Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Ben van den Brink
** UPDATED **
complotarchiveliteraturesources
Het jaar 2009. Familie van den Brink. Een gelukkig gezin met twee dochters. Natuurlijk vast wel eens een keertje wat gezinsstrubbelingen. Maar niets wat de aandacht van BJZ, bureau jeugdzorg, leek te trekken. Totdat...

In september meent de vader dat zijn kinderen (net als zijn vrouw) misbruikt zijn door zijn schoonvader. Hij wilde verhaal gaan halen maar werd door de politie op 15.09.2009 gearresteerd. Een week later is het gezin hun kinderen kwijt.

Een nachtmerrie
Je weet werkelijk niet wat je overkomt. Een nachtmerrie daar kun je nog aan ontsnappen. Nadat je wakker wordt is dat voorbij. Maar voor Ben was niks over. Voor Ben begon het pas. En tot op de dag van vandaag strijdt hij voor zijn kinderen. Dat is althans wat hij, zijn vrouw en zijn kinderen zelf vinden. Kortom alle mensen waar het over gaat zijn het met elkaar eens. Geen onenigheid tussen man en vrouw, wat je in dit soort situaties wel eens ziet. En ook de kinderen zelf zijn loyaal aan hun ouders.

Maar de overheid denkt daar anders over. De overheid meent dat de kinderen er belang bij hebben om bij hun ouders te worden weggehaald en te worden overgeleverd aan een organisatie waarover de Commissie Samson onlangs heeft gerapporteerd.

Achtegrondinformatie
Het dossier "Zandvoort" laat zich niet even samenvatten.

Al sinds de jaren '80 is de overheid bekend met pedonetwerken binnen Nederland. De zaak "Koos H." met rechter Stolk kwam (mede door Peter R. de Vries) boven water. Getuige Frank Leenders komt volgens zijn verklaring in het pedosexuele circuit in aanraking met de latere Secretaris Generaal van Justitie. In 1994 wordt door het HIK-team (Handel In Kinderen) een internationaal netwerk ontdekt dat vervolgens door justitie het zwijgen wordt opgelegd. Maar de publiciteit valt niet langer tegen te houden. In 1995 vallen de eerste Marc Dutroux-doden. In 1997 krijgt de onderzoeker Maarten van Traa een auto-ongeluk, terwijl hij bezig was met de Rolodex-affaire, een lijst van pedofielen, waaronder enkele hoog-geplaatsten. In 1998 ontdekt Gina Pardaens een link tussen Dutroux, het Zandvoort netwerk en het latere Hofnarretje-netwerk. Vervolgens kreeg ook zij een "auto-ongeluk". Hoewel het Robert M. verhaal reeds bekend was heeft het tot 2011 geduurd voordat er wat aan gedaan werd. De Morkhoven groep, waarvan Marcel Vervloessem deel uitmaakt, zet echter het recherchewerk onvermoeid voort, en laat zich niet afschrikken. Inmiddels zouden de passwords van de CD-rom gekraakt zijn, waarop veel compromitterende foto's staan. Wilt u het allemaal wat meer gedetailleerd en met bronvermeldingen nalezen, kijkt u dan op de hoofdpagina van deze website.

Ben van den Brink
Met deze kennis in het achterhoofd maak je je natuurlijk ernstig zorgen als je weet dat uitgerekend jouw kinderen door (het van medeplichtigheid verdachte) justitie tegen jouw wil in geplaatst wordt in...: Zandvoort!

En al helemaal als dat gebeurd terwijl ze jou 6 maanden opsluiten in de gevangenis. Machteloos. Uitgeschakeld. En ondertussen gaan (althans in jouw beleving) de criminelen zich te buiten aan wat jij als beschermende vader nu juist wil voorkomen.

Als je nog niet gek bent, dan wordt je dat daarvan wel. In ieder geval wordt je radeloos. En achterdochtig. Wie kan je nog vertrouwen? Is het niet raar dat, direct bij de eerste confrontatie, jij wordt opgesloten, je kinderen worden afgevoerd en ook van jouw vrouw de meeste ouderschapsrechten worden ontnomen? Wat is hier aan de hand? Zijn dit nou de Satans, waarvoor je in de kerk was gewaarschuwd? Wat gebeurd er? Waarom beschermt de overheid mijn gezin niet?

Onder zulke zware emotionele spanning escaleren je gedachten, je dadendrang en je behoefte je gezin te beschermen. Niks mis mee, zolang je binnen de regels van de wet blijft. En ondertussen maar hopen dat de "criminelen" zich ook aan de wet zullen houden. Maar aan "die zijde" worden ook wat steken laten vallen. Het maakt het wantrouwen alleen maar erger.

De casus
Met de mij huidige beschikbare informatie is het een en ander in een overzicht geplaatst. Om alle details te bespreken gaat te ver voor dit artikel, maar u kunt het zelf nalezen. Wat voor dit artikel wel belangrijk is om een oordeel te vormen.

De ham-vraag:
 • Is Ben een malloot die satanische spoken ziet en daardoor een gevaar vormt voor zijn familie?
 • Of is Ben een verontruste vader die zijn kinderen kost-wat-kost wil en moet beschermen?


 • De rechters zijn daar duidelijk over: "Gebleken is dat de vader persisteert in zijn visie dat de kinderen seksueel misbruikt zijn en dat de moeder daarvan onvoldoende afstand neemt. Daarom is de moeder niet in staat om voor de kinderen te zorgen." Zij spreken zich dus uit voor de eerste optie.

  De causaliteit ontgaat mij volkomen. Omdat Leonie zich ongerust maakt over misbruik van haar dochters zou ze geen goede moeder zijn? Pardon? Leg eens uit dan. Als dit de (hoofd)motivatie van de rechters is dan lijkt mij dat zij daarmee niet, althans onvoldoende, hebben voldaan aan hun motivatieplicht ex. art. 3:46 Awb

  Heeft de vader dan juist alle reden tot ongerustheid? Ik denk het wel. In ieder geval is die ongerustheid door de rechtbank niet of onvoldoende weggenomen. Wat is namelijk het geval? Let wel: het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming is niet publiekelijk. Misschien zijn er hele goede argumenten op grond waarvan de rechtbank tot ontheffing van het gezag en uit huis plaatsing is overgegaan. Maar uit de wel bekende stukken is dat beslist niet gebleken. Eerder het tegendeel!

  In dat geval is het volkomen terecht dat Ben en Leonie hulp zoeken bij de media, waarvan acte! En het betekent nogal wat om je privacy in de openbaarheid te brengen. Dan moet de situatie waarin je verkeerd wel heel ernstig zijn. Dan heb je het idee niets meer te verliezen te hebben. Maar of de publiciteit ze zal helpen? Laten we het voor ze hopen.

  Lees het hele verhaal op: www.hetHaagseComplot.nl/case/Ben-van-den-Brink  ** UPDATE **
  Dit artikel was op vrijdag 15.02.2013 het meest populaire artikel op NUJIJ.NL
  Het stond bovenaan in de lijst "Best gewaardeerd".
  7 uur na publicatie is deze plotseling verwijderd door de redactie.
  Het had op dat moment: 59 stemmen; 153 reacties; 2.964 clicks.
  author: Ton   |   published: 15.02.2013   |   updated: 15.02.2013   |   comments: allowed