Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De bijeenkomst

De bijeenkomst was georganiseerd door de Stichting Restore Justice 1, en de gastvrijheid werd geboden op Landgoed ISVW 2 door de Internationale School Voor Wijsbegeerte. U bekend van o.a. prof. Ton Derksen en drs. Rein Gerritsen. De gastheer was Erno Eskens, programmaleider en uitgever van de boeken van Ton Derksen. Doordat er op internet informatie was gelekt waren er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Achteraf bleken die niet nodig. Alle aanwezigen waren bekende genodigden. Om redenen van privacy worden die niet nader genoemd. Voordat je het weet mogen zij Turkije niet meer inreizen.


Het programma

Namens de Stichting werd uitgesproken wat de doelstelling van vandaag was. Deze stichting is opgericht door oud-directeuren van het Ministerie van Justitie. Zij hadden de eindverantwoording over zo'n 50.000 gevangenen (exclusief personeel) 3. Daarmee kun je hun statuur vergelijken met die van een burgemeester van een middel grote stad. Niet de eerste de besten dus. Opmerkelijk is dat deze mensen eerst aan de ene kant van de gevangenispoort zaten en nu aan de andere kant staan. Te rammelen aan de tralies. Niet laat me er uit, maar laat ons er in. Wij willen weten wat daarbinnen allemaal aan de hand is.

Deze directeuren maken zich zorgen om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de Nederlandse rechtsstaat. Tientallen jaren hebben zij deze gediend, gelijk militairen, politie-agenten, of andere orde-handhavers, om achteraf tot de conclusie te komen dat ze wel eens misbruikt kunnen zijn door die "orde". En nu zetten zij zich dus in voor herstel van die rechtsstaat, die zij altijd gediend hebben -en nog steeds dienen.

Daarna heeft journalist Wim van de Pol (Crimesite, Nieuwe Revue, NOS) een overzicht gegeven. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar deze affaire, is zelfs naar Istanbul gereisd, en heeft meerdere relevante boeken geschreven, waaronder "Onder de tap" en de bestseller van dit moment "(On)terecht levenslang" 4.

Namens de advocaten van Hüseyin waren Adèle en Judith aanwezig. Adèle houdt zich al net zo lang bezig met deze zaak als Wim van de Pol. Beiden kennen ieder detail en begrijpen wat voor een smerig (en dat is het meest schone woord wat ik hiervoor kan bedenken), smerig spel er gespeeld is en nog steeds wordt. Een eenvoudige "Sorry, we hebben een paar foutjes gemaakt" kan onze overheid niet uit hun strot krijgen. Liever stapelen ze blunder op blunder om hun eigen onkunde, of is het opzettelijkheid, te verbergen.

Prof. dr. Ton Derksen 5 en Hans van der Ven (oud-MIVD) zijn door Advocaat-Generaal Diederik Aben behoorlijk besmaadt. En ten onrechte. Onrechtmatig zelfs. En dat muisje kan nog wel eens een staartje krijgen. Ton Derksen gaf een toelichting. Hij erkende dat er vanuit sommige (oude/onduidelijke) bandopnames enkele interpretatie fouten waren gemaakt. Maar heel anders dan Aben met zijn NOS-propaganda 6 probeerde aan te tonen. Zoals in dit voorbeeld heeft Derksen juist de officiële tolk-vertaling weergegeven om de inconsistentie aan te tonen. Hij heeft dat niet zelf vertaald.

Verder legde hij uit welke bewuste redenatie-fouten door Aben werden gehanteerd. Hij heeft daarover een pamflet geschreven (64 A4-pagina's) wat met een voorwoord uiteindelijk resulteert in een handzaam en leesbaar boek van nog geen honderd pagina's, wat u kunt bestellen bij het ISVW. Om de clou niet te verklappen wordt u kortheidshalve daarnaar verwezen. En het goede nieuws: Dankzij uw bestelling (aankoop) wordt het mogelijk dit boek uit te geven en te verspreiden onder toonaangevende wetenschappers. U dient daarmee dus een goed doel.


Ali Homan Ghazi
Een van de aanwezigen en sprekers was Ali Homan Ghazi (links op de foto naast uw HHC-verslaggever). Hij was speciaal uit Erbil 7, de hoofdstad van Iraaks Kurdistan over komen vliegen om ons toe te spreken. Hij is de zoon van Ghazi Mohamed.

Ghazi Mohamed was de eerste president van Kurdistan in de Iraanse stad Mahabad. Het werd opgericht aan het eind van de tweede Wereld Oorlog onder bescherming en met toestemming van Groot-Britannië en de Sovjet Unie.

Op 22-01-1946 werd de Kurdische Republiek uitgeroepen. Zijn broer Aburasm Sadre Ghazi werd Voorzitter van het Parlement en zijn neef, Mohammad Hussein Seif Ghazi Minister van Defensie.

De DPK startte de onderhandelingen in Teheran met Sjah Raza Pahlevi van de Iraanse overheid. Maar nadat de geallieerden zich eind 1946 terugtrokken uit Iran, veranderde dit. Op 31-03-1947 werden ze in het openbaar opgehangen en kwam er een eind aan de Eerste Koerdische Republiek.

Ali Homan Ghazi woont gedeeltelijk in Duitsland waardoor hij die taal ook spreekt. In de middag, na de lunch, werd hij geïnterviewed door de specialist en auteur van de Koerdische kwestie: Rein Gerritsen.


Denk-Tank
Het doel van deze bijeenkomst, naast het updaten van de actuele status, was om in gezamenlijkheid een strategie te bedenken waarmee we, binnen de wet, recht kunnen laten doen aan Baybaşin. De Rambo en Expendables opties zijn dus verworpen. Welke strategieën wel zijn uitgedacht zal in de toekomst wel blijken. Als we die nu al zouden verklappen dan heeft de AIVD niets meer te tappen.

Tot slot geef ik u nog mijn mening: Op dit moment zit de zaak Baybaşin (althans in Nederland) in een eindfase. Er zijn twee conclusies ingeleverd. Eentje door Diederik Aben namens de overheid. En eentje door Adèle van der Plas namens Hüseyin. Ze komen niet overeen. Dus zal de Hoge Raad een keuze moeten maken.

Wie van de twee krijgt gelijk? Diederik met zijn omgekochte nitwit en hun leugens? (Dat mag ik van Ton Derksen niet zeggen. Hij spreekt van misleiding. Ik zal het nog "correcter" doen, zoals: een onjuiste rechtsopvatting.) Of is het Adèle die 120+ (nogmaals HONDERD EN TWINTIG, oftewel ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||) nova heeft ingediend en slechts erkenning van ééntje nodig heeft om de zaak terug te laten verwijzen naar het Gerechtshof?

Ligt die weegschaal van vrouwe justitia wel in balans? Is de zijde van Diederik niet gewogen en te licht bevonden? Die van Adèle doorslaggevend? Diederik nog lichter maken met zijn ongeloofwaardige onzin? Dat kan haast niet. Een blaaskaak en een hol vat kan wel luid klinken, maar is onverkoopbaar. Tenzij je je wil laten oplichten. Willen de raadsheren dat? Hun eigen statuur te grabbel gooien? En op welke wijze kunnen we Adèle meer gewicht geven? U gaat het zien.
author: Ton   |   published: 14.10.2017   |   updated: 14.10.2017   |   comments: allowed