Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Stemmen op politici
Een democratie houdt in dat het volk zelf regeert. Niet de Koning of een onderkoning, maar het eenvoudige plebs zoals u en ik. Wat wij regering noemen heeft niet als taak om te regeren, maar om te regelen. Wij bepalen wat we willen en geven deze mensen, die bij ons in loondienst zijn, de opdracht om dat uit te voeren. De regeling vaststellen, uitvoeren en controleren. De Trias Politica.

Doen ze hun werk onvoldoende, niet goed of zelfs verkeerd dan moeten ze worden bijgestuurd of gecorrigeerd. Daarvoor hebben we (1) het Parlement, de (gekozen) volksvertegenwoordigers, en (2) de Media, de (onafhankelijke) waakhonden. En daarmee onstaan opnieuw vragen die moeten worden uitgezocht.

Is het Parlement wel door ons gekozen? Daarop is het antwoord kort. Nee. Het grootste deel van de Kamerleden zijn vastgesteld door de fracties zelf. U mag uw voorkeursstroming aangeven, maar de fractie zelf bepaalt wie de kandidaten zijn. Het lijkt wat dat betreft een beetje op de "verkiezing" van de Nationale Ombudsman 1 De kandidaat staat bij voorbaat al vast, en u mag niet stemmen, maar instemmen.

Er zijn uitzonderingen. Soms is het mogelijk om de rangorde van de partij te omzeilen. Maar dan moet die kandidaat nog wel op de lijst staan. Via voorkeursstemmen kun je dan een relatief onverkiesbare kandidaat toch de kamer in krijgen. Zoiets is bijvoorbeeld gebeurd met Pieter Omtzigt (CDA). Pieter is beslist een van mijn favoriete kamerleden. Hij durft zijn nek uit te steken. Hij durft gevoelige vragen te stellen, ook wanneer de partij-doctrine dat onwenselijk acht. Bij Pieter krijg ik het gevoel dat hij zijn (deel)taak (met name economisch) serieus neemt en zich daar echt voor inzet. En er zijn nog wel meer gefocuste kamerleden met inzet.

Ook bij het vaststellen van de premier, de eerste minister, de minister van algemene zaken, de surrogaat president, heeft het volk helemaal niets te vertellen. Dat wordt onderhands geregeld, niet in de laatste plaats via de door de Koning(in) aangestelde informateur. Formeel is en blijft de Koning de baas en is de premier de buikspreekpop. Zo ook met vice-president Donner, de Raad van State gehoord hebbende.

Hoe het ook kan zagen we in Turkije gebeuren. Afgelopen donderdag werd daar president Erdoğan geïnstalleerd, en Frans Timmermans was daarbij 3. 51% van de mensen wilden Erdoğan (en 49% liever een ander). Maar kijken we naar Nederland dan zou Mark Rutte (VVD) geen meerderheid hebben behaald 4 maar Diederik Samsom (PVDA). Dat maakt Turkije meer democratisch dan Nederland.

Helemaal erg wordt het met het toewijzen van de ministerschappen. Dat is al helemaal handje-klap, manipulatie, chantage en omkoperij. Oftewel: CORRUPTIE. Het kan me niet schelen of ik een goede kandidaat heb, "als jij dit kijgt dan wil ik dat." Geen enkele inspraak daarbij van het volk. Ze noemen dat "coalitievorming". Niet de burger bepaalt haar regering, maar de buit wordt onderling, als jakhalzen, verdeeld.


Stemmen door politici
Maar behalve de burger heeft ook het stemmen door de vertegenwoordigers weinig betekenis. Niet in de laatste plaats door de reeds verdeelde zetels. Eigenlijk zijn er slechts 11 partijen. 17.000.000 mensen worden dus vertegenwoordigd door 11 groepsstemmen. Dat maakt de kans dat u wordt vertegenwoordigd zoals u dat wilt maximaal 6,4 x 10-7 (0,000.000.64). De hoofdprijs in de staatsloterij winnen is makkelijker 5.

En daarbij wordt er dan vanuit gegaan dat er serieus, voorbedacht, weloverwogen, goed geïnformeerd en zorgvuldig wordt gestemd. Nou vergeet dat maar. Lopende band werk en haastklussen. De vakantie komt eraan. Ligt er nog wat op de stapel? Kom, dan jassen we het er even doorheen.

U ziet dat aan de afbeelding hiernaast. Op 1 juli werden er nog even drie-en-veertig (43 !) stemrondes doorheen gedraaid. Als hamerstukken. Compleet voorgekookt. Er was alleen nog maar een éénmalige welles-nietes vereist.

Wat denkt u van deze: Herinnert u zich nog de uitzending waarbij Pownews-verslaggever Danny 6 werd mishandeld omdat hij zich beklaagde over wild-parkeerders? De Kamer heeft vastgesteld dat zoiets moet kunnen 6. Immers mensen van het Ministerie van Ivo en Fred zoals "de vrouw van" Dato Steenhuis 7 en ex-SG Joris Demmink 8 doen dat zelf ook.

Of bijvoorbeeld de mogelijkheid voor slachtoffers van misbruik om alsnog een klacht in te dienen, zonder dat een administratieve verjaring van de klachtterrmijn dat kan tegenhouden. Alsof de toegebrachte schade ooit zal verjaren vindt de kamer dat de daders meer bescherming toekomt dan de slachtoffers. Niet nodig. Hooguit coulance 9. Ik vraag me openlijk af wiens belangen daarmee beter worden gediend en of dat overeenstemt met de wens van de burger.


Conclusie
De twee hierboven genoemde voorbeelden zijn hieronder grafisch weergegeven. Groen betekent voor en rood betekent tegen. Te zien is hoe de doctrines van de twee partijen VVD + PVDA (de huidige regeringspartijen) in feite de dienst uit maken. Maar ook is te zien hoe de twee 50PLUS-leden tegengestelde opvattingen hebben. Hoe zou dat bij een partij als de VVD zijn? 10 voor, 10 tegen, 10 misschien tenzij, 10 misschien behalve en 1 misschien mits?

Partij zetelsparkeerboetesverjaring misbruikcoulance misbruik
VVD 41   
PvdA 38   
SP 15   
CDA 13   
PVV 12   
D66 12   
CU 5   
GL 4   
SGP 3   
PvdD 2   
Bontes/Klaveren (ex PVV) 2   
Van Vliet (ex PVV) 1   
Klein (ex 50+) 1   
Baay-Timmerman (ex 50+) 1   
BESLISSINGVERWORPENVERWORPENAANGENOMEN

Het is een feit dat hiermee de democratie is uitgevoerd. De meeste stemmen gelden. Maar de vraag is of de stem van de partijdoctrine ook de vertegenwoordigde stem van het volk is. Veel mensen stemmen uit economische motieven. "Rechts vullen" = VVD en "Links lullen" = PVDA. Het beleid wordt dan ook hoofdzakelijk bepaald door de loze beloften die over uw toekomstige inkomen zijn gedaan. En wie wil er nou geen voorgespiegelde salarisverhoging door enkel het juiste kruisje aan te kleuren op het lotto-formulier? Makkelijker kun je ze toch niet verdienen? (Als je de lotto wint tenminste.)

Het bijzondere aan deze partij doctrine is ook dat er geen hoofdelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is. "Ik wilde wel voor stemmen, maar mocht niet van de partij" zie je zelden en weet de kiesgerechtigde nog minder vaak. Zo kun je op basis van verkiezingsretoriek en inkomensbeloften op andere (ook belangrijke) vlakken totaal verkeerde keuzes (laten) maken.

Het is te overwegen om te pleiten voor een nieuw systeem van de verkiezingen. Er moet meer detail komen in de diverse kieswijzers. In ieder geval zou het beter zijn om op individuele kandidaten 10 te stemmen, in plaats van het bovenste vakje van de partijleider. Die individuele leden van de diverse partijen mogen alsnog allianties smeden, maar moeten wel individueel verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Een volgende stap kan zijn om het-is-2013 ook de premier c.q. president/koning rechtstreeks te kiezen. En mijn voorkeur zou zijn om ook de ministers rechtstreeks te benoemen. Bijv. prof.mr. Knoops op justitie? Nu krijg je van de VVD enkel Ivo. Ook als ik Fred had gewild was dat niet gebeurd. Technisch gezien is een dergelijke stemming eenvoudig te regelen. Daardoor zal de echte vertegenwoordiging beter tot zijn recht komen. Ik hoef namelijk geen dienstweigeraar op defensie, of een liegende lafbek op buitenlandse zaken.

Wellicht kunnen de steeds minder geïnteresseerden (inmiddels al opgelopen tot 62,7% 11) weer worden teruggewonnen als er echt iets te kiezen valt en het idee het-maakt-niet-uit-of-je-door-de-kat-of-de-hond-wordt-gebeten verdwijnt, omdat de burger zelf weer controle krijgt. En ook voor de ik-heb-geen-mening mensen zal er in dat geval niets veranderen. Zij worden dan toch wel gebeten.
author: Ton   |   published: 30.08.2014   |   updated: 30.08.2014   |   comments: allowed

31.08.2014
vervaldatum WOB
Advocaatkosten
Ministerie VenJ
 
8 t/m 14 sept 2014
Week van de Rechtspraak
Diverse locaties
 
18.09.2014 10:30u
Afscheid Demmink
Kantongerecht
Den Haag
 
22.09.2014
vervaldatum WOB
Ali Hassan
Arrondissement Leeuwarden
 
09.10.2014 15:00u
Hirsch Ballin
Eva Meillo lezing
Rode Hoed Amsterdam
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014