Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.


Het Haagse Complot?
CASEMarianne Vaatstra (16)
statuscold case
episode1999 - heden
gerechtshofLeeuwarden
officier van justitie 
rechter 
locatieKollum (Fr.)
Zwaagwesteinde (Fr.)
Veenklooster (Fr.)
Oudwoude (Fr.)

Verantwoording
Mijn oprechte deelneming aan de familie Vaatstra voor het verlies van hun dochter.

Ik weet zelf hoe erg dat is (wat ook de reden is voor het opzetten van deze website). Je dochter kwijt raken is verschrikkelijk. Niet weten wat er allemaal is gebeurd maakt het nog erger. En wel weten dat de dader(s) er mee wegkomen maakt het ondraaglijk.

Telkens maar alles oprakelen is niet goed. Op een gegeven ogenblik moet je de zaak afsluiten om verder te kunnen met je eigen leven. Je wilt jezelf rust gunnen. Maar daarvan zou(den) ook de dader(s) profiteren. En zij mogen nooit rust krijgen. Een moeilijke keuze. Ik denk dat het belang van Marianne voorgaat. En daarmee ligt de keuze vast: de dader(s) mag/mogen niet ontsnappen.

Wat u op deze website vindt is een verzameling van informatie-van-anderen op het web. Daarmee gaat dan ook alle eer en auteursrechten naar deze personen. Op geen enkele wijze is het mijn bedoeling hun rechten te schenden. Middels bronvermelding tracht ik dan ook zowel hun rechten als hun verantwoording te garanderen. Mocht ik ergens een grens passeren, dan kunnen de belanghebbenden dat per e-mail aangeven en zal ik een en ander aanpassen.

Er zijn twee kampen te vinden die zich met deze zaak bezig houden:
 • De officiële zijde: De overheid, namens deze het OM, Peter R. de Vries en de gevestigde media.
 • De kritische zijde: Namens de overheid zou dit het parlement moeten zijn. Maar zij vervullen hun taak slechts mondjesmaat. Iemand moet hen voeden. En daarvoor dienen de alternatieve media.
De alternatieve media worden weggezet als "complotdenkers", als mensen die "TBS" moeten krijgen, als "staatsondermijnende randfiguren", kortom als mensen die je niet serieus moet nemen. In feite zeggen ze: "kritiek en oppositie wordt niet geduld". Daar zou ik mee kunnen leven, als ik er op kan vertrouwen dat door de overheid haar werk vakkundig, adequaat, efficiënt en effectief werd gedaan. En als onze (gekozen) democratie haar eigen controlerende bevoegdheden in deze goed zou aanwenden en namens het volk eventuele wanpresteerders binnen de overheid tot verantwoording roept. Gebeurt dat niet dan zouden we immers in een dictatuur leven, waarin slechts enkele machtshebbers bepalen wat het gewone volk moet denken en doen.

Wat ik getracht heb is alle (althans de meeste) informatie op internet op deze website onder te brengen op een meer gestructureerde wijze. Ik heb gepoogd deze van hun subjectiviteit te ontdoen. Ik wil de lezer niet sturen, maar verzoek u wel om open te staan voor het volledige spectrum. Met aan de ene kant een hardwerkende boer uit Oudwoude die 's-nachts zijn behoefte wilde bevredigen, wat per ongeluk een beetje uit de hand liep, en aan de andere kant een duistere sekte (666 - 322) met hoogwaardigheidsbekleders die opzettelijk een maagd hebben geofferd in satanische rituelen. En met tussen deze zwart-wit voorstelling nog minstens 50 Shades of Grey.

Is dat laatste te ver gezocht? Feit is dat Marc Dutroux gruwelijke dingen met kinderen heeft gedaan. Feit is dat in een weeshuis op de kanaaleilanden vreselijke dingen zijn gebeurd. Feit is dat een Robert M. honderden kinderslachtoffers heeft gemaakt op de school waaraan u uw kinderen toevertrouwde. Onzin? Achteraf verzonnen door complotdenkers? Legt u mij dan eens uit hoe deze foto reeds in 1999 in de Leeuwarder Courant terecht kwam. Micha Kat werkte toen nog niet aan deze zaak. Mijn boodschap: vertrouw niet blindelings en naïef op de goedheid van mensen, en zeker niet op de overheid. Vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Ik behoor tot een van de hoogst en breedst opgeleide mensen in Nederland. Toch heb ik op geen enkele wijze de illusie de zaak als een Columbo te kunnen oplossen en aan de verdachte(n) een bekentenis te kunnen ontlokken. Dat is ook niet het doel van deze website. Ook zit er geen enkel commercieel doel achter of een andere verborgen agenda. Ik ben een slachtoffer van een falende overheid en ik roep deze slechts tot verantwoording, omdat de Tweede Kamer dat onvoldoende doet: "Leg maar eens uit, en anders stop met liegen!"

Ik wil u niet sturen. Lees zelf, en vorm uw eigen oordeel. Om Peter R. de Vries te parafraseren:

"Welkom bij de website die ontmaskert en aanklaagt, want zij hebben geen alibi."

En de Staat wordt verzocht op te sporen en te vervolgen, en zij hebben ook geen alibi om dat na te laten.


Tijdlijn
 • ??.??.1318 De Illustere Lieve Vrouwen Broederschap (Zwanenbroeders) wordt opgericht in des-Hertogen Bosch.[BE] De schilder Jeroen van Aken (later: Bosch) was lid van dit broederschap. Hij schilderde vele duivelse expressies.
 • ??.??.1818 Koning Willem II wordt als eerste Koningshuislid lid van de Broederschap.[BE] Later zullen er meer Koningshuisleden volgen.[Groene] Een mogelijke link met de zaak Marianne Vaatstra komt voort uit "de zwanen" op de wapenschilden van Fogelsangh-State en Veenklooster en een vermeende sektarische duivelsaanbidding.[AO]

 • 10.08.1982Marianne Imke Vaatstra wordt geboren.
 • 01.04.1990Ed Nijpels is burgemeester van Breda tot 01.07.1995. Volgens Wicher Wedzinga zouden de ministers van Justitie Donner en Hirsch Ballin samen met Ed Nijpels en Joris Demmink een SM-club Paradise hebben bezocht in Breda.[WW] De eigenaar(esse) bevestigt de cliëntèle van ministers en hoge raadsleden.[BV]
 • ??.??.1993 De Duitser Wolfgang Hebben woont in een chalet op asielzoekerscentrum de Poelpleats.[LC]
 • 19.01.1995 Joris Demmink wordt directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie (waaronder ook asielzoekers vallen).[UvL]
 • 19.01.1995 Camping "De Poelpleats" te Kollum biedt in sta-caravans onderdak aan 320 asielzoekers, uit zo'n 25 landen.[Trouw]
 • ??.??.1998 Jolanda Meijer, een prostituee uit Groningen, verbleef begin 1998 in de caravan van Wolfgang Hebben te Veenklooster. In deze caravan zouden sex-films worden opgenomen. Ook verbleef ze in de caravan van Marian Kusters. Die caravan is (net als die van Wolfgang) uitgebrand. Zowel Jolanda en Marian zijn spoorloos verdwenen.[CSG]
 • 01.01.1999 Ed Nijpels wordt Commissaris der Koningin in Friesland tot 01.05.2008. Daarna verhuisde hij naar Maleisië.[parlement] [wk]

 • ??.04.1999 Twee weken voor de moord hebben Feik Mostafa (15) en Ali Hussein Hassan (26) in de "Ringobar" te Veenklooster doodsbedreigingen geuit aan Marianne en haar vriend Gerrit. A., d.m.v. een keel-doorsnijdend gebaar.[EV] [PRDV] Twee onafhankelijke getuigen (X19, X20) hebben dat bevestigd. Maar in het Proces Verbaal zou Bertus hebben gesteld: "dat hij geen signalement van de dreigende asielzoekers kon geven, omdat hij geen getuige was geweest van de gebeurtenis". Hij zou alleen anderen over het voorval hebben horen praten.[EV] Feik is (later) uitgesloten als dader o.g.v. DNA onderzoek.[OM]
 • 28.04.1999 Feik en Harshimi worden van school gestuurd, wegens bedreigingen. Feik zat een week later op de school 't Poortje in Groningen (dagboek van Marianne's moeder)[AO]
 • 29.04.1999 Een treinreiziger die zich identificeert als Ali Hussein Hassan is volgens een brief van de NS diezelfde donderdag zonder geldig kaartje betrapt in de trein tussen Den Helder en Haarlem.[OM]

 • 30.04.1999 KONIGINNEDAG (vrijdag)
  Marianne gaat uit in discotheek Paradiso te Kollum op Koninginnedagavond. Normaal gaat ze altijd uit in Veenklooster. Ze heeft afgesproken met haar vriendje Spencer en zijn kameraad Wietze.[PRDV]
  Het was volle maan,[kalender] half bewolkt met helder zicht[KNMI], maar volgens PRDV was het toch zo donker dat je bij iemand die aan komt fietsen pas op het laatste moment ziet of het een man of een vrouw is.[PRDV] [PRDV] Vader Bauke weet echter zelf nog "dat het hartstikke licht was". Getuige (X14) Ferry kon zelfs de kleding van Spencer qua kleur beschrijven, zo licht was het.[PRDV]
  • ??:??u Volgens officier van justitie Roelof de Graaf "was Ali H. tijdens de moord en de week voorafgaande aan de moord niet in Friesland." Echter wel volgens meerdere getuigen.[EV] Hij zou in Noord-Holland zelfs door een NS-conducteur zijn beboet wegens het niet hebben van een geldig plaatsbewijs.[Kaaba]
  • 18:30u Feik Mostafa en Ali H. Hassan bevinden zich in Kollum en worden gezien in café 't Filtsje door 2 getuigen (X00 en X01). Bij die gelegenheid was de 14-jarige Stephanie van Reemst aanwezig als het vriendinnetje van Feik Mostafa. Op dat moment wordt door 3 getuigen (X00, X01, X02) gezien dat de vriend van Marianne, Spencer Sletering, ruzie heeft met Feik en Ali. Tegen een van deze getuigen (X??) vertelt Spencer zelfs: "Ze gaan straks mijn vriendin pakken".[PD]
  • 19:00u Feik Mostafa en een andere asielzoeker worden opnieuw herkend op de Voorstraat in Kollum door een van die getuigen (X??); nu in het gezelschap van Stephanie van Reemst en haar (licht) getinte vriendin Tineke Visser. Voor de zekerheid zou de moeder van Tineke een "morning afterpil" hebben gehaald.[PD]
  • ??:??u De fietsen van Spencer en zijn vriend Wietze worden gesaboteerd door alle vier de ventielen te verwijderen. Dit is achteraf door 7 onafhankelijke getuigen (X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10), Bauke Vaatstra en politieagente (X11) bevestigd.[PD] Dit zou gedaan zijn door Feik in aanwezigheid van Stephanie en Tineke.[WD]
  • 23:30u Stephanie van Reemst en haar familie zouden later ook al blijven volhouden dat zij al rond 23.30 uur thuis was gekomen.[PD]
  • 23:30u Een beveiliger van het toenmalige AZC (X22) verklaart dat hij Ali H. Hassan nog heeft uitgezwaaid op de avond van Koninginnedag rond 23.30 uur. Ali was als enige van het groepje op de fiets. Door minister Korthals wordt schriftelijk bevestigd dat "Twee beveiigingsbeambten van het AZC in Kollum hebben verklaard dat in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 een groep bewoners het terrein verliet."[EV] Of hier Ali H. tussen zat zou niet bevestigd zijn, omdat de getuige X22 daar helemaal niet werkte.[bpwl]
  • 24:00u Een medewerkster van café 't Filtsje (X12) sluit de deur voor de laatste bezoekers. Nog in het café aanwezig waren toen o.a. Marianne, Stephanie, Spencer en Wietze en de twee asielzoekers Ali en Feik. Ook zag zij (X12) een Duitser die zij later aan zou wijzen als Ludger Dill (de kleine man met pet in het midden). Volgens de getuige (X12) was het nog steeds een broeierig sfeertje.[PD]
  • 24:00u Een man met de naam Ali zit in een asielzoekerscentrum in Lyngdal (Noorwegen)[OM]

  • 24:00u Walpurgisnacht stamt uit een pre-christelijke traditie op de vooravond van 1 mei. Er zijn ceremonieën gericht op vruchtbaarheid en rituelen met een meiboom. Het zou geassocieerd zijn met satanisme. Het boek Faust van Goethe beschrijft dit.[wk] Marianne zou later onder een meiboom gevonden worden, nabij het 't Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag, waar sinds 1978 een in opspraak geraakte sekte zou zitten o.l.v. dominee Ype Schaaf. Opmerkelijk is dat de later gevonden fiets "die Marianna op het NS-station zou hebben gestolen", afkomstig zou zijn van Jan Kloppenburg[bpwl], medewerker van het landbouw museum, onderdeel van landgoed Fogelsanghs-State, eigendom van de familie Harinxma Thoe Slooten[ywema]. Op deze boerderij zou ook Ludger Dill wonen en zijn Pipo-wagen stallen.[AV]Deze fiets zou reeds in maart gestolen zijn? Jan kloppenburg is in 2005 overleden. Jan zou de fiets uitlenen aan Ludger Dill. Ook werd deze fiets gebruikt door AZC-ers.[AO]

 • 01.05.1999
  • 00:00u De (Beierse) illuminati[S&B] werden op 1 mei 1776 opgericht in het Duitse Ingolstadt, precies 223 jaar geleden. Goethe behoorde tot de illuminati.[wk] Het getal 322 (het omgekeerde van 223) heeft een bijzondere betekenis.[wk] En laat dit getal nu ook terugkomen op een foto uit de Leeuwarder courant.[LC] Toeval? Dan Brown krijgt het niet bij elkaar verzonnen. Kijk dan nog eens op de foto onder het hoofdstuk "Verantwoording" hierboven en ordeel zelf...

  • 00:30u Stephanie van Reemst staat weer bij die lekke fietsen in de Voorstraat, nu in het gezelschap van Marianne, gezien door een getuige (X13-bewoonster Geke).[JD-TV] Hierbij merkt Marianne op dat de vier ventielen zijn verwijderd. Ze zou door Stephanie (in opdracht van Feik) naar de fietsen zijn gelokt.[WD] Op dat moment rijdt de Duitser Ludger Dill voorbij in zijn auto, hij bukt zich en hij kijkt nadrukkelijk naar de beide meisjes.[PD]
  • 00:30u Twee andere getuigen (X14-Ferry Brauwer en X15-Tiny de Haan) zien Spencer en zijn vriend Wietze echter op precies datzelfde moment op de Trekweg aan de buitenrand van Kollum, ter hoogte van de tennisvelden: "Spencer zat te prutsen aan een fiets die om een paal hing". Marianne was daar inderdaad niet bij aanwezig.[PRDV] [PD]
  • 00:32u De getuige (X13-bewoonster Geke) aan de Voorstraat hoort een luide gil, het dichtslaan van een autoportier en het wegscheuren van een auto.[JD-TV] Stephanie zou later verklaren dat zij door Feik Mostafa "ernstig was verkracht". Haar vader verklaart in oktober 1999 "dat zij vanwege die verkrachting nog bij een fysiotherapeut loopt omdat zij op dat moment zwaar verwond was geraakt".[PD]
  • ??:??u Stephanie van Reemst (14 jaar) zou verkracht zijn door Feik Mostafa.[WD] [PRDV] Zij doet hiervan pas op 14 mei aangifte. Aan een getuige Henk deelt ze mede: "Als ze Marianne niet hadden gehad, was ik het slachtoffer geweest." en "Het sperma dat op Marianne is gevonden zat ook op mij (en was dus van Feik)"[AO] Later zou zijn vastgesteld dat ❶ de verkrachting ❷ een leugen was, ❸ vrijwillig gebeurt was ❸ de aangifte was ingetrokken.
  • 01:00u Een getuige (X23) verklaart dat er een fiets werd aangetroffen op de rotonde Lauwersmeerweg - Keningswei rond het tijdstip van 01.00 en 01.30 uur. Deze fiets was de volgende ochtend verdwenen. Twee getuigen (X24, X25) verklaren dat er een "Afghaan" hen op de fiets "als een gek" inhaalde, vanuit Veenklooster in de richting van diezelfde rotonde. Een of meer getuigen (X26) hebben verklaard dat zij twee "donkere types" hebben waargenomen in een greppel langs de Keningswei met de handen voor hun ogen. Een of meer getuigen (X27) hebben verklaard tegenover rechercheur Wiltje Bakker dat zij twee asielzoekers hadden gezien tussen Veenklooster en het AZC. De een was lang en sportief, 1.80 lang en op een sportieve fiets met gele/oranje vlammetjes. En de ander was kort, met een gezet postuur en in trainingsbroek en trainingsjasje. Deze laatste was ca. 1.60 lang en kon niet bij de trappers van zijn fiets.[PD]
  • Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een fiets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje.
   01:00u Rond 01:00 u verlaat Marianne samen met twee vrienden (Spencer en Wietze) de dicotheek. Haar vriend Spencer zou voor haar een taxi bestellen (dat had hij beloofd aan de ouders), maar heeft dat niet gedaan.[RTL-4] Ze springt achter op de fiets bij Spencer.[PRDV]
   ❶ Het drietal fietst een stuk samen op, tot ze in Buitenpost bij De Swadde uit elkaar gaan en Marianne alleen verder fietst.[PRDV]
   ❷ Ze fietsen naar het plaatsje Buitenpost, waar Spencer woont. Aangekomen bij het NS-stations stelen Spencer en Marianne een fiets.
   ❷ De fietsen waren lek en daarom zat Spencer om 00:30u aan een fiets te prutsen bij de tennisvelden.
   "Marianne wil aléén doorfietsen", zegt ze de jongens. Die willen daar in eerste instantie niets van weten. Maar iets verderop, bij de voetbalvelden,[RTL-4] nemen ze toch afscheid. Haar laatste woorden zouden volgens de vader zijn geweest: "Als mij iets overkomt is het jouw schuld."[RTL-4]
   Marianne Vaatstra heeft de hele dag gewerkt en haar avond is nog maar net begonnen. Haar vrienden Spenser en Wiets hebben al de hele dag Koninginnedag gevierd, zijn aangeschoten en willen naar huis. Maar Marianne had misschien nog een afspraakje en wilde daarom alleen naar huis fietsen, en is dat haar fataal geworden?[PRDV] Het tunneltje waar ze door moest stonden altijd asielzoekers. Maar na de moord niet meer. Toen was het ineens afgelopen.[RTL-4]
  • 01:30u Spencer wordt weer gezien op de Voorstraat in Kollum door twee getuigen (X17, X18). Nu loopt hij samen met zijn vriend Wietze op het "Raboplein" en beiden lopen met een lekke fiets. Een van deze getuigen (X13, mevr. Geke) ziet dat Spencer zijn fiets over het plein schopt en uiteindelijk over/tegen een paal gooit. Daarna worden zij meegenomen door zijn moeder in een groene Citroën Saxo. Deze auto blijkt later eigendom van de vader van Spencer, Dick Sletering. De signalementen van Spencer en Wietze en die van de moeder van Spencer kloppen exact met de beschrijving door die getuige (X13-mevr. Geke).
  • 01:30u Spencer en Wietze worden weer gezien (X19), nu in "De Pyramide", een shoarmazaak in Buitenpost op enkele minuten van Kollum, waar zij o.a. een limonade bestellen. De vader van Spencer, Dick Sletering, blijkt vanaf dat moment ongeveer twee weken lang een vaste bezoeker te zijn geweest van "De Pyramide". Een van de twee getuigen (X14-Ferry) die Spencer en Wietze nog had gezien op de Trekweg (om 00.30 uur) was daar in die weken bezig de zaak op te knappen.[PD]
  • Omstreeks 01.50 uur komen ze aan bij de sportterreinen De Swadde aan de Jeltingaleanne in Buitenpost (p.107). Bij de sportvelden aan de Jeltingaleane staat een lantaarnpaal; op de Keningswei is verder geen verlichting. Marianne vertrekt omstreeks 01.55 uur op de fiets zonder verlichting en gaat over het fietspad richting de tunnel; tot aan de plaats delict is dit een afstand van ongeveer 1200 meter. Marianne neemt het besluit alleen verder te fietsen en fietst hard; ze is bang in het donker en de afstand zal in minder dan 5 minuten afgelegd zijn. Vanuit tegenovergestelde richting komt de verdachte aangefietst zonder verlichting richting Buitenpost. Hij ziet verderop in het schijnsel van de lantaarnpaal twee jongens staan; Spencer en Wietse hebben niemand gezien en dat kan ook kloppen want ze kijken het donker in.
   De aandacht van verdachte wordt plotseling getrokken door "een schim van een jonge vrouw" en haar jonge gelaat en contouren. Hij voelt dat "syn stimming hielendal omslagt" en denkt "Dy is fan my (fannacht)". Hij kent haar niet; weet geen leeftijd maar vindt dat ook niet van belang. Hij heeft zijn fiets gelijk omgekeerd en moet echt hard fietsen om haar in te halen. Hij is vanaf dat moment gericht op het hebben van seks en voelt de adrenaline door zich heen stromen.
   Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de verdachte de tunnel nog door moet. Hij verklaart dat ze de tunnel waarschijnlijk mijdt uit een soort “voorzorgsmaatregel”….. Hij ziet haar het fietspad weer op rijden en gaat zelf door de tunnel om haar in te kunnen halen. Hij nadert haar aan de linkerkant.
   01:45u Spencer en Wietze zeggen dat zij Marianne vanaf het NS-station met de fiets hebben weggebracht naar "De Swadde" in Buitenpost waarna zij de laatste 8 kilometer alleen verder zou fietsen via Veenklooster naar Zwaagwesteinde. Het is het laatste moment dat ze in leven is gezien.[PRDV]
  • 02:00u Marianne zou, net nadat ze afscheid heeft genomen van haar vrienden, (volgens het laatste scenario van Peter R. de Vries) een bekende zijn tegengekomen. En met hem het weiland zijn ingegaan. Maar volgens de vader Bauke Vaatstra geloofde hij daar niet zo in.[PRDV]
  • ??:??u De gereformeerde veeboer Jasper Steringa, vader van twee kinderen van 6 en 9, stapt op de fiets (om zijn gestresste gedachten te ordenen) en komt toevallig de hem onbekende Marianne tegen. Hij kan zich niet indenken of verklaren waarom hij dat heeft gedaan.[JV]
