Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

AANRADERS

Hieronder staan een aantal boeken in alfabetische volgorde genoemd die de moeite waarde zijn om eens te lezen. Op geen enkele wijze bestaat er echter enige relatie tussen de hier genoemde boeken en de website van hetHaagseComplot.nl. U wordt enkel op deze boeken geattendeerd in relatie tot de doelstelling van deze website. Dat wil tevens zeggen dat de redactie van hetHaagseComplot.nl de inhoud van de hier genoemde boeken niet noodzakelijkerwijs onderschrijft. Verder dient u zich te realiseren dat er geen enkel commercieel belang is van deze webiste, noch enige provisie wordt ontvangen met deze aanrpijzing.
Bernhard gate
Journalistiek overzicht van allerei affaires waarbij prins Bernhard (1911-2004) betrokken zou zijn geweest, onder meer spionagezaken, fraude, kunstsmokkel en de beruchte 'stadhoudersbrief'.

©2007 Ton Biesemaat - ISBN: 9789038918075; 288 pagina's
Daglicht
Het is ongeloofwaardig, maar gebaseerd op ware gebeurtenissen, in Nederland. Nora is een jonge ambitieuze management consultant, wanneer haar leven om onduidelijke redenen een andere wending neemt. Terwijl Nora hard werkt aan een succesvolle loopbaan, lijken krachten uit Den Haag alles te doen om haar dwars te zitten. Dit neemt langzaam aan criminele vormen aan. Ze gaat noodgedwongen op onderzoek uit. De ontdekkingen die ze doet, veranderen haar wereldbeeld voorgoed.

©2012 Maud Oortwijn - ISBN: 9781470923730; 126 pagina's
de Demmink doofpot
De hoogste ambtenaar op het ministerie van justitie wordt verdacht chantabel te zijn. Zo zou hij o.a. in Turkije minderjarige jongentjes misbruikt hebben en dit daar door de geheime dient op video zijn opgenomen. Daarmee heeft Turkije dan een troef in handen om de Nederlandse justitie te manipuleren. Hierdoor zou o.a. Baybasin als slachtoffer tot levenslang zijn veroordeeld. De overheid weigert echter het een en ander uit te zoeken, terwijl de aanwijzingen overweldigend zijn.

© 2010 drs. J. Poot, sr. - ISBN: 9789081369947
de Dienst: de BVD van binnenuit
Een 'insider'-verslag van wat er allemaal gebeurt binnen de geheime dienst is uitzonderlijk. Het boek van Frits Hoekstra, jarenlang leidinggevende in de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) - thans Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) - is zo'n uitzondering. Tijdens de Koude Oorlog was Frits Hoekstra betrokken bij het volgen van de CPN en haar mantelorganisaties en hield hij communistische infiltranten in de PvdA nauwlettend in de gaten. Ook hield hij zich bezig met de activiteiten van de IRA en de RAF. Over zijn ervaringen bij de veiligheidsdienst, waarin die tekortschoot of juist successen boekte, schreef hij eerder In dienst van de BVD, een boek dat veel stof deed opwaaien. In De Dienst gaat hij verder in op onderwerpen die daarin aan bod kwamen (omgang van de BVD met de dreiging van de Koude Oorlog). Maar ook beschrijft hij hoe er sinds 11 september 2001 een totale omkering in het politiek-maatschappelijk klimaat is gekomen als het gaat om de omgang met terroristische dreiging.

©2012 Frits Hoekstra - ISBN:9789461057105; 232 pagina's
de Diepte van de Bosporus: Turkije, zwart geld en drugs
Turkije behoorde lang tot de landen die weigeren internationale verdragen te ondertekenen tegen witwassen. In 1995 kwam er iets van een verandering op gang. Onder internationale druk nam het Turkse parlement dat jaar een wet aan om dergelijke praktijken te voorkomen. Daar gingen jaren van loze beloften aan vooraf, waarin wetsvoorstellen telkens op niets uitliepen in de speciale parlementscommissie tegen witwassen. Maar ook nadat de wet er eenmaal door was, stuitte het nog niet op veel problemen om met een koffer bankbiljetten van duistere afkomst bij een bank aan te kloppen. Banken waren toen bijvoorbeeld nog steeds niet verplicht de financiële autoriteiten in kennis te stellen.

