Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Bas van den Heuvel
NOS: Wat is uw eerste reactie op het feitenrelaas van de ramp? 1

"Ongelukkig. Het is te laat en ik begrijp niet dat ze in deze vorm hebben uitgekomen, zonder conclusies, zonder aanbevelingen. Na zes maanden met zo'n gort droog rapport komen, wat er ons inziens na drie maanden al had moeten liggen. Ik begrijp niet hoe de overheid dit heeft kunnen bedenken."

Bedrijfskundige Ir. Bas komt üt Twente en heeft zich de afgelopen decennia voornamelijk bezig gehouden met de vuurwerkramp in Enschede van 13.05.2000. Wat hij namelijk gedaan heeft is een video-opname van een toeschouwer/brandweerman ingeladen in een programma als Adobe Premier™ waardoor je vervolgens niet in slow-motion met de videorecorder, maar zelfs frame-voor-frame TV kan kijken. Vanaf dat moment ben je "beeldexpert".


De carrière
Bas wilde in 1987 een groot studentenfeest houden, de Mid Summer Night Party (MSNP). Maar de bureaucratie liet de organisatie niet toe aan privé personen. Dat moest door een organisatie gebeuren. Simpel toch? Je maakt gewoon een mooie naam, MSNP 87, compleet met logo van 4 bollen dat verwijst naar de feestverlichting 3.

En daarmee is het probleem opgelost. De autoriteiten vertrouwen je vervolgens volledig. Een heuse "organisatie" / studentenactiviteit. Volgens dit principe van "What's in a name" kun je onbenullige autoriteiten alles wijsmaken. En zie daar: een bron van inkomsten is verzonnen.

scholing werk specialisaties / titels Naar eigen zeggen is Bas:


De rampen rapportages
• 1) Vuur werk ramp - Enschede
Bas is zijn publieke carrière begonnen als spreekbuis voor zijn buurtgenoten toen er zich in 2000 een ramp voltrok in Enschede. Bij NOVA TV 7 en het NOS journaal 8 legt Bas uit dat het rapport "ons inziens na drie maanden al had moeten liggen. Ik begrijp niet hoe de overheid dit heeft kunnen bedenken.". Bas heeft zelf dan ook een tegen-rapport 9 opgesteld.


5.2 Fase 1: Er is geen verklaring gevonden voor de initiële brand in de ompakruimte (compartiment C2).

Bas van den Heuvel
belangenvereniging vuurwerkramp


• 2) Vuur ramp - Schiphol
Eenmaal zichzelf benoemd tot webcam-voyeur en pyromaan-expert heeft Bas zelf besloten dat hij, zoals vele ramptoeristen, ook wel eens naar de Schipholbrand kon kijken 10 met opnieuw (dit keer geen rapport maar) een "memo" 11.

Bas schrijft op pagina 2 over zijn "opdrachtgever": "Toen bleek dat van de brand cameraopnames bestonden en iemand ons een deel van deze beelden toespeelde, was onze belangstelling gewekt."


Eigenlijk komen we dus nu tot de conclusie dat drie jaar na de Schipholbrand we niet weten wat er is gebeurd. We kennen de oorzaak niet, we kennen het brandverloop niet. We weten dus eigenlijk niks.

Bas van den Heuvel
brand- en veiligheidsonderzoeker


• 3) Ramp - Enschede
Kennelijk wilde Bas zijn eigen bijdrage aan tandartskosten uitrekenen. Daarvoor heeft hij -in de baas zijn tijd- een programmatje geschreven. Het project 12 waar deze Review het resultaat van is, had tot doel in Pien 2013 pre-sets van behandelingen te definiëren.

De set codes en prijzen (de onderliggende data van de Marktscan mondzorg betreffende de mondzorgkosten van 2011, die via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur -WOB- is verkregen) leidde tot verbazing en de behoefte helderheid te krijgen over de behandel- en kostenstructuur. Het rapport, de Review, bestaat uit een hoofdrapport van 8 pagina's, met 18 pagina's als bijlage.

De eindconclusie van deze Review van de NZa-Marktscan mondzorg moet dan ook luiden: De NZa is niet in staat gebleken een adequaat inzicht te verschaffen in de kostenontwikkeling van de mond zorg voor het jaar 2012. Gelet op de diversiteit aan tekortkomingen in het NZa rapport en de toon en inhoud van de NZa reacties is het niet de verwachting dat dit een incident is of zal blijken te zijn geweest.Wat de overheid van de MSNP-rapportages vindt
Wat hebben deze rapportages nu eigenlijk opgeleverd? Bas geeft in Metronieuws 13 zelf het antwoord. "Is er na verschijning van het rapport concreet iets mee gedaan door andere soorteglijke instanties? Ik betwijfel het. Toch worden kreten als "Wetenschappelijk onderzoeker/directeur/branddeskundige Bas van den Heuvel van het adviesbureau MSNP doet op verzoek van politie en openbaar ministerie geregeld onderzoek naar branden." klakkeloos overgenomen 14.

Maar wat telkenmale niet door de overheid wordt overgenomen is de deugdelijkheid van de memo's/rapporten/word-documenten. De eindverantwoordelijken bij de overheid, zoals de Onderzoeksraad 15 en de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) 17 stellen dat de door Bas gehanteerde data en methodieken onduidelijk zijn en zijn conclusies niet deugen.

De tijdslijn 18 op de website van zijn BV stopt dan ook in 2011. De vraag blijft dan staan waarom Diederik Aben nu juist deze man heeft ingehuurd om een rapport over Baybaşin op te stellen. Zou er soms sprake zijn van een "financieel belang in POEN b.v."?
author: Ton   |   published: 15.12.2014   |   updated: 15.12.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014