Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Het werkbezoek van de Franse Senaat
Op 22 en 23 januari 1996 kwam de Franse senator Nicolas About, namens de delegatie van de Europese Unie, naar Nederland om zich te laten voorlichten over de ontwikkelingen van het Nederlandse drugsbeleid. Een verslag hiervan 1 is aangehecht aan de notulen van de vergadering van de Franse Senaat op 12 juni 1997.

Senator About had daarbij een ontmoeting (let op !) niet met minister Winnie Sorgdrager van kabinet Kok I [22.08.1994 - 03.08.1998], maar met:

Ernst Hirsch Ballin (CDA minister van justitie in het kabinet Lubbers III [07.11.1989 - 22.08.1994] en Senator 1e kamer 1995-2000, en lid Raad van State 2000-2006);
Joris Demmink, voorgesteld als plaatsvervangend secretaris-generaal van MinJus, maar in werkelijkheid DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken).

Verder waren daarbij aanwezig de heer Siblesz, directeur Migratie van BuZa, voorzitter van de vereniging van hoofdcommissarissen van Hulst, hoofdcommissaris regio Maastricht Mostert, mevrouw Nepperus, directeur Douane Administratie en de heer van Bodegraven, directeur belasting- en douanewetgeving, en de directeur van de CRI die vooral verantwoordelijk is voor de internationale betrekkingen in het kader van de georganiseerde misdaad.

Via het plan "Victor" Rotterdam konden in 1995 maar liefst 3.286 mensen gearresteerd worden, waaronder 798 buitenlanders (waarvan 332 Fransen). Op nationaal niveau zou via een aantal politie-operaties netwerken van handelaren in harddrugs en XTC zijn ontmanteld. Bovendien was er een interdepartementaal team zoals politie, douane, inlichtingen, financiën onder leiding van de procureur-generaal van 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant) in de strijd tegen XTC-laboratoria in opleiding, wat operationeel moest zijn in september 1997. We hebben het over de tijd van de IRT-affaire de Parlementaire Enquête en het rapport van Traa 2.

Verder wordt in het rapport gesteld dat in december 1995 een heroïne handelaar werd veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De omslag in het drugsbeleid als gevolg van de kritiek van de Schengen partners op de strijd tegen de drugs-export (artikel 71 van de Schengen overeenkomst) begon vruchten af te werpen. Ook werd in het door de Senaat aangenomen rapport melding gemaakt van Danielle Bidard-Reydet die stelde dat er aanzienlijke bedragen werden witgewassen wat eveneens moest worden aangepakt.


Enkele onduidelijkheden
Deze laatste opmerking begrijp ik niet goed. Ik zie niet in hoe je met de winsten uit zwarte handel wit geld kunt verkrijgen. Wat ik hooguit zou begrijpen is dat overheden clandestiene operaties kunnen financieren door geld buiten het zicht van de Algemene Rekenkamer te houden. Het is dan ook de moeite waard om eens een WOB-verzoek te doen om te kijken waar al het geld uit de pluk-ze-wetgeving blijft. Verrijkt de ene crimineel zich met het geld van de andere crimineel?

Maar nergens kan ik iets vinden over Baybaşin. Vreemd toch, zeker als u ook weet dat het vermeende internationale arrestatiebevel nog steeds niet te controleren valt. Uiteraard zal ik de Franse commissie leden aanschrijven zodra ik dat bewijs krijg, als het tenminste bestaat. Maar ik zou complimenten verwachten. Fantastisch Nederland dat jullie het gelukt is om het grootste drugskartel de genadeslag toe te brengen. Ook zou je denken dat in vervolg op de "signalering" van 17.12.1995 en de arrestatie van 24.12.1995 er een internationale notificatie uit zou zijn gegaan dat het IAB niet meer open stond. Toch is er tijdens de WOB-hoorzitting 3 niet gezwaaid met papiertjes. "We've got him!" Niet in 1995 en niet in 2014.

Maar er vallen nog twee zaken op. Wat doet Hirsch Ballin bij dit overleg? Moet hij niet juist als senator enige afstand houden van de dagelijkse gang van zaken. Bovendien draaide minister Sorgdrager zelf al 16 maanden mee. Dat moet toch een voldoende periode zijn geweest om inmiddels te zijn ingewerkt en de verantwoordelijkheid en applaus voor de "goede resultaten" n.a.v. het rapport van Paul Masson zelf in ontvangst te nemen.

Ook begrijp ik niet waarom de Franse overheid voor de gek is gehouden met de positie van Demmink. Hij was nog zeven jaar verwijderd van zijn positie van Secretaris-Generaal. Kon hij niet gewoon DG worden genoemd? Ik neem aan dat hij daar was als directeur Internationale Zaken. Dat past ook bij het overleg tussen Frankrijk en Nederland. Maar plv. SG? Ik ben echt zeer benieuwd naar de uitleg die het Ministerie van Justitie gaat geven.
author: Ton   |   published: 01.02.2014   |   updated: 01.02.2014   |   comments: allowed

06.02.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Julio Poch
uitspraak KG
Rechtbank Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
12.02.2014 10:00u
Micha Kat
Hoger beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak WOB
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag