Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Turkse methodeDWALING
Vanavond om 22:40u op Nederland 2: Brandpunt "De Turkse methode" 1. Presentator Henk van der Aa, die voorheen zeven jaar bij Eenvandaag werkte, presenteert vanavond een interview met dr.mr. Adèle van der Plas (advocate van Baybaşin) en prof.dr. Ton Derksen auteur van het boek Verknipt bewijs. Henk stelt zich (zoals alle MSM doet) voorzichtig op. Anderen citerende brengt hij het nieuws dat er (1) misschien wel (2) eens (3) iets (3) mis (4) zou (5) kunnen zijn. Een vijfdubbel voorbehoud!

Op 20 April j.l. had Brandpunt ook al een reportage over justitiële dwalingen 2. Dat ging over Andy Melaan die acht jaar onschuldig gevangen was gezet. En dan kennen we allemaal de "dwalingen" zoals in de Deventer Moordzaak 3, Ina Post 4, Lucia de Berk, Schiedammer Parkmoord, Zes van Breda, en ga maar door...

Brandpunt heeft aan dit fenomeen, met name in 2010 (dat is vier jaar geleden !), herhaaldelijk en veelvuldig aandacht besteed 5. Ze hebben zelfs een 74-pagina's tellende overzichtslijst 6 opgesteld van falende en blunderende officieren van justitie. Een zelfde lijst kan worden gemaakt van falende en blunderende rechters, maar dat gaat Brandpunt nog een stap te ver.

Brandpunt is voorzichtig en spreekt van "mogelijke dwalingen". Mogelijk, alsof het nog niet vaststaat. Dwaling, alsof het een vergissing was. In de zaak Baybaşin gaan ze nog verder met het afschuiven van de schuld. Het zou niet aan Nederland liggen maar aan Turkije: "De Turkse methode". Ook al zou Turkije de vragende partij zijn geweest, het is altijd nog Nederland die de uitvoerende partij is. Vragen staat vrij, maar de uitvoerder moet rekenschap afleggen voor de gepleegde daden. Behalve dan in de zaak Baybaşin. Daar zou de "vragende" Baybaşin levenslang gestraft worden voor niet eens gepleegde daden van een ander.


Verknipt bewijsVOORGELOGEN
Morgen zal de pers-conferentie en boekpresentatie van Ton Derksen plaats vinden. De internationale pers is daarvoor uitgenodigd 7. Deze emeritus hoogleraar heeft ook de Brandpunt knutselen-met-bewijs-in-afluisterzaken aflevering 8 gezien. Hij heeft zich goed verdiept in de tapregistraties van Baybaşin. En hij durft een stap verder te gaan. Er is geen sprake van "dwaling" maar van ordinair, willens en wetens voorliegen. Strafrechtelijk verwijtbare opzet dus.

Hulde voor deze man, die al eerder justitiële misstanden aan een groter publiek heeft weten voor te leggen. En ik kan me in zijn conclusie tot op zekere hoogte vinden. De voorzichtige MSM-term "dwaling" doet absoluut geen recht aan dit misdrijf. Het "voorliegen" is een betere start. In zoverre ga ik met hem mee dat het begeren van wijsheid betekent dat je wijs moet zijn in wat je begeert. Zet mensen niet tegen de muur zonder enige ontsnappingskans. Biedt ze een ontsnapping aan door die deur open te zetten, waarlangs jij wilt dat ze kunnen vluchten.

Prima hoor. Maar achter die deur zal ik ze opwachten. Niet om ze in de rug te schieten maar om ze alsnog voor de rechter te halen. Ook indien de ontsnapping pogende misdadigers zelf rechters en ministers zijn. Ik neem geen genoegen met het opofferen van een JD, een OvJ, of een met krokodillentranen aftredende minister, die toch al lang met pensioen wilde en best nog wat "wachtgeld" wil opstrijken.

Indien u wilt begrijpen wat Ton Derksen u morgen gaat vertellen dan wordt u aangeraden om het rapport Audio Investigations Review 9 (15.11.2009) te lezen en de 06.02.2003 TV-uitzending van Zembla 10 nog eens te bekijken. Meer dan elf (11 !!) jaar geleden al was dit bekend. En als ramp-toeristen stond onze overheid erbij en keek er naar. Donner adviseerde nog om "Boeh" te roepen, maar dan tegen de media i.p.v. tegen de criminelen, waaronder hijzelf.


De Nederlandse methodeCRIMINELE ORGANISATIE
Vier (4 !) jaar geleden al presenteerde de SP (Socialistische Partij) hun advies "Crisis in de rechtstaat" 11. Brandpunt pikte dit op en kwam twee weken geleden tot het advies van een fonds justitiële dwalingen 12. Ook daarin wil het HHC een stap verder gaan. Het lijkt mij duidelijk dat we te maken hebben met een criminele organisatie. Zet die lui in voorlopige hechtenis en leg met de pluk-ze-wetgeving in de hand beslag op al hun bezittingen. Dat moet een aardig omvangrijk fonds opleveren!

Gevangen sinds 24.12.1995:
jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 
De ten onrechte veroordeelden van de Spelonk-zaak kregen een schadevergoeding toegekend door de Nederlandse staat. Melaan, die acht jaar onterecht in de cel zat, kreeg bijna een miljoen euro. Thomas, die vier jaar vast zat, kreeg 500 duizend euro. Dat is dus 125.000 euro per ter onrechte vastgezet jaar. Een belachelijk laag bedrag. De "Balkenende-norm" + emolumenten (dan praten we dus over het dubbele) is wel het minste. En dan bij een 40 urige werkweek. Dat brengt dus bij een 168 urige 'werk'week (24 uur per dag opgesloten), het bedrag op 168/40 * 2 * € 125.000 = € 1.050.000 per jaar. En dan niet ten laste van de belastingbetaler, maar uit het vermogen van de criminele organisatie.

Daar bovenop komt dan nog de directe en indirecte materiële en immateriële schade. De rest van hun leven leiden deze mensen op zijn minst aan PTSS. Dat "wachtgeld", wat falende ambtenaren immers ook opstrijken, moet ook gewoon betaald worden. Opnieuw door de criminele organisatie. En dan ook nog eens de schade die is toegebracht aan de Staat. Alle onnodige rechtszaken, onderzoeken, et cetera. De ministers, rechters en openbaar aanklagers kunnen hun eigen pensioen gaan inleveren, hun huis in de gedwongen verkoop, boedel-sale, de deurwaarders gaan het druk krijgen.


Het geweten van de rechtstaatFREE BAYBAŞİN
Moet je voorstellen dat je een bijna ongeneselijke kanker hebt, of net een levensbedreigend ongeluk hebt meegemaakt; Dat de eerste hulp dicht is en de artsen vrolijk op "reces" zijn gegaan 13. De maatschappij zou op zijn kop staan. Hoe durven die artsen slachtoffers aan hun lot over te laten. Ze hebben een zorgplicht! Spoedeisend belang! We hebben er zelfs wetten voor. Verlating van hulpbehoevenden 14, en vele andere bepalingen zoals onrechtmatige gijzeling, ambtsmisdrijven, bedrog, terrorisme, en ga maar door. Hoe durven ze die man zo lang te laten wachten. Baybasin vrij, en de echte criminelen het gevang in!

author: Ton   |   published: 11.05.2014   |   updated: 11.05.2014   |   comments: allowed

12.05.2014 10:00u
Boek Ton Derksen
Verknipt bewijs
presentatie: Leusden
 
??.05.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014