Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Doofpotaffaire
Zelfs de Telegraaf 1 kon er gisteren niet langer om heen en schreef (in een klein verborgen artikeltje): Mogelijk doofpotaffaire Brits kindermisbruik. Let u even op de toevoeging "Brits" in de titel. In januari (voor de aanvang van de Roestige Spijker verhoren) schreven de Engelse kranten 2 reeds dat een onderzoek was gestart naar een BBC-directeur die op de zolder van zijn Amsterdamse woning kinderen misbruikte.

Het begon allemaal met het bekend worden van het Jimmy Savile schandaal. Het afgelopen jaar is het onderzoek naar betrokkenen voorzichtig op gang gekomen. Voorzichtig, want het gaat helemaal niet om een "lone wolf", of zoals de Nederlandse pers het vaak "een verward individu" noemt. De oud poltitie officier van de kinderbescherming en klokkenluider Peter Mckelvie verdacht een voormalig minister en rechter, maar kreeg van zijn chefs te horen dat hij de zaak niet verder mocht onderzoeken 3.

Zijn verhaal in Engeland lijkt sterk op de Nederlandse Rolodex-affaire. Hij mocht onderzoeken op het lage niveau van de straatprostitutie, maar kreeg de wacht aangezegd zodra hij een stapje hoger kwam. Hij vertelde dat er een "massive cover-up" was van kindermisbruik maar dat die werden beschermd door de hogere machten. Hij noemt het justitiële systeem "corrupt en verrot tot op het bot" en verklaarde dat kwetsbare jongens en meisjes, vanaf de leeftijd van negen, heroïne kregen toegediend en werden verkracht door "rich and powerful men".


De 'verloren' bestanden
McKelvie werkte in 1992 bij het kinderbeschermingsteam van Hereford and Worcester en bracht destijds de beruchte pedofiel Peter Righton voor de rechter. Volgens de klokkenluider waren meer dan 10 politici betrokken in de "Westminster paedophile ring" en meent hij voldoende grond te hebben voor een formeel onderzoek naar zijn lijst van maar liefst 20 parlementsleden en Lords. In october 2012 stelde het parlementslid Tom Watson duidelijke informatie te hebben dar het pedofielen netwerk zich uitstrekte tot het Parliament en Number 10 (Downing Street, het verblijf van de minister president) 4.

Op deze lijst staan namen van alle drie de grootste partijen, waaronder ook Cyril Smith and Sir Peter Morrison, die inmiddels beiden zijn overleden. In de Operation Fernbridge, het onderzoek dat werd opgestart nadat Watson het in 2012 aanhangig maakte, wordt het kindermisbruik onderzocht naar "Elms Guest House" in Barns, South London. Naast de 20 verdachten zouden er ook nog eens 20 parlementsleden en Lords wetenschap hebben, maar hun mond hebben gehouden.

Daarmee komt de lijst tot maar liefst 40 medeplichtigen, waaronder zelfs een medewerker van Buckingham Palace. Het bevatte ook beschuldigingen over Paedophile Information Exchange, een groep die het hebben van sex tussen volwassenen en kinderen wilde legaliseren.

Zo hadden wij in Nederland in 1970 de commissie Melai die in 1980 haar eindrapport presenteert waarbij seksueel contact tussen volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar volledig werd vrijgelaten en het verbod op (kinder)porno werd afgeschaft 5. Sinds 1986 is kindermisbruik binnen de zedelijkheidswetgeving verboden 6.

Maar er is nog een andere sterke overeenkomst met de Nederlandse affaire, namelijk het "kwijt raken" van bewijs. Tory MP Geoffrey Dickens zou de verdachten lijst reeds in 1983 aan Home Secretary Leon Brittan hebben gegeven. In een brief van Maart 1984 werd dit nogmaals bevestigd en zou de lijst voor onderzoek aan de politie zijn overgedragen.

Met de "kennis van nu" en de "tijdsgeest van nu" zou je denken dat het beter gaat. Dat misdragingen door het "establishment" niet langer acceptabel is en de politieke en ambtelijke bescherming van "hoge heren" niet langer kan worden getolereerd. Nou niets is minder waar kan ik u vertellen. Onze ministers liegen tot op de dag van vandaag nog steeds de boel bij elkaar om "het systeem" (lees: de corrupte hufters zelf) uit de wind te houden (zoals Demmink dat altijd noemde). Het was zeker wel iets, en het zal nog veel meer worden. We komen nu pas lekker op dreef!

Labour MP Simon Danczuk in Engeland wil een gedegen onderzoek. En in Nederland hebben we de parlementariër Pieter Omtzigt 7 die uitleg eist. Vorig jaar zou de Nederlandse politie al betrokken zijn geweest in het Britse onderzoek op the Isle of Wight. En uit documenten die het HHC heeft opgevraagd blijkt dat het Nederlandse OM ook bezig met de Anne Frankplantsoen affaire. De doofpot is open. De vraag resteert of er nog iets is terug te vinden op de bodem, of dat veel bewijs vernietigd is. Niet dat ze daarmee aan de dans zullen ontsnappen.Meer lezen?
author: Ton   |   published: 07.07.2014   |   updated: 07.07.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014