  • Hij ziet dat Marianne zich omdraait met een angstig gezicht; zij schrikt en zegt "Wa bist do?". Verdachte fietst naast haar en doet onmiddellijk zijn rechterhand om haar hoofd heen, trekt haar naar zich toe en remt af. Half vallend komt de verdachte tot staan met zijn fiets die op de grond valt tussen hem en Marianne in. Marianne begint te schreeuwen en hij doet zijn rechterhand voor haar mond. Zij bijt hem in de ringvinger en er komt bloed uit de wond. Een bloeddruppel van de verdachte komt waarschijnlijk op de rechtermouw van de jas van Marianne (zie ZD18).
   Mogelijk dat Marianne de verdachte ook gekrabd heeft omdat DNA van de verdachte onder haar vingernagel is aangetroffen; het precieze moment is niet vast te stellen. Nu pakt hij haar vast met links, veegt zijn hand af, pakt zijn zakmes en zet dit tegen haar keel aan.
   Hij houdt haar goed vast, dicht tegen zich aan gedrukt en verplaatst met de rechterhand de fiets van Marianne naar de sloot. Van de fiets zijn destijds wel vingerafdrukken genomen maar die zijn onvoldoende gewaarmerkt en bleken niet voor identificatie geschikt. (zie ook p. 805).
   Verdachte verklaart dat hij op dezelfde manier zijn eigen fiets aan de overkant van het fietspad in de greppel neerlegt; dit alles om geen onnodige aandacht te trekken. Gelet op de bevindingen van het 3D team naar aanleiding van het gevonden trapperspoor in de sloot, dat niet afkomstig kan zijn van de fiets van Marianne, neem ik aan dat verdachte zich mogelijk vergist heeft waar hij zijn eigen fiets heeft neergezet.
   De fietsen bevinden zich enkele meters voorbij de boomwal bij een weiland met afrastering. De verdachte bekijkt de mogelijkheden waar hij met Marianne naar toe kan gaan en besluit dan het weiland in te lopen aan de andere kant van de boomwal. Dit is een aantal meters terug. Het mes houdt hij steeds in de rechterhand tegen haar hals en hij drukt Marianne met links stevig tegen zich aan. Onder dwang stapt ze de greppel in en Marianne laat hier een voetspoor achter. Voorbij de greppel loopt de verdachte met Marianne meer naar links richting de boomwal (foto 199, p. 590/591). Op de foto's is te zien dat het loopspoor d en e evenwijdig aan elkaar het weiland in gaat.
   Dit weiland is hem bekend, zoals hij verklaart bij de psychiater, maar niet bij de politie. Ik vind het aannemelijk dat verdachte het weiland en boomwal kent want anders loop je geen 110 meter verder het weiland in, naar de plek waar de boomwal een bocht naar links maakt. Het weiland ligt niet ver van zijn eigen boerderij en hij kent de situatie daar op zijn duimpje; zijn leven lang woont hij daar. Op de fiets ligt de Keningswei 3,3 kilometer van zijn woning.
   Die plek achter in het weiland is dus bewust gezocht om de gelegenheid te hebben voor de verkrachting zonder gezien of gehoord te worden.
  • 03:30u Een bewoner van het AZC was kort na de moord verdwenen.[PRDV] Minister Korthals verklaard schriftelijk "Toen de groep tussen 03:30 en 04:00 die nacht terug kwam, was H. niet aanwezig."[EV] Op het moment van de moord zou Ali H. in Haarlem zijn, 170km van het Plaats Delict.[PRDV] [OM]
  • 08:30u De echtgenoot (X16-dhr. Geke) van deze getuige (X13-bewoonster Geke) aan de Voorstraat ziet die twee lekke fietsen nog op het Raboplein.[JD-TV]
  • 08:30u De getuige (X21-Rosalin van Zessen) loopt een bebloede Ali H. Hassan, met een mes in zijn hand, tegen het lijf op het adres in de Kleine Kerkstraat 17 te Leeuwarden.[TG] Ali zou gezegd hebben: "Zij hadden haar strot verder door moeten snijden." De getuige (X21) vraagt "Wie?" en Ali antwoord: "Marianne Vaatstra". Deze getuige herkent Ali aan de hand van zijn opsporingsfoto van het OM als Ali H. Hassan, zijn korte gedrongen gestalte, zijn zeer teruggetrokken karakter en aan zijn adressenboekje waarin adressen uit Zwaagwesteinde en omgeving Kollum staan. Ali had haar voordien nog naar een adres in Damwoude gevraagd waarbij hij haar dat boekje toonde. Deze man zou haar buurman zijn. Later zou ze zich echter vergist hebben.[bpwl] [PD]
  • 08:30u Een bezorgde Bauke Vaatstra, belt naar het adres van Spencer omdat Marianne niet thuis gekomen is. De vader van Spencer, Dick Sletering, zegt: "Ik denk wel dat Spencer thuis is want zijn fiets staat hier in de schuur met een lekke band".[PD]
  • 08:30u Vervolgens springt Spencer op de fiets van zijn moeder en gaat naar het centrum van Buitenpost waar hij toevallig vriend Gerrit. A. tegenkomt. Deze vriend deed niets anders als vloeken.[RTL-4] Samen zoeken zij de omgeving van "De Swadde" en "`t Paradyske af", zoals o.a. achter de voetbalvelden, de Fierljepplaats, de weg van `t Paradyske naar het AZC en tot aan de achterkant van de parkeerplaats van het zwembad. Een route die dus niets te maken heeft met de door Spencer officieel verklaarde route die hij zegt samen met Wietze en Marianne te hebben gevolgd "tot aan het tunneltje" zoals hij direct tegenover de ouders van Marianne verklaarde en "tot aan De Swadde" in zijn officiële verklaring tegenover de politie en de media.[PD] Onderweg worden zij gebeld door een zoekende Afie, vriendin van Marianne: "Op welke fiets reed Marianne?". Spencer: "Dat weet ik niet, dan moet ik hem eerst zien". Aangekomen bij de Keningswei waar Marianne zou worden gevonden, vraagt de vriendin in het bijzijn van Bauke[RTL-4] opnieuw aan hem: "Op wat voor fiets reed Marianne? Is het deze?". Waarop Spencer zegt: "Dat weet IK toch niet?" Vriendin: "Waar hebben jullie Marianne voor het laatst gezien?" Spencer: "Bij het tunneltje."[PD] Hans Veenstra heeft zich ook bij de groep gevoegd.[PRDV]
  • 09:57u Op zaterdag 1 mei 1999 te 09.57 kwam bij de politie Friesland de melding binnen dat Marianne Vaatstra, geboren op 10 augustus 1982, wonende te Zwaagwesteinde, werd vermist.[OM]
  • 10:10u De politie arriveert bij de ouders van de vermiste.[OM]
  • 10:45u Ze vinden de gestolen fiets terug ❶ bij een greppel,[RTL-4] ❷ in de berm.[OM] ❸ in een sloot.[PRDV] Ze zou daar niet op de fiets zijn gekomen, maar deze zou hier zijn neergezet. Er zitten ook geen vingerafdrukken van haar op de fiets.[NnoF][RTL-4]
  • 10:50u Marianne wordt gevonden aan de Keningswei te Veenklooster in een uithoek van een weiland, grenzende aan het fietspad.[OM] [PRDV] Marianne ligt in het aangrenzende weiland. Ze is grotendeels ontkleed. Gewurgd. Verkracht (vaginaal en anaal).[NOS] En haar keel is doorgesneden. [PRDV] [PRDV] Marianne is gevonden door haar vrienden/vriendin en haar vader.[PRDV] [Akerboom] Dus niet door professionals die sporen zeker stellen. En PRDV maakt geen gewag van aanwezigheid van haar vader.[PRDV] Als het lichaam van Marianne wordt ontdekt blijkt dat zij een forse, diepe snee in haar hals heeft en enkele kleine prikwondjes op haar benen. Wat eerder nooit naar buiten is gekomen is dat bij deze verwondingen maar een beperkte hoeveelheid bloed is vrijgekomen. Het is een teken dat Marianne niet meer in leven was toen de verwondingen werden toegebracht.[PRDV] Toen haar lichaam werd ontdekt, zat haar eigen bh om haar hals. De patholoog stelt dat haar dood niet is veroorzaakt doordat haar keel is doorgesneden maar dat Marianne is overleden als gevolg van verwurging. Het eigenlijk moordwapen is dus niet een mes maar haar eigen bh.[PRDV] De politie gaat met speurhonden aan de slag. Ze werden tegengehouden en teruggeroepen bij de achterkant van het hek van het AZC[Akerboom] en ter hoogte van een beruchte caravan van enkele Duitsers die zich met louche zaken bezighielden (o.a. drugs, porno, leren kleding, etc.). Er zou sprake zijn van misbruik (tot aan snuff-movies toe) op het terrein van het asielzoekerscentrum.[mk] [AV]Volgens de moeder van Marianne mocht de politie van hogerhand niet in het AZC zoeken naar daders.[EV] Ook verklaard minister Korthals schriftelijk "O.a. op grond van de verklaringen van deze beveiligingsbeambten, werd H. als verdachte in de zaak Vaatstra aangemerkt."[EV] In de boerderij naast de vindplaats heeft een Duitser gezeten. En daar is heel veel mee gebeurd.[AV] Die stond altijd bij het tunneltje, bij die asielzoekers.[EV] Het OM zegt: "Geen enkele getuige heeft melding gemaakt van 'een buitenlands- of donker type' op de Keningswei of in de fietstunnel, waar het slachtoffer in de bewuste nacht mogelijk doorheen zou zijn gefietst op of rondom het tijdstip van de moord."[OM] De Plaats Delict is onvoldoende onderzocht en er zijn te weinig foto's gemaakt. De voetstappen van de dader waren niet meer traceerbaar.[rapport Akerboom]
  • 12:15u Er wordt een recherche bijstandsteam (RBT) samengesteld.[OM]
  • 13:30u De fietsen aan het Raboplein zijn verdwenen.
  • 15:30u Het RBT is nagenoeg compleet (ca. 30 personen) op het politiebureau te Buitenpost.[OM]
  • 21:30u De Plaats Delict wordt weer vrijgegeven.[OM]
  Bevindingen sectie [OM]
  Marianne bleek te zijn verkracht en vermoord (gewurgd en keel doorgesneden). Als vermoedelijke doodsoorzaak werd genoemd de verwurging dan wel het bloedverlies als gevolg van uitgeoefend geweld in de halsstreek. Het DNA-profiel van de dader kon via aangetroffen sperma worden vastgesteld.[Trouw] Het Gerechtelijk Laboratorium heeft het DNA-profiel van één persoon aangetroffen.[Trouw]

