Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Persbericht


Samenvatting
Gerechtelijke dwalingen komen helaas voor, maar dat er sprake is van boze opzet om iemand tot levenslang te kunnen veroordelen, is ongehoord in de Nederlandse rechtspraak. Toch overkwam dit de Turks Koerdische activist Hüseyin Baybasin. Het belangrijkste bewijsmateriaal in de zaak Baybasin berust op opzettelijk gemanipuleerde telefoontaps, aldus hoogleraar wetenschapsfilosofie Ton Derksen.

Maar waarom werd Baybasin er ingeluisd? Het boek van Gerritsen geeft een antwoord op die vraag: omdat Baybasin een klokkenluider was die staatsgeheimen van de Turkse overheid over haar betrokkenheid bij grootschalige drugshandel wereldkundig maakte en omdat Nederland de diplomatieke verhouding met haar NAVO-partner Turkije wilde verbeteren. De twee bondgenoten pleegden overspel door in Nederland woonachtige Turkse Koerden te criminaliseren en door Baybasin af te schilderen als "de Pablo Escobar van de heroïne".

In een spannend verslag beschrijft Gerritsen hoe Nederlandse rechercheurs, zij aan zij met hun Turkse collega's, meewerkten aan het strafrechtelijk onderzoek tegen Baybasin, ook al wisten ze dat alle aantijgingen tegen de man politiek ingestoken waren en er geen sprake was van strafbare feiten. Ook hun superieuren, het Openbaar Ministerie, enkele politici en de top van het toenmalige Ministerie van Justitie waren van deze politieke intriges op de hoogte. Zelfs gerenommeerde Nederlandse wetenschappers waren betrokken bij dit vuile spel. Nederlandse justitieambtenaren die niet meededen aan dit overspel werden monddood gemaakt en uitgerangeerd.

Gerritsen laat op even meeslepende als overtuigende wijze zien dat er in de zaak Baybasin slechts één conclusie mogelijk is: Hüseyin Baybasin is een politieke gevangene. De zes oud-gevangenisdirecteuren die het voorwoord bij dit boek schreven, spreken in deze zaak over een "evidente schandvlek" voor de Nederlandse rechtstaat.


Rein Gerritsen
Rein Gerritsen (1959), wetenschapsfilosoof, studeerde natuurkunde, filosofie en psychologie.

Hij is de auteur van het geruchtmakende boek Knock-out (2009) waarin hij zijn ontwikkeling van bankovervaller tot filosoof beschrijft.

Hij is ook co-vertaler van Het Lucifer Effect (2010), de bestseller van Philip Zimbardo over zijn gevangenisexperiment.

Gerritsen vertaalt, publiceert en geeft lezingen over wetenschapsfilosofie, psychiatrie en criminologie.

In 13 ongelukken (2012), het vervolg op Knock-out, geeft hij een aanzet tot een nieuwe tak van wetenschap: de forensische filosofie.

In het voorjaar van 2014 verscheen zijn nieuwe boek Filosoof in de bajes, waarin hij op mild ironische wijze, à la Feyerabend, ons Nederlandse gevangenis- en rechtssysteem op de hak neemt.


Ton Derksen
Ton Derksen studeerde filosofie, sociologie en geschiedenis in Groningen, Groot-Brittannië en in de VS.

Hij was als hoogleraarwetenschapsfilosofie (later: cognitiefilosofie) verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Tilburg.

Hij schrijft boeken over mogelijke justitiële dwalingen als gevolg van manco's bij de werkwijze en de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie in Nederland.

De laatste jaren heeft hij naam gemaakt door zijn activiteiten om tot herziening te komen van de zaken Lucia de Berk en Olaf Hamers. Zijn boek Lucia de Berk: reconstructie van een gerechtelijke dwaling zorgde voor een omslag in het denken over de zaak Lucia de B. en uiteindelijk tot haar vrijlating.

In zijn boek Verknipt bewijs schrijft hij over Baybasin die volgens hem ten onrechte veroordeeld is.

13.05.2014 HHC-weblogPersconferentie ISVW
26.07.2014 HHC-weblogTunnelvisie
Historisch overzichtDe zaak Baybaşin
Engelstalige websiteThe Hague Conspiracy


** UPDATE **

Publicatie boek Rein Gerritsen over de zaak-Baybasin uitgesteld In overleg met de uitgever (ISVW) en Adèle van der Plas gaat de voor 23 november aanstaande aangekondigde persconferentie over het boek "Hüseyin Baybasin: het Turks - Nederlandse overspel in de Koerdische kwestie" niet door. Het boekt dient eerst in het Engels vertaald te worden, zodat ik Baybasin vooraf inzage kan geven in deze voor hem zo belangrijke tekst. Zo'n teken van respect acht ik hier volkomen op zijn plaats voor iemand die al zoveel heeft moeten doorstaan.

Wij werken intussen hard aan de Engelstalige versie en hopen u snel bij de persconferentie te zien.author: Ton   |   published: 07.10.2015   |   updated: 07.10.2015   |   comments: allowed

29.10.2015
Bart van Well vs. Nederland
Getuigenverhoor
Gerechtshof Amsterdam
 
??.11.2015
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014