Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Kindermishandeling en
de Helsinki-commissie
complotarchiveliteraturesources
De Grondwet (van 24.08.1815)
Mishandelaars van en handelaars in kinderen behoren tot de meest verachtelijke mensen. Volgens de grondwet heeft een ieder recht op bescherming door de overheid. Artikel 11 stelt "Ieder heeft, ..., recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam." om vervolgens in artikel 22 lid 1 te zeggen dat "De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid." En in artikel 15 is bepaald: "... mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen." Je zou haast denken dat de overheid het netjes geregeld heeft. Maar dat is niet zo.


Actueel
Het is ook zeer onwaarschijnlijk dat een 200 jaar oude wet nu nog actueel zou zijn. Artikel 11 spreekt bijvoorbeeld nog slechts van de onaantastbaarheid van het lichaam. De moderne geneeskunde maakt een onderscheid tussen lichaam en geest. Voor de geest is niets geregeld. Ja, vrijheid van godsdients en meningsuiting (althans op papier). Maar de geest is wel wat omvangrijker dan enkel deze beperkingen. En artikel 22 regelt in feite ook niets. Een nog beter voorbeeld van een nalatige overheid is artikel 19 lid 1: "Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid." De kreet "voorwerp van zorg" is een uitermate zorgwekkende uitdrukking. Het regelt namelijk helemaal niets! Enkel de formalisering van de krokodillentranen voor de camera van politici die zeggen "verontrust en geschokt" te zijn, om vervolgens weer door te gaan met futiliteiten, trivaliteiten en vliegen afvangen.

Internationaal
Turkije en Nederland hebben een bijzondere relatie. In 2012 waren er 400 jaar diplomatieke betrekkingen wat uitvoerig gevierd is met bitterballenparties. Je zou haast denken dat Nederland in dat kader "amnestie" heeft verleend aan de (mis)handelaar Saban B. Maar ook op hoog internationaal niveau is het "voorwerp van zorg" inmiddels uitgesproken. Amerikaanse senaat leden en het Europese Parlement hebben Nederland en Turkije aangesproken op het gebrek aan onderzoek naar en bescherming van misbruikte kinderen.
USA senate to European Parliament (31.07.2012)
European Parliament to Netherlands Government (06.12.2012)
USA senate to Turkish Prime Minister (14.09.2012)
USA senate to Turkish Ambassador (21.12.2012)

Voor meer achtergrondinformatie hierover wordt u verwezen naar de hoofdpagina van deze website, de engelstalige versie TheHagueConspiracy.com of ArrestDemmink.com. In dit licht is het ronduit verbijsterend om te lezen dat uitgerekend de Person Of Interest recentelijk is aangesteld als lid van de Helsinki-commissie die onderzoek doet naar deze aanklacht van corruptie. Zelfs als Joris Demmink een "onkreukbaar man" zou zijn, dan is enkel uit het feit dat hij deze functie geaccepteerd heeft het tegendeel gebleken. Ieder integer persoon zou deze positie, onder deze omstandigheden, weigeren.

Kindermishandeling

fysiek geweld

emotioneel geweld

verwaarlozing

opsluiting

ontvoering
Fysieke kindermishandeling is relatief eenvoudig te herkennen. Artsen hebben sinds 2012 de wettelijke plicht een meldcode door te geven. En ook vaak gebeurd dat niet.

"Gevallen" is zo'n voorbeeld. Ongelukje van het kind of nalatigheid van de moeder? Feit is dat het kind (zichtbare) schade kan oplopen als de moeder of vader onvoldoende verantwoordelijkheid heeft getoond. Artsen hebben een stappenplan opgesteld maar zijn zeer terughoudend om diverse redenen. Erop vertrouwen dat de artsen je zullen beschermen is niet voldoende. En zelf aangifte doen is lastig wanneer je in een afhankelijkheids- of ondergeschiktheids relatie zit. Misdadigers maken daarvan handig gebruik, zonodig met dreigementen. Hierdoor kunnen daders vaak jarenlang ongestraft doorgaan met hun criminele praktijken. Recente voorbeelden zijn de schandalen van de BBC-presentator Jimmy Saville en het weeshuis op Jersey.

En ook rechters maken zich er vaak makkelijk vanaf door enkel de "schuldvraag" te beantwoorden. En "opzet" is in dit soort gevallen moeilijk aantoonbaar waardoor de mishandelende ouder meestal vrijuit gaat. Het kind wordt daardoor aan het lot overgelaten, en in mijn ogen is daarmee de rechter dircet medeplichtig aan de mishandeling. De rechter heeft de mogelijkheden aanvullend onderzoek te laten verrichten mar schiet daar vaak in tekort.

Wanneer de rechter het niet meer weet en zich wel betrokken voelt dan kan deze een expert-onderzoek gelasten. Kinderartsen en psychiaters zijn gespecialiseerd in het evalueren van kindermisbruik. Waar een rechter zich beperkt tot voor hem zichtbare uiterlijke bewijzen gaat de specialist veel dieper en genuanceerder te werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de definities uit de DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

Het klinkt misschien vreemd maar bij het kind op de eerste foto (fysieke mishandeling) zie je er over een half jaar mogelijk niets meer van. Terwijl bij het kind op de tweede foto (psychische mishandeling) zo'n kind voor de rest van haar leven getekend zal blijven. En ook het kind op de derde foto (verwaarlozing) heeft duidelijke afwijkende hersenen en komt daar nooit meer bovenop. Maar dat kan een rechter aan de buitenkant niet zien. Ondanks hun ondeskundigheid en eenzijdige opleiding mogen rechters toch in dit soort zaken beslissen. En dat gaat nog al eens fout. Alleen al uit economisch oogpunt zou de overheid veel eerder en beter moeten ingrijpen. Enkel een slogan "kinderen zijn de toekomst" lost niets op.

Kinderbescherming
"Als een rechter heeft bepaald dat een kind bescherming nodig heeft, mag het maximaal vijf werkdagen duren voor ze een gezinsvoogd zien." aldus staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven in een brief aan de Tweede Kamer.

En dat was het weer voor vandaag.
We drinken nog een glas, doen en plas en laten alles voor wat het was.

U begrijpt dat dit sarcastisch bedoeld was en dat ik, gedreven door boosheid, nog boeken lang vol kan schrijven. Zoals ik hierboven schreef: naar mijn mening horen dit soort rechters en politici die geen poot uitsteken in de gevangenis thuis wegens medeplichtigheid door grove nalatigheid met verzwarende omstandigheden wegens de "Garantenstellung".

Meer info?
 • Amber Alert
 • Meldpunt Kindermishandeling
 • kindermishandeling.nl
 • kindermishandeling.info
 • stopkindermishandeling.nl
 • the effects of emotional child abuse


 • Recent in het nieuws (what else is new?)
 • (06.01.2013) Baby al eerder onder toezicht
 • (02.01.2013) Mishandelde dreumes in ziekenhuis
 • (27.12.2012) Britse overheid wil database kindermishandeling
 • (24.12.2012) Aantal seksueel uitgebuite kinderen onderschat
 • (21.12.2012) Veel meldingen seksueel misbruik
 • (16.12.2012)Obama wil betere bescherming kinderen
 • (08.12.2012)Meeste kinderen zien voogd laat
 • (29.10.2012) Kabinet biedt (alsnog) excuses misbruik in jeugdzorg • author: Ton   |   published: 09.02.2013   |   updated: 09.02.2013   |   comments: allowed