Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Dissociatie
In 2014 werden in Nederland 557 miljoen kuikens geslacht. Dat zijn er 1,5 miljoen per dag 1. En die bio-industrie gaat er niet zachtzinnig aan toe. Gebroken poten, gebroken vleugels, brandwonden, afgerukte snavels. U wilt het niet weten. Dat heet dissociatie 2. Als uw kipfiletjes (geen enge KFC-poten of 'chicken-wings'), netjes in stukjes gesneden, ontdaan van vel, bot, pezen, bloedvaten, zenuwstrengen, mooi wit op uw bord ligt beseft u niet dat dit ooit een bezield wezen was met gevoel, met levensenergie, met hoop, met kinder-kuikens, net als u zelf.

Ik ben niet roomser dan de paus. Sommigen van u weten dat ik een oud-sergeant van het korps commandotroepen ben. Daar krijg je een survival training voor behind enemy lines 3. Tegenwoordig kent iedereen de uitdrukking "van een kale kip kun je niet plukken", maar men heeft geen besef wat dit eigenlijk letterlijk betekent. Als iedereen leerde zijn eigen vlees te jagen 4 en zelf te slachten dan zou het aantal "Flappie"-trauma's 5 en het aantal vegetariërs enorm toenemen.

Die dissociatie, die ontmenselijking, kan functioneel zijn. Zelfbescherming om een (levens)bedreigende situatie het hoofd te kunnen bieden. "Mijn opponent is geen bezield wezen, maar de vijand/voedsel." Ik mag/moet hem doodschieten.
Ook in gevangenissen wordt gedissocieerd. Het politiek slachtoffer Hüseyin Baybaşin is geen mens, maar een "zware crimineel" met nummer 1623371.

Politie en bewakers zijn zo geprogrammeerd: de burger is de vijand. Daartegen moet je de ME inzetten, de wapenstok gebruiken, taseren, peppersprayen, wegtrekken voor auto's van staatssecretarissen, zodat ze haar arm breekt. Alles is geoorloofd om de bobo's een geriefelijk leventje te bieden. En natuurlijk eigen rechtertje spelen. Gevangenisstraf alleen is niet voldoende, je moet het leven van dit opgesloten uitschot miserabel maken en extra leed toevoegen. Eigenlijk uitroeien, zoals Hitler dat deed. Rambo, Terminator, Hollywoord-voorbeelden genoeg van dit soort types die overal mee wegkomen en dan nog de held zijn ook. Leve het fascisme! 6

Dat gebeurde twee jaar geleden door de parketpolitie in de rechtbank te Den Bosch 7. En alleen door ingrijpen van het HHC werd dat bij de volgende zitting hersteld 8. NB: Deze openbare zitting zal na twee (!) jaar vervolgd worden aanstaande 5 februari 2016.

En ook vorige maand gebeurde zoiets in PI Zuyder Bos. Zo'n gedissocieerde bewaker die daarmee trekjes vertoonde van psychopatie. Een losgeslagen bully van twee meter die zijn frustratie wel eens even zal uitleven op weerloze gevangenen, die niet terugslaan. Of op een kip. De "held" van Zuyder Bos.


Het incident
Hanengevechten met scheermesjes aan de poten, kippen-voetbal 9, "mensen" kunnen zich op de meest vreemde manieren vermaken. Zo zijn ook de manieren van bewaker Jan de J. Hij had een nieuwe variant bedacht. De kip gebruiken als voetbal. Je geeft zo'n ding een rotschop, zodat het zijn ribben en vleugels breekt, interne bloedingen krijgt, en gaat vervolgens kijken waar die neer komt 10 11.

Als je ziet dat de kip nog leeft verlos je haar niet uit het lijden, maar laat je het beest aan haar lot over. Je geniet saddistisch van de pijn. Uren, dagen achter elkaar, totdat het beest uiteindelijk aan zijn interne verwondingen bezwijkt. Als er bij het afdelingshoofd Cora O. om hulp wordt gevraagd, wordt dat genegeerd. Het strafbare (twee jaar gevangenisstraf) verlaten van een hulpbehoevende 12. "Het is maar een kip." En juist dat laatste was het meest pijnlijke voor Baybaşin. Het beest werd medische zorg onthouden en de gehele afhandeling was mensonterend.

Sommige mensen zijn teleurgesteld in de mensheid. Of in mannen, zoals BB. Ze sluiten zich vrijwillig op met hun katten of worden dierenactivist(e) 13. Dieren worden hun beste vrienden. Ze laten zich door honden in het gezicht likken, knuffelen ermee in bed, aaien katten op schoot. Het nut van een huisdier is velerlei. Vanuit medisch perspectief verhoogt het je weerstand en vanuit psychologisch perspectief leert het je verantwoordelijkheid dragen, hechten en compassie. En dat laatste is iets wat bewakers goed kunnen gebruiken.


Hüseyin zit al meer dan 20 jaar opgesloten. En daarvan heeft hij 6 jaar in isolatie gezeten. en heeft hij 12 jaar lang zijn kinderen niet mogen zien. Je moet toch wat met je ruim 2 miljoen uren (20 jaar x 365 dagen x 24 uur), wanneer je geen aansprak kan maken op een Melkert-baan. En dus kregen ze (omdat het Europese Hof zegt dat Nederland de mensenrechten schendt) een moestuintje. Binnen de hoge betonnen muren is er voor de afdeling (levens)lang-gestraften een kleine werkplek gemaakt. Per persoon zo'n vijf vierkante meter.

Baybaşin is in Nederland zwaar en op onmenselijke wijze (psychologisch) gemarteld. In opdracht van criminelen als Joris Demmink en andere machtswellustelingen. Hoop op rechtvaardigheid is het enige wat je overeind houdt. En de vriendschap met ... een kip. Dankbaar voor de liefdevolle verzorging. Het samen zoeken naar wormpjes. Totdat de kip (zie inzet) je ruw en wreed ontnomen wordt...

En daar bleef het niet bij. Volgens Baybaşin ging het terroriseren nog veel verder. Door de zorgvuldig gekweekte biologische groenten plat te trappen met hun lompe laarzen en er op te lopen urineren. Gewoon treiteren dus. Machtsmisbruikende lafbekken.

Schilderij: Chicken Heaven
© 2016 - Hüseyin Baybaşin

Baybaşin maakte er een schilderij van, getiteld "Chicken Heaven". En, dat moet gezegd worden, er zijn ook goede bewakers in de gevangenissen. Deze keer heeft het HHC dan ook zijn stealth-drone niet hoeven te gebruiken maar de PIW-er Kees bereid gevonden om foto's te maken (à € 2,80 per stuk) van de moestuin en de kippen.


Incident of structureel?
Het is niet de eerste keer dat Baybasin's zelf opgezette moestuin met kippen ten prooi viel aan machtsmisbruikers. Ook de humoristische grappenmaker 14 Fred Teeven kan er wat van. Fred is een leugenaar die zijn beloften niet nakomt. In juni 2013 beloofde hij 15 aan uw HHC-verslaggever dat hij persoonlijk zijn zaak zou bestuderen en daarop bij hem terug zou komen. Behalve de nodige leesbevestigingen nooit meer iets van gehoord. Dat kan hij op 10 februari a.s. goed maken 16.

Wat Baybaşin het ergste vindt is dat niet wordt gewaardeerd wat deze gedetineerden hebben weten neer te zetten. Alles zelf opgebouwd. In Norgerhaven. In Zuyder Bos. En dan wordt het telkens gewoon vernietigd. De moestuin. De hoop. De levenslust. Baybaşin is aangeslagen. Hij heeft nu geen zin meer om naar buiten te gaan.


De aangifte
En helemaal terecht heeft Baybaşin dan ook aangifte gedaan. Eerst via zijn advocaat. En afgelopen maandag ook direct, nadat hij werd opgezocht door twee rechercheurs die zijn verklaring kwamen afnemen. Door de persvoorlichting regio Noord-Holland is aan het HHC bevestigd dat deze in behandeling is genomen en dat een onderzoek wordt ingesteld (dossier#: 2016013730).

Om eventuele commentaren voor te zijn zoals "Waar maak je je druk om, het is maar een kip?" is het belangrijk dat u weet dat deze kip symbool staat voor Vriendschap, Vrijheid, Vreugde. En u moet weten dat deze daad veel meer inhoudt dan dierenmishandeling. Het staat symbool voor saddisme en machtswellust. Het schofferen van mensen- en dierenrechten.

En ook dit is geen incident op zich. In November vorig jaar berichtte het HHC dat er een inbraak had plaats gevonden in Baybaşin zijn cel 17. Daarbij werden gevoelige documenten gestolen, waartegen ook door derden aangifte is gedaan 18.

Het was veel meer dan paniek bij de overheid over de naderende onthullingen 19. Want ook die daad kenmerkte zich door een onnodige wreedheid. De hem toegezonden anischtkaarten werden betrapt en besmeurd. Zijn Free Baybaşin vlag werd van de muur gehaald. Hij kreeg geen voedsel.

De harassment lijkt van bovenaf ingegeven. Maar de overheid kan hier geen doofpot van maken. De zaak wordt goed gemonitord en waar nodig voor de onafhankelijk rechter gebracht. Misdadigers zullen vervolgd worden, ook -nee juist- als ze onderdeel uitmaken van die overheid. Aanstaande maandag vindt het openbare Kort Geding plaats bij de rechtbank te Den Haag. Het begint om 12:00u. Baybaşin zelf en uw HHC-verslaggever zullen aanwezig zijn. Ook u bent van harte welkom!*** UPDATE ***author: Ton   |   published: 23.01.2016   |   updated: 24.01.2016   |   comments: allowed


Kort Geding
Baybaşin vs. Staat
--------------------
Maandag 25 januari
aanvang 12:00u
Rechtbank Den Haag
25.01.2016 | 12:00u
KG celsinspectie
Rechtbank Den Haag
 
29.01.2016 | 10:00u
Boekpresentatie Ton Derksen
ISVW Leusden
 
05.02.2016
Ontneming Baybasin
Rechtbank Den Bosch
 
??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
??.04.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM