Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Wat hieraan vooraf ging
1993

Zaak 1: Handel in kinderen
• De verdwijning van Manuel Schadwald onder het oog van de politie.
• 46 jarige homofiel Joris Demmink krijgt een relatie met de 23 jarige Libor Čtvrtlík.
• Homofiele ambassadeur Hans Heinemann gaat met Demmink naar de Pinokkio-bar in Praag.

1996

Zaak 2: Verkrachting van Turkse kinderen
• Er zijn sex-party op een boot voor de Turkse kust.
• Tijdens een party gaat een wapen af en maakt de politie proces verbaal op.
• De Turkse politie / geheime dienst levert straatjongens aan Demmink in hotelkamer.

1998

Zaak 3: De Rolodex-affaire
• Vier top-ambtenaren van justitie zijn verdachten van georganiseerd kindermisbruik.
• Het strafrechtelijk onderzoek hiernaar wordt van binnenuit / hogerhand gesaboteerd.
• In de Zandvoort/Apollo-zaak valt een dode. Zowel Leo van Gasselt (Ukraïne) als Hans Heinemann (Tsjechoslovakije) voeren de Club van Rome agenda uit.

2003

Zaak 4: Anne Frank plantsoen
• Homofiel/pedofiel Joris Demmink is verdachte van jongensmisbruik in Eindhoven.
2004

De zaak Joost Tonino
• De Officier van Justitie Tonino wordt betrapt op bezit van kinderporno.
2007

Meerdere aangiften tegen Joris Demmink
• Demmink bemoeit zich direct met het onderzoek naar hem.
• Van de "onafhankelijke" rechter mag dat.
2008

Consul-Generaal Brazilië
• De eigenaren van pedo-pornobedrijf Dutch Adult Entertainment worden weggesluisd.
2012

Honorair Consul Brazilië verdacht van kindermisbruik
• Kindermisbruiker Vitório Nyenhuis wordt weggesluisd.
2013

US Senate | Helsinki Commissie veroordeelt Nederland
• Turkije stelt een speciale aanklager aan. (Die kort daarna dood wordt aangetroffen.)
• Nederland stuurt de ambassadeur met een witwas praatje en valsheid in geschrifte.
2014

Zaak 5: De Roestige Spijker verhoren
• Diverse ambtenaren verklaren onder ede over het gesaboteerde onderzoek naar Demmink et.al.
2016

Zaak 6: De Bart van Well verhoren
• Diverse ambtenaren verklaren onder ede over het gesaboteerde onderzoek naar Demmink et.al.
2017

De zaak Vincent Leenders
• Pedofiele landelijk coördinerend fraude-officier van justitie wordt direct na arrestatie vrijgelaten.

Zaak 7: De politieke gevangene Baybaşin
• Demmink is de directe eindverantwoordelijke en betrokkene voor de gevangenneming en uitlevering, weigering IND-status, vermogenontneming en levenslang vonnis.

juni
• 30-06-2017 GHSHE - wederrechtelijke ontneming Baybaşin.
• 30-06-2017 GHARL - hoorzitting bewilligingsverzoek.
juli
• 30-06-2017 GHSHE - wederrechtelijke ontneming Baybaşin.
• 30-06-2017 GHARL - hoorzitting bewilligingsverzoek.
aug
• 18-08-2017 GHARL - uitspraak einde strafzaak toegewezen.
• 22-08-2017 GHAMS - stelt getuigenverhoor Teeven uit tot 17-10-2017.


Persbericht - Stichting Restore Justice
Op 18.08.2017 was er een speciale pers-briefing door het OM. Daar werd gedicteerd wat de journalisten van de MSM mochten opschrijven. Ze maakten het allemaal bont en geen van allen heeft wederhoor toegepast. Een ingezonden stuk van Stichting Restore Justice werd door de Volkkrant geweigerd. Daarom biedt het HHC u dat wederhoor alsnog aan:

Eis tot rectificatie
21.08.2017
dr.mr. van der Plas
Persbericht SRJ
27.08.2017
St. Restore JusticeDiverse media deden uitgebreid verslag van het einde van de affaire Demmink, de topambtenaar die sinds 2008 werd beschuldigd van verkrachting van minderjarige jongens in Turkije. Er is echter geen aanleiding om te concluderen dat de strafbare feiten niet door de heer Demmink zijn gepleegd. Er zijn in deze zaak namelijk omstandigheden die slechts tot de conclusie kunnen leiden dat de verdachte feiten niet onderzocht konden en mochten worden: de Turkse overheid werkte immers niet mee en stuurde de onderzoeksrechter tot drie keer toe onverrichter zake naar huis.

