Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Desinformanten
Bou/Boudine/Boudineke/Ineke/Inanna heeft de twijfelachtige eer om bij Pateo 1 te mogen staan op nummer 1 als desinformant. Daarmee wil ik niet suggereren dat deze lijst betrouwbaar is, maar voor Boudine geldt dat kennelijk wel. Ze stoort zich daar enorm aan. Toch lijkt mij inmiddels dat zij die positie eerlijk verdiend heeft met haar, zoals ze dat zelf omschrijft "verzameling interessante documentaires".

Deze dagboek-publicist heeft het HHC onder vuur genomen 2. En dat zou helemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat de lezers van BOUblog ook het HHC lezen. En omdat zij hecht aan Google-noteringen. En opzettelijk de feiten negeert. En om nog een andere reden, maar dat komt later. Het HHC krijgt hierover vragen. En bovenal heeft het HHC de wettelijke plicht om alle schade, door BOU en KAT aangebracht, zoveel mogelijk te beperken. Daardoor wordt er niet aan ontkomen om een corrigerende reactie te geven.

Waarom doen BOU en KAT dit? Dat antwoord zal van hen moeten komen. Mogelijk is het wel af te leiden uit hun daden. BOU is boos. En ze (m/v LGBTI) heeft zoveel testosteron dat ik me moet afvragen of we niet met een transgender te maken hebben in plaats van een Dolle Mina 3.

Kijk, aan die heeeele oude foto hierboven kun je dat niet helemaal afleiden. Dus voor alle zekerheid zal het HHC politiek-correct gender-neutraal naar het refereren.

Maar dan zitten we met een probleem. Hij-zijn, zij-haar, het-???? Wat is het genderneutrale bezittelijke voornaamwoord derde persoon enkelvoud? Het HHC heeft het vanwege de zuiverheid, en om geen toerekenbare fouten te maken, aan Genootschap Onze Taal gevraagd.

Het blijkt niet te bestaan. Het HHC introduceert daarom een nieuw woord: "bouk / bouke", met "ou" 4. Niet te verwarren met Bauke waar we straks nog op terug komen. Er is geen octrooi op aangevraagd. dus het staat u vrij te gebruiken. Het zou wel eens hèt nieuwe woord van 2017 kunnen worden.


Micha Kat
In de vorige publicatie is al uitgelegd hoe oproerkraaier/recidief crimineel Kat achter de schermen werkt. Zelf is hij laf, maar hij roept wel iedereen op tot revolutie, bezettingen, etc. En onrechtmatige puclicaties daar is hij ook heel sterk in (en voor veroordeeld). Hij laat dan de hete kastanjes bij voorkeur door anderen uit het vuur halen. Zoals in de oproep hiernaast te lezen is. En Boudine werkt daar graag aan mee. Het heeft op bouk website het Dagboek van Marianne Vaatstra gepubliceerd.

Het HHC weigerde daar aan mee te doen. U kunt dat nalezen in de HHC-publicatie van 09.11.2013 5. En daar waren hele goede redenen voor, zoals hier links is uitgelicht. Het blijkt nu, vier jaar later, ook de zienswijze van de rechter. Wim Dankbaar is gisteren door de rechter veroordeeld tot een boete van een half miljoen euro 6. Boudine, die -met haar drang naar kijkcijfers- de eerste was, ontspringt de dans.

Maar leest u ook eens hoe het in 2013 al allerlei rare eisen stelde aan het HHC. Ein Befehl vom Obersturmbannführer BOU. Het denkt te kunnen bepalen wat het HHC wel of niet mag schrijven. Want alleen het weet hoe de wereld in elkaar steekt.

En uiteindelijk was het wel weer zo laf (net als Kat) om het dan maar weer van bouk site af te halen. En met dat laatste is het HHC blij, want dat scheelt het weer een half miljoen van bauk spaarcentjes die het straks aan het HHC mag betalen.

Met Micha gaat het verder goed. Deze economische vluchteling, die in IJsland een bijstandsuitkering probeert te scoren, zit nu in de procedure op een nieuwe locatie. Dat heet "grenshospitium" (bekend van Ali Hassan) en de procedure heet "uitzettingsprocedure". Dat kun je aan die IJslanders wel overlaten 7. Die nemen geen voortvluchtige criminelen op. Hij heeft een uitkering van 65 euro per week op een (dat heet DEBET- geen credit) card waarmee hij dan zijn eigen toiletpapier kan kopen, omdat het er niet is 8 en Micha dat heel vaak nodig heeft. En de locatie? Met GPS-coördinaat en al doorgegeven aan de ZIVD door Micha zelf. Niet dat onze squads daar geld aan zullen besteden. Wij krijgen hem straks door de IJslandse politie gratis op een presenteerblaadje aangeleverd bij de KMAR op Schiphol. Echt goed over nagedacht...


Boudine Berkenbosch
Boudine is een nog ernstiger verhaal. Het heeft bouk hele leven eigenlijk nog nooit gewerkt. Alleen maar in de bijstand gezeten. En dan nu op bouk 67e in de AOW. Op bouk site schrijft het zelfs dat het vrijstelling heeft om te solliciteren. Omdat niemand bouk ooit aan wilde nemen (hoe zou dat toch komen) en het zelf het te veel moeite vond om iets op te starten.

Daarom schrijft het graag over "basisloon" en "communisme". Dat is bouk manier om meer inkomen te proberen binnen te schooieren. Parasiteren ten koste van de maatschappij. En ondertussen doen alsof je zo maatschappij betrokken bent. Bijvoorbeeld door "tegen kernenergie" te zijn omdat die centrale uit Borsele in bouk eigen achtertuin staat.

BOU besteedt bouk belastingbetalers geld liever aan zelf gerolde sigaretten dan aan treinkaartjes. En aan de geel-bruine vingers te zien zou je daar een aardige interrailvakantie van kunnen betalen. Toch is ze nog nooit op één rechtszitting van bijv. Demmink geweest. Wekenlang waren alle serieuze journalisten bij de Roestige Spijker- en Van Well-verhoren en ondertussen schreef Bou gewoon plagiatistisch over, wat het HHC uit de eerste hand had vernomen. En natuurlijk weet tweedehands BOU het altijd beter. Zelfs toen Russia-Today (bouk favoriet) erbij was liet het verstek gaan.

Ik heb BOU ooit één keer in levende lijve ontmoet. Dat was op vrijdag 4 april 2014. 9. Het HHC had toen een oproep geplaatst om Baybaşin te komen steunen. En omdat Bou "erg op hem gesteld was en dat een hoop emoties teweeg bracht" (NB: NIET VERLIEFD op een buitenlandse boef) en ondanks dat de 'afspraak' gold dat "Baybasin naar bouk toe komt", was het die ene keer wel aanwezig. Dankzij Robert die daarvoor 500km in 7 uur moest rijden.

Ik ben toen erg geschrokken. Als je in termen van spirituele energieën zou praten, nee laat ik het anders zeggen, als ik casting-director zou zijn voor een Hollywood zombie-horror movie, en ik zou op zoek zijn naar een hoge priesteres (m/v LGBTI) van een pedo-satanisch-ritueel-misbruik sekte dan zou het goede kans maken op de hoofdrol en eindelijk bouk eerste betaalde baan kunnen krijgen. Compleet met Hans-en-Grietje heksenhuisje. Perfect voor de rol. Rol? ROL? Ik zie overal mogelijke verbanden.


Meesteres dokter-anders BOU
Deze inleiding en achtergrondschets was helaas noodzakelijk om te kunnen komen op waar we nu zijn: De onrechtmatige publicaties van deze twee samenwerkende/samenspannende partners-in-crime. Zoiets heet een criminele organisatie en dat werkt strafverhogend.

BOU (met hoofdletters, besmettelijk afgekeken van Kat) heeft vorige week, zonder mijn toestemming, zelfs met mijn expliciete afkeuring en geïnformeerd zijnde dat bouk gegevens niet kloppen, onvolledig zijn en desinformatie bevat, een stukje geplaatst over mijn dochter. Dat recht heeft het niet. Ik heb bouk daarvoor gewaarschuwd. En (aanvullend) aangifte gedaan. Aangetekend.

Het claimt "onderzoek" gedaan te hebben op internet, wat volgens Kat een Putzlistig Preis waard zou zijn. Nou, dan heeft Kat ook heel wat nominaties misgelopen. Want Bou heeft niets "ontdekt" maar gewoon gekeken wat het HHC zelf als bewijs aanvoert. Alleen snapt het er niets van, en geeft het opzettelijk een verkeerde interpretatie en vals beeld. En wat, zoals gebruikelijk, door "onderzoeksjournalist" Kat dan weer wordt gekopiëerd op zijn site.

Het zou een diploma privaatrecht hebben. Als we af moeten gaan op de vage kopieën op bouk site dan was Jeugd- en familierecht bouk slechtste vak. Afgerond net een zesje. En omdat het een scriptie geschreven zou hebben meent het dat het "gespecialiseerd" is. Deskundoloog in JEUGD-recht. En behalve "gespecialiseerd jurist" zou het daarnaast ook nog eens "gespecialiseerd psycholoog" zijn. Deskundoloog in KINDER-psychologie.

Voor zover het HHC heeft kunnen nagaan heeft het zelf nooit een relatie (m/v LGBTI) of kinderen gehad. Toch is het een zelfbenoemd juridisch/psychologisch specialist in familiezaken. Het zou zelfs een kennis wel eens geadviseerd hebben bij een echtscheiding. Waar dat advies dan op gebaseerd was? Vast geen eigen ervaring. En met een of andere cursus ben je er ook nog lang niet.

Volkomen terecht dat het zich niet met Kinder- en/of Familiezaken bemoeit. Het snapt er niets van. Het kan het niet. Het mag het niet. Het is, zelf toegegeven, geen BIG-register erkend therapeut (m/v LGBTI). Het màg dus helemaal geen advies geven. Nog los van dat het die inkomsten dan zou moeten doorgeven aan het UWV.

