Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Opstelten weigert
onderzoek Demmink
complotarchiveliteraturesources

31.07.2012: USA senate to European Parliament
06.12.2012: European Parliament to Netherlands Government
10.01.2013: Kamervragen 2013Z00250 (verdwenen?)
29.01.2013: Opstelten wil meer tijd voor Kamervragen
12.02.2013: Resolution H. Res. 62 of 113th US congres
20.02.2013: 'VS moet Nederland Gerechtshof afnemen'
26.02.2013: Beantwoording kamervragen 2013Z00250

oud-SG Joris Demmink
De zaak Demmink speelt al heel lang. Een volledig overzicht met referenties vindt u op de hoofdpagina van deze site of op de site van Vrij Nederland. De kern komt samengevat hier op neer:
 • Eind jaren 80 ontmoet de destijds minderjarige getuige Frank Leenders in Praag in een pedoseksueel circuit een man die hij later in Nederland herkent als Joris Demmink.
 • In 1993 richt Nederland, onder leiding van de Arnhemse officier van justitie Jan Koers, een geheim kantoor in Istanbul in en betaalde een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale. De Nederlanders kregen hulp van Turkije om mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak te draaien en het Sitoci-onderzoek. De Koerd Hüseyin Baybaşın speelde hierin een rol.
 • In 1994 is er onderzoek naar de IRT- en HIK affaire (Handel in Kinderen). Uit documenten en telefoontaps blijkt dat er hoogeplaatste Nederlanders in betrokken zijn. Het onderzoek wordt vervolgens gesaboteerd en Baybaşın wordt veroordeeld tot levenslang, omdat uit mogelijk vervalste telefoontaps zou blijken dat hij opdracht tot moord zou hebben gegeven. (De moordernaars zelf zijn overigens niet veroordeeld.)
 • In 2002 stelt Donner Demmink als SG aan op het ministerie van justitie tegen uitdrukkelijk advies in.
 • In 2003 komen de eerste publicaties over vermeende pedofile naar buiten en mogelijke chantage van het Nederlandse justitieel systeem door de Turkse overheid, o.b.v. vermeend belastend video materiaal in handen van de MIT, de Turkse geheime dienst.
 • 10 jaar later (2013) wordt er ondanks meerdere aangiften nog steeds geen onderzoek gedaan naar Demmink. (zie de documenten hierboven)


 • De ministers van Justitie
  Achtereenvolgens de ministers Donner, Hirsch Ballin en Opstelten hebben zich altijd zeer uitdrukkelijk verzet tegen een gedegen onderzoek. Men heeft zelfs via de ambassadeur aan de US senaatsleden onjuiste informatie verschaft, zoals blijkt uit de kamervragen van het parlement en persisteert daarin.

  De omstreden aanstelling van SG Demmink in 2002 door minister Donner genereerde destijds al heel wat vraagtekens en bezwaren. Het halstarrige beleid om hieraan vast te houden en iedere twijfel te ontkennen, zonder daarvoor een onderbouwde verantwoording te overleggen heeft alle twijfels alleen maar versterkt. In ieder geval is er voor de ministers geen weg meer terug. Zouden de verdenkingen tegen Demmink terecht blijken dan vallen ook de verantwoordelijke ministers om.

  De relevantie van gedegen onderzoek
  Als er ook maar iets van deze geruchten waar is dan volgt daar uit dat de Nederlandse Justitie chantabel is geweest, en thans de huidige ministers nog steeds. Dat zou dan tevens betekenen dat er ernstige gerechtelijke dwalingen (kunnen) hebben opgetreden en dat (mogelijke) slachtoffers geen recht kunnen halen binnen Nederland.

  Deze situatie is buitengewoon ernstig en meer valt hier niet aan toe te voegen. Daarom moet de zaak opgelost worden. En dat kan maar op één manier: onafhankelijk onderzoek.

  Iedereen kan hieruit als winnaar naar voren komen, behalve de schuldigen. Het is in het belang van de onschuldigen, de slachtoffers en de Nederlandse democratie en haar vertrouwen in een goed functionerende Trias Politica (scheiding van machten tussen politiek en rechtspraak) dat dit onderzoek er komt.

  En dat dit onderzoek onafhankelijk moet zijn staat ook buiten kijf. Daarom is advocate van der Plas ook naar het buitenland gestapt. Binnen Nederland is ze vastgelopen. De US en de EU kunnen Nederland tegemoet komen door hulp aan te bieden. En als Demmink inderdaad onschuldig is heeft juist hij het meeste belang bij een dergelijk onderzoek. Het is op zijn minst vreemd te noemen dat hij (en de respectievelijke ministers) daar de afgelopen tien jaar niet zelf aan gewerkt heeft.

  Fatetur facinus is, qui iudicium fugit
  author: Ton   |   published: 27.02.2013   |   updated: 27.02.2013   |   comments: allowed