Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Nieuwsvervalsing
'Geschiedenis werd geschreven door de overwinnaars', aldus Winston Churchill. Niet alleen binnen dictatoriale regimes, maar ook in 'democratische' landen als Nederland 1. Totdat... Het nieuws niet langer wordt gebracht door de staatsomroep, maar u het zelf kunt halen via internet.

Over de nieuwsvervalsing heeft het HHC vaker gepubliceerd 2 en zelfs een lezing gehouden 3, met als boodschap: Slik niet alles voor zoete koek, loop niet achter blatende schapen aan, maar vorm je eigen oordeel. Er is voldoende informatie beschikbaar om je eigen onderbouwde mening te vormen.

Zo'n typisch voorbeeld van propganda is het "Demmink niet / Baybaşin wel vervolgd" OM/ANP-persbericht 4. In die zin klopt de titel exact. Demmink is nog nooit vervolgd. En als het aan de VVD ligt gaat dat ook niet gebeuren. Zelfs CDA-ers Donner en Hirsch-Ballin, beiden van huis uit Oranjebeschermers, collaboreren met de VVD om iedere poging tot vervolging te torpederen. En Baybaşin wordt al 22 jaar, zoals Donner dat dreigt, "met alle mogelijke juridische middelen" vervolgd. Nou ja, juridisch? Zo onwettig als het maar zijn kan, met puur machtsmisbruik.

De propaganda van het OM heeft gefaald. Zeker, de Main Stream Media hebben braaf het persbericht overgenomen. Maar er was nauwelijks enige bezinning, diepgang, commentaar, of èchte ondersteuning te vinden. Logisch, want iedereen die zich wel in deze zaak verdiept heeft begrijpt dat het stinkt. De conclusie luidt immers:


Vast staat dat:
  • sinds 1995 (oprichting Koerdisch Parlement in Den Haag) de relatie TR-NL onder zeer grote druk staat;
  • het alibi van Demmink niet houdbaar is. Zowel de Turkse als Nederlandse overheden hebben bevestigd dat Demmink op 20-07-1996 Turkije is ingereisd;
  • na uitgebreid en veelvuldig ministerieel contact, de beide overheden ieder onderzoek naar Demmink opzettelijk tegenhouden en (onwettig) frustreren;
  • dat de rechter vooringenomen is, waarde oordelen in een vonnis verwerkt, en stelt dat 'de onderste steen' boven is gehaald, terwijl dit aantoonbaar niet zo is.


Iedereen, ook de pro-Demmink journalisten, begrijpen en weten dat dit niet klopt. Maar ze laten het erbij. Het Parlement hoor je al helemaal niet. Dus wordt er, geheel in de traditie van AG Aben van de Hoge Raad, een andere zakkenvullende deskundoloog ingezet: Geert Dales 5.

Geert Dales is verantwoordelijk voor mega-fraude projecten, zoals de Noord/Zuidlijn 6 7 en in-Holland 8 9. En daarmee kwam een einde aan zijn politieke carrière, die hij in 1998 begon doordat hij zich toen liet bekeren tot de VVD, omdat hem dat (wegens grote verdiensten in Boedapest) een baantje in de gemeenteraad van Amsterdam opleverde. En die prijs wordt nu ingelost: een wit-was artikel over kornuit Joris 10.

Geert komt met "diepgaand onderzoek", maar heeft kennelijk zelfs het vonnis nog niet eens gelezen. Er moet dan ook staan "geen enkel bewijs aangeleverd en wel aangeleverd bewijs genegeerd" 11.

Geert waar-bemoeit-ie-zich-mee Dales eist excuses van mensen als Koen Voskuil, Marcel Haenen, Adèle van der Plas, die hij ook nog even tussendoor de "aanstichtster van laster" durft te noemen. Deze gereformeerde jurist begrijpt dus niet wat laster is. En passeert, zoals zijn hele c.v. laat zien, de grote maatschappelijke belangen.


De zaken Demmink en Baybaşin
"Geen enkel bewijs voor verdenkingen." Complete onzin. Er is door de slachtoffers voldoende bewijs aangeleverd voor de verdenkingen. Misschien niet voor de definitieve veroordeling, maar wel voor de status van verdachte. En die status heeft Demmink nog steeds, zoals blijkt uit de tweet van hedenochtend van het OM. 12. De zaak Demmink is nog lang niet over. Hoe graag de VVD ook deze beerput heel snel wil dichtgooien, het valt nooit meer te dempen, zolang gedegen onderzoek actief wordt gefrustreerd en bewijs opzettelijk wordt vernietigd.

Is de zaak Demmink belangrijk? Absoluut. In vele aspecten. Demmink was een chantabele homo/pedofiel. Dat chanteren is nu wel over, maar niet toen hij jarenlang de hoogste baas van justitie was. De VVD-er Demmink is, ondanks een negatief advies door de BVD, tòch op diverse belangrijke posities geplaatst. Internationaal via interpol, K4 en allerlei commissies, zoals het Helsinki Commité. Nationaal via wetgeving, politie, internationale aangelegenheden, en ten slotte zelfs bijna drie termijnen SG. Volkstrekt onverantwoord, en daarom des te vreemder.

Demmink is op meerdere wijzen betrokken (geweest) in de zaak Baybaşin. En dat ligt allemaal formeel vast. In kamerstukken 13, in telefoonnotities, krantenartikelen, reisdeclaraties. Daar valt niets aan te negeren of te ontkennen. De invloedrijke rol van Demmink (ongeacht de onderliggende reden) is cruciaal geweest in het lot wat de politieke gevangene Baybaşin is aangedaan.

Is er bewijs? Jazeker. Bevestigd door de autoriteiten van Turkije en Nederland. Welk bewijs er ligt wordt niet bekend gemaakt. Het wordt niet eens onderzocht. Je kunt dan niet zeggen dat er geen bewijs bestaat, alleen maar dat het niet beschikbaar is. En dat laatste is vreemd. Het bewijs tegen Demmink wordt door Turkije namelijk niet afgegeven op basis van een beroep op het ne-bis-in-idem beginsel. En daar klopt helemaal niets van. Om te beginnen heeft advocate van der Plas aan de rechtbank uitgelegd dat de Nederlandse wet met betrekking tot ne-bis-in-idem niet van toepassing is.

Maar de Turkse regelgeving óók niet. Ook dat ligt vast in formele kamerstukken 14. Een en ander nog los van de internationale regelgeving. We worden dus zwaar bedonderd en voorgelogen door beide overheden.

Maar "jurist" Dales weet het beter en eist excuses. Misschien is dat laatste terecht. Alleen heeft hij dan de verkeerde mensen in beeld. Hij moet dan niet zijn bij de serieuze onderzoekers maar bij de trollensites. De onruststokers. De relschoppers. De revolutionairen. De desinformanten. Zoals een Micha Kat, die door iedereen wordt aangehaald als zijnde "representatief" voor complotdenkers. Wat die al jaren verkondigt over Demmink en door diverse van zijn discipelen nog wordt geloofd ook:


"... bewezen dat Demmink een 'predator' is. Een pedo-predator. Dat is dus niet gewoon iemand die sex heeft met kinderen, maar iemand die voortdurend jonge kinderen nodig heeft om te overleven. En ook martelt en moord. En ook waarschijnlijk -zoals dat uitgebreid is beschreven de laatste tijd- het bloed drinkt en organen eet van deze kinderen. Omdat deze mensen denken dat ze daarmee jong kunnen blijven."

bron: Micha Kat - Een boodschap aan Ton Hofstede
Youtube - 6 juli 2017 15 (vanaf 1:13)


Of van types als oplichter Marcel Vervloessem 16 en zijn Zeeuwse dependance Boublog die herhaaldelijk beweren allerlei "bewijzen" te hebben en zelfs filmopnames van Demmink. Werkelijk alles wordt erbij gehaald. Snuff-movies op de Apollo-boot, martelkamers in het voormalige huis van Patricia Paay.

Prima als lead, maar doe dan wel bron-onderzoek. En kom na jaren van suggesties, dreigen en chantage dan eens keer met je bewijs op de proppen. Maar nee, dat blijft uit. Zelfs nadat Wim Dankbaar 100.000 euro beloning heeft aangeboden. Werkelijk geen enkele onderbouwing 17. En dat is na nu toch echt wel genoeg geweest. Daarin heeft Dales wèl gelijk.


De ontwikkelingen
Dergelijke trollensites hebben de zaak meer kwaad dan goed gedaan. Zij zijn een dankbare inspiratie voor types als Geert Dales om iedere kwestie waarbij het woord "complot" of "Demmink" valt af te doen als ongeloofwaardig. Zonder enig onderscheid of nuance generaliseren deze nitwitten en desavoueren ze iedere criticus die onze rechtstaat in twijfel durft te trekken.

En dat laatste is niet terecht, zoals hierboven is aangetoond. En in de vele andere publicaties van de afgelopen jaren op het HHC. Enkele onomstootbare feiten: Demmink is een pedo, in de zin dat hij valt op jongetjes die tientallen jaren jonger zijn dan hijzelf. Demmink misbruikte gemeenschapsgelden voor zijn eigen ego, maar ook voor zijn eigen seksleven. Demmink heeft zwaar gemanipuleerd in de zaak Baybaşin. Demmink is verdachte van seksueel misbruik in Turkije. Demmink is verdachte in het -nog steeds niet gesloten- Rolodex onderzoek. Rechters, waaronder Abbink, schofferen het recht en laten onze rechtstaat schofferen. Net zoals ex-minister Sorgdrager dat heeft laten gebeuren (zie ook de laatste alinea op de ne-bis-in-idem afbeelding hierboven).

Dit kan zo niet langer. En als de rechter en het Parlement niet ingrijpen dan moeten we dat zelf doen.
• Hoe? Op volstrekt democratische, ethische en legale wijze. Wij hoeven niet af te zakken naar het criminele niveau van onze overheid dat op een dictatoriale wijze weigert verantwoording af te leggen en de mensenrechten van burgers geweld aan doen voor eigen gewin.
• De uitwerking daarvan? Dat is waarover we willen gaan brainstormen. En daarbij zijn AIVD-ers, staatstrollen, en malloten NIET welkom.


Volkomen ten onrechte heeft dan ook op Boublog een openbare oproep gestaan. U bent NIET uitgenodigd, tenzij...

Het kan heel goed zijn dat u waardevolle inbreng zou kunnen hebben. Dat u niet verlekkerend met sensatielust wilt komen om de menu-kaart van Demmink te kunnen inzien, maar omdat u ideeën heeft over hoe u onze politieke gevangene Baybaşin en de andere hierin verstrikt geraakte slachtoffers kunt helpen. Hoort u tot die categorie dan kunt u zich alsnog aanmelden via:
• HHC - TheHagueConspiracy @ Europe.com
• de stichting - secretaris @ RestoreJustice.nl

U dient in uw email aan te geven wat uw interesse en beweegreden is voor uw aanmelding en in welke relatie u staat tot de heer Baybaşin. Bent u van de pers dan dient u tevens aan te geven voor welk medium u werkzaam bent. Een aanmelding betekent nog niet dat u uitgenodigd zult worden. Om tot een succesvolle bijeenkomst te komen zal er een ballotage plaatsvinden. Alle aanmeldingen zullen worden beoordeeld op hun relevantie en potentiële bijdrage. De genodigden zullen een aparte email krijgen toegezonden die geldt als toegangsbewijs. Zonder uitnodiging is het zinloos om te komen. U zal niet worden toegelaten.
author: Ton   |   published: 08.09.2017   |   updated: 08.09.2017   |   comments: allowed