  Bevindingen technische recherche en speurhondengeleiders [OM]
  De technische recherche stelde, met behulp van speurhondengeleiders, een uitgebreid onderzoek in. Onder meer bleek dat, vanaf de weg gezien, er twee (loop)sporen liepen naar de plaats van het delict (PD), Één spoor liep weer terug naar de weg. Blijkens een geïdentificeerd schoenspoor van het slachtoffer aan het begin van het weiland kan worden aangenomen dat dit de route van het slachtoffer en de dader moet zijn geweest. Veiliggesteld werd de fiets waarop het slachtoffer zich had verplaatst. Deze bevond zich in een berm aan de rand van het weiland.

  Bevindingen uit weblogs: (onbevestigd)
  Er zijn allerlei speculaties te vinden over, vaginale en anale verkrachting, gebroken botten, vreselijke mishandelingen, handboeien. De bronnen zijn evenwel onduidelijk. Feit is wel dat in de officiële eerste lezing sprake was van een niet-Europese berekenende ervaren moordenaar. Later werd dit een uit de hand gelopen gelegenheidsdader na een vrijwillige start.

 • 01.05.1999 Drie dagen lang wordt het hele terrein van het AZC afgezet. Na drie dagen is het vrijgegeven, zonder sporenonderzoek.[RTL-4] Uit de auto van de directrice van het AZC zouden mogelijk persoonsgegevens zijn gestolen. Het AZC zou echter wel ruimschoots hebben meegwerkt. Op de eerste dag zouden al lijsten van cliënten en personeel zijn overhandigd. Maar volgens OvJ Severien heeft de directrice bewust informatie achtergehouden.[rapport Akerboom] In de persverklaring van het OM staat het AZC de eerste dagen niet werd onderzocht en pas later werd betrokken.[OM] 1 mei of 30 april zou de Duitser Wolfgang naar Duitsland zijn vertrokken.[AO]
 • 01.05.1999 De Duitser Wolfgang Hebben gaat naar zijn geboorteland.[LC]
 • 02.05.1999 De treinreiziger Ali Hussein Hassan heeft in Haarlem Koninginnedag gevierd. "Op zondag of maandag, dus na de moord op Marianne, vertrekt Ali weer met een strippenkaart en 50 gulden op zak die hij van de getuige krijgt." Waar naar toe is onbekend.[OM]
 • 02.05.1999 Door twee politieagenten uit Friesland (!) wordt, in de nachtelijke uren een asielzoeker, zich Ali noemende, binnengebracht in het grenshospitium Amsterdam. Twee getuigen hebben hier positief over verklaard. Ali was onverzorgd, ongewassen en had geen papieren, geen paspoort, geen geld of andere persoonlijke spullen bij zich. Signalement: kort en gedrongen en nogal in zichzelf teruggetrokken. Een getuige herkent hem aan de hand van de opsporingsfoto als Ali H. Hassan. Maar Peter R. de Vries zegt dat het om Feik Mostafa zou gaan.[PRDV] Volgens de adj. directeur Louis Uil was Feik echter naar AZC (AMOG) Musselkanaal gebracht.[WD] [WD] [KN] [EV]
 • 03.05.1999 Een 13-jarige getuige (X29) wordt gebeld door Feik Mostafa "Dat zij ook zal worden vermoord als zij zou praten tegen de politie".
 • 04.05.1999 De 13-jarige getuige (X29) doet aangifte bij de politie van doodsbedreiging. Ze durft maandenlang het huis niet meer uit.[PD] Ze beschrijft de man die bij Feik was op Koniginnedag als: "een man van rond de 25 jaar, met een bierbuikje, getinte huid, een wit baseball petje op, wit T-shirt, zwarte zonnebril en korter dan 1.75 meter." Zij herkende hem later van de foto van SBS-6.[bpwl]
 • 04.05.1999 De Ali uit het grenshospitium wordt onder geheimhouding op een vliegtuig gezet met onbekende bestemming.[WD] [WD] Volgens Kaada zou hij via België zijn teruggevlogen naar Turkije.[Kaada]
 • 05.05.1999 Gerrit Veldman zat destijds in een Noorse gevangenis. Hij ontmoette daar een Irakees uit Nederland, met adressen uit Kollum in zijn adresboekje. Anton Holleboom zou zijn verhaal bevestigen. Op zijn dagvaardiging stond dat hij 5-5-1999 Noorwegen was binnengekomen.[Kaada] Volgens de Noorse autoriteiten ging het om een Ali met een andere achternaam.[bpwl]
 • 07.05.1999 15.000 - 20.000 mensen lopen mee in een herdenkingstocht.[MV]
 • 12.05.1999 Omstreeks 12 mei was het bij het RBT bekend dat er twee asielzoekers waren verdwenen uit het AZC. Dit moest zijn gebeurd in de periode 28 april tot 12 mei. (Dit betrof twee data waarop er "gestempeld" moest worden.)[OM]
 • 14.05.1999 Stephanie van Reemst doet (tegen haar zin) aangifte doen van verkrachting door Feik Mostafa in de avond/nacht van 30 april.[WD] Van Feik Mostafa wordt DNA afgenomen wat niet matchte met het spoor.[EV] Vervolgens wordt hij samen met zijn vader overgeplaatst naar het AZC Drachten.[PRDV]
 • 15.05.1993 De Duitser Wolfgang Hebben keert terug uit Duitsland.[LC]
 • ??.05.1999 Een badmeester zou later een blauw en bebloed trainingsjack aantreffen bij zwembad 't Paradyske en aan de politie overhandigen. Hij heeft daar nooit meer iets van gehoord.
 • 19.05.1999 De man met de naam Ali uit het asielzoekerscentrum in Lyngdal (Noorwegen) gaat de gevangenis in en ontmoet daar de Nederlandse gedtineerde Gerrit Veldman. Ali heeft een adresboekje met namen uit Kollum.[OM]
 • 27.05.1999 Antwoord van de minister op kamervragen van Teeven: "De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten. De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra. F.M. werd verdacht van een zedenmisdrijf."[WD]
 • 28.05.1999 Het OM onderzoekt de verkrachtingszaak tegen Feik Mustafa.[WD]
 • 02.06.1999 Een week later wordt Feik opnieuw overgeplaatst. Antwoord van de minister op kamervragen van Teeven: "Van uit het AZC Drachten is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het AZC Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest."[WD]
 • 24.06.1999 De verdachte caravan van de Duitser Wolfgang brandt af.[LC] Een vrijwillig medewerker van de Brandweer (X28) zou later verklaren, dat die bewuste caravan niet (direct) mocht/kon worden geblust, omdat er een hangslot op het hek zat. Een (toen) 13-jarig meisje (X29-Isabella) zou maanden later verklaren dat die bewuste -uitgebrande- caravan van de Duitser Wolfgang Hebben was waar alle hoofdpersonen zoals Feik Mostafa, Ali H. Hassan, Ludger Dill en de "vrienden" van Marianne, Spencer en Wietze regelmatige bezoekers waren. Zij werd echter door de wethouder van de gemeente en door de adjunct-directeur Louis Uil op haar hart gedrukt dat die caravan NIET van Wolfgang Hebben was. Diverse andere getuigen hebben echter ook verklaard dat dit op een leugen gebaseerd is. Als oorzaak van de brand was geen verfbrander gebruikt maar een schoonmaakmiddel. Volgens de recherche was er een kortsluiting.[LC]. De caravan was op 01.05.1999 verkocht, maar mocht pas per 01.08.1999 gebruikt worden door de nieuwe eigenaar. Wel zou Wolfgang zelf het verzekeringsgeld hebben opgestreken.[AO]
 • 19.06.1999 Er wordt een beloning van 50.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip.[OM]

  • Scenario 1a: De dader ging die avond doelgericht als een soort jager op zoek naar een prooi. De moordenaar zou in seksueel opgewonden staat op pad zijn gegaan en zich zelfs hebben voorbereid door een rape-kit met bijvoorbeeld handboeien, bindmateriaal en een mes mee te nemen. Het ging om een ervaren goed-georganiseerde serie-moordenaar.[MV] [PRDV]Deze heeft in de bosjes staan wachten op een willekeurig slachtoffer.[PRDV]
   Scenario 1b: De dader is goed voorbereid te werk gegaan. Hij heeft Marianne als een roofdier dat op zoek is naar een prooi onverhoeds vanuit de struiken overvallen. En hij heeft haar daarna vermoord door haar keel door te snijden. En gezien die werkwijze moest de dader wel iemand zijn uit het nabijgelegen asielzoekerscentrum.[PRDV]

  • Scenario 2: (3D-team) De sporen wijzen volgens het 3D-team veel meer op een situatie met een onvoorbereide gelegenheidsdader die vrijwillig begon, maar waarbij de sfeer plotseling is omgeslagen en de dader door het lint ging. Er waren geen tekenen van een worsteling op het fietspad. De fiets netjes geparkeerd in de greppel, zonder verse beschadigingen, en was er niet ingegooid. Marianne kon zelf haar fiets parkeren. In de greppel, zodat die niet snel zou worden gezien. En 1,5 meter verderop werd de afdruk van de trapper van een andere fiets gevonden. De moordernaar was dus op de fiets. Het nieuwe onderzoeksteam houdt er rekening mee dat Marianne haar moordenaar heeft gekend. Mogelijk had ze zelfs met hem afgesproken of is ze hem eerder die avond tegengekomen. Het nieuwe uitgangspunt van het 3D-team is dat Marianne vrijwillig met haar moordenaar het weiland is ingelopen.[PRDV] Foto's zijn digitaal verbeterd en forensisch specialisten en profilers uit heel Europa zijn geconsulteerd. Er zijn maar 3 grassporen: 2 heen, 1 terug. Ze zou vrij snel zijn uitgeschakeld, en de dader heeft daarna haar kleding uitgetrokken. Opvallend is dat er heel weinig gras is plat getrapt rondom het lichaam. Dat wijst erop dat er niet of nauwelijke een worsteling is geweest op de PD. Uit de foto's blijkt dat Marianne kleine prikwondjes op haar bovenbenen had. Deze zouden zijn ontstaan bij het wegsnijden van het slipje. Daarbij was weinig bloed vrijgekomen, zodat ze mogelijk al overleden was. Daar zouden vervolgens haar handen met haar eigen BH zijn vastgebonden, want bondage-strepen van indrukken van de stof waren zichtbaar op foto's van de huid. Daarna heeft Marianne zich losgeworsteld. De BH zat om haar nek, en daarmee was ze gewurgd, aldus de patholoog. De verwurging zou ook de doodsoorzaak zijn geweest, want bij het doorsnijden van haar hals is maar een beperkte hoeveelheid bloed vrijgekomen, omdat haar hart niet meer zou kloppen. Het geweld zou functioneel zijn: geen blauwe ogen, sadisme, kneuzingen, of andere verwondingen. Het was een ander-type: een gelegenheidsdader. Hij heeft ontdekking niet willen uitstellen. Het achterlaten van een grote hoeveelheid sporen wijst op ongeorganiseerdheid, zoals het sperma dat op meerder plekken op haar lichaam zat.[PRDV] [PRDV]

  • Scenario 3: De dader had weliswaar een mes bij zich, maar verder heeft hij gebruik gemaakt van wat toevallig voorhanden was. Uit de sporen komt ook naar voren dat hij alleen maar functioneel en geen extreem geweld gebruikte om zijn slachtoffer uit te schakelen. Maar Marianne zou nauwelijks hebben geworsteld. Ook heeft hij Marianne open en bloot in het weiland laten liggen en niet geprobeerd om haar lichaam te verstoppen. En hij heeft geen enkele moeite gedaan om zijn eigen sporen, zoals het sperma en een schoenafdruk in een greppel, uit te wissen. Dit wijst er op dat de moordenaar zelf ook overvallen was door zijn gruwelijke daad. Op zo'n anderhalve meter afstand van Mariannes fiets heeft een andere fiets gestaan zo blijkt uit een trapperafdruk in de greppel. Wederom een bevinding die er op wijst dat de dader uit de omgeving komt en dat er sprake was van een normale ontmoeting.[PRDV]

  • Scenario 4a: Marianne is elders vermoord en slechts gedumpt.[NnoF][MK] [RTL-4] Mogelijke waren er meerdere daders.[NnoF]

   Scenario 4b: Marianne zou bij Spencer achter op de fiets terug naar huis gebracht worden. Feik sabotteert de fiets van Spencer. Marianne loopt naar de Voorstraat om met haar eigen ogen kijken of de fiets echt lek is. Daar wordt ze een auto ingesleurd. Stephanie en Spencer voelen zich verantwoordelijk en weigeren er verder over te praten. Tien uur later wordt Marianne gevonden, gedunpt in een weiland. Wat in de tussentijd is gebeurd weet niemand. Wel staat vast dat haar polsen gebonden zijn geweest en dat de aard van de verwondingen abnormaal is voor Westerse / Christelijke begrippen.[WD]


 • 15.07.1999 De verkrachtingszaak tegen Feik Mustafa wordt geseponeerd.[WD]
 • 15.07.1999 De gemeenteraad kiest met krappe meerderheid voor een nieuw AZC.[WD]
 • ??.07.1999 In de maand juli werd bekend dat een van deze twee asielzoekers vermoedelijk in de nacht van de moord was verdwenen.[OM]
 • ??.07.1999 In Turkije wordt iemand met de naam Ali Hassan aangehouden. (Lees: In Nederland wordt iemand met de naam Jan Jansen aangehouden). Zijn DNA bleek niet overeen te stemmen met het spoor. Volgens het OM zou deze man (die zelf zegt nog nooit in Nederland te zijn geweest) een voormalig bewoner van het AZC-Kollum zijn geweest. Maaar OvJ Roelof de Graaf zegt ook, dat hij het onderzoek alleen maar heeft uitgevoerd vanwege de druk van de publieke opinie. Volgens de beveiligers was de Ali H. uit Turkije niet de man uit Kollum. Dit is bevestigd door de leiding van het AZC.[EV] Maar de bedoelde getuige (X22) zou daar helemaal geen bewaker zijn geweest.[bpwl] Henk Mous van het OM Leeuwarden blijft echter volhouden dat ze de juiste Ali H. voldoende hebben onderzocht. [OM] Daarnaast zou Mohammed Akbari in Afganistan zijn aangehouden. Toch zou hij geen verdachte zijn.[RTL-4] Maar in maart 2003 wordt hij wel weer verdachte[OM] en hij wordt later in Engeland aangehouden. Zijn DNA kwam niet overeen.[OM]
 • 09.08.2000 De getuige Gerrit Veldman neemt contact op met Domique Weesie van de Telegraaf, on zijn informatie over de Noorse Ali door te geven. Hij wordt niet teruggebeld.[PD]
 • 11.08.1999 OvJ Severein bevestigd dat de recherchegroep pas 4 weken na de moord het asielzoekerscentrum in het onderzoek heeft betrokken.[TG]
 • 28.08.1999 In Istanbul Turkije wordt een persoon aangehouden. Enkele leden van het RBT reisden af naar Istanbul, maar het bleek te gaan om een andere persoon. Weliswaar met dezelfde naam, maar uit vingerafdrukken bleek dat hij de verdachte niet kon zijn.[OM]
 • 10.09.1999 De 13-jarige getuige (X29) wordt op haar eerste schooldag alsnog aangerand door twee asielzoekers, met blijvend nekletsel tot gevolg. Haar ouders besloten vanwege deze bedreigingen hun huis te verkopen en in een andere gemeente te gaan wonen.
 • 09.10.1999 Een Irakees (die afkomstig zou zijn uit het AZC Kollum) wordt aangehouden op de bruiloft van zijn broer.[OM] Het KLOL-team is van mening dat er een persoonsverwisseling heeft plaats gehad.[PD]
 • 10.10.1999 De incidenten over de asielzoekers stapelen zich op. Een informatieavond in sporthal van der Bij-hal in het Friese Kollum over de uitbreiding van het asielzoekerscentrum De Poelpleats loopt volledig uit de hand.[EV] De sfeer was op voorhand al explosief.[PRDV] Omdat een voortvluchtige asielzoeker van de lustmoord op de Friese scholiere Marianne Vaatstra wordt verdacht, zit de angst er goed in. Enkele tientallen tegenstanders van uitbreiding van het plaatselijke asielzoekerscentrum in Kollum bekogelen burgemeester Piet Visser van Kollumerland met eieren, bloempotten en water. De burgemeester besluit daarop het plan in de ijskast te zetten. Er is weldegelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de bewoners van het AZC. Vluchteling Ali Hoessein Hassan, een uit Irak afkomstige Turk, en hoofdverdachte wordt een paar dagen later in Turkije aangehouden. Hij blijkt echter onschuldig te zijn; zijn dna-profiel komt niet overeen met dat van het sperma dat op Marianne's lichaam is aangetroffen.[PRDV] Wel wordt duidelijk dat Hassan geen politiek vluchteling is, maar een etnische profiteur die in ons land een hartoperatie heeft ondergaan en daarna de benen heeft genomen.[TG]
 • 11.10.1999 Leden van het RBT en de zaaksofficier reizen af naar Turkije. Er werd daar gesproken met de verdachte, die wangslijm afstond. Zoals bekend viel het DNA-onderzoek in Nederland daarna negatief uit.[OM] Daarmee verviel ook de reden om de tweede asielzoeker, die gezocht werd om de verdachte te traceren, op te sporen. Deze persoon was en is geen verdachte.[OM] Sinds maart 2003 wordt hij toch weer als verdachte aangemerkt en staat hij als verdachte gesignaleerd in het internationaal opsporingsregister.[OM]
 • 15.10.1999 Het OM houdt een persbijeenkomst.[OM]
 • ??.11.1999 In samenwerking met advocatenkantoor Anker & Anker werd het "steuncomité Vaatstra" opgericht. Bart Bakker was bestuurslid en schreef een boek over zijn bevindingen. Hij zag een relatie met SM-sex-clubs in Friesland. Later richtte hij met o.a. Chris van den Berg, Gerrit de boer en Hilbrand Nawijn de "Marianne Vaatstra Stichting" op.[bpwl]

 • ??.05.2000 Feik Mustafa krijgt de A-status van onze Nationalisatie- en Immigratiedienst en wordt ergens in Nederland regulier gehuisvest omdat hij van alle blaam is gezuiverd.[PD] Volgens de fam. Vaatstra was de zaak geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.[NnoF] [WD]
 • 13.06.2000 Het OM houdt een persbijeenkomst. Uit "harenonderzoek" is gebleken dat de dader niet tot het negroïde of aziatische ras behoort, en dat hij vermoedelijk binnen een straal van 15 kilometer van de plaats delict woonachtig is, dan wel is geweest. Ook zouden er al meer dan 33.000 uren aan de zaak zijn besteed. Momenteel is DNA het enige concrete spoor. Verder worden alle redenen opgesomd om juist geen grootschalig DNA onderzoek te doen, waaronder dat de dader ook buiten de gekozen geografische cirkel zou kunnen wonen.[OM]
 • 08.12.2000 Een verzoek van de familie o.g.v. WOB om inzicht in het obductierapport te krijgen wordt afgewezen, omdat dit te laat zou zijn ingediend door advocaat Anker. (uit het dagboek van moeder Vaatstra)[AV]

 • ??.??.2001 Nurten Albayrak, zus van staatssecretaris Nebahat Albayrak wordt directeur personeel en organisatie bij het COA, Centraal Orgaan oppvang Asielzoekers.
 • ??.??.2001 "We wisten in die begintijd al vrijwel zeker dat het om iemand zou gaan die de omgeving goed kende en zich veilig voelde op de plaats van het misdrijf. Anders kun je niet iemand om het leven brengen op de manier waarop Marianne is vermoord."[TG].
 • ??.??.2001 Het AsielZoekers Centrum wordt gesloten.[RTL-4].
 • ??.??.2001 Het team van Jan Verkaik vraagt om een DNA-onderzoek in een straal van 5 kilometer rond de plaats van het misdrijf. Het OM wees dat verzoek af.[TG]

 • 14.02.2002 De commissie 2nd Opinion onderzoekt het dossier.
 • 03.05.2002 Wolfgang Hebben ontving een briefje van de Friese politie dat zijn DNA-profiel niet overeen kwam. Hij had zelf om een onderzoek gevraagd. "Derhalve wordt u uitgesloten als dader van dit feit."[LC]
 • 07.06.2002 Kollum krijgt toch een asielzoekerscentrum (AZC) op de Willem Loréweg, een voorheen omstreden locatie.[NRC]
 • ??.06.2002 Het 2nd Unit Team onderzoekt opnieuw de Plaats delict (3 jaar na dato), het weiland bij Veenklooster.[OM]
 • 01.11.2002 Minister Donner (informateur van het kabinet en lid van de Raad van State[mk]) benoemt Demmink tot SG bij Justitie, ondanks een AIVD onderzoek naar de al 10 jaar lang bestaande tientallen geruchten over JD[NOS] en uitgebreide bezwaren binnen het department zelf.

 • ??.03.2003 De tweede asielzoeker Mohamed Akbari die gezocht werd om de verdachte Ali H. te traceren, werd in 1999 vrijgesproken, omdat Ali H. geen verdachte meer was. Deze persoon was en is geen verdachte.[OM] Sinds maart 2003 wordt hij toch weer als verdachte aangemerkt en staat hij als verdachte gesignaleerd in het internationaal opsporingsregister.[OM]
 • 01.07.2003 Het 2e RBT rechertche bijstandsteam wordt ontbonden. Er zijn 2300 archiefstukken gearchiveerd, 315 tips ontvangen en 523 getuigen gehoord.[OM] Eerst 4 jaar later (2007) zal er een nieuw cold-case team komen.[PRDV]
 • ??.??.2003 In Engeland wordt iemand aangehouden waarvan het OM zegt dat deze een voormalig AZC-Kollum bewoner zou zijn geweest. Zijn DNA stemt niet overeen met het spoor.[OM] Volgens het KLOL-team is bewust Mohanned Akbari naar voren geschoven om deze te verwarren met Feik Mustafa.[PD]

 • ??.??.2004 Nurten Albayrak wordt algemeen directeur bij het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.[wk]
 • 23.05.2004 Een inwoner van Westergeest (26) is veroordeeld voor diverse gewelddadige verkrachtingen o.a. in de omgeving van Kollum.[KvT] [Trouw] [Rechtspraak] [NU]
 • 25.09.2004 Er wordt en herdenkingsmonument onthuld te Zwaagwesteinde.[MV]
 • 23.10.2004 Een inwoner van Westergeest (26) is veroordeeld voor diverse gewelddadige verkrachtingen o.a. in de omgeving van Kollum.[KvT] [Trouw] [Rechtspraak] [NU]

 • ??.??.2005 Gerrit de Boer, particulier rechercheur, spreekt met de bewoner van boerderij de Poelpleats en was daarmee de eerste die kwam praten over de zaak Vaatstra. De politie had hem nog niet benaderd. PRDV had er alleen boven in een helicopter gehangen.[RTL-4]

 • 15.01.2006 Een inwoner van Westergeest (26) is veroordeeld voor diverse gewelddadige verkrachtingen o.a. in de omgeving van Kollum.[KvT] [Trouw] [Rechtspraak] [NU]
 • ??.??.2006 Het rapport van oud-rechercheur Hans Akerboom aan de Tweede Kamer wordt gepubliceerd op de website van Hilbrand Nawijn, lid van de Marianne Vaatstra Stichting.[rapport Akerboom]

 • ??.??.2007 Het geheime embargo 3-D cold-case team wordt opgericht.[PRDV] Enkel met behulp van foto's ontdekken zij nieuwe sporen.
  De loopsporen in het gras wijzen op het vrijwillig meelopen. Twee rechte sporen op enige afstand naast elkaar die het weiland in gaan. Niet een spoor waaruit om te maken is dat Marianne onder bedreiging het weiland is ingesleept.[PRDV]
  Uit digitaal verbeterde foto's kan het 3D-team opmaken (dus 8 jaar na de moord) dat Marianne vage sporen heeft op haar handen.[PRDV] Het zou lijken te gaan om indrukken van textiel. Mariannes handen zijn vastgebonden geweest. Maar op de plaats delict is geen bindmiddel gevonden. Het vermoeden rijst daarom dat de dader voordat hij over ging tot verwurging, Marianne eerst heeft vastgebonden met haar eigen bh.[PRDV]
  Het rechercheteam gaat er daarom van uit dat Marianne zich waarschijnlijk heeft los geworsteld en dat de dader om haar weer onder controle te krijgen, de bh om haar hals heeft gedaan en deze flink heeft aangetrokken, waardoor er sprake was van verwurging. Maar ook blijkt dat op de plaats delict maar weinig gras is platgetrapt. Dit wijst er op dat er niet of nauwelijks sprake is geweest van een worsteling.[PRDV]
 • 10.07.2007 De Telegraaf ontvangt een anonieme brief van (mogelijk) een medewerker van het AZC. Een asielzoeker zou kort na de moord in het geheim zijn overgeplaatst van het asielzoekerscentrum in Kollum naar dat in Musselkanaal. Hij werd daar volgens de briefschrijver opgenomen op een afdeling voor gevaarlijke asielzoekers. Het personeel had een zwijgplicht over de zaak. Kort daarop zou de man in zijn uitgezet. [Elsevier]
 • ??.??.2007 De ouders van Marianne scheiden, als gevolg van alle frustraties. De angst bij de kinderen zit er nog steeds goed in.[NnoF]

 • ??.02.2009 De (destijds) 13-jarige getuige (X29) komt Ali H. Hassan en zijn neef Jano Hassan ineens tegen in Groningen.
 • 22.03.2009 RTL-4 met Beau van Erven Dorens en het Zesde Zintuig van paragnost Tessa, Peter, Nicoline en Ingomar. De bewuste Duitser is inmiddels overleden, maar die hebben ze uitgesloten op DNA.[RTL-4]
 • 28.10.2009 Jasper S. krijgt € 750 boete voor een joyride. Hij zou last kunnen hebben van de stoornis 'dissociatieve fugue' en "enigszins verminderd toerekeningsvatbaar" kunnen zijn.[WN] De ontoerekeningsvatbaarheid wordt onwaarschijnlijk geacht.[P&W]

