Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Toegangskaart

De early-bird-tickets en reguliere kaartjes aan de kassa en via Marktplaats zijn reeds uitverkocht. Hierover zijn serieus vragen binnengekomen. Maar ter geruststelling: gelukkig heeft het HHC nog 3 VIP-arrangementen (incl. backstage meet and greet) om te verloten! De meest trouwe bezoek(st)ers van het HHC worden beloond! (Familie en zakenrelaties zijn uitgesloten van deelname.) Klik op het e-ticket 1, print het uit, kruis aan op welke dag u aanwezig wilt zijn (meerdere dagen zijn toegestaan) en kies zelf uw rang A, B of C.

Ook de VIP-plaatsen helemaal vooraan, normaliter in beslag genomen door schrijvende journalisten, zijn voor de gelukkigen nog beschikbaar. Een HHC-service. Wel gaat u bij acceptatie van deze aanbieding automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden 2. (Ook per e-mail op te vragen.) Daarin staat o.a. dat u het HHC niet aansprakelijk kunt stellen voor bijv. afgelasten wegens slecht weer of staatsterreurdreigingen.


Programma gids
Van dit HHC tournament 3 zouden wij u graag een programma-gids willen aanbieden. Sinds enkele weken is de onderzoeksredactie van het HHC druk in de weer om de feiten boven water te krijgen. Het is wat bij justitie. Het lijkt allemaal nog moeilijker te vinden te zijn dan het Teeven bonnetje 4. Ook de persvoorlichting weet, enkele dagen voor aanvang van de voorstelling, nog van niets. Zelfs het opperhoofd communicatie, een jurist, tast nog volkomen in het duister, zoals u in de email links kunt lezen.

Wat weten we wel? Dat kunt u uit de drie summiere antwoorden afleiden:
1. Twee (vraag: Hoeveel aanvragen voor mediaregistratie heeft u ontvangen?)
2. Geen (vraag: En welke organisaties zullen (bij welke zitting) audio/video opnames maken?)
3. Nee   (vraag: Over verdwijnende documenten bij justitie -dat is een ander verhaal-)


Verslaglegging

Met deze antwoorden kan het HHC niet veel. En u waarschijnlijk nog minder. We zullen daarom proberen wat achtergrond informatie te geven. Twee jaar geleden waren 'De Roestige Spijker verhoren' in Utrecht 5. De NOS had een satelliet verbinding ingesteld om live verslag te kunnen doen vanuit de rechtbank. Het hele clubje MSM-journalisten zat vooraan te twitteren. De belangstelling was groot. En dat terwijl Demmink zelf nog niet eens was opgeroepen!

Hoe anders lijkt het nu. Er zijn volgens De Rechtspraak (antwoord 1) maar twee aanvragen ingediend om video-registraties te mogen maken. Namelijk van We Are Change 6 en van melder-van-misstanden Nico van den Ham 7. En NIEMAND (antwoord vraag 2) mag daarbij opnames maken. Dat laatste is vreemd.

De wet is daar namelijk duidelijk over. Artikel 27 van Burgerlijke Rechtsvordering 8 bepaalt dat de behandeling in beginsel openbaar dient te geschieden. Zeker, in bepaalde gevallen kan de rechter besluiten om een bepaalde mate van geheimhouding toe te passen. Bepaald: er zijn slechts vier beperkingen. En naar de opvatting van het HHC is daarvan geen sprake.

Deze zaak is geen gewone rechtszaak, maar een "verklaring voor recht". Daarin staat juist het element van waarheidsvinding en openbare controle voorop. De getuigen moeten onder ede verklaren. Het is een soort van "Parlementaire Enquête" in het klein. Met overigens net zo weining consequenties als we in de politiek zien. Er wordt niemand gearresteerd. Ministers zullen niet ontslagen worden. Het enige wat wel van toepassing is: EXTERNE DEMOCRATISCHE CONTROLE. En dat mag niet, ook al "zal de uitslag van dit referendum zorgvuldig worden meegenomen."


Wraking
Deze algehele weigering tot registratie is op zijn zachts gezegd vreemd. Dit moet per geval bekeken worden. En getuigen als Koos zullen er juist belang bij hebben om wèl publiciteit te genereren. Dat de rechter dat op voorhand afwijst is vreemd. Het lijkt erop alsof de rechter vooringenomenheid ten toon spreidt en daarmee grond geeft voor wraking. Ook Koen Voskuil (Algemeen Dagblad) vertelt wel eens tegenwerking ervaren te hebben 9.

En niet alleen journalisten. Ook rechter commissaris mr. Yolanda Wijnnobel ervaart actieve tegenwerking. Rechtstreeks door de Turkse en Nederlandse overheden. Meer dan een maand geleden verklaarde Marcel Haenen (NRC) 10 nog dat ze zou stoppen met haar onderzoek. Het HHC heeft de bevestiging binnen dat ze eind April / begin Mei nadere mededelingen zal doen. Dit is alles onafhankelijk van het onderzoek en de conclusie van mr. Diederik Aben van de Hoge Raad.

Er is geen formeel schriftelijk besluit van de weigering tot opnames, dus er kan ook geen bezwaar tegen worden ingediend. Het HHC heeft advocaat Martin de Witte gevraagd te overwegen een Kort Geding te starten teneinde nog voor de zitting om toestemming tot registratie te verzoeken. Anders wordt het lastig plannen. Dit alles is voor u een extra reden om te komen. Nu er geen audio/video registraties mogen worden gemaakt hebben we getuigen van het getuigenverslag nodig. Een enkele persoon kan zich nog vergissen, maar tientallen die hetzelfde verklaren kan niet zomaar genegeerd worden.


Programma
Maar inmiddels heeft het HHC het definitieve programma ontvangen van de rechtbank, zoals door het HHC ook is aangekondig op Twitter 11. Wilt u verder op de hoogte worden gehouden van het actuele nieuws en dit weekend het programmaboekje downloaden volg dan de HHC-berichten op Twitter 12. De lijst van door de rechter toegewezen personen is in de tussentijd wat gewijzigd. Destijds is de minister Ivo Opstelten opgeroepen als minister, niet wetende dat Geert Wilders met zijn profetieën over Job gelijk had 11.

maandag 09:30-11:00K. van Woudenberg11:00-16:00R. Beth
dinsdag 09:30-12:00A. de Jong 13:00-16:00K. Maasdam
woensdag 09:30-12:00J. Bruggenwirth 13:00-16:00Chr. de Graauw
donderdag09:30-12:00F. Teeven 14:00-16:00J.L.M. Neijndorff
vrijdag 09:30-? E. Broersma 13:00-16:00J. Demmink

Bijzonder is dat JD geen gehoor geeft aan de rechterlijke uitspraak. Maar we zien wel vaker dat de ambtenaren werkzaam voor justitie de wet niet zo nauw nemen. Net als longartsen die zich te pletter roken menen zij dat de regels en wetmatigheden niet voor hen gelden. De rechtbank zegt hierover:


Getuige J. Demmink is opgeroepen voor 22 april,
maar hij is die dag
en ook de rest van de week
verhinderd.

Er wordt gezocht naar een andere datum.


Maanden van voorbereiding, Afstemming met opgave van verhinderdata. En dan is deze gepenis oeneerde ex-ambtenaar verhinderd. Het HHC leest hierin, zoals al eerder voorspeld, dat hier een conflict-of-interest ligt. Als hoogste ambtenaar van justitie moet hij onder ede de waarheid vertellen. Maar als verdachte hoeft hij niet tegen zichzelf te getuigen. Het HHC ziet zijn weigering om te getuigen als een impliciete schuldbekentenis. En een rechter die onafhankelijk is moet bij een dergelijke weigering te verschijnen direct overgaan tot gijzeling. Het is toch al onbegrijpelijk dat deze verdachte van zeer zware criminele feiten nog steeds niet in voorarrest zit.
author: Ton   |   published: 12.04.2016   |   updated: 12.04.2016   |   comments: allowed

18.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
19.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
20.04.2016
Uitspraak smaadzaak NOS
Rechtbank Utrecht
 
21.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
22.04.2016
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
25.04.2016
The Prison Show
Live radio
 
??.04.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM