Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Burhan, Baybaşın en de Vampiers
complotarchiveliteraturesources

photo: forum.grasscity.com/photopost/data/3090/vampireburning.jpg
Burhan en Baybaşın.

Twee namen van Turkse mannen die u waarschijnlijk niets zeggen. De eerste woont in Turkije, de tweede in Nederland. Beiden hebben ze kritiek geuit op het functioneren van de overheid. En dat mag niet. Beiden zijn ze dan ook slachtoffer geworden van de overheid. En beiden hebben ze daarvoor hun vrijheid en mensenrechten moeten inleveren. Beiden zijn mishandeld, geïntimideerd, monddood gemaakt.

Vandaar dat ik in deze blog hen hun stem weer wil teruggeven. En ik hoop dat u het verhaal wilt aanhoren, ook als u niet in vampiers geloofd.


Deze geschiedenis laat zich niet in een enkele pagina vangen. Als u doorklikt naar de hoofdsite kunt u zich verdiepen in de achtergronden. Maar ik ga het voor u samenvatten:

Een deel van de wereld draait om macht en geld. En het is dat deel van de wereld dat andere waarden als liefde, gezondheid, milieu, mensenrechten bedreigt. Omdat die waarden namelijk lijnrecht staan tegenover de belangen van de eerste groep. In die zucht naar macht wordt geld gegenereerd uit lucratieve activiteiten. En naast olie, farmacie, telecom bestaat er ook een levendige handel in drugs, wapens, vrouwen en zelfs kinderen. Over dit laatste kunt u zich informeren met de boeken van Marcel Vervloesem en Maria Genova.

De wapenhandel is hoofdzakelijk in handen van de overheid. Maar ook in de drugshandel roeren overheden zich. En dan niet alleen de producerende landen, maar ook de landen die controle hebben over het transport. Zo (heeft) er een samenwerkingsverband bestaa(n/t) tussen Nederland en Turkije inzake de drugshandel. In 1993 wordt namelijk onder leiding van de Arnhemse officier van justitie Jan Koers een geheim samenwerkingsmemorandum opgesteld tussen Turkije en Nederland. De Nederlanders richtten een kantoor in Istanbul in en betaalden een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale. De Nederlanders kregen hulp van Turkije om mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak te draaien en het Sitoci-onderzoek.

Wat er zich allemaal in Turkije zelf afspeelde in de drugshandel laat ik maar even buiten deze samenvatting. Maar de Turken wilden wel iets terug voor deze samenwerking met Nederland. Ze eisten dat Nederland een strafrechterlijk onderzoek zou draaien tegen Hüseyin Baybaşın. De Koerd Baybaşın was op dat moment staatsvijand nummer één in Turkije. Officier van justitie Jan Koers weigerde aan dat onderzoek tegen Baybaşın mee te werken en wordt vervangen door Hugo Hillenaar.

Een belangrijke vraag is hoe het mogelijk is dat de Turkse overheid zoveel invloed kon uitoefenen op de Nederlandse overheid? Die verklaring wordt gevonden in de Demmink-affaire. Deze hoogste baas van justitie zou chantabel zijn vanwege pedofiele praktijken die door de Turkse geheime dienst op video waren vastgelegd. En dan begint het...

Als we aannemen dat de SG Joris D. inderdaad chantabel was, dan lijkt het er op dat hij op zijn beurt weer andere personen binnen de Nederlandse overheid kon chanteren. En daarmee zou dan een complot zijn ontstaan waarmee de rechtszakerheid en het juridische stelsel binnen Nederland ernstig geweld is aangedaan. Waar of niet waar, feit is dat Baybaşın veroordeeld is tot levenslang en dat dit nu door de Hoge Raad in onderzoek is genomen. Een ander feit is ook dat onlangs de Turkse journalist Burhan, die deze affaire heeft ontdekt en aan de kaak heeft gesteld, zwaar is mishandeld door de Turkse politie. Als er niets van dit verhaal waar zou zijn en alles één groot complot zou zijn van wat alu-hoedjes dan is het niet te begrijpen wat Burhan zojuist is overkomen. Of we moeten een complot verder denken en stellen dat de complottheoretici dit weer in scène hebben gezet zoals ook in bepaalde 9-11 theorieëen mensen zijn geslachtofferd voor het "hogere ideaal". Complot binnen complot op complot is voor mij niet meer te volgen.

Waarvan feitelijk in ieder geval wel sprake is is het volgende: De Advocaat Generaal van de Hoge Raad te Den Haag is bezig met een onderzoek. Daarin worden getuigen verhoord. En in ieder geval één van die getuigen, de journalist Burhan Kazmali, weet meer dan gezond voor hem is. De man vreest voor zijn leven. En dat komt uit zeer betrouwbare bron, namelijk Burhan zelf. Ik heb daarover e-mail contact met hem gehad. Als er, volgens Donner en Opstelten, "nog geen spoor van rook" is, waar komt die mishandelende inlichtingendienst dan vandaan? Een Turks complot van Nederlandse complotters?

Een ander feit is dat er op internationaal niveau wèl geloof wordt gehecht aan een gebrekkige rechtsgarantie in Nederland. In deze wijs ik naar de brieven van de UN, de US-senate en de EU. En zelfs de NVJ is zich gaan roeren, terwijl die tot voor kort Micha Kat nog is afgevallen in zijn strijd tegen de corruptie. Met de brief van de NVJ aan het Turkse consulaat in Nederland neemt de journalistenvereniging duidelijk stelling in. En dat is een goede zaak.

Als er één ding is wat corruptie en bloedzuigende vampiers niet kunnen verdragen dan is het daglicht. Stel deze misdadigers bloot aan publiciteit en hun corruptie zal in rook opgaan. Eerst daarna kan Donner pas gelijk krijgen. Pas nadat alle vampiers zijn verbrand en alle corrupte overheidsleden zijn blootgesteld kan de rook verdwijnen en we weer helder zicht krijgen op een betrouwbare justitie.

Met dit artikel hoop ik daaraan een bijdrage te leveren. Journalisten als Burhan moeten beschermd worden. En daar is niets "complotterigs" aan. De beste methode is zo veel mogelijk mensen op de hoogte brengen van de feiten. Zegt het voort!author: Ton   |   published: 26.01.2013   |   updated: 26.01.2013   |   comments: allowed