 • 05.03.2010 Het politieonderzoek zou volgens de ouders van Marianne een grote leugen zijn.[NnoF] Politiepsycholoog Harrie Timmerman stelt dat de rechercheurs tunnelvisie hebben, omdat ze weigeren ieder tegenargument te onderzoeken. Dat is onprofessioneel. (En dit gebeurde ook bij de Schiedammer-parkmoord.)[wk] [EV]
 • 30.04.2010 De (destijds) 13-jarige getuige (X29) wordt door Jano Hassan gebeld of zij een afspraakje met hem wilde maken op diezelfde dag, maar dan wel na middernacht.[WD]
 • 20.09.2010 Bewaakster van Grenshopitium Schiphol herkent asielzoeker Ali Hassan (verdachte inzake de moord opMarianne Vaatstra) en beschrijft zijn verdwijning.[WD] [WD]

 • ??.06.2011 Ludger Dill overlijdt.[AO] [AV]

 • 16.05.2012 Het OM schakelt het televisieprogramma van misdaadverslaggever Peter R. de Vries in om het werk van het 3D-team toe te lichten. Hoeveel ze de commerciële zender SBS-6 betalen voor het afhuren van deze zendtijd en hun presentator wordt niet vermeld. Er zouden maar liefst 3000 tips zijn nagetrokken. Dat is in 12 jaar tijd gemiddeld iedere werkdag één. Tot nu toe zijn pas 2 buitenlanders aangehouden (in 1999 in Turkije en in 2003 in Engeland). Hun DNA zou niet overeenstemmen met het gevonden spoor. Desondanks weet het OM niet wat er gebeurd is en heeft ze meerdere scenario's opgesteld. Deze mogelijke scenario's zullen op 20.05.2012 vanaf 21:30u worden gepresenteerd.[WD]
 • 19.05.2012 De foto's van de zaak worden op internet geplaatst.[OF]
 • 20.05.2012 Uitzending PRDV:[PRDV] Er worden 840 DNA profielen vergeleken, van mensen die vrijwillig wangslijmvlies hebben afgestaan. En honderden mensen verhoord. Of er een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek komt wordt bepaald door de procureur-generaals.
 • 29.09.2012 Er wordt een grootschalig DNA onderzoek gestart,[OM] [112ZW] omdat de dader in de buurt moet wonen. NB: Reeds in 2000 verklaarde het OM dat met het beschikbare DNA-profiel geen absolute uitspraken over de herkomst van de dader konden worden gedaan. Wel kon het NFI destijds aan de hand van (nog) niet gevonden haren vaststellen dat de dader in een straal van 15km moest wonen.[OM]
 • 14.11.2012 6 weken later wordt er al een DNA-match gevonden.[TG]
 • 18.11.2012 Zondagavond: Er wordt een 45-jarige (destijds 32-jarige) verdachte Jasper S. aangehouden. Hij zit in beperkingen.[TG] Hij is de vader van twee kinderen die op dezelfde school en gymnastiekvereniging als de kinderen van het gezin Vaatstra zitten.[TG]
 • 19.11.2012 De Allemawei in Oudwoude is door de politie afgezet voor iedereen. Aan deze weg staat de boerderij waar de verdachte in de moordzaak Marianne Vaatstra woont.[WN]
  - Buurtbewoners stellen: "Dit kan niet waar zijn, er moet een vergissing zijn gemaakt!"[TG] [TG] [TG]
  - Peter R. de Vries stelt dat deze doorbraak te danken is aan zijn intensieve samenwerking met het 3D-team en past in zijn rijtje successen. Zijn interpretatie van de informatie lijkt erop alsof hij persoonlijk het belastende DNA heeft ingeleverd. Dat is natuurlijk niet zo.[TG]
  - Advocatenkantoor Anker & Anker laat weten, wegens belangenconflict, geen bijstand te zullen verlenen.[A&A]
  - Pers-verklaring OM: De tweede DNA-test matchte.[TG] [TG]
  - Burgemeester Bilker liet tijdens de persconferentie weten dat er twee besloten informatieavonden worden gehouden in Oudwoude en De Westereen.[WN]
  - De Haagse strafpleiter Job Knoester, advocaat van de familie Vaatstra, stelt: justitie heeft erkend dat in het onderzoek naar Vaatstra fouten zijn gemaakt. "Het zal nu moeten blijken of die niet cruciaal zijn geweest."[TG]
  - Peter R. de Vries stelt dat de verdachte vrijwillig heeft meegedaan aan het onderzoek omdat hij maar een boer is en geen raketgeleerde.[DWDD]
 • 22.11.2012 De verdachte Jasper S. is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn arrest wordt verlengd.[TG] Betrokkenen van destijds doen achteraf hun woordje.[EO]
 • 27.11.2012 Op Argusoog is een live radiouitzending en een debat met de luisteraars.[AO]
 • 30.11.2012 Wegens succes is er op Argusoog een vervolg van de live radiouitzending..[AO] De inbeller Reitsema meldt dat De vader van Jasper aan de gebr. Anker uit Leeuwarden (van de fam. Vaatstra, Andrea Luten, Robert M.) een advocaat gevraagd en deze hebben hem verwezen naar Jan Vlug uit Enschede. Deze wordt als partijdig ingeschat. De vader van Jasper S. wil een nieuwe advocaat, waarbij Takema in beeld is.
 • 05.12.2012 De verdachte in de zaak Vaatstra moet op 5 december 2012 om 13.30 uur voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. De rechter-commissaris heeft op 22 november 2012 besloten dat de verdachte 14 dagen langer vast moet zitten. Als de officier van justitie deze voorlopige hechtenis wil verlengen - dit kan voor 30 tot maximaal 90 dagen - dan vraagt hij dit aan de raadkamer van de rechtbank.[RS] Geoordeeld wordt dat Jasper, gezien de ernst van de zaak, het maximum van 90 dagen blijft vastgehouden. Advocaat Vlug heeft niet om opheffing van de beperkingen gevraagd.
 • 06.12.2012 Jasper S. zou, daags na zijn zitting, alsnog bekend hebben dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord.[NU]

 • 09.01.2013 De vader van Marianne Vaatstra krijgt de Machiavelliprijs, vanwege een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.[NU] Voormalig directeur Guido Klabbers van Vluchtelingenwerk Leeuwarden deed aangifte wegens bedreiging omdat hij wil voorkomen dat Vaatstra de prijs krijgt.[NU]
 • 12.02.2013 De Machiavelliprijs wordt uitgereikt.[NU]
 • 22.02.2013 De 21-jarige Binne K. uit Zwaagwesteinde is vrijdag gestraft met 85 dagen cel waarvan 42 voorwaardelijk voor het vernielen van het monument voor Marianne Vaatstra.[NU]
 • 26.02.2013 Richard Eikelenboom, voormalig NFI-arts, licht toe welke sporen hij op het rugzakje van Marianne heeft gevonden (vanaf de 27e minuut)[NCRV]
 • 27.02.2013 Jasper S. moet voor de rechtbank te Leeuwarden verschijnen.[NU]
 • 27.05.2013 Argos TV blikt terug op de zaak[ARGOS]
 • 28.08.2013 Simon Vuyk geeft een boek uit namens Bauke Vaatstra. Bij Knevel en Brink blikt hij terug.[EO]. André Vergeer reageert hier op middels een open brief.[AV]
 • 15.12.2013 De rechter verbiedt Wim Dankbaar het manuscript van Maaike Terpstra te publiceren[HHC]
 • 21.12.2013 NTR blikt terug[NTR]

 • Personen
  slachtoffers:
  Marianne Vaatstra


  verdachten:
  De officieel aangehouden:
  Jasper S., boer te Oudwoude, wel DNA match

  De asielzoekers:
  1. Ali Hussein Hassan (1972-destijds 26 jaar) AZC-Kollum + Turkije. geen DNA match
  2. Ali (gevangenis in Noorwegen) onverzorgd, had een bijzonder adresboekje
  3. Ali (Grenshospitium) onverzorgd, ongewassen en had geen papieren, geen paspoort, geen geld of andere persoonlijke spullen bij zich. Signalement: kort en gedrongen en nogal in zichzelf teruggetrokken.
  Feik Mostafa (1984-destijds 15 jaar) vriend van Ali Hassan
  Jano Hassan neef van Ali Hassan, fysiotherapeut te Groningen

  De aanwezige vrienden:
  Spencer Sletering vriend van Marianne Vaatstra en liefdespartner[RTL-4]
  Wietze Steenstra vriend van Spencer
  Stephanie van Reemst (1984-destijds 15 jaar), vriendin van Feik Mostafa, thans mevr. Broersma[PRDV]

  De Duitsers:
  Wolfgang Hebben (1947) woonde destijds op AZC Poelpleats, woont thans in Dokkum, geen DNA match
  Ludger Dill rijdt rond de verdwijning in een auto langs Paradiso, staat midden op de foto in de LC. Ludger woonde op de museumboerderij van Fogelsangh State, vlak bij de vindplaats. Hij is zou in juni 2011 overleden zijn.

  Het daderprofiel:
  Een man tussen de twintig en de vijftig jaar, die ervaring heeft met dit soort moorden, m.a.w dus, een seriemoordenaar. Volgens de medici en vooral volgens de kenners van dit soort moorden, is deze moord niet Westers, alhoewel een dader uit de omgeving, niet moet worden uitgesloten, te meer omdat hij het misschien heeft doen lijken op een niet Westerse moord.[MV]


  getuigen:
  Bauke Vaatstra vader van Marianne Vaatstra
  Maaike Terpstra moeder van Marianne Vaatstra[EV]
  Dick Sletering vader van Spencer Sletering, de zingende vrachtwagenchauffeur
  Mevr. Sletering moeder van Spencer Sletering
  Gerrit A. vriend van Spencer
  Hans Veenstra vriend van Spencer
  Afie vriendin van Marianne
  Berst van Reemst vader van Stephanie van Reemst
  fysiotherapeut van Stephanie van Reemst
  Tineke Visser donkere vriendin van Stephanie van Reemst
  Bart Bakker lid van steuncomité Vaatstra
  Louis Uil adjunct-directeur van het AZC Poelplaats
  Man in garderobe die een taxi voor Marianne zou bestellen?
  X00
  X01
  X02
  X03
  X04
  X05
  X06
  X07
  X08
  X09
  X10
  X11 politieagente
  X12 medewerkster van café 't Filtsje
  X13 mevrouw Geke
  X13
  X14 Ferry Brouwer
  X15 Tiny de Haan vriendin van Ferry Brouwer
  X16, meneer Geke echtgenoot van getuige X13
  X17
  X18
  X19, Bertus Veenstra portier van de Ringobar te Veenklooster[EV]
  X20
  X21, Rosalin van Zessen bewoonster Kleine Kerkstraat 17 te Leeuwarden[TG]
  X22, Rob beveiliger van het toenmalige AZC[EV] [bpwl]
  X23
  X24
  X25
  X26
  X27
  X28 vrijwillige medewerker van de brandweer
  X29 Isabella Wagenaar (1986-destijds 13-jaar)
  Gerrit Veldman te IJmuiden, gedetineerde in Noorwegen en cel-maar van een of andere Ali.
  Anton Holleboom getuige van Gerrit Veldman
  mevr. Groeneveld directrice van het AZC[Akerboom]


  veroordeelden:  onderzoekers:
  Het 1e team waren geen super-rechercheurs.[Akerboom] De 20 man besteden meer dan 33.000 uren aan het onderzoek.[OM]
  Jan Verkaik de eerste 2,5 jaar leider van het recherchebijstandsteam[TG]
  M. Severein plaatsvervangend hoofdofficier van justitie[Kaaba]
  Second unit-onderzoek bestaande uit 30 personen van de regionale Divisie Criminaliteitsbeheersing en de districtelijke Eenheden Criminaliteitsbeheersing van de Regiopolitie Fryslân[OM]
  OvJ G. Veenstra hoofd 2nd unit.[OM]
  mr. L. van Dijk Gerecdhtshof te 's-Gravenhage, hoofd 2nd opinion[RTL-4] [Akerboom]
  E. Eijzinga hoofdinspecteur 2nd unit[OM]
  K. Aalbers tactisch coördinator[OM]
  HOvJ L.Ph den Hollander[Akerboom] [OM]
  F. Wagenaar korpschef regiopolitie Fryslân[OM]
  OvJ Vriezen[Akerboom]
  Het 3D cold-case team (6 man) wordt in 2007 opgericht.[RTL-4]
  mr. Harm Nanne Brouwer voorzitter van het college van Procureur-Generaal's, tot 1999 hoofdofficier te Leeuwarden
  Harrie Timmerman politiepsycholoog[EV]
  Cor Reijenga leider van het 3D-team[PRDV]
  Nathalie Kramers Korpschef 2012[NOS].
  Roelof de Graaf officier van justitie (2001)[EV]
  Bernhard Jens voorlichter en communicatie met het politiekorps.[RTL-4]
  Annet Bronsvoort Hoofdofficier van justitie 2012[NOS].
  Bearn Bilker (CDA) Burgemeester Kollumerland CA[NOS].
  Lydia compositie tekenaar[RTL-4]
  Gerrit de Boer particulier rechercheur[RTL-4]

