Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Redelijke termijn
Tempus omnia revelat: Tijd onthult alles. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Enkel uit ijdelheid kan men met verlammen (botox) of vervangen (fillers) het spiegelbeeld van de waarheid trachten te verhullen, maar niet uitstellen.

Tempus fugit: De tijd vliegt. Spigel, ofte Toneel der ydelheyd 1: "De dood die treed u na, uw vreugd wort opgesloct" De zandloper gaat door en stroomt leeg. Je kunt die niet meer omdraaien. Zand wat is weggelopen is voorbij. Van wat was en wat had kunnen zijn.

Met het wegebben van de tijd, de korrels die door de zandloper glijden, verdwijnt ook een stuk leven. Het deel van het leven wat is verdwenen krijg je nooit meer terug. Er bestaat geen tijdmachine die 'extra' leven kan toevoegen of verloren leven kan reconstrueren. Je kan alleen nog maar zuinig zijn op het restant wat is overgebleven.

Het leven wat voorbij is, of in sommige gevallen van je is afgenomen, doordat je zelfbeschikkingsrecht om te leven (zoals jij dat in vrijheid wilt) opzettelijk wordt gehinderd, is daarmee onvervangbaar. Als we moord definiëren 2 als "het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven beroven" dan is een gevangenschap feitelijk een partiële moord.


Onvervangbaar
Een tweede denkfout die rechters maken, nou ja "denkfout", meer een denk-gebrek en een complete onbenulligheid van incompetente juristen, is dat tijd in een leven lineair is. Uit te drukken in een grootheid (bijv. meters) per seconde. Maar ook dat is niet zo 3. Een leven, zeker een jong leven, kent groeispurten. Acceleratie in m/s². Leven wat voor je 21e is weggenomen heeft een kwadratische inslag.

En dan is daar nog niet eens de vitaliteitsfactor en levenskwaliteit in betrokken. Een uur tijd van een zappende voor de buis-liggende couch-potato (verplaatsing 0 m/s) of een uur van een kind, rennende door de Efteling (verplaatsing 1 m/s), maakt ook een groot verschil. Zet daarboven op ook nog eens de generatie-propulsie, de doorwerking in het nageslacht van de slachtoffers, en daarmee ook van hen afgenomen levensvreugd, en de schade is niet te overzien.

De volgende blunder die rechters maken is dat je tijd kunt (af)kopen. Die onderontwikkelden hebben daar zelfs "tabellen" voor: 1 uur ≈ 10 euro. Waar dit soort criminele types, want partiële moordenaars, zonder blikken of blozen 350 euro/uur voor zichzelf rekenen, beperken ze de waarde van hun slachtoffers tot 10 euro/uur, of nog geen 3% van zichzelf. Complete idioten dus, en ik ken er heel wat met naam en toenaam.

Als tijd uit te drukken was in geld dan zouden heel wat Olympische atleten met goede sponsors nieuwe wereldrecords neerzetten. Je moet dan ook wel erg simpel zijn (zoals nogal wat rechters en politici zijn) om te menen dat gestolen tijd überhaupt gecompenseerd kan worden. Laat staan met geld en al helemaal niet met dat schijntje wat ze met hun rekenmachinetje (bij gebrek aan schoolopleiding) op het scherm en in hun vonnis weten te toveren. Fred Teeven doet daar nog een schepje bovenop om "Amerikaanse toestanden" te willen voorkomen 4 (of om zichzelf in te dekken?).

De gemakszucht waarmee de redelijke termijn (tijd = geld) door rechters of AG's wordt overschreden is dan ook een schandvlek van ongekende weerga. Zoiets kan ook enkel binnen een systeem waarin geen persoonlijke moraal, ethiek of verantwoordelijkheid heerst. "Ik heb nu andere prioriteiten (zoals een vakantie) en even geen tijd om die misstand (nota bene door henzelf gecreëerd) te verhelpen." Ieder voor zich en God voor ons allen. Of in dit soort gevallen: de burger moet er maar voor opdraaien. De falende rechter of AG kost hun misdaad persoonlijk helemaal niets. De rekening wordt doorgeschoven. Naast diefstal van leven, dus ook nog eens diefstal van geld (tientallen miljoenen !) van de belastingbetaler.


De herzieningen
Met deze wetenschap in gedachte is het fenomeen "herziening" een gotspe. ὕβρις. Wat ze de eerste keer niet gezien hebben gaan ze nu "nog een keer" bekijken. Had de eerste keer je ogen open gehad, gemakszuchtige lapzwansen! In de zaak Baybaşin kunnen ze niet zeggen dat ze "er overheen gekeken" hebben. Het is uitvoerig, herhaald en onderbouwd onder de aandacht gebracht. Maar er is sprake geweest van willens-en-wetens negeren. Een vooringenomenheid die uitgaat van de onjuiste aanname: "de overheid maakt geen fouten". Grond voor wraking dus.

En een bewijs voor incompetentie. Zij zijn immers zelf onderdeel van de overheid en moeten daarmee beseffen dat ze fouten maken. Als je als jurist niet kunt begrijpen dat een partij wel eens per ongeluk of zelfs opzettelijk fout, kapot, verrot kan zijn, dan mag je dat vak niet uitoefenen. Het zou wat zijn als iedere dokter maar zou aannemen dat hartaanvallen niet bestaan omdat "het hart geen fouten maakt". Docter's orders. Blind (zonder te -her-zien) opvolgen.

Iedereen kent meerdere voorbeelden van dergelijke "dwalingen" 5 en "foute officieren" 6. Van de week hadden we er weer eentje: Martien Hunnik 7. In de procedure van zijn herziening gaat het alleen om de vraag of deze "nieuwe verklaringen" leiden tot een zodanig ernstige twijfel aan de juistheid van de veroordeling van Hunnik dat vrijspraak waarschijnlijk is. Voor wat betreft de werkelijke daders is het misdrijf verjaard en zullen de drie personen die in de nieuwe verklaringen van de twee getuigen worden genoemd niet meer kunnen worden vervolgd.

Dat soort trucs haalt de overheid ook voortdurend uit wanneer ze zelf verdacht is. En maar rekken en frustreren en saboteren. En dan hopen dat "met de wetenschap van nu" de leden van de criminele organisatie niet meer vervolgd (kunnen) worden. Dom van ze, want niet alleen behoren ze te weten -maar weten ze ook- dat dit soort ernstige misdrijven nooit verjaren 8. En ook de (recidieve) partiële moord die de Hoge Raad thans pleegt op Baybaşin, door ongegrond uit te stellen, zal voor de rechter moeten worden gebracht. Vroeger of later zal er verantwoording worden afgelegd.
author: Ton   |   published: 12.07.2014   |   updated: 12.07.2014   |   comments: allowed

05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014