Desondanks pretendeert het op bouk dagboek-site dat een meer dan 40-jaar oud fotokopietje bouk een grote deskundige maakt, die iedereen kan vertellen hoe het zit. Dus indien u een commentaar op bouk site zet, komt daar als een Pavlov-reactie een antwoord op van mrs.drs.BOU die u wel eens zal uitleggen waarom u het niet begrijpt. En als u daaraan durft te twijfelen of toch nog een andere visie houdt dan krijgt u een IP-ban. Of, zoals in het geval van HHC, een stalker op je nek.


Mijn dochtertje
Het liefste, mooiste, leukste, slimste, sterkste, intelligentste, aardigste meisje van de hele wereld. Toen ze ontvoerd werd sprak ze vloeiend drie talen: Nederlands, Turks, Engels. Met de computer was ze mij de baas (en dat wil wat zeggen). Vanaf anderhalf jaar kon ze al schaatsen. Ze had een enorme liefde voor en blind vertrouwen in haar pappa, die haar vanaf de geboorte af aan geen seconde onbeschermd heeft gelaten, en haar alles heeft geleerd om deze wereld met gezond vertrouwen aan te kunnen. Ze was zo fantastisch dat haar eigen moeder jaloers op haar was. En die daarom de vader-dochter band kapot wilde maken.

En inderdaad ben ik van bijna ieder strafbaar feit wat maar in Ceza Kanu (Turks wetboek van strafrecht) staat beschuldigd. Dat is makkelijk te organiseren als je de hoogste strafrechter van Turkije bent. Daar heeft Bou of Kat niets aan "ontdekt" maar is door mij zelf vrij gegeven. Echter, de wijze waarop deze criminele organisatie Bou-Kat hun smaad rondstrooien is volstrekt onrechtmatig. Dat wordt dus (naast hun gevangenisstraf) minstens 2 x een half miljoen euro schadevergoeding. Als ze slim zijn (en dat zijn ze niet) rectificeren ze ogenblikkelijk en uitvoerig. En dan nog ontslaat ze dat niet van vervolging.

Hoe het werkelijk in elkaar steekt? Dat staat in drie uitgebreide gerechtelijke rapporten ondertekend door maar liefst 16 (ZESTIEN !) professoren kinder-psychiaters van de beste Turkse universiteiten. En bekrachtigd door de Turkse familie-rechter en onherroepelijk door de Turkse Hoge Raad: Het kind is niet misbruikt door de vader, maar daarentegen wel door de moeder. Het contact tussen vader en kind moet in het belang van het kind met de grootst mogelijke spoed hersteld worden. Aanvankelijk wordt geadviseerd dit onder begeleiding van een therapeut te doen omdat het kind in zeer korte tijd ernstig is gehersenspoeld, bedreigd en mishandeld en weer langzaam en voorzichtig moet wennen.

En er staat nog meer in de rapportages en vonnissen, maar dat gaat u (en Bou al helemaal) niets aan. Ik zal niets negatiefs over de moeder van mijn dochter op internet plaatsen. Mijn dochter moet beschermd worden en mag haar eigen oordeel vormen wanneer ze daar rijp genoeg voor is.

Dat begrijp ik als vader, en u als redelijk denkend mens. Maar Bou als "kinder-psycholoog / jeugd-jurist" begrijpt dat niet. Deze familie-relatie-jurist/"bemiddelaar" zet ouders tegen elkaar op en de "kinderpsycholoog" schept er kennelijk een satanisch genoegen in om mijn dochtertje extra te kwetsen door allerlei leugens over haar vader op internet te zetten. Als mijn dochter via internet op zoek gaat naar haar vader komt ze die BOU-blog onzin tegen. Dat weet Bou. En ze doet dat opzettelijk, willens en wetens. Een kinder-satanische perverseling.

Weet u wat toch telkens weer opvalt? Die menselijke gedaanten die zo hard van de daken schreeuwen dat je alle kindertjes naar hen toe moet brengen en zij er dan wel voor zullen zorgen. Zoals kindercrèche 't Hofnarretje, badmeesters, werkgroep Morkhoven en zelfbenoemde "kinder" psychologen en anderen binnen het netwerk, dat die, oh, oh, oh, wat zullen zij toch goed voor uw kinderen zorgen...

Hoe deze hetze tegen mij begonnen is? Het HHC heeft aangetoond dat BOU en KAT opzettelijke desinformanten zijn. Het verhaal van de Ring 13 Riouwstraat 13. Kat blijkt een meervoudig veroordeeld recidief crimineel te zijn. En in het verhaal van "werkgroep Morkhoven" blijkt Vervloesem zelf een meervoudig veroordeeld pedofiel, afperser, oplichter, inbreker en dief te zijn. En een verzamelaar van kinder-porno. Hele diskettes en (apollo)tapes vol.

En dat mag je van de hogepriesteres (m/v/n LGBTI) van de kindermisbruikende satanische sekte niet zeggen. Dan begint het te chanteren en af te dreigen. Want in bouk end-life-crisis blikt het terug en constateert het dat bouk hele leven gebaseerd was op bedrog en overbodigheid.

author: Ton   |   published: 03.10.2017   |   updated: 15.01.2018   |   comments: allowed