 216 13, die tegelijk werd ingeschreven met de uitschrijving van het JD-object. Het begint te ruiken naar een opzettelijk misdrijf 14 en ik heb ze van te voren gewaarschuwd (dus willens en wetens) dat niet te plegen. En daar zijn dan weer getuigen van. Dat is het voordeel van een BCC.


FIOD
Wanneer je in drijfzand terecht komt moet je niet gaan spartelen. Wanneer een haai achter je aan zit ook niet. Heeft die je gespartel ontdekt en eenmaal bloed geroken dan wordt je verslonden. Als een ooievaar die de kop van de slang afbijt. En dat heeft de Gemeente Den Haag begrepen. Waar zij zich aanvankelijk nog dienstbaar opstelde om binnen drie uur te reageren, bleef de vervolgvraag, of ik dan de uitschrijvingspapieren van Sijzenlaan 13 mocht zien, onbeantwoord.

En dat prikkelt de nieuwsgierigheid. Zoals in het begin werd geschreven: "Zou het dan toch waar zijn?". De complot-hypotheses zijn dan ook nog niet uitgesloten. In tegendeel de waarschijnlijkheid is juist toegenomen. Was Riouwstraat 13 een constructie om subsidiefraude te plegen? Was Riouwstraat 13 een constructie om kindermisbruik te plegen? Maar waarom zou de afdeling OCW van de Gemeente Den Haag daar dan niet tegen optreden? Tijd dus om de betrokkenen eens nader te bekijken.

Zoals bijvoorbeeld de naam van de kinderopvang "Zo Unltd b.v.". Naïef als ik ben denk ik bij Ltd. aan Love Tenderness and Devotion 15. Een heerlijke tijd in mijn leven.

Maar anderen, minder naïeve mensen dan ik, denken dan aan "limited" witwasparadijzen op Curaçao. En met die gedachtengang schrik je je het apelazerus en krijg je nachtmerrieachtige visioenen. Het gaat niet alleen om het mogelijke witwassen van Joris Demmink, maar er lijkt een compleet Kinderopvang Kartel achter te zitten. In ieder geval waren de verdenkingen reeds in 2001 (!) serieus genoeg om Kamervragen over te stellen die vlot werden beantwoord door het VWS onder minister Borst 16.

Er zou mogelijk sprake zijn van een kartel, waarbij het alleen in Den Haag in dat jaar ging om NLG 29.848.187,00, oftewel NLG 11.968,48 per kind. Dat is meer dan een bijstandsuitkering per maand per kind. Voor dat bedrag komen sommige mensen wel uit hun bed. En als het om veel geld gaat is de kans van kartelvorming aannemelijk en dus ook dat "toezichthouder" Pieter Kalbfleish, destijds verantwoordelijk voor de NMa, in beeld komt. En die man kennen we ook al als "de liegende rechter" uit de Chipshol affaire.

Voordat mensen gaan denken dat het HHC door Chipshol wordt gefinancierd, dat is niet zo. Zelfs bij de verhoren van de Roestige Spijker is me nog geen gratis kopje koffie uit de rechtbank-automaat aangeboden. Hoewel het HHC op de achtergrond soms e-mail contact heeft is het volstrekt onafhankelijk van Chipshol of ieder ander. Maar Kalbfleish-Chipshol-Kinderopvang-Demmink lijken statistisch gezien toch wat minder onafhankelijk van elkaar te zijn. Je hoeft geen complotter te zijn om deze suggestie niet bij voorbaat uit te sluiten.


Hoge Raad
Een volgende vraag is dan wat het belang van directeur Schenderling is om het kennelijke risico te nemen aangeklaagd te kunnen worden voor valsheid in geschrifte. Wordt hij gechanteerd? Heeft hij financiële belangen? Wel is bekend dat hij al lang voor de Gemeente Den Haag werkt. En in dezelfde branche bij het TOKIN 17.

In die tijd was zijn baas Mariet Monné die weer getrouwd was met mr. Leo Monné. En hij was fiscaal raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en trad onder andere op als expert in wit-was-praktijken en belastingparadijzen. Voor alle duidelijkheid: ik wil hiermee niets suggereren, alleen opties openhouden.

Alle toeval kan, kijk maar naar mijn eigen situatie (speciaal voor de complottende anti-complotters). Mijn ex-schoonvader, de opa van mijn dochter, was president bij de tweede strafkamer van de Turkse Hoge Raad. Een directe (internationale) collega dus van Geert Corstens. En ik heb altijd een groot respect voor die man (mijn schoonvader dus) gehad, totdat hij in de zomer van 2011 de fout in ging. Toen bleek dat ook hij een "gewoon mens" was die niet schroomde om te liegen en te bedriegen en misdaden pleegde uit eigenbelang en zelfbehoud stelde boven rechtvaardigheid en het geluk van zijn kleindochter. Mijn respect is dus verdwenen.

Ik heb werkelijk geen idee wat hier allemaal speelt. Maar de beerput lijkt wel erg diep. Het zal uitgezocht worden, ook al kost dit veel tijd. En criminelen bij de overheid zullen voor de rechter worden gebracht.
Aanvulling binnengekomen per e-mail:
De verklaring van ZO-Riouwstraat 216, zoals deze in 2011 op hun website stond.Zie ook het vervolg van dit onderzoek:
23.04.2014 HHC-weblogRiouwstraat 13


author: Ton   |   published: 10.04.2014   |   updated: 10.04.2014   |   comments: allowed

11.04.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
15.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014