In de Volkskrant wordt daarbij uit de mond van het Openbaar Ministerie (OM) genoteerd dat de "vermeende" slachtoffers van verkrachting en hun advocaat gebruik hebben gemaakt van valse informatie, namelijk valse in-reis gegevens afkomstig van een niet bestaande Turkse gouverneur, waarmee gezegd zou zijn dat Demmink niet in Turkije kan zijn geweest ten tijde van het in de aangifte genoemde delict.

Indien het OM hiermee wil zeggen dat er sprake is geweest van valsheid in geschrifte, dan had de Volkskrant bij de beschuldigde advocaat om weerwoord kunnen vragen. Maar uit niets blijkt van hoor en wederhoor. De krant die de advocaat wel weet te vinden als ze om informatie van haar verlegen zit, verzuimt nu haar kant van het verhaal te checken. De advocaat zou de beschuldiging van valsheid in geschrifte namelijk onderbouwd kunnen weerleggen.

Het wordt duidelijk dat Justitie niet wil dat de aanklacht van 2 voormalige slachtoffers van Demmink zal leiden tot een openbaar proces. De aanklachten van de slachtoffers, daterend van 2008 en 2010 zijn van meet af aan niet serieus genomen en effectief onderzocht. Dat was in strijd met een internationaal verdrag van 2007 inzake misbruik van kinderen, dat gebiedt dat elke aanklacht van kindermisbruik direct en met voortvarendheid moet worden onderzocht.

Het heeft tot 2015 geduurd voordat het OM, daartoe gedwongen door het Gerechtshof, de zaak ter hand nam. Vijftien jaar na dato, dat bleek te laat: Turkije werkte niet meer mee, getuigen waren zoek of dood en getuigenissen verflauwd. Daarom is er geen bewijs van verkrachting gevonden, maar er is evenmin bewijs dat verkrachting niet heeft plaatsgevonden. Maar Justitie doet nu net alsof er nooit iets aan de hand is geweest en alles gebaseerd was op valsheid in geschrifte, roddel en achterklap.

De diplomatieke status die Demmink genoot, stelde hem in staat zonder paspoortcontrole en bureaucratie het vliegveld van Antalya aan te vliegen om een vergadering van de K4 (topoverleg inzake drugsbestrijding) voor te zitten. Dat is niet bewezen, maar aannemelijk door de functie die de toenmalige directeur-generaal buitenlandse betrekkingen van Justitie destijds bekleedde. En zo zijn talloze opties niet onderzocht omdat Turkije beweert dat de verkrachtingszaak verjaard zou zijn.

Opmerkelijk in de benaderingswijze van Justitie is het grote onderscheid dat gemaakt is inzake vervolging en onderzoek naar zedenmisdrijven. Daar waar bij enige verdenking van een willekeurige burger de groots mogelijk inzet wordt gepleegd (inclusief invasieve verhoormethodes, opsluiting met alle beperkingen en incriminatie reeds lang voor een feitelijke veroordeling) om een verdachte zo snel mogelijk vast te zetten, is Demmink met fluwelen handschoenen aangepakt en is zijn verdediging tot op zekere hoogte zelfs vergoed door de staat. Een ieder die waagde de kwesties rond Demmink aan de orde te stellen, werd geïntimideerd en gemarginaliseerd. Zelden zag Nederland zo'n fraai staaltje klassenjustitie.

Het laatste woord over Demmink is nog niet gezegd; dat had de advocaat van de vermeende slachtoffers kunnen melden als er sprake was geweest van enige vorm van wederhoor.

Drs. F.J. van Huet, Santpoort,
Voorzitter Stichting Restore Justice.


author: Ton   |   published: 27.08.2017   |   updated: 27.08.2017   |   comments: allowed