Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Corruptie bij de overheid
complotarchiveliteraturesources
    Definitie van corruptie vlgs. prof. Petrus C. van Duyne:

  • een vervuiling in het beslissings-proces,
  • waarbij een beslisser instemt af te wijken, of een afwijking vraagt van het criterium dat zijn of haar besluitvorming zou moeten bepalen,
  • in ruil voor een beloning of de belofte of de verwachting van een beloning,
  • terwijl deze motivatie die zijn of haar beslissing zou moeten beïnvloeden, geen deel kan uitmaken van de rechtvaardiging van de beslissing.

Artikel 284 lid 1 van het Wetboek voor Strafrecht stelt strafbaar: hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

Macht corrumpeert
Macht biedt je de mogelijkheid dingen gedaan te krijgen. Macht biedt je de mogelijkheid regels en wetten gebogen te krijgen. Macht biedt je de mogelijkheid om mensen dingen laten te dulden of uit te laten voeren. (Let op het woordje "laten", dus passief, oftewel tegen hun wil in.) En doodat deze macht dingen geregeld kan krijgen is dat iets waard. Vaak geld, maar ook andere tegenprestaties in het kader van de ruilhandel. Seks, een handtekening onder een document, een verzoek aan een nog machtiger iemand, de lijst is eindeloos.

Macht kan worden verkregen zonder te zijn toegewezen. Denk daarbij aan maffia-achtige toestanden waarbij gebruik wordt gemaakt van bedreiging, chantage, of andere middelen die iemand dwingen iets te doen of te gedogen, terwijl die dat niet zou willen als hij/zij een vrije keus had. Deze vorm is crimineel gesteld in onze wetgeving in bovengenoemd artikel. En terecht.

Maar deze macht kan ook "legaal" zijn toegewezen, doordat die aan een bepaalde functie is gekoppeld. Dan zijn dan meestal mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn. Politici, hogere ambtenaren, de CEO, CFO, CIO (zeg maar de CxO) van een bedrijf. Of op lager niveau: gewoon je baas of manager. Deze vorm wordt dan ook meestal toegepast door de mensen die ook de regels maken, uitvoeren of controleren. Zoiets als de "trias politica" types. En aangezien het over hen zelf gaat vinden ze dat niet zo crimineel als wanneer het gewone volk een graantje tracht mee te pikken.

En daarnaast maken ze handig misbruik van de wetstekst "feitelijkheden". Zie de dingen als slachtoffer maar eens te bewijzen. Micha Kat kan je alles over Westenberg vertellen. Zelfs als er bewijs is kunnen machthebbers dat laten "verdwijnen". Geen bewijs, gen corruptie? Volgens mij zijn dat juist de ergste.

Monopolie positie
De wet van VRAAG en AANBOD binnen een schaarste economie. Corruptie werkt met name wanneer er weinig concurrentie is. Dit zie je dus niet snel aan de basis van de piramide, maar veeleer aan de top van de piramide. Als je je niet tot anderen kunt wenden met je verzoek, je dus eigenlijk in een (rechtstechnisch) verzwarende afhankelijkheidspositie zit, dan kan corruptie makkelijker worden afgedwongen. "Niet betalen? Vergeet het dan maar!"

Maar ook op laag niveau kan dat soms heel subtiel. Bijvoorbeeld: Je gaat naat het postkantoor om een pakketje op te halen.
- Sorry, meneer komt u morgen maar terug.
= Maar ik zie het daar staan, en ik heb haast?
- Nee, echt u moet tot morgen 14:00u wachten, dat staat op uw briefje.
= Helpt dit briefje van 10 euro dan wel misschien?
- Oh, u bedoelt dit pakketje hier!, Alstublieft.

Kortom, je hoeft geen minister van financiën te zijn, die banken opkoopt met geld van de belastingbetaler, om een goede deal af te kunnen sluiten.

En het gebeurd echt op allerlei manieren. Een etentje hier, een studiereisje daar. Volgens Robert Hein Broekhuijsen, tot voor kort de belangrijkste Officier van Justitie als het gaat om fraudezaken, hebben corrupte politici en ambtenaren hebben vrij spel in Nederland.

"Volgens Jan van Koningsveld, oud-rechercheur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) en tegenwoordig consultant van het Offshore Kenniscentrum in Almere, heeft de Oeso, de club van 34 rijkste landen ter wereld, Nederland hierover gekapitteld. Nederland scoort altijd goed op corruptielijsten.", aldus Quote. Er wordt dan ook gepleit voor het oprichten van een aparte opsporingsinstantie voor ambtenaren en politici. En wie moeten die oprichten? Juist... de ambtenaren en politici zelf. Die instantie hoeven we voorlopig dan ook niet te verwachten.

Ruilmiddel
Vanzelfsprekend is geld, het universele en anonieme ruilmiddel, het meest geschikt om diensten te kopen. Maar in Nederland wordt het geld agnstvallig gevolgd door de overheid. De banken zijn niet voor niets gered. De staat moet er niet aan denken dat het volk weer terug gaat naar oncontroleerbaar geld. Ze willen zelfs het liefst de grote biljetten afschaffen. Het is wel 2013, 29 jaar na Orwell.

Dus waarmee wordt dan geruild? Met invloed: Quid-pro-Quo, doe jij wat voor mij dan doe ik wat voor jou. En daarbij komen de incestueuze old-boys-netwerken om de hoek kijken. Het plebs wordt buitengesloten.

En op lager niveau wordt ook wel een andere vorm van corruptie ingezet: de onverschuldigde betaling. Wel betalen, niks er voor terugkrijgen. Maar ook wanneer er een prestatie "van andere aard" is verricht zonder rechtsgrond is er sprake van onverschuldigde betaling. Denk aan het maar half werk leveren, terwijl je op 100% kwaliteit rekent. Misschien is dat wat de Hoge Raad bedoelde. Je verwacht dat alle stukken uit het dossier zijn doorgelezen, maar uit luiigheid (lees: wel salaris vangen, maar niet er voor werken) wordt alleen een samenvatting oppervlakkig gescand. Of wat te denken van politici die in de baas zijn tijd naar Australië gaan? In zulke gevallen ben ik geneigd eveneens te spreken van corruptie.

Waarde
Volgens de wereldbank gaat 3% van de wereldproductie op aan corruptie. En uit een verdere analyse zou blijken dat een toename van de corruptie index met ongeveer een punt hetzelfde effect heeft als een 7.5 percent-punt toename van het belastingtarief. Oftewel (nou ja mathematisch gezien bijna), om een belastingverlaging van 7.5 %-punt; te krijgen hoeft de corruptie slechts met 1 %-punt omlaag. Maar daar hoor je onze ministers niet over!
author: Ton   |   published: 08.02.2013   |   updated: 08.02.2013   |   comments: allowed