Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Recherche zoekt lek in Kamer

De Telegraaf pakt vandaag groots uit: 1 Een aantal fractieleiders in de Tweede Kamer is door de Rijksrecherche gehoord vanwege een lek uit de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), de zogeheten 'commissie stiekem'. Ook zouden hun belgegevens zijn vergeleken met het nummer van een NRC-journalist. De schrik zit er goed in aan het Binnenhof. Een aantal fractieleiders verklaart tegen de Telegraaf er niet op te vertrouwen dat ze in hun eigen werkkamer veilig zijn voor afluisterpraktijken van justitie. "Als ik echt iets heel vertrouwelijks wil bespreken, doe ik dat niet in het Kamergebouw", verklaart er één.

Het is net als met de "bonnetjesaffaire" van Teeven. De èchte vragen worden niet gesteld. De (ex-)Ombudsman is slechts een doofpot instituut dat, in plaats van de burger tegen de regering te beschermen, de overheid beschermt tegen de burger. Commissie Oosting wil absoluut geen doorvragende onderzoekers in zijn team. En ook de Rijksrecherche richt zijn pijlen op de verkeerde groep: de slachtoffers in plaats van de daders.


Massa bespieding druist in tegen grondwet
Deze week heeft zelfs de Amerikaanse rechter bepaald dat het massa-bespieden ongrondwettelijk is 2. Zie daar waar de recherche zijn pijlen op moet richten. Arresteer crimineel en big-brother-award-winner Plasterk. Deze man, samen met zijn partners-in-crime, waaronder Mark R., dienen direct in voorarrest te worden geplaatst.

Immers de basis van onze rechtstaat is de Grondwet. Alle (door de criminelen van justitie zelf opgestelde) afgeleide wetten - een soort van banken derivaten bubbels - zijn secundair in prioritering. Daar helpt een artikel 120 Gw, die nota bene de rechter verbiedt te toetsen, niets aan.

Het afdekken van criminelen, ook als dit de regering is, moet met alle rechtsmiddelen en de hoogste prioriteit worden bestreden.


Zonder burger bescherming geen democratie
De conclusie is heel simpel. Als niet de burger maar de machtshebbers worden beschermd is er sprake van een dictatuur. Ze kunnen en maken al hun eigen wetten, met als primaire doel: bescherming van de overheid. Ze voeren die zelfgemaakte wetten uit op maar één manier: bescherming van de overheid. En ze bemoeien zich ook nog met de rechtspraak om slechts één reden: bescherming van de overheid.

Er is geen Trias Politica. De democratie is een schijndemocratie. Het Parlement mag niet controleren. De Media mogen er niet over schrijven. Alle (ongrondwettelijke) middelen worden ingezet om bedreigers van de dictatoriale regering preventief de mond te snoeren. En de meeste Kamerleden pikken dat. Waarom stemt u nog? Op wat dan?
author: Ton   |   published: 10.11.2015   |   updated: 10.11.2015   |   comments: allowed

12.11.2015
Regiezitting
RB Amsterdam
 
??.11.2015
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.03.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014