©2012 Peter Edel -
het Duivelskind
In Het Duivelskind vertelt Maria Genova het schokkende levensverhaal van Angel van der Vecht. De ouders van Angel geloven dat ze een duivelskind is. Ze denken dat ze hun dochter kunnen genezen door haar te mishandelen en te misbruiken. De school schakelt Jeugdzorg in, maar de hulpverlening faalt volledig. 'Vandaag is het zover', zegt de vader van Angel. 'Jij pleegt zelfmoord. En ik heb een alibi.' Het Duivelskind is een ontroerend en aangrijpend boek over het blinde vertrouwen van een kind in haar ouders. Waarom stuurt Jeugdzorg een kwetsbaar meisje terug naar mensen die haar zwaar mishandelen? Kan Angel aan haar eigen ouders ontsnappen?

©2013 Maria Genova & Angel van der Vecht -
Forensich psychodiagnostisch gereedschap
Malingering, psychopathie en andere persoonlijkheidstrekken bevat informatie over een reeks psychodiagnostische instrumenten afkomstig uit verschillende psychologische domeinen. Wat de instrumenten gemeen hebben is dat zij relevant kunnen zijn bij het beantwoorden van allerhande forensisch psychodiagnostische onderzoeksvragen. In dit boek worden mogelijke toepassingen van de instrumenten aan de hand van casuïstiek geïllustreerd en waar mogelijk wordt informatie gegeven om het instrument zelf af te kunnen nemen en de verkregen resultaten te interpreteren.

© 2008 - ISBN: 9789026518331; 232 pagina's
Gek
Psychopathologie gaat over gedrag dat afwijkend, gestoord, abnormaal en ook wel gewoon gek wordt genoemd. De auteurs zoeken in dit boek uit hoe het komt dat gedragsstoornissen ontstaan en waarom ze blijven bestaan. Belangrijk daarbij is, hoe we het gedrag kunnen stoppen of verminderen. Experimenteel onderzoek levert kennis op waarmee je deze vragen kunt beantwoorden. Dit onderzoek heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Daardoor is onze kennis van mechanismen die deze stoornissen in stand houden, veroorzaken of reduceren, sterk toegenomen.

© 2010 - ISBN: 9789031376391; 296 pagina's
Hoe en CIA-agent zijn geheugen hervond
Rob Shunter werd op een dag wakker en was zijn geheugen kwijt. Vanaf die tijd was hij een makkelijke prooi voor hulpverleners, die hem probeerden op te zadelen met een nieuwe autobiografie. Zo raakte Shunter ervan overtuigd dat hij een gehersenspoelde cia-agent zou zijn. Dat bleef hij geloven, ook toen duidelijk werd dat hij een gewone Franse jongen was. Ina P. werd dagenlang door de politie verhoord. Ze bekende uiteindelijk een moord, maar trok die bekentenis later weer in. Ofschoon er geen bewijs was, werd ze toch veroordeeld. Dit boek gaat over mensen zoals Rob Shunter en Ina P., mensen bij wie het geheugen spaak loopt. Het gaat ook over lieden die doen alsof hun geheugen niet meer functioneert. Denk aan Rudolf Hess en Augusto Pinochet: zij probeerden zich aan hun veroordeling te onttrekken door een geheugenprobleem te veinzen. En dit boek gaat ook over dokters die menen dat zij iets weten over het geheugen, maar ondertussen hun patiënten van de regen in de drup helpen. Allerlei exemplaren uit het rariteitenkabinet van het geheugen passeren de revue. Ze laten één ding duidelijk zien: ons geheugen is ons geestelijk kapitaal. Wie dat verspeelt, heeft echt een groot probleem.

© 2007 - ISBN: 9789046701461; 376 pagina's
Kinderen te koop
Het boek over Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven, en hoe zij over gingen tot het oprollen van de kinderpornonetwerken Temse-Madeira, is uit! Wegens de vele manieren waarop justitie het boek "Kinderen Te Koop" probeerde te boycotten, werd beslist om het boek op USB-stick uit te brengen. Het boek is door Marcel Vervloesem, ondanks het zware onderwerp, luchtig geschreven.

©2012 Marcel Vervloessem - (pdf, usb-stick, paperback)
de Leugenmachine
Een man wordt van zijn fiets gereden door een automobilist. Die zegt: ik had een epileptische aanval en verloor de macht over het stuur. Een tragisch ongeval, lijkt het. Maar wat blijkt? Fietser en automobilist hadden al een tijd flinke ruzie. De feiten van het ongeval blijven hetzelfde, maar toch beoordelen we de situatie compleet anders: dat kan toch geen toeval meer zijn? Harald Merckelbach voert in 12 spannende hoofdstukken een bonte stoet van slaapwandelaars, schizofrene patiënten, fantasten en zelfingenomen dokters ten tonele. Ze laten zien hoe mensen zichzelf en elkaar kunnen bedriegen. En hoe gevaarlijk het is om te vertrouwen op ons geheugen en onze waarneming.

©2011 - ISBN: 9789025436018; 256 pagina's
Memory detection
Traditional techniques for detecting deception, such as the 'lie-detector test' (or polygraph), are based upon the idea that lying is associated with stress. However, it is possible that people telling the truth will experience stress, whereas not all liars will. Because of this, the validity of such methods is questionable. As an alternative, a knowledge-based approach known as the 'Concealed Information Test' has been developed which investigates whether the examinee recognizes secret information - for example a crime suspect recognizing critical crime details that only the culprit could know. The Concealed Information Test has been supported by decades of research, and is used widely in Japan. This is the first book to focus on this exciting approach and will be of interest to law enforcement agencies and academics and professionals in psychology, criminology, policing and law.

© 2011 - ISBN: 9780521136150; 338 pagina's
Not without my daughter
©2013 Ton Hofstede
Ieder jaar worden honderden kinderen uit huis geplaatst. De rechter oordeelt dat ze beter kunnen opgroeien in een residentiële jeugdzorginstelling of in een pleeggezin. Daar worden ze omringd door zorg. De overheid realiseert zich dat zij een extra verantwoordelijkheid voor deze kinderen heeft en dat deze veelal beschadigde kinderen een veilig thuis zouden moeten hebben. In Omringd door zorg, toch niet veilig beschrijft de Commissie-Samson haar onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945-2010 in de jeugdzorg zijn geplaatst. Hoe kan het gebeuren dat een groepsgenoot, groepsleider of pleegvader hen seksueel misbruikt? Hoe kan het dat op veel signalen niet of nauwelijks is gereageerd?
De commissie-Samson is op 16 augustus 2010 ingesteld door de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie en staat onder voorzitterschap van voormalig procureur-generaal mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Op 8 oktober 2012 presenteerde de commissie haar rapport Omringd door zorg, toch niet veilig.

©2012 Commissie Samson - ISBN: 9789461053251
Onder de tap
Volstrekt bij toeval kwam in 2002 de zaak-Baybasin op mijn weg. Ik werkte toen voor de onderzoeksredactie van het NOS Journaal. Allicht deed de advocaat van Baybasin destijds alle moeite om mij ervan te overtuigen dat er met de afgeluisterde gesprekken in de zaak was geknoeid. Dat verbaasde mij niets. Mijn verbazing steeg toen ik me nader op de hoogte stelde in de wereld van de telecomdeskundigen. Zij spraken zonder uitzondering schande van de belabberde gang van zaken in het Nederlandse afluistersysteem. De suggestie dat er gemanipuleerd zou zijn in gesprekken van Baybasin veegden ze niet van tafel. Het was in principe mogelijk, zeiden de deskundigen.

©2006 Wim van de Pol - ISBN: 9789050187008
Reizen met mijn rechter
Het recht en het juridisch systeem proberen het gedrag van mensen te sturen. Dat wordt gedaan door ooggetuigen te ondervragen, van slachtoffers aangiften op te nemen, verdachten in voorlopige hechtenis te nemen, bewijsmiddelen te wegen en daders te straffen; om maar eens een paar onderwerpen te noemen. Het zijn onderwerpen waarover de rechtpsychologie veel te zeggen heeft. Reizen met mijn Rechter zet in 57 hoofdstukken de huidige stand van de kennis op het gebied van de rechtspsychologie uiteen. Hoe betrouwbaar zijn getuigen? Hoe voeren politieambtenaren hun opsporingsonderzoeken uit? Waarom voelt iemand die verkracht is zich schuldig...

©: 2010 - ISBN: 9789013069129; 1328 pagina's
Topadvocatuur
Dit boek is bedoeld als een introductie in de wereld van de commerciële topadvocatuur, maar biedt tegelijkertijd een inkijk in de praktijk van onze civiele rechtspraktijk die aan de hand van tien concrete procedures op verschillende rechtsgebieden diepgaand wordt beschreven. Zo maakt de lezer kennis met de praktijk van het bank- en effectenrecht, liet ondernemingsrecht, het bestuursrecht en de internationale arbitrage. In een onthullend laatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij de keerzijde van de wereld van glitter en glamour: ook op grote advocatenkantoren gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

©: 2004 Micha Kat
Vrouwen te koop
Vrouwen die in Nederland op klaarlichte dag worden verkocht en doorverkocht, gefrustreerde politieagenten en machteloze justitie. Met verbazing en ongeloof ontdekt schrijfster Maria Genova de krochten van een rechtsstaat vol onrecht. Haar leven raakt vervlochten met dat van Anna, die twaalf jaar getrouwd was met een loverboy. Samen belanden ze in de wereld van minderjarige seksslavinnen, politierechercheurs, hulpverleners en hoerenlopers. Anna's ex valt haar ondertussen vanuit de gevangenis lastig. Wat gaat hij doen als hij op vrije voeten komt?

©2011 Maria Genova - ISBN: 9789054293101; 161 pagina's
de Zaak Koos H.
Het boek is geschreven naar aanleiding van het uitgezonden drieluik op 4. 11 en 18 april 2010 van Peter R de Vries. De welbekende misdaadverslaggever beweert, puur alleen op basis van wat Koos H. had verteld tegen de informant Nico van Empel, dat Koos H. een seksuele relatie zou hebben gehad met een Haagse rechter. Peter R. de Vries claimt de doofpot te hebben onthuld maar dat is slechts schijn om de werkelijke gang van zaken te verhullen. Koos had al zo'n 20 jaar geleden bekend, niet omdat hij het gedaan had, maar puur alleen om in aanmerking te komen voor een TBS behandeling en zo de kans te hebben om vrij te komen (In beginsel had Koos een levenslange gevangenisstraf gekregen). Peter R de Vries wilde de beelden met 'de biecht' van Koos H. uitzenden om de nabestaanden op de hoogte te brengen van de bekentenissen van Koos H. die daar volgens hem niets van af wisten, maar in werkelijkheid speelden er dus op de achtergrond andere belangen en zaken die geheim moesten blijven.

©2012 Patrick Oomens - ISBN: 9789087592905
Zuidwal: dossier van een seriemoordenaar
Op 1 oktober 1980 verdween de elf-jarige Edith Post in Wassenaar. Enkele dagen later werd haar lichaam aangetroffen in de duinen. Het rechercheteam dat de moord onderzoekt, komt al snel terecht bij een 30-jarige Hagenaar die dan al 50 veroordelingen op zijn naam heeft staan voor allerhande zaken. Deze Koos Hertogs blijkt een sadistische psychopaat te zijn, die het na zijn arrestatie zijn verhoorders niet eenvoudig maakt. Van der Zee sprak met de rechercheurs die destijds nauw betrokken waren bij het onderzoek naar de moord op Edith Post en de overige misdaden van portier Koos Hertogs. Zuidwal beschrijft de gebeurtenissen vanuit het perspectief van de rechercheurs. Hertogs zit sinds 1982 een levenslange gevangenisstraf uit voor verkrachting, opsluiting en moord op Edith Post, Tialda Visser en Emy de Boer.

© 2003 Sytze van der Zee - ISBN: 9023410483