Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Top-mannen van justitie:   de gevangenisdirecteuren
Vrijdag ontving de Tweede Kamer een brief van de inmiddels gepensioneerde directeuren Penitentiaire Inrichtingen Jacques van Huet 1 en Bart Molenkamp 2. Twee topmannen binnen het Ministerie van Justitie die leiding hebben gegeven aan het Nederlandse gevangeniswezen. Tijdens de verhoren van de Stichting De Roestige Spijker hebben zij onder ede belastende verklaringen afgelegd over de gang van zaken op het ministerie met betrekking tot de affaire SG-MinJus Joris Demmink. Een kopie van hun brief werd o.a. gezonden aan het HHC 3, het KN 4 en WIH 5.

In hun brief wijzen zij de Kamerleden erop dat "Demmink op de invloedrijkste scharnierpost van het rechtssysteem is benoemd. Een functie die grote invloed heeft op onder meer het Openbaar Ministerie en de Politie, maar ook op de Rechterlijke Organisatie. Daarnaast is deze functie het scharnierpunt tussen de ambtelijke organisatie en de politiek. Dit laatste betekent dat alle informatie van Minister en Staatssecretaris aan de Kamer via de Secretaris-Generaal wordt verstrekt."

Dat is nogal wat. Wat bezielt twee oud top-mannen om zich niet over te geven aan hun welverdiende pensioen, alle sores achter zich te laten en te genieten van de rust en de onbezorgdheid? Waarom steken zij hun nek uit en zetten zij jaren later alsnog een Amber-alert uit?

Voor hun toekomstige carrière hoeven zij zich niet meer in te spannen. Die tijd is voorbij. Vrienden maken doen ze er ook niet mee. Het lijkt er eerder op dat, nu zij zonder last of ruggespraak vrijuit kunnen spreken, ze willen corrigeren wat ze eigenlijk al veel eerder hadden willen doen. Een nobele daad verrichten en een betere wereld achterlaten aan hun (klein)kinderen. Dat is ook een manier van gepensioneerde opa's die oppassen.


Top-mannen van justitie:   de Secretaris Generaal
Met hun brief geven zij een belangrijk punt aan: de scharnierfunctie van Joris Demmink. Maar een scharnierfunctie is onderhevig aan de wetten van de mechanica: ARBEID = KRACHT x ARM 6.

Via een hefboom kun je, indien je positie t.o.v. het draaipunt van de arm gunstig is, met weinig last een grote macht uitoefenen. Eén man kan daarmee een groep mensen onder bedwang houden.

De super-top-posities binnen een ministerie (dat is die van de Secretaris-Generaal) is dan ook een hele machtige. Vaak machtiger dan die van de Minister. Een minister verdwijnt na vier jaar weer, de SG blijft zitten. Soms (veel) te lang achtereen. Dat laatste is althans een publieke vraagstelling die Van Huet en Molenkamp bij de Kamer neerleggen. Hoe is het mogelijk dat één man, en dan ook nog eens eentje van niet onbesproken gedrag (een gewoon mens komt daarmee niet aan -wel in- de bak 7) zolang kan blijven zitten?

Tijdens mijn geneeskunde studie aan de VU kreeg ik van mijn professoren een standaard antwoord:


De vraag stellen = de vraag zelf beantwoorden.
Zoek het zelf maar op en vertelt u het mij."Hoe is het mogelijk dat één man ..."
Is het wel één man? Hoe zit dat met anderen? Wie heeft hem aangesteld? Waarom? Hoe?


Little brother is watching back

Eind juni 2012 had JD-tv een onverwachte ontmoeting met Joris Demmink. De volledigde registratie staat in "Aflevering 26: Op zoek naar Joris - Deel 5" 8. Hij wist daar de enige reactie van betrokkene ooit te ontlokken en op camera vast te leggen. Een unieke registratie over iemand die zijn best doet om onzichtbaar te blijven. Overvallen buiten zijn natuurlijke habitat, maar kennelijk wel nog steeds binnen zijn comfort-zone. Er is slechts één moment waarop je het gezicht ziet betrekken (1 minuut 11 seconden).

Vraag: Zit er een kern van waarheid in, want dat vragen veel mensen zich nog steeds af?
Antwoord Joris Demmink: Ik zou bijna zeggen, uiteraard niet!

Joris Demmink liep daar samen met Ton Annink, trachtte vragen van bezorgde burgers te ontwijken, gaf duidelijk aan dat hij nergens op wilde reageren en dat in het verleden ook al niet gedaan had. Nog geen bedankje voor een toegezonden boek kon er vanaf. De standaard reactie van onze "dienstbare ambtenaren". Alleen de WOB in combinatie met de Awb kan enig fatsoen bij ze afdwingen, omdat anders de bestuursrechter het laatste woord krijgt.


De parallel carrière
naamJoris DemminkAntonius Hermanus Christoffel Annink
geboren11.12.1947 Laren (NH)13.05.1953 Hengelo (Ov.)
politieke partijVVDPVDA
studieNederlands rechtbedrijfseconomie
1971Min Def: medewerker DJZ, afd. Wetgeving en Publiekrecht
1972
1973Min Def: plv. Hoofd DJZ/WP
1974
1975Min EZ: beleidsmedewerker
1976
1977Min Def: Hoofd DJZ/WP
1978
1979
1980Min Fin: inspecteur Rijksfinanciën
1981
1982Min Jus: plv. DG-POL politie
1983Min VWS: plv. DG
1984
1985
1986
1987
1988Min Jus: hoofd directeur DP&O RR
Personeel & Organisatie en Rechtspleging
1989
1990Min Jus: DG RR
Rechtspleging en Rechtshandhaving
1991
1992
1993Min Jus: DG IAG/VZ
Internationale Aaangelegenheden
en Vreemdelingenzaken
1994
1995Min BZK: DG personeelsbeleid en plv. SG
1996
1997
1998
1999Min BZK: DG openbare orde en veiligheid
2000
2001
2002Min Jus: SG
2003Min Def: SGVoorselectiecommissie topmanagement ABD
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
201201.11.2012 met pensioenMin SZW: SG
2013
2014
bronnenparlement.com
meldDemmink
parlement.com
AlgemeneBestuursdienst.nl
AlgemeneBestuursdienst.nl
Telegraaf
author: Ton   |   published: 04.05.2014   |   updated: 04.05.2014   |   comments: allowed

09.05.2014
Boek Wim Dankbaar
Het verboden dagboek
presentatie: Bussum
 
12.05.2014
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014