  Locaties
  Kollum (Fr.) uitgaanscentrum
              - Paradiso BarVoorstraat 65 [GPS: 53.28046 , 6.151751]
              -
              -  Rabobank De Lauwers, Voorstraat 11 [GPS: 53.2798 , 6.146753]
              -  café 't Filtsje
  Buitenpost (Fr.)
              - Grillroom De Pyramide [GPS: 53.254534 , 6.142938]
  Oudwoude (Fr.) woonplaats van verdachte Jasper S.
  Veenklooster (Fr.) vindplaats slachtoffer
              - Keningswie 6 Veenklooster [panorama view]
  Zwaagwesteinde (Fr.) woonplaats van Marianne Vaatstra

  [+] click on map to zoom

  Bewijs
   de Plaats Delict
  • De PD, plaats-delict Keningswie 6 Veenklooster [panorama view]
  • de foto's van de loopsporen

  • het Bewijsmateriaal
  • de bewijs middelen
  • Er zijn 12 gecorreleerde sporen gevonden waarvan 8 overtuigend matchte. Deze sporen betreffen sperma, bloed en haren.[JV]
  • Na de bekentenis bestaan er nog steeds vragen zoals: Hoe komt de aansteker in de tas?[PW]
  • een ingeleverd bebloed shirt gevonden in de omgeving van het zwembad. Wat daarna verdwenen is ?

  • de Verdachten
  • de verdachte Ali H.
  • de verdachte Jasper S.

  • de Getuigenverklaringen
  • De verdachte heeft bekend. De advocaat Jan Vlug schetst een beeld van ontperekeningsvatbaarheid.[NU]
  • Rapport oud-rechercheur Hans Akerboom (2006)
  • Moord op Marianne Vaatstra en asielzoekers Opzienbarende verklaring in zaak Vaatstra
  • gespreksopname: Wim Dankbaar met Alexandria bewaakster Grenshospitium Schiphol (za 01.05.1999)
  • gespreksopname: Wim Dankbaar met OM Leeuwarden
  • gespreksopname: Micha Kat met OM Leeuwarden
  • gespreksopname: Wim Dankbaar met Ronald Beetz
  • gespreksopname: Wim Dankbaar met Gerrit Veldman
  • Antwoord van minister Hirsch Ballin op kamervragen van Fred Teeven inzake Marianne Vaatstra
  • 18.09.2012 Kamervragen van Hero Brinkman (PVV) inzake de moord op Marianne Vaatstra

  Discussie
  Onderzoeksgroep: HetHaagseComplot

  Ali Hussein Hassan
  de verdachte Ali H.
  conclusie:
  - De onderzochte Ali H. is dezelfde persoon als de Ali H. uit het AZC.
  - Op grond van DNA onderzoek is deze Ali H. niet de verkrachter van Marianne Vaatstra.
  - De rol en bewegingen van Ali H. tussen 29.04.1999 en 09.10.1999 zijn onvoldoende uitgezocht.
  - De rol van de overheid inzake het onderzoeken en geven van duidelijkheid is (tot 2011) volstrekt onvoldoende.


  de Plaats Delict
  de foto's van de loopsporen
  conclusie: Marianne Vaatstra is mogelijk elders vermoord en hier gedumpd.
  Volgens de bekentenis van Jasper S. heeft de daad hier plaats gehad. Er had geen worsteling plaats gevonden, maar er is wel bloed van Jasper aangetroffen.


  het bewijs materiaal
  de bewijs middelen
  Er zou een schoenafdruk van Marianne zijn gevonden, die het loopspoor van haar bevestigde. Waar zijn deze schoenen (en de afdruk) dan? Had ze nog wel schoenen aan (wat het geval lijkt op de compositietekening)? Ze lagen kennelijk niet rondom de PD. Hoe en wanneer is één broekspijp uit- of juist weer aan-getrokken?
  Er zou een ingeleverd bebloed shirt gevonden in de omgeving van het zwembad. Waar is dat gebleven? Wat is daar mee gedaan? Wat is de relatie?
  Heeft Marianne niet gekrabt tijdens het losworstelen? Of had ze toch handboeien om? Wat zat er onder haar vingernagels?
  conclusie: Marianne lijkt eerder te zijn gedumpd. Er zijn mogelijk meerdere daders/betrokkenen geweest. Het oorspronkelijke onderzoek is ronduit slecht uitgevoerd. Er zijn zeer veel tegenstrijdigheden in de diverse officiële verklaringen.


  de verplaatsingen van Spencer
  conclusie: Er zijn veel tegenstrijdigheden in de verklaringen van Spencer zelf, zijn vader, andere getuigen.
  - Waarom is hij zijn belofte niet nagekomen om een taxi te bestellen?
  - Waarom hebben ze gezocht richting AZC?
  - Marianne wordt op slechts 300m van het tunneltje (waar Spencer haar zou hebben achtergelaten) gevonden. Waarom duurt het zoeken dan 2,5 uur?
  - Was Marianne wel bij hen? (Niet volgens getuige Ferry Brouwer)
  - Is Marianne vanuit Kollum met iemand meegereden in een auto? (Getuige Geke wijst op die mogelijkheid.)


  de rol van De Duitsers
  conclusie: Volstrekt onduidelijk. Feit is wel dat er niet of onvoldoende onderzoek naar is gedaan. Is er een relatie met het Gunther-netwerk? Het is in ieder geval niet uitgesloten. Waar zijn de rapportages van de brand van de caravan? Een Duitse eigenaar van de boerderij aan de Keningswei, aldus Bauke, is inmiddels overleden (volgens de politieman in de uitzending van het 6e zintuig in maart 2009). Ludger Dill is eerst in juni 2011 overleden? Het zou gaan om de boerderij van het landbouwmuseum, waar Ludger Dill verbleef, maar geen eigenaar van was.[AV] Waar is Jolanda Meijer en Marian Kusters gebleven??


  de terughoudendheid van het OM en politie
  Rapport Akerboom
  conclusie: Van het begin af aan is er veel onduidelijkheid ontstaan door justitie zelf. Sporen waren niet zeker gesteld, onderzoeken werden gedwarsboomd, rechercheurs namen onstlag of melden zich ziek. Er zijn maar liefst drie verschillende teams opgezet.
  Belangrijk is het obductierapport en de afname van sporen. Voor zover bekend gemaakt is dit op zijn "koniginnedags" gebeurd.
  Dat er verschillende dader-scenario's zijn dat kan, maar hoe is het mogelijk dat er tegenstrijdige doodsoorzaak scenario's zijn? Een obductie kan dat toch met redelijke mate van zekerheid uitsluiten?
  Zoals: Wel of geen bloedverlies (en waar is dat bloed dan gebleven). Wel of geen intoxicaties. Wel of geen strangulatie (en zoja, waarmee en hoe). Was er asfyxie? Hoeveel sperma sporen waren er en waar en hoever uit elkaar?
  De zorgvuldigheid valt ver te zoeken (in ieder geval in de persberichten) en heeft alle kenmerken van volstrekte incompetentie. Dit kan toevallig zijn (zorgelijk) of intentioneel (doofpot-affaire).


  Gerrit de Boer, particulier rechercheur[RTL-4]
  - Toen ze de discotheek verliet is Marianne opgewacht.
  - Ze is met een auto ergens naar toe gebracht.
  - Mogelijk is ze in de auto verkracht.
  - Daarna is ze in het weiland getild.
  - En daar is uiteindelijk de keel doorgesneden.
  - Er waren twee man, waarvan 1 is teruggelopen naar de auto en de 2e door de weilanden naar het AZC.
  - De fiets is mogelijk een misleiding geweest, omdat er geen enkele vingerafdruk op zat.

  FLDO van het Universitair Medisch Centrum Leiden[PRDV]
  Doet sinds 1995 onderzoek naar geografische afkomst in DNA. Volgens PRDV zijn er 3 sorten:
  - autosomaal - uniek, kans 1-50^9
  - mitochondriaal - doorgegeven van moeder op dochter, vaak generaties lang onveranderd, honderden tot duizenden hetelfde DNA
  - Y-chromosomaal - doorgegeven van vader op zoon, ook vaak generaties lang onveranderd, honderden tot duizenden hetelfde DNA
  - Y-chromosomale HAPLO-groep (een foutje in het DNA: Q - Azië, R1B - Europa, J1 of J2 - Irak) Daarmee wordt de regio van wonen, en niet de afkomst gepaald.
  - Y-chromosomale YSDR, die meer variabel is en daarmee meer specifiek is per land.
  - DNA-verwantschaps onderzoek (pas sinds 01.04.2012 wettelijk toegestaan in NL)
  PRDV zijn haplo-type zou uit 1716 te Jemnun Oost-Friesland (Duitsland), aldus Rhirsa Kraaijenbrink, en vallen onder HAPLO-groep I (Scandinavieuml; en Balkan.)
  Het spoor van de dader valt onder HAPLO R1b, is in heel Nederland aanwezig (ondergrens 0,3 i.p.v. 0) Of iemand met dit type uit IRAK kan komen is 1/10e van het geheel.
  Ook het mitochondriaal DNA zou wijzen op een West-Europese afkomst.
  Van het daderspoor is een volledig autosomaal DNA profiel zijn opgeslagen bij het NFI te Rijswijk. Deze databank bevat momenteel zo'n 140.000 profielen.[PRDV]

  Rapport prof. David Canter, gedragsyscholoog te Liverpool University[PRDV]
  "Het contact bestond aanvankelijk uit twee fasen. Een daarvan was niet bedreigend en de tweede was een beslist intimiderende overmeestering."
  De psycholoog gaat er net als de patholooh van uit dat de diepe snijwond in de hals pas later is toegebracht. "De snede lijkt clean. Geen kleine sneetjes en geen tekenen van uitschieten van het mes. Dit kan er op duiden dat het slachtoffer ten tijde van de aanval niet bij bewustzijn was."
  "Gezien het feit dat de dader geen buitesporig overig sadistisch geweld vertoonde en dat er weinig afweer verwondingen waren die erp duiddel dat verdere controle nodig ws, is de meest waarschijnlijke verklaring voor het doden van het slachtoffer dat zij hem zou kunnen identificeren"
  "De meest aannemelijke indicaties wijzen op een persoon die voorafgaand contact met Marianne had of die haar tenminste van gezicht kende. Hij kan een vriend van een vriend zijn geweest of iemand die naar dezelfde school of dicotheek ging."
  "De dader is mogelijk eind van de tienerleeftijd of vroeg in de twintig."

  Onderzoeksgroep: Dankbaar, Kat, Vergeer
  - Het blijkt dus dat Spencer om 08:30 is gaan zoeken op plekken waar hij Marianne nooit zou vinden als zijn eigen verhaal klopt, en een leugen nodig heeft om zijn verhaal te ondersteunen.
  - De moeder van Marianne vraagt aan Spencer zodra zij hem spreekt: "Hoe laat zijn jullie uit de club Paradiso weggegaan?" Spencer: "Om 24.00 uur". "En waar was Marianne toen?" Spencer: "Die liep zo'n beetje achter ons aan" Deze verklaring klopt niet met een andere getuige uit café 't Filtsje die Marianne, Spencer en Wietze rond 24.00 uur nog in haar zaak had gezien in het gezelschap van Stephanie van Reemst. En daar waren wel (opnieuw) Ali Hassan en Feik Mustafa en Ludger Dill bij aanwezig. Deze getuige weet dat zeker omdat zij de deur rond 24.00 uur nog had gesloten om geen nieuwe klanten meer toe te laten.
  - Dit klopt ook niet met het officiële verhaal dat Spencer later op zou laten tekenen door een journalist: "Wij zijn om ongeveer 01.00 uur vertrokken uit de Paradiso. Telkens opnieuw vertelde ik hetzelfde verhaal..." Welke reden kan Spencer dan eigenlijk nog hebben gehad om zijn tweede bezoek aan 't Filtsje, samen met Marianne, die avond niet te melden? Was het mogelijk de onverwachte aanwezigheid (opnieuw) van Ali en Feik? Moest hun - tweede - ontmoeting die avond dan verborgen blijven om Feik en Ali niet extra te compromitteren?
  - Want let wel, als publiek bekend zou worden dat Feik en Ali, Marianne een paar weken eerder al met een keeldoorsnijdend gebaar hadden bedreigd met "We krijgen jou nog wel" en als publiek bekend zou worden dat Feik en Ali al eerder op die avond ruzie hadden gemaakt met Spencer: "Vanavond gaan ze mijn vriendin pakken", dan kon de derde ontmoeting met Feik en Ali rond 24.00 uur op die Koninginnedag alleen nog maar wijzen op een serieuze confrontatie..
  - Sommige dingen blijven opmerkelijk: Vader Vaatstra zegt nu: Het was sowieso de eerste keer dat Marianne een bezoek bracht aan Kollum, waar ze was uitgeweest voordat ze verdween. 'Ze ging normaal altijd naar een bar in Veenklooster', aldus haar vader.
  - Terwijl Moeder Vaatstra destijds zei: In Libelle zei moeder Vaatstra destijds: "Marianne ging uit in Kollum, dat deed ze wel vaker. Ze zorgde altijd dat ze veilig met de taxi thuiskwam en ze was nooit overdreven laat thuis."
  - Al die getuigenverklaringen rammelen (lekke band, fiets gejat op station, wisselende fietsroutes enz). Vriendje (zoontje van notabelen) zoekt daags na verdwijning in verkeerde richting vanwaar hij later zegt gefietst te hebben, de gearresteerde boer rookt niet (hoe komt er een haartje van hem in de aansteker?).

  De paragnosten van RTL-4[RTL-4]
  - Een auto (een Renault), maar Marianne zou niet zomaar instappen.
  - De auto zou een grijze Peugeot zijn, met achterbak, met "24 GNZ" in de kentekenplaat. maar Marianne zou vol vertrouwen bij deze twee heren in de auto zijn gestapt.
  - Er is een lichte (witte of grijze) auto.
  - Er zouden twee mannen zijn, een donkerder type achter het stuur, en een blanke gezette man op de achtergrond. Het is geen Nederlander, eerder een Duitser.
  - Marianne zou in de auto verkracht zijn.
  - Ze zou de Duitser kennen van het uitgaan (vrienden van vrienden).
  - De man heeft een bruine jas, weing haar en het is een beetje bruinig, hij heeft een moedervlek op zijn gezicht en hij loopt raar als een pinguin.
  - De tweede maan heeft meer (bruin) haar en bruine ogen.
  - Normaal postuur, berekenende blik, een jager, grote sterke handen
  - De dader heeft meerder dingen gedaan, op zijn kerfstok.
  - Er moeten er meer zijn geweest. De jongens hebben donker haar.
  - Tessa zag 4 mannen die haar heen en weer hebben gesold.
  - De dreiging in Paradiso had niets te maken met wat later gebeurde.
  - Ze is niet door de tunnel, maar bovenlangs over de weg gegaan.
  - De fiets zou op het kruispunt op de grond hebben gelegen, en ze is heel hard gaan lopen.
  - Ze loopt 200-300m en dan komt er een auto.


  Referenties
  De officiële website van de familie Vaatstra (onderzoek)
  De officiële website van de familie Vaatstra (nagedachtenis)

  [05.03.2010] Eenvandaag: Marianne Vaatstra deel 1
  [05.03.2010] Eenvandaag: Marianne Vaatstra deel 2
  [06.03.2010] Eenvandaag: Marianne Vaatstra deel 3
  [06.03.2010] Eenvandaag: Marianne Vaatstra deel 4
  [08.03.2010] Eenvandaag: Marianne Vaatstra deel 5

  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 1 Bouke Vaatstra (17.04.2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 2 De vindplaats (april 2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 3 Cold case team (april 2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 4 Gerrit Veldman, de Noorse getuige (april 2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 5 Harm Brouwer PG (mei 2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 6 Oud bewakers AZC te Kollum
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 7 plaatsvervangend directeur ZAC te Kollum
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 8 de caravan van Wolfgang
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 9 Geke, buurvrouw bij de Rabobank
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 10 telefoongesprek over vraagstelling aan OM (21.12.2010)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 11 gesprek met moeder van Stefanie van Reimst (jan 2011)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 12 gesprek met Henk Mous van OM te Leeuwarden (19.01.2011)
  [JD-TV] Afl.59 - Marianne Vaatstra deel 13 advocatenkantoor Anker & Anker te Leeuwarden (19.01.2011)

  [22.03.2009] RTL-4: Het Zesde Zintuig - Plaats delict Marianne Vaatstra Part 1 (HD)
  [22.03.2009] RTL-4: Het Zesde Zintuig - Plaats delict Marianne Vaatstra Part 2 (HD)
  [22.03.2009] RTL-4: Het Zesde Zintuig - Plaats delict Marianne Vaatstra Part 3 (HD)
  [22.03.2009] RTL-4: Het Zesde Zintuig - Plaats delict Marianne Vaatstra Part 4 (HD)
  [22.03.2009] RTL-4: Het Zesde Zintuig - Plaats delict Marianne Vaatstra Part 5 (HD)
  [21.03.2011] Kaada group: Marianne Vaatstra deel 1: Ali Hassan Hussein. DE BLUNDER VAN HET O.M.

  [27.11.2011] ArgusOog: Het Vaatstra Debat deel 1
  [30.11.2011] ArgusOog: Het Vaatstra Debat deel 2
  [03.12.2012] ArgusOog: Het Vaatstra Debat deel 3
  [07.12.2012] ArgusOog: Het Vaatstra Debat deel 4

  [22.07.2012] Peter R. de Vries: Marianne Vaatstra
  [19.11.2012] NOS journaal Persconferentie 18:00u
  [19.11.2012] Pauw & Witteman 23:00u

  [20.01.2011] Wim Dankbaar: Stephanie's moeder ontvlucht waarheid
  [27.01.2011] Wim Dankbaar: Het Vaatstra rapport van Henk Mous
  [29.01.2011] Wim Dankbaar: Propaganda-aanval via Leeuwarder Courant
  [31.01.2012] Wim Dankbaar: Eis tot rectificatie!
  [03.02.2011] Wim Dankbaar: Rapport tegen het OM rapport
  [04.02.2011] Wim Dankbaar: De leugens van Stephanie in de krant
  [10.02.2011] Wim Dankbaar: Groepsfoto met Ali Hassan?
  [11.02.2012] Wim Dankbaar: Stephanie, wie A zegt moet ook B zeggen.
  [17.01.2011] Wim Dankbaar: Aangifte tegen Stephanie
  [18.02.2012] Wim Dankbaar: Uitnodiging aan Peter R. de Vries. . .
  [03.03.2011] Wim Dankbaar: The case for Joris Demmink
  [03.06.2012] Wim Dankbaar: Waarom liegt Harm Brouwer over Marianne Vaatstra?
  [30.09.2012] Wim Dankbaar: Opzienbarende verklaring in zaak Vaatstra
  [03.10.2012] Wim Dankbaar: Wim is boos. Op het OM en de media.
  [04.10.2012] Wim Dankbaar: Brief aan hoofdofficieren Groningen en Leeuwarden
  [05.10.2012] Wim Dankbaar: De bal ligt bij Pauw & Witteman
  [08.10.2012] Wim Dankbaar: Joris Demmink daagt het AD voor de rechter?
  [09.10.2012] Wim Dankbaar: Peter R. de Vries in paniek
  [11.10.2012] Wim Dankbaar: Waarom Demmink, Brouwer en Opstelten liegen (2)
  [13.10.2012] Wim Dankbaar: 5000 euro beloning
  [18.10.2012] Wim Dankbaar: Joris 1 en Joris 2
  [27.10.2012] Wim Dankbaar: Peter R. de Vries: Complotdenker numero uno!
  [30.10.2012] Wim Dankbaar: Baybasin onschuldig in de bak door Demmink
  [01.11.2012] Wim Dankbaar: Het pedonetwerk in beeld
  [02.11.2012] Wim Dankbaar: Waarom ging Dominique naar Noorwegen?
  [03.11.2012] Wim Dankbaar: Waarom vervolging van Wim cruciaal is voor de oplossing van de Vaatstra moord
  [16.11.2012] Wim Dankbaar: Petitie voor vervolging Wim in zaak Marianne Vaatstra
  [21.11.2012] Wim Dankbaar: Het OM wordt op haar wenken bediend
  [22.11.2012] Wim Dankbaar: Wie doet mee aan flyer actie?
  [22.11.2012] Wim Dankbaar: Boodschap aan Jan Vlug
  [23.11.2012] Wim Dankbaar: Houd uw ogen op de bal
  [24.11.2012] Wim Dankbaar: Lieve Maaike:
  [27.11.2012] Wim Dankbaar: Email aan partner Jan Vlug, Dialoog met Bram Bakker

  [31.10.2011] Leugens en Bedrog: De moord op Marianne Vaatstra (deel1)
  [02.11.2011] Leugens en Bedrog: De moord op Marianne Vaatstra (deel2)
  [07.11.2011] Leugens en Bedrog: De moord op Marianne Vaatstra (deel3)
  [14.02.2011] Leugens en Bedrog: Jano Hassan, de volle neef van Ali Hassan.
  [18.02.2012] Leugens en Bedrog: Nieuwe onderzoeksmethode in Vaatstra-zaak
  [17.03.2012] Leugens en Bedrog: Marianne Vaatstra - De feiten
  [19.03.2012] Leugens en Bedrog: Lieve Marianne...........
  [20.03.2012] Leugens en Bedrog: Friso niet te maken met de moord op Marianne Vaatstra
  [20.03.2012] Leugens en Bedrog: Zo graag wil justitie de zaak Vaatstra oplossen!
  [07.04.2012] Leugens en Bedrog: Deze vrouw moet de Keningswei op!
  [10.04.2012] Leugens en Bedrog: Marianne Vaatstra en het scenario van een snuff movie
  [15.04.2012] Leugens en Bedrog: Marianne Vaatstra en de corrupte overheid
  [23.04.2012] Leugens en Bedrog: Justitie liegt gewoon door in de Vaatstra zaak
  [21.05.2012] Leugens en Bedrog: De kletskoek van Peter R. de Vries over de zaak Vaatstra
  [22.05.2012] Leugens en Bedrog: Het complot Vaatstra en onbezoldigd "politiecommissaris" Peter R. de Vries
  [24.05.2012] Leugens en Bedrog: Marianne Vaatstra en justitie
  [05.06.2012] Leugens en Bedrog: Hero Brinkman stelde kamervragen Vaatstra zaak
  [23.09.2012] Leugens en Bedrog: De zaak Vaatstra, een (on)eindige story?
  [04.10.2012] Leugens en Bedrog: Demmink nu genoemd in Vaatstra-zaak
  [21.11.2012] Leugens en Bedrog: Marianne Vaatstra: de feiten en de bewijslast  zie ook: