Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Geluid kopiëren
Terwijl ik vroeger in mijn band letterlijk instrumenten boven op elkaar stapelde, Fender Rhodes, Clavinet D6, Minimoog, Yamaha Y45C organ, heb ik er nu nog maar eentje. Nog maar mondjesmaat leverbaar in Nederland, maar uw HHC-verslaggever beschikt er al enkele maanden over: De Yamaha Montage 8 synthesizer 1 en de Boss RC-202 loopstation 2. Dit wordt geen productreview maar een kenmerk van de moderne DSP (digital signal processing). Het bijzondere aan de Montage en RC202 is dat je geluidslagen op elkaar kunt leggen (layeren wat je vroeger deed via het doorverbinden van instrumenten) en oneindig herhalen, maar dan tegenwoordig zonder signaalverlies en hinderlijke brommen, aardlekken, piepen.

Doorfluistertje is een oud gezelschapsspel. Iedereen zit in een kring. De eerste persoon bedenkt een zin, en fluistert die in het oor van de persoon naast zich. Het doorfluisteren van de zin mag maar één keer. De volgende persoon fluistert de zin in het oor van de persoon die daarnaast zit enzovoort, totdat de zin de hele kring rond is. De laatst in de kring zegt hardop wat hij ervan verstaan heeft. Vaak is het iets heel anders dan de oorspronkelijke zin! Ook hier wordt een signaal herhaald met daarbovenop een persoonlijke interpretatie. Maar wat is het eindresultaat?


Herrie
Een boodschap wordt via een geluidsgolf doorgegeven. Als het signaal zuiver is, met de juiste amplitude, dan is het goed te verstaan. Ruis 3 is een ongewenst signaal. Omgevingsgeluid, reflectie, demping, filtering, allerlei bijgeluiden kunnen het oorspronkelijke signaal moeilijker hoorbaar maken. In de grafiek hiernaast is de bovenste lijn het zuivere signaal, de onderste hetzelfde verstoorde signaal. Afhankelijk van de signaal-ruis-verhouding 3 hoort u wel of niet welke boodschap wordt gepoogd over te dragen.

Met de oude analoge (auto)radio's moest je handmatig afstemmen op de juiste frequentie. Kom je te ver van de bron dan wordt de sterkte van het signaal zwakker. En zit je tussen meerdere ontvangsten in dezelfde bandbreedte dan moet je de squelch 4 aanpassen om de zender nog te kunnen horen. Wanneer de ruis sterker wordt dan het signaal is het onaangenaam. Je sluit je dan af. Of je zoekt een andere zender op. Eentje die wel prettig klinkt. En daarmee gaat de oorspronkelijk uitgezonden boodschap verloren.


De boodschap van het HHC
Simpel in zijn eenvoud: De overheid is door de burgers aangesteld om hun belangen te behartigen en hun mensenrechten te beschermen. Wanneer ze daarin falen moeten ze ter verantwoording worden geroepen. De gevestigde controlerende partijen (Parlement en MSM) blijven teveel in gebreke. Eigenbelang, vaak financieel, prevaleert. Carriëre en aandeelhoudertevredenheid vertroebelt de invulling van de taak. Ook dat is een verstorende signaal-ruis, waarbij niet de ruis, maar juist het signaal wordt weggefilterd.

Helemaal erg wordt het als er sprake is van corruptie 5. Het eigenbelang wordt daarbij zo groot dat er opzettelijke onacceptabele (en vaak ook onherstelbare) beschadiging van de te behartigen belangen van de burger optreedt. Dat zijn de meest rotte appels. Appels die niet alleen de rest van de partij bederven maar actief giftig hun prooien opzoeken. Waardoor de wèl goed bedoelende ambtenaren en rechters geterroriseerd worden. Het HHC bestrijdt deze staatshufters. En ook de burger-, institutionele- en/of spionnen-infiltranten die beschadigend zijn voor de missie van het HHC: het verbeteren en versterken van de mensenrechtenbescherming.
author: Ton   |   published: 11.09.2016   |   updated: 11.09.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM