Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

El Pollo
Hugo Carvajal (aka: also known as 'de kip' / 'el pollo') is een vriend van de oud president Chavez. In 2004 werd hij hoofd en in 2012 directeur van de Venezolaanse inlichtingendienst 1, de club die hem in 1992 tijdens de revolutie nog gevangen zette. In 2013 wordt Carvajal CEO van de militaire contraspionagedienst 2.

In januari 2014 wilde Carvajal geïnstalleerd worden als de Venezolaanse Consul-Generaal op Aruba, een eiland ter grootte van Texel met 100.000 inwoners. De moordenaar Joran van der Sloot is daar opgegroeid. Volgens het Arubaanse CBS 3 loopt het aantal huishouden dat last heeft van criminaliteit op tot 48%. Het zou de eerste "maffia controlled" state 4 ter wereld zijn. De huidige minister-president is in hongerstaking 5 omdat er problemen zijn met de begroting en Nederland niet wil bijlappen.

Om een aanstelling als consul te krijgen moet een land je wel accepteren in die hoedanigheid. Anders zou ook ik mijzelf naar voren kunnen schuiven als consul en daarmee diplomatieke onschendbaarheid kunnen opeisen. Dat zou wel makkelijk zijn, maar zo werkt dat niet. Het accepterende land moet de geloofsbrieven erkennen/accrediteren. Zolang dat niet formeel is gebeurd is de aanstelling niet officieel. En zolang de functie er niet is bestaat er ook geen immuniteit.

Dat was ook het standpunt van de Nederlandse overheid toen zij vorige week overging tot arrestatie, op verzoek van Amerika. Maar toen begonnen de dreigementen. Op vrijdag werd het luchtverkeer vanuit Oranjestad naar het 30km verderop liggende Venezuela afgesloten, waardoor honderden reizigers standen. Vier Venezolaans oorlogsbodems varen in de richting van Aruba. En Het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA dreigt de contracten met Aruba te ontbinden, waardoor 8000 mensen hun baan kunnen kwijt raken, maar bovenal Shell in een lastige economische positie brengt aangezien Venezuela op de tweede plaats van de wereldranglijst staat qua oliereserves 6 en Shell een joint-venture heeft.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat dit niks te maken heeft met de diplomatieke zaak. "Uit inlichtingen bleek dat de schepen terugkwamen van de Venezolaanse vlootdagen en een herdenking. Er is door een operatieteam van Defensie overlegd, maar er was geen oorlogsdreiging.", terwijl er volgens HOvJ van Aruba Peter Blanken weldegelijk een dreigement was 7. Militaire en/of economische dreiging, feit is dat Carjaval afgelopen zondag na 4 dagen al werd vrijgelaten en Amerika teleurgesteld was 8.


Zoek de verschillen
arrestantHüseyin BaybaşinHugo Carvajal Barrios
nationaliteitTurksVenezolaans
wonende inEngelandVenezuela
beroepzakenmanmaffia baas
relatie tot presidentvijandvriend
 
jaar19952014
arrestatie in provincieNoord Brabant, NederlandAruba, Nederland
opdrachtgeverTurkijeVerenigde Staten van Amerika
arrestatiebevelgeen 6 16 mei 2013 7
arrestatie datum24 december 199523 juli 2014
vrijgelatennog steeds niet27 juli 2014
aantal dagen in arrest4
redenchantage door Turkijechantage door Venezuela
 
minister van justitieWinnie SorgdragerIvo Opstelten
SG van justitieHarry BorghoutsPieter Cloo
DG IAVJoris Demminkvacant
HOvJ arrondissementJan Wolter WabekePeter Blanken
minister van buzaHans van MierloFrans Timmermans
SG van buza Renée Jones-Bos


Frans Timmermans
Timmermans was dan ook (voor de camera's) weer eens buitengewoon emotioneel. Had hij net de Telegraaf-populariteits-poll weten te veroveren dankzij de resolutie over de MH-17, die door Australië (niet door Nederland) aan de VN was voorgelegd. En dan krijg je dit weer. Iemand die nog niet eens een provincie ter grootte van een stadje kan besturen is natuurlijk niet geschikt voor een zware internationale functie. Een droom die in rook (waar nog geen spoor van is) opgaat.

Is het begrijpelijk? De handelsman die voorgaat boven de dominee? Geld boven principes? Wetteloosheid boven recht? Klaarblijkelijk zijn de wetten er enkel om de criminelen te beschermen en de burgers te onderdrukken. Als je volgens het advies van Donner een keer "Boeh" roept dan trekken kopschoppers zich daar niets van aan. Maar als zo'n Venezolaanse of Oekraïnse crimineel "Boeh" roept tegen onze ministers dan gaan ze huilie-huilie doen.

Dat je een besluit neemt om het eigen landsbelang voor te laten gaan op die van de Amerikanen is een politieke keuze. Maar ga dan niet de boel bij elkaar lopen liegen en smoezen verzinnen waarom je banger bent voor de Venezolanen dan de Amerikanen. Wees een vent en neem verantwoordelijkheid voor je keuzes en daden. Leugenaars (alweer) krijgen van mij een motie van wantrouwen.


*** UPDATE ***

Kamervragen
Inmiddels zijn Kamervragen 8 gesteld.

2014Z13767:
Vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de beoogde Venezolaanse consul generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is vrijgelaten. (ingezonden 30 juli 2014)
 1. Wat is uw reactie op het bericht 'Aruba ontsnapt aan Venezolaanse inval'? 1)

 2. Klopt het dat de Arubaanse kustwacht zondag 27 juli jl. alarm heeft geslagen over vier Venezolaanse oorlogsschepen die de kust naderden en dat er dreigementen zijn geuit vanuit Venezuela? 2)

 3. Hoe beoordeelt u in dit verband de uitspraak van de Venezolaanse president Nicolas Maduro: 'We hadden een plan klaarliggen dat de spanning in Latijns-Amerika zou laten escaleren' en 'niets te schuwen' om Hugo Carvajal vrij te krijgen? 3)

 4. Is met het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen een regionaal conflict voorkomen?

 5. Klopt het dat via artikel 11 van de Venezolaanse grondwet inzake het grondgebied van Venezuela een verwijzing naar de exclusieve economische zone is opgenomen waarop, onder het geldend internationaal recht, aanspraak kan worden gemaakt tot maximaal 200 zeemijlen uit de kust? 4)

 6. In hoeverre vormt deze aanspraak een bedreiging voor de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden, gezien het feit dat het grondgebied van zowel Aruba, Bonaire als Curaçao binnen die exclusieve economische zone vallen?

 7. Welke acties onderneemt u om de mogelijke dreiging vanuit Venezuela voor het Koninkrijk der Nederland het hoofd te bieden?

 8. In hoeverre heeft de mogelijke dreiging vanuit Venezuela voor het Koninkrijk der Nederlanden een rol gespeeld bij het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen?

 9. Wat is de reden dat u heeft besloten Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen? Heeft u bij dit besluit eerdere uitspraken van de rechter op Aruba meegewogen?

 10. Hoe verhoudt het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen zich tot uw eerdere uitspraken dat een verzoek tot goedkeuring niet aan de orde is? 5)

 11. In hoeverre is uw besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen afgestemd met de bevoegde instanties van de Verenigde Staten?

 12. In hoeverre hebben economische belangen voor Nederland een rol gespeeld bij het besluit om Hugo Carvajal diplomatieke immuniteit te verlenen, gezien het feit dat diverse Nederlandse bedrijven in Venezuela actief zijn?

 13. Klopt het dat voor het verlenen van diplomatieke immuniteit op basis van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen het noodzakelijk is dat er een aanvraag ligt voor goedkeuring van een nieuwe consul-generaal en dat expliciet goedkeuring gegeven moet worden aan de nieuwe consul-generaal om, in afwachting van de verlening van de exequatur, over te gaan tot uitoefening van zijn werkzaamheden?

 14. Kunt u precies aangeven wanneer de aanvraag is binnengekomen van Venezuela voor een nieuwe consul-generaal op Aruba en wanneer de aanvraag is goedgekeurd?

 15. Kunt u toelichten waaruit blijkt dat Hugo Carvajal, in afwachting van de verlening van de exequatur, was toegelaten tot de uitoefening van zijn werkzaamheden? Is er schriftelijk bewijs van de toelating?

 16. Op basis van welke informatie en met welke redenen heeft u Hugo Carvajal persona non grata verklaard?

 17. Klopt het dat met het tot persona non grata verklaren van Hugo Carvajal ook het verlenen van de exequatur is afgewezen? Zo ja, in hoeverre is artikel 13 dan van toepassing in deze kwestie?

 1. De Telegraaf, 29 juli 2014
 2. De Volkskrant, 29 juli 2014
 3. Geciteerd in: De Telegraaf, 29 juli 2014
 4. El espacio insular de la República comprende el archipiélago (...) las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva. (The insular space of the Republic includes (...) the islands, islets, keys and banks located or coming in the future to emerge from the territorial sea, that covering the continental sheaf or that lying within the limits of the exclusive economic zone.), via: http://www.me.gob.ve.
 5. Caribisch Netwerk, 27 juli 2014, 'Carvajal toch consul: op vrije voeten en vertrokken uit Aruba', via: http://caribischnetwerk.ntr.nl. Zie ook: Caribisch Netwerk, 5 Juni 2014, 'Timmermans: "Geen aanvraag Venezolaanse consul op Aruba"', http://caribischnetwerk.ntr.nl
Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 30 juli 2014 (vraagnummer 2014Z13765)
author: Ton   |   published: 30.07.2014   |   updated: 30.07.2014   |   comments: allowed

30.07.2014 15:00u
Volkert van der Graaf
Kort geding
Rechtbank Den Haag
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
??.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014