Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Terrorisme
Voordat we ergens onze mening over geven is het belangrijk om consensus te krijgen over de definitie. We moeten het wel over hetzelfde hebben, want anders praten we langs elkaar heen. In Wikipedia staan een aantal definities, waarbij terrorisme 1 tot doel heeft "Het gedwee maken of demoraliseren van een bevolking door daden van schrikbewind.". De NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) voegt daar nog aan toe "om politieke besluitvorming te beïnvloeden". De NSA, GCHQ, AIVD, MIT, en andere (criminele, want buiten het parlement om) organisaties die onze Europarlementariërs afluisteren vallen daar dus onder.

Hevig geschrokken en gedemoraliseerd accepteert Opstelten dat wij onze privacy, bankgegevens en reisbewegingen overdragen aan de USA. Op het vliegveld leveren we de flesjes water in, gaan door de naakt-scanner en geven onze vingerafdrukken af wanneer we naar Orlando pretparken willen vliegen. Weinig pret toch? Doet u voor de zekerheid de terroristen-test 2 even door de juiste plaatjes aan te klikken, en dan te kijken naar uw score. Ik ben benieuwd hoeveel u er goed heeft.


DTN35: 35ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
Uit de brief 3 van de minister blijkt dat de dreiging tegen Nederland zou komen uit "jihadisten". Althans de ruim 20 die zijn teruggekomen naar Nederland. "Die dreiging is in de afgelopen periode niet verminderd. De ontwikkelingen blijven zorgelijk."

Deze relatieve opmerkingen brengen de vraag naar de absolute oorspronkelijke cijfers met zich mee. Maar die zijn er niet. En wat het nog lastiger maakt: het aantal terugkeerders is vermeerderd, maar de dreiging is niet verminderd. Basale wiskunde (teller/numerator is gelijk en noemer/denominator is groter) leert ons dan dat de dreiging per teruggekeerde jihadist weer wel verminderd is. Het gaat dus feitelijk beter en veiliger. Het zou een VVD spreuk 4 kunnen zijn. Vreemd dat dan juist de VVD de wet wil veranderen.

Maar bij gebrek aan logica zijn er meer inconsistenties in de gedachtengang. "De deelnemers aan de demonstratie, waarmee ze loyaliteit betuigen aan ISIL en JaN, zetten met hun ideologische opvattingen niet direct aan tot geweld in Nederland." Wel zou hun manifest De Banier 4 als agressie bevorderend beschouwd kunnen worden. Maar dat doen SSRI's (selective serotonin reuptake inhibitors) 5 ook! En daar doet de overheid helemaal niets tegen. (Nu het toch in de krant staat: Morgen meer over SSRI's.)

Vanwege deze twintig (slechts 20 !) vermeende potentiële terroristen (sommigen noemen hen 'veteranen') kan er een terroristendreiging ontstaan. Alle reden dus om per maand 1,8 miljoen telefoongesprekken af te tappen, en al uw miljoenen naakte webcam 6 beelden, alsof die op Schiphol al niet genoeg zijn, op te slaan. Dat doet me een beetje denken aan de "bijvangst" van OvJ Tonino.

En laten we ook de wet maar even aanscherpen. Want dat is het leuke aan Nederland. De rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus wanneer de overheid iets illegaals doet hebben ze vrij spel, en/of veranderen ze tussendoor de spelregels.

Zo is van de week de Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven 7 geëvalueerd (let op het woordje value, waarde), dat erop gericht is om opsporingsonderzoeken naar terroristische misdrijven in een vroege(-re) fase mogelijk te maken en langer te laten voortduren indien dat wenselijk is, om zodoende terroristische misdrijven te kunnen voorkomen.


Het onderzoek
En ondertussen gaat ander belastingeld weer naar andere rapporten. U ziet het die 9-penningen zijn echt noodzakelijk en premier Rutte 8 kan dan ook geen belastingverlaging aanbieden. Sterker nog ook de WOZ-belasting moet verder omhoog 9.

Om het geloofwaardiger te maken is het in het Engels geschreven: "Handling ethical problems in counterterrorism: An inventory of methods to support ethical decisionmaking" 10.

Het gaat om een officieel rapport van niemand minder dan het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wetenschappelijk, dus dat belooft wat. Een blik op de voetnoten en gehanteerde bronnen laten dat zien. Er is gegooled op krantenberichten. Het eerste de beste weblog onderbouwt haar opinie nog gedegener. Ik heb het gelezen, maar het is niet de moeite waard om verder te bespreken.
author: Ton   |   published: 01.03.2014   |   updated: 01.03.2014   |   comments: allowed

03.03.2014 10:00u
Micha Kat
Verhoor Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
03.03.2014
Wim Dankbaar
Uitspraak laster
Rechtbank Groningen
 
04.03.2014 09:00u
Roestige Spijker
Getuigenverhoor
Rechtbank Utrecht
 
05.03.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
25.03.2014
Micha Kat
Uitspraak beroep Pedograaf
Gerechtshof Amsterdam
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

-----------------------------

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 26.02.2014