Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Hoe krijg je levenslange gevangenisstraf?

Volgens SFL (Stichting Forum Levenslang) is levenslang:
Een straf die wordt opgelegd wegens zeer ernstige delicten die zeer veel leed aan nabestaanden en slachtoffers hebben toegebracht en die een diepe indruk op de samenleving hebben achtergelaten.

Levenslang krijg je dus niet zomaar. Je moet er wel wat voor doen. De dood van iemand veroorzaakt hebben is zo'n handeling. En ook daarin kan de strafmaat variëren van verwaarloosbaar klein tot twee keer levenslang. Bijkomende factoren leiden vaak tot verhoging van de strafmaat.

wetboekmisdrijfstrafmaat
verkeerswetonbedoelde doodslag (bijv. Donnie Rog)240 uur  -  9 maanden
art.294  Sr aanzetten tot zelfmoord maximaal   3 jaar
art.291  Sr neonatale moord door de moeder maximaal   9 jaar
art.293  Sr euthenasie (niet door een arts) maximaal 15 jaar
art.287  Sr doodslag (eenvoudig) maximaal 15 jaar
art.287  Sr doodslag (met meerdaadse samenloop) maximaal 20 jaar
art.288  Sr doodslag (gekwalificeerde) maximaal 30 jaar
 
art.288  Sr doodslag (gekwalificeerd) levenslang
art.288a Sr doodslag (met terroristisch oogmerk) levenslang
art.  92  Sr doodslag (met veiligheid van de staat)levenslang
art.162  Sr e.v. doodslag (met veiligheid van personen)levenslang
art.108  Sr doodslag (tegen de Koning) levenslang
art.282a Sr doodslag (na gijzeling) levenslang
art.282b Sr doodslag (met terroristisch oogmerk) levenslang
overige wetteno.a. wet internationale misdrijvenlevenslang

In 2003 was het opleggen van 30 jaar nog niet mogelijk. En aangezien 20 jaren in de praktijk 13,4 jaar betekent, greep het hof (bij meer dan 20 jaar) dan naar de levenslange gevangenisstraf. (zaak: Birol C. 2003/AF6111)

In internationaal perspectief is meer dan 20 jaar vrij extreem. In Turkije maak je in principe (ook bij levenslang veroordeelden) na 20 jaar kans om weer vrij te komen. In Nederland geldt dat niet. Vroegtijdig vrijkomen kan alleen via een herