Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De ontnemings officieren
Het rechercheren bij de Brabantse politie loopt niet lekker. Er zijn tientallen vacatures 1. Dat het met de Brabantse recherche niet goed gaat dat hebben we dit weekend aangetoond 2. Zelfs een simpele blogger als HHC boekt betere resultaten.

We komen twee blunderaars tegen: de frauderende rechercheur Anton C. Jeroense, inspecteur van politie, als financieel rechercheur werkzaam binnen het Kernteam Noord & Oost Nederland en officier van justitie Raymond van Raaij.

Op 10 december 2002 lag er een verzoek ex art. 552p lid 2 WvSv. ten behoeve van de Metropolitan Police London (Rechtshulpverzoek - Onderzoek getiteld "Operatie Airborne" van C. Gibbs, Crown Prosecutor, van 9 oktober 2002) die wil onderzoeken in welke mate Britse opsporingsambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan "corrumptieve handelingen in relatie tot leden van de familie Baybaşin" En daarvoor hebben ze de taps nodig.

Jeroense en van Raaij zitten hier tot over hun oren in. Het loont de moeite dit arrest 3 te lezen. Vijftien jaar geleden al een klucht met opnieuw een intimiderende rol voor de parketpolitie: "voor de zitting van vandaag was informatie binnengekomen omtrent een ontsnappingspoging. Daarom zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen."

Als het allemaal niet zo triest was zou je je doodlachen. Wat een onwetende amateurs. Neerlands hoop in bange dagen. Ze kunnen zelfs nog niet hun Tom-Tom™ instellen. Maar er is iets anders wat opvalt. Van de advocaten-generaal die de zaak afgelopen vrijdag behandelden was geen van beiden van Raaij, terwijl die wel plv-AG is. Hoe zit dat?

Raymond is Senior Officier van Justitie parket Arnhem / plv. Advocaat-Generaal Gerechtshof Amsterdam at Openbaar Ministerie 4. Okay, Amsterdam. Maar Eltjo Roelofs komt ook gewoon over uit Rotterdam. Waarom dan geen AG ingebracht die de zaak al jarenlang tot in detail kent? Bang voor meineed? Dat doen die lui toch wel. En toen werd mevr. mr. A.J. de Veer als secundant ingezet.


Nicole Zandee
Nicole Zandee (55) doet te weining. En te veel. Ze begon als hoofdofficier van justitie in Roermond. Specialiteit drugs. In 2010 ging ze naar Arnhem en sinds 01.09.2015 is ze de eerste vrouwelijke hoofdofficier in Den Bosch, als opvolger van Bart van Nieuwenhuizen die naar Den Haag is vertrokken. Bart deed ook al te weining. Aangiftes van mij tegen overheidscriminelen werden van tafel geveegd. En Nicole zet dat beleid voort. Dat is (zie Bart van N. en Hugo H.) de kortste weg naar de top. Om daarna diep te vallen en zelf de bak in te draaien.

Als carrièredier houdt ze van publiciteit en wordt gezien in de nabijheid van andere top-criminelen. Zo is ze samen met Peter R. de V. bij Pauw 5 waarbij ze trots verteld hoe ze in april 2016 leiding gaf aan 1500 agenten en 15 OM-ers om een XTC-lab op te rollen. Dit kwam aan het licht via de FIOD. Als mensen verdienen, dan zal de overheid dat afromen. In die aflevering is ook IRT-crimineel Martin Kok te zien.

Martin Kok, niet te verwarren met Mink Kok -een oud-commando die tijdens de IRT-affaire (1992-1994) een miljoenenschuld bij de belasting heeft opgelopen 6 en een Teeven-deal sloot- startte de website Vlinderscrime 7, 8. Bij Pauw verklaarde Martin nog niet bang te zijn voor de neus (Holleeder). En ook verklaarde hij op 07.12.2016 op twitter dat het O.M. juist wèl erg zenuwachtig werd van de onthullingen van Mink. Twee dagen later, op 09.12.2016, werd hij doodgeschoten. (En zijn site uit de lucht gehaald.) De Telegraaf schreef daarover 9: "Kok die veel vijanden kreeg in het criminele milieu, had geen schijn van kans." Onduidelijk is op wie de Telegraaf doelt. Willem Holleeder, Peter R. de V. of Nicole Z?

Een andere commando waar Nicole een hekel aan had is Marco Kroon. Marco gooide een stel drugsgebruikers uit zijn kroeg. En dat is slecht voor de handel. Dus werd Marco zelf (na -alweer- anonieme CIE-bronnen) vervolgd voor ... cocaïnesporen in zijn borsthaar. Maar liefst 0.001 mg werd aangetroffen. Te weining om nog maar € 0,01 cent BTW over te heffen. Dus ging Nicole daar achteraan (goed voor de kijkcijfers 10) en werd Marco vrijgesproken 11. Zoals geenstijl 12 het beschrijft: megafaal voor OM.

Een andere klokkenluider, Ton Hofstede (ook oud-commando), is door Nicole nog niet vervolgd. Maar het omgekeerde: een vervolging ingesteld door Hofstede van o.a. crimineel Timmermans, daar begint ze ook niet aan. Slecht voor de carrière.

Tja, dat is een inschattingsfout. Dat dachten immers Ivo Opstelten, Fred Teeven, Siebe Riedstra, Gerard Roes, Annemarie Stordiau enzo ook. En zie hoe het met hen is afgelopen...

Ton is geen Afganistan-held zoals Marco. Maar wel uit hetzelfde hout gesneden als Marco en Mink. Zij gaan eeuwig door, ook bij gevaar voor eigen leven. Bij Ton zijn in zijn borsthaar sporen van caffeïne aangetroffen. Maar alle rechtszaken tegen hem, in Turkije of Nederland, hebben tot nu toe tot vrijspraak geleid. Alweer jammer, voor Nicole. En Ton afschieten? Dan is wel duidelijk welk crimineel milieu hier achter zit.

Ach, recentelijk had ze nog een mega-vangst van 200kg. Gewone ketamine, die niet onder de Opiumwet valt. Volkomen legaal dus. Het OM legt dat alsvolgt uit: "(...) zich bezig te houden met deze miljoenen-business. Handel is geld, en dat is precies wat hier in de laatste maanden van het jaar is gebeurd." 13.
U begrijpt het inmiddels: De Nederlandse overheid met haar IRT-handel wil concurrentie, maar ook bedreigingen van die winst, uitschakelen.

En dat is precies wat Baybaşin in 1995 deed. Die hele IRT affaire, en de betrokkenheid van Nederland en Turkije daarin, aan de kaak stellen. En dat mag niet. Dus moest Baybaşin uit de weg worden geruimd.

Je zou dan ook verwachten dat Nicole deze zaak persoonlijk voor de camera zou brengen. Maar nee. Ze stuurde Roelofs en de Veer. Niet eens Van Raaij of Hugo capo-di-tuti-OM himself. Waarom zo dom? Die zaak gaat ze dus óók al verliezen.


Kardeş Adliye - De justitie vriendjes
In April 2009 ging onze Eltjo naar een conferentie van de IAP (International Association of Prosecuters) 14 een wereldwijde organisatie die zich bezig houdt met criminaliteit. Dit ging speciaal over quasi-gelegaliseerde diefstal, zoals dat met Baybaşin gebeurd is.

Eltjo mocht daar Sheila adviseren over de wijze waarop hij het "wensenlijstje" kon aanvullen inzake "improving the tracing and freezing of the proceeds of crime." Zijn antwoord daarop moet het HHC u schuldig blijven. Maar wat wel duidelijk is geworden is dat het gaat om grensoverschrijdende diefstal. En dat heeft consequenties. Want als de basis van die "freezing" niet klopt, zoals in de zaak Baybasin ten aanzien van Engeland al is gebleken, dan zit Nedeland met een groot probleem. Zeker t.a.v. de confiscatie in Turkije.

Dus bezocht Nicole enkele maanden later, op maandag 19.10.2009, de typische patriot Hüseyin Avni Çoş, gouverneur van het district Aydın. Het ligt vlak bij İzmir, na Istanbul de tweede haven van Turkije en hoofdkwartier van de Zuidoost-Europese NAVO strijdkrachten (AIRSOUTH), alsmede vlak bij Bodrum, de favoriete Kos (Griekenland) route van Annemarie Stordiau 15.

Çoş is lid van de APK en werd op 10.06.2009 Minister van Binnenlandse Zaken. Maar we kennen hem al toen hij in 1991 de vice-gouverneur 16 werd over de noodtoestand in Diyarbakir, de regio waar veel Koerden zitten, vlak bij de geboorteplaats van Baybaşin Licê, en reden waarom Baybaşin moest vluchten.

Uit de recente geschiedenis kennen we Çoş onder andere als de gouverneur van Adana (sinds 2011). In de afgelopen periode werden daar door de MIT (Turkse geheime dienst) wapens naar Syrië vervoerd 17, waarvoor de journalist die dat rapporteerde zwaar is vervolgd. 18. Er wordt door sommigen zelfs gesteld dat niet Assad, maar Erdoğan, achter de gifgas aanval in Syrië zou zitten 19 En we kennen hem in verband met de diverse arrestaties van critici op het beleid van de huidige Turkse president 20.

De plaats Aydin is bij ons bekend omdat Mehmet Ağar 21 daar onlangs gevangen heeft gezeten. Ağar is een voorganger van Çoş, oud-minister van Binnenlandse Zaken en Justite. Zeg maar een soort van Piet-Hein Donner. In 1995 was hij hoofd van de politie in Istanbul. Zijn carrière eindigde in 1996 door het Susurluk schandaal.

Inmiddels is vast komen te staan dat deze Ağar corrupt was. Hij is dan ook in september 2011 veroordeeld voor corruptie en samenzwering. Feiten die hij pleegde in de periode dat hij hoofd was van de nationale politie, tussen 1993 en 1995. Precies in die tijd begon het Nederlandse IRT Noord- en Oost-Nederland intensief met de Turken samen te werken. Ağar ging een jaartje (van 25.04.2012 tot 29.03.2013) naar de gevangenis, die hij zelf had uitgekozen, te Aydin omdat hij dan dichtbij zijn familie in Bodrum zat 22.

Nicole heeft tijdens dit bezoek twee rechtszaken besproken (welke is onbekend gebleven, we zullen het haar vragen) met het doel ideeën uit te wisselen en hun vriendschap te bekrachtigen. En vervolgens liet ze zich omkopen met een passend cadeau.

Het HHC heeft wèl weten te achterhalen wat daar in zat: zeytinyağı, incir, kabak tatlısı, zeytinyağlı sabun (olijfolie, vijgen, pompoen dessert, olijfolie zeep). Zeg maar de waarde van één appartement, dat ze Baybasin heeft toegerekend en afgenomen.


Onduidelijke motieven
Zich vergissen is menselijk, maar daarin blijven volharden -tegen beter weten in- is duivels. Om voetbaltrainer van Gaal te parafraseren: Is Nicole een duivelin, of is ze gewoon dom?

Het HHC heeft aangetoond dat door het OM, althans namens haar -waarvoor ze eindverantwoordelijke is-, de rechters in de ontnemingszaak compleet worden voorgelogen. Herhaaldelijk. En nog steeds. Wil je daar je carrière op inzetten?

Het HHC vroeg het haar (en de persvoorlichters van het OM):
  1. Op of omstreeks 19 oktober 2009 had u overleg met uw Turkse ambtsgenoten van de stad Aydin. U heeft daar overleg gevoerd over twee rechtszaken. Was de zaak Baybaşin daar één van?
  2. Zoja, wat was de strekking van dit overleg?
  3. Zoja, welke medewerking heeft Turkije u toegezegd?

  4. Nu vast is komen te staan dat in Nederland top-ambtenaren valsheid in geschrifte hebben gepleegd (Frans Timmermans, Anton Jeroense, Eltjo Roelofs) op welke wijze en welke termijn gaat u hen vervolgen?
  5. Nu vast is komen te staan dat het om een criminele organisatie gaat, zult u de pluk-ze wetgeving op hen toepassen?
  6. Wanneer worden zij voor onbepaalde tijd in voorarrest geplaatst en is er al DNA afgenomen?


De respons van Nicole:

* * * NOG TOE TE VOEGEN * * *


Helaas, zowel de persvoorlichters als de betrokken justitie medewerkers zijn te goed juridisch onderlegd: Alles wat zij zeggen, kan en zal tegen hen gebruikt worden bij de strafvervolging door de rechtbank. Zij maken gebruik van hun recht om niet tegen zichzelf te hoeven getuigen.
author: Ton   |   published: 25.05.2017   |   updated: 25.05.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM