Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Sietze Planting
Het was even schrikken. Een beer van een kerel. De oorlog in Afghanistan overleefd. De gevangenis in Nederland overleefd, omdat fluimpie Mark R. (VVD-leider van menig VVD-crimineel, waaronder volgens Sietze ook Pauline K., VVD-er en burgermeesters in Arnhem) het in zijn broek deed doordat hij werd aangesproken op zijn nalatigheid. Mark R. is van het species Donner: achteraf op grote afstand "Boe" roepen, maar verder zich verschuilen.

Sietze, afkomstig uit Borne/Hengelo woonde tegenwoordig in Bad Bentheim. Afgelopen dinsdag, rond het middaguur, ging Sietze zwemmen met Louise en haar zoon Karsten. Maar halverweg het meer raakte Sietze in de problemen. Zijn vrienden hebben hem naar de kant weten te brengen maar reanimatie mocht niet meer baten. Er zat geen water in zijn longen, hij zou blauw zijn aangelopen en een bloedneus hebben gehad. Dit alles past bij een longembolie, een acute verstopping van de longslagader.

Vandaag was de begrafenis van Sietze. Sietze werd 49 jaar. In het condoleance register van Mensenlinq 1 kan men een bericht achterlaten voor de nabestaanden.


Afghanistan veteraan

Sietze was geen domme jongen. Hij studeerde muziekwetenschappen en zat vervolgens van 1995 tot 2003 bij de 11e Luchtmobiele Brigade 2.

Nec temere, nec timide - Noch roekeloos, noch vreesachtig.

Daar werd hij eind 1999 uitgezonden naar Bosnië en in 2001 naar Afghanistan. In 2003 verliet hij dienst om les te gaan geven aan het ROC Twente in beveiliging. Zelf was hij ook beveiliger, inclusief zilveren √, en had een blanco strafblad. Totdat...

Sietze, zoals zoveel veteranen, zich misbruikt voelde door een corrupte overheid. Zijn broer Erwin vertelt daarover: 'Hij mocht in Bosnië en Afghanistan sneuvelen voor de overheid, diezelfde overheid die in Nederland weigert in te grijpen tegen eigen machthebbers. De bedreigingen van Sietze staan in geen verhouding tot wat hem is aangedaan.'

Want Sietze, noch roekeloos, noch bevreesd, sprak in 2011 premier Rutte en de Almelose rechter Van Eerden aan op de corruptie in Arnhem, o.a. door de betrokkenheid van de burgemeester Pauline Krikke, waartegen zij weigerden op te treden. Zijn noodkreet om aandacht werd opgevat als een "misdrijf door bedreiging tegen het leven". Het leverde Sietze een gevangenisstraf op. Op 03.01.2012 werd hij weer in vrijheid gesteld.


Krikke-gate
Sietze was één van de bronnen van het HHC. Zo hielp hij ons aan informatie die aan de politie academie wordt gebruikt bij de opleiding. Zoals eind 2015/begin 2016 over de tapkamers en de dubieuze rol van deskundoloog/nitwit Bas van den Heuvel.

Maar zijn specialiteit was toch wel de drugshandel vanuit Afghanistan naar Arnhem. Dat is het onderwerp waarmee Sietze de landelijke bekendheid heeft gehaald: Krikke-gate.

En toen op 07.02.2017 bekend werd dat diezelfde faalbestuurder VVD-er Krikke beloond was om faalbestuurder Jozias van Aartsen zijn baantje te mogen overnemen 3 was dat genoeg reden om Sietze hierover te benaderen. Wat is hier nou weer aan de hand? Sietze reageerde alsvolgt:JD-TV
Toen Sietze in 2003 vertrok bij defensie runde hij tabakszaak De Torens in Arnhem. Daarnaast werkte hij ook bij de maatschappelijke nachtopvang Passade. Op een gegeven ogenblik ontdekte hij dat er drugs werden verhandeld. Zowel vanuit zijn eigen zaak als vanuit de nachtopvang. Het bleek zijn eigen compagnon te zijn die dat deed.

Dus toen Sietze aangifte deed bij de politie reageerde de Districtschef Arnhem Veluwezoom met de mededeling dat uit het onderzoek geen aanwijzingen naar voren waren gekomen.

Dat was merkwaardig, totdat... Sietze ontdekte dat zijn compagnon een vriend was van publicist Ron Miltenburg, partner/burgemeester-gemaal van Pauline Krikke, de korpschef. "We hadden al een leuk leven, met haar werk als senator, een baan bij EZ. Maar eindelijk konden ze de hoofdprijs incasseren." Waarbij Ron wordt gezien als de lekkende echtgenoot met een eigen inner circle 4. Dat begint al goed, zelfs nog voordat het officieel is. En nu is ook duidelijk geworden waar het allemaal om draait: de hoofdprijs.

In 2011 had Eric Donk van JD-TV een zestal interviews met Sietze.

Krikke-gate en de achtergrondinformatie uit de eerste hand.
Nu voor het laatst.

Als eerbetoon van Erik jegens Sietze.
Opdat zijn betekenis en gedachtegoed niet verloren gaat.

De volledige playlist (deel 1 t/m deel 6) kunt u zien via deze link 5.
author: Ton   |   published: 29.05.2017   |   updated: 29.05.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM