Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
Marcel Vervloesem (7-okt-1952) is het boegbeeld van de werkgroep Morkhoven. Marcel publiceert zelf over zijn eigen leven 1 en stelt een moeilijke jeugd gehad te hebben in weeshuizen en misbruikt (op welke wijze?) te zijn geweest. Na zijn dienststijd kwamen binnen acht maanden drie personen, twee broers en zijn vrouw, (door ongelukken ?) om het leven. In 1988 (Marcel was 36 jaar) richtte hij de werkgroep Morkhoven op. Hij claimt de ontdekker van de Temse en Zandvoort zaak te zijn. "Hij verspreide het materiaal op grote schaal om te beletten dat het in de gebruikelijke doofpot zou belanden.". Sinds 2010 zou justitie hem ieder contact met de media verbieden.

Dat klinkt als een zaak die alle sympathie en medewerking van het HHC verdient. In 2013 had het HHC uitgebreid contact met Morkhoven inzake de affaire Ben van den Brink. Zoals het HHC wel meer zaken heeft uitgezocht en daar nooit over heeft gepubliceerd. Het HHC is niet bedoeld om gratis detective te spelen of om op de stoel van de openbaar aanklager te gaan zitten. Tenzij het om zaken van Publiekelijke Belang gaat. En het OM daarbij zelf in gebreke blijft, of erger nog, zelf tot de verdachten behoort. Dan doet het HHC wat de overheid had moeten doen: ter verantwoording roepen.

Het verhaal van Marcel klinkt alsof het publicitaire steun kon gebruiken. Het HHC heeft in maart 2014 dan ook contact met Marcel opgenomen. Naar aanleiding van een interview dat Marcel had met Talk2Myra 2. Met echter één verschil. Het HHC vraagt door. Het stopt niet, gelijk een SAP-advocaat, bij een ontwijkend antwoord op een duidelijke vraag. "Meneer Demmink, was u in Turkije? Nee?, Okay dan wens ik u nog een prettig dag verder."

Nee, als er iets niet klopt dan willen we duidelijkheid. En onderbouwing met bewijsstukken en/of verklaringen van getuigen. En komt dat bewijs er niet of zijn er aanwijzingen dat het gestelde heel anders in elkaar zit dan men wil doen geloven, dan zijn er twee opties: Gaat het om privé personen, dan haakt het HHC af. Gaat het om machtsmisbruikende ambtenaren dan bijt het HHC zich erin vast. Zo ook de zaak Morkhoven. Leest u maar wat hieraan voorafging:
01.06.2016 HHC-weblog'Werk'groep Morkhoven
09.06.2016 HHC-weblogDe Apollo tapes


Koningshuis
De huidige discussie is aangevangen op 9 maart 2014. Het HHC vroeg aan Marcel om bewijs. En dat werd toegezegd, zoals u onder andere in de email van Marcel van 10 maart 2014 kunt lezen. Maar er kwam maar niets. Ook niet na herinneringen.

Boeykens

17.03.2014
Uiteindelijk kregen we een geheel ander (irrelevant) verhaal door Jan Boeykens aangeleverd 3. 6 pagina's met 2.444 woorden. Maar géén bewijzen over de correspondentie met Beatrix.

Uiteindelijk, nadat het HHC afgelopen maand de discussie over Morkhoven opnieuw heeft aangezwengeld, kwamen er gisteren enkele bewijsstukken op tafel. En inderdaad, er is in 1999 correspondentie geweest met Koningin Beatrix. Het ging om de actie "KIPOFOR", waarbij zij CD's met kinderporno uit Madeira aanboden en een klacht over de Belgische justitie die Marcel zouden lastig vallen.
RECTIFICATIE
Inderdaad, Marcel had hiermee gedeeltelijk gelijk. Er lijkt inderdaad een brief te zijn gegaan naar het Nederlandse Koningshuis. Echter niet over Demmink, Claus en de Apollo maar over de Temse/Madeira zaak. Dat verklaart wellicht waarom het zo lang heeft moeten duren en waarom dit bewijs eerst nu komt ter verdediging. Het HHC neemt het deel "De brief aan de Koningin lijkt een leugen te zijn" terug. Hoewel de aanname, gezien alle sabotage gerechtvaardigd leek, blijkt zijn uitspraak juist. Een rectificatie is op zijn plaats. Maar geen excuses. Marcel heeft vooraf alle gelegenheid gehad dit uit de wereld te helpen en heeft dat nagelaten. Zijn eigen fout.


Geleverd bewijs
Maar welk bewijs is er nu geleverd? Niet de onderbouwing van de herhaaldelijk gedane uitspraak "Demmink en Claus waren aan boord van de Apollo en hebben Manuel Schadwald vermoord."

In 1990 bleek de woordvoerder van Morkhoven zelf betrokken te zijn bij zedendelicten. In 1996 stond heel België op zijn kop vanwege het Marc Dutroux-schandaal. Deze man werd op 13.08.1996 gearresteerd. En pas een maand later (!) (22-09-1996) kwam Marcel met zijn (anonieme "Marcel V.") brief. Achteraf. Dus niet vooraf.

Dat roept enkele hypotheses op:
• Wil Morkhoven zijn ass coveren 4 met een butt-plug?
• Is dit een soort van Tonino-bijvangst verhaal? 5
• Hebben we te maken met een fantast met aandachttekort?
• Of heeft Jan Boeykens deze keer wel gelijk?


Mensen, zoals JD-tv en Talk2Myra, die de werkgroep altijd gesteund hebben en zich er zelfs zwaar voor hebben ingezet, worden nu onbeschoft afgezeikt en krijgen een grote mond. Alleen omdat ze deze keer wèl doorvragen. En dat mag niet van ze. Maar waar waren grote-mond-zonder-bewijs Marcel en Jan bij de pedoverhoren? Durven ze alleen maar vanachter hun PC te bedreigen en te beschuldigen? Ik begrijp nu de uitnodiging van het Brusselse parket om aangifte tegen deze "heren" te doen.


Ontbrekend bewijs
Wat er gisteren (via-via) gepubliceerd is 6 is oud nieuws wat al is afgehandeld. De Temse/Madeira zaak uit 1991. 25 jaar oud. En door justitie afgehandeld. Case closed / zaak gesloten. Maar over de nog openstaande cold-cases (Demmink, Claus, Manuel Schadwald) kwam er niets. En om het nog obscuurder te maken is de facebook pagina van Marcel 7 besloten. Net zoals de mogelijkheid om het boek te bestellen. Hoezo openbaarheid?

De echte relevante vragen zijn nog steeds onbeantwoord. Zoals: Belangrijk: veel napraters, complotterblogs, maar ook slachtoffers hebben hun hoop gevestigd op de loze beloften van deze "werkgroep". Een werkgroep die al meer dan een decennium niets anders doet dan meeliften op successen van anderen. Claimen dat zij de kleuters van 't Hofnarretje hadden (kunnen) beschermen. Had het dan gedaan! Was met je spandoek of je Micha-megafoon voor de crèche gaan staan.

Als je in de diverse discussiegroepen leest op welke wijze Boeykens en zijn sekteleden zich uiten dan is er weinig professionaliteit te ontdekken, laat staan enig respect voor ze op te brengen. En de loze belofte, afgelopen maand herhaaldelijk en in verschillende conteksten gedaan, om "De Demmink-tapes" te openbaren en die zelf gedane belofte niet nakomen zegt genoeg. Het HHC persisteert in haar mening: werkgroep Morkhoven deugt niet.
author: Ton   |   published: 11.06.2016   |   updated: 11.06.2016   |   comments: allowed

??.06.2016 09:30u
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM