Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Manipulatie van overtuiging
complotarchiveliteraturesources

photo: www.preaching.org
Aristoteles geeft in zijn Ars Retorica, drie middelen om te overtuigen.

Deze zijn:
  • Ethos, de intrinsieke waarde van de spreker o.b.v. merites;
  • Pathos, de hartstocht, emotie en betrokkenheid;
  • Logos, de redelijkheid van de logica binnen de gedachte en de taal.

De moderne wetenschap maakt hier veelvuldig gebruik van. Het autoriteitsargument van de spreker wordt daarbij vaak misbruikt. Als de paus, een professor, de rechter, dokter of minister het zegt zal het wel zo zijn. Opstelten waagt het daarbij zelfs om te stellen "een minister liegt niet". Daarmee lijkt dan de kous te zijn afgedaan. "O, wie süss ist es, seine eigene Üeberzeugung aus einem fremden Munde zu hören.", aldus Goethe.

Maar het plebs is aanmerkelijk mondiger geworden. Vaak zijn ze zelfs beter opgeleid dan hun bestuurders. Kritiek is dan ook te verwachten. De tijd van voetstoots aannemen is voorbij. En dat een minister weldegelijk kan liegen staat buiten kijf. Om tegenwoordig de dag te overtuigen moet er dan ook wat meer worden gepresteerd dan wat fraaie woorden te laten vloeien uit de mond van een zelfbenoemde autoriteit.

De moderne psychologie heeft trucen ontdekt waarmee, naast de trias van Aristoteles, de zintuigen ook anders benut kunnen worden voor overtuigingskracht. De truc van vers gebakken brood of koekjes om een te verkopen huis aan te prijzen kennen de meesten. De achtergrondmuziek in een warenhuis om mensen op hun gemak te stellen en langer te laten rondhangen dan strikt noodzakelijk, in de hoop dat er extra aankopen worden gedaan. Strategische positionering van produkten. Geluidseffecten in de film om angst en spanning te benadrukken. Subliminale advertentie campagnes. Neurolinguistisch programmeren. Zou dit allemaal echt werken? En zoja, wat betekent dat voor onze positie in de wereld? Verkeren wij in een andere dimensie zoals in de film The Matrix?

Derren Brown gebruikt suggestie, psychologie, misleiding en showmanship om te laten zien hoe eenvoudig het is om sommige mensen te overtuigen van iets wat niet bij hen lijkt te passen. Hij kan brave, eerlijke mensen zichzelf laten aangeven bij de politie vanwege een moord die ze niet gepleegd hebben, mensen met een fobie via een placebo van hun angst af helpen, of een overtuigde atheïst een Godsverschijning laten ervaren.

Amusant binnen een show-setting. Maar wat wanneer kwaadwillenden hun technieken inzetten tegen het volk? Bij verkiezingen van de regering wordt dit tegenwoordig openlijk gebruikt. Maar ook regeringen onderling maken hier driftig misbruik van. De Amerikaanse filmindustrie laat duidelijk zien wie de boeven zijn en migreren mee met de politiek. Waren de barbaarse vijanden eerst de indianen, vervolgens de communisten, tegenwoordig zijn het de Ver-weg-istan staten die de "as-van-het-kwaad" vormen. En zo worden beelden geschapen die voetstoots worden aangenomen, en vervolgens via propaganda series als JAG "bevestigd". Leest u voor de aardigheid eens dit 50 jaar oude handboek over hersenspoeling gebaseerd op de methoden van Ivan Pavlov. Geen wonder dat mensen vragen stellen over de agenda van de Bilderberggroep en de Vrijmetselaars.author: Ton   |   published: 09.01.2013   |   updated: 09.01.2013   |   comments: allowed