Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Anass Aouragh
het voorlopig NFI rapport
complotarchiveliteraturesources
Op 6 februari 2013 keert de 13 jarige jongen Anass niet terug na het rondbrengen van folders. De volgende dag wordt de jongen dood aangetroffen in een bosperceeltje te Wassenaar. Op 11 februari geven burgemeester Hoekema en rector Dijkmans van het Adelbert college een persconferentie.

Lopende het onderzoek kan de politie geen mededelingen doen. En wat ze wel mededelen is van een karakter dat op zijn minst vraagtekens oproept. Internet columnist/criticus Martin Vrijland begrijpt dat de zaak stinkt. Hij gaat daarom zelf op onderzoek.

Het onderzoek van Martin Vrijland
Martin Vrijland beschrijft zichzelf op zijn blog als een doodgewone eenvoudige Nederlands burger. Al zijn hele leven heeft hij moeite met bepaalde processen en verschijnselen in de maatschappij die ogenschijnlijk door bijna niemand aangevochten worden of als problematische beschouwd worden. Het valt hem op dat veel mensen toch over het algemeen nadrukkelijk kudde gedrag vertonen. Hij startte zijn weblog om mensen uit de kudde te trekken en zich daarboven te verheffen; om eye openers te geven.

Direct nadat de vindplaats was vrijgegeven ging hij op onderzoek uit. Ik kan niet anders concluderen dan dat zijn bevindingen schokkend zijn. En nog belangrijker: alle grond voor twijfel versterken. Bekijkt u zijn website voor alle details.

Gisteren publiceerde hij het voorlopig NFi rapport en het "proces verbaal van bevindingen". Indien u wel eens een parkeerbon heeft gekregen dan weet u dat er in het PV onder andere het exacte tijdstip en de locatie staan vermeld. Bijv. "Datum: 01-02-03; Tijdstip: 12:13u; Kenteken: 12-34-56; Locatie: Marktplein ter hoogte van huisnummer 4". En dat is voor een eenvoudige verkeersovertreding. U mag dan ook verwachten dat bij een (zelf)moord dit soort gegevens eveneens in het PV worden opgenomen, nietwaar? Terecht constateert Martin dat er meer vragen worden opgeroepen dan antwoorden gegeven.

Het NFi rapport
Sinds oktober 2000 (dus 1 jaar na de geboorte van Anass) bestaat er de televisie serie CSI. Dit instituut is een variant van het in Nederland in 1945 opgerichtte Gerechtelijk Laboratorium, in 1999 (het geboortejaar van Anass) omgedoopt tot NFI. Het NFI heeft meer dan 400 medewerkers en o.a. tot taak sporen te onderzoeken met een grotere diepgang dan de standaard obductie (Engels: autopsie). Daarbij is de zorgvuldigheid waarmee dit gebeurd nog wel eens ter discussie gesteld.

In de zaak Anass is het onduidelijk wie en waar de forensische obductie heeft uitgevoerd. Wel is een voorlopig rapport beschikbaar (zie hiernaast, klik om te vergroten). Laten we de bevindingen eens een voor een lansglopen:

A1) RADIOLOGIE: Er zijn klaarblijkelijk röntgenfoto's gemaakt in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Daarbij is gekeken naar botbreuken. Die werden niet gevonden. Het lijkt erop dat er geen CT of MRI is gemaakt. Daardoor zijn de weke delen ovoldoende in beeld gebracht.

A2) ALGEMENE INDRUK: Anass zit in de 50e percentiel, oftewel hij is gemiddeld.
UITWENDIGE INSPECTIE:

A3) HUID: Er was geringe bloedstuwing aan de huid van hals en gelaat. Geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Opzetting van de aa. temporales, of vv. jugulares? Terwijl de sjaal al weer verwijderd was? Cyanose? Oedeem? Rosacea? Teleangieëctasieën? Een eerstejaars student geneeskunde kan het beter omschrijven. Verder was er een onleesbare tekst met groene inkt in de linkerhandpalm. Was dit het handschrift van Anass? Welke talen spreekt Anass? Niet leesbaar betekent dat onleesbaar of niet begrijpbaar?

A4) HOOFD: Links op het voorhoofd wordt een "oppervlakkige streepvormige huidkneuzing van 7 cm" beschreven. Op de foto lijkt het dat er extravasatie (bloeding) heeft plaats gehad. En ook de politie spreekt van "een kras". Het "blauwe oog" wordt niet beschreven. De bandvormige verkleuring (bilirubine?) boven de linker wenkbrauw, doorlopend naar de linker slaap, lees ik eveneens niet terug. Verder worden er "enkele oppervlakkige huidkneuzingen van maximaal 1 cm" beschreven. Aan de kleur te zien gaat het niet om een kneuzing maar om een verschroeiing. Hoe moet je daar een kneuzing oplopen? Tegen een potlood oplopen? Het "maximaal 1 cm" is niet specifiek. Ik lees graag milimeters, vorm, rand, hoogte t.o.v. de omringende huid, consistentie, etc. Verder wil ik weten wat de onderlinge afstand tussen de twee punten is. Ook het aantal "enkele" is onprofessioneel beschreven. Is dat 2, 3 of anderszins?

A5) HALS: Het "snoerspoor" wordt beschreven als circulair, wat overeenstemt met de foto. dat stemt echter niet overeen met verhanging. Een knoop die onder het rechter oor zou zitten, zou een diagonaal spoor moeten achterlaten van links onder naar rechts boven.

A6) OVERIGE: Het zogenaamde "gb". Dat betekent "geen bijzonderheden", maar zal door iedere medische opleider worden vertaald als "geen belangstelling". Zo is bijvoorbeeld onbekend wat er onder de nagels van Anass zat. En zijn er swaps gemaakt van het contactgebied (hals) voor sporen van derden-DNA?SPECIEEL ONDERZOEK:

A7) HOOFD: Er was rode stippeling (petechiën) in het gelaat en in de conjunctiva. En de retina? Niet beoordeeld? Het was beiderzijds, dus zowel de rechter als linker zijde zijn aangedaan. In dezelfde mate? Was links erger dan rechts? De knoop zat immers aan de rechterzijde, dus bij verhanging zal de grootste drukt aan de linkerzijde moeten hebben gezeten.INWENDIG ONDERZOEK:

B1) HALS: Hiermee wordt aangegeven dat er geen manuele pressie lijkt te zijn uitgevoerd op de hals. Oftewel, de verstikking is door een bandvormige structuur en niet door vingers verzoorzaakt. Op de foto lijkt dat het geval te zijn.

B2 + B3) ORGANEN: Vochtrijke longen. Waar? Gegeneraliseerd? Alleen de onderste lobben? Ook de hersenzwelling wordt niet gespecificeerd. Was dit generaal? Of alleen frontaal of occipitaal, zoals je bij een versnellingstrauma (klap tegen het hoofd) ziet? En de mooiste: "inklemmingsverschijnselen". Inklemming, okay, maar verschijnselen neem je enkel waar bij iemand die nog in leven is. Knap dat de arts dat op de obductietafel heeft kunnen waarnemen.


C) MONSTERS: Een vraag is of de "mosachtige" substantie is gematched met de vermeende boom, waarin Anass zou hebben geklommen om zich zelf op te hangen.

De NFi interpretatie
"Volgens ontvangen inlichtingen" oftewel het lichaam is gebracht, zonder dat de Patholoog Anatoom de situatie ter plaatse in ogenschouw heeft genomen. Er was een sjaal strak om de hals gewikkeld. Maar uit het Proces Verbaal is op te maken dat deze door de politie ter plaatse is verwijderd.

De PA heeft het met foto's moeten doen. Een beetje het Marianne-Vaatsta verhaal. Dan kunnen ze volgend jaar zeggen: "Tja, met de wetenschap van toen." V E R B I J S T E R E N D.

En dan is er nog de conclusie "Er waren als gevolg van bij leven opgelopen uitwendig inwerkend geweld op het gezicht", en dan komt het ... "b.v. door ergens tegen aan te stoten". Tegen een vuist ofzo. Of een langwerpig gehoekt voorwerp. Maar dit is "verder niet van belang". En ook een fraaie is dat in het Proces Verbaal staat dat de schouwarts R. Dekkers was, maar dat het PA rapport is opgesteld door patholoog Ann Maes.

Conclusie
Verder zijn er nog vragen over hoe je op je rug kan vallen als je voorover hangt en "de tak afbreekt". Welke tak? Welke boom? Zelfde mos als op de handen? Draag- breekkracht en turgor van de tak? Het is maar goed dat ze een "disclaimer" hebben opgenomen. Met zo'n rapport zou ik er in ieder geval mijn naam niet onder durven zetten.
TonLees meer op de website van Martin Vrijland
author: Ton   |   published: 12.03.2013   |   updated: 12.03.2013   |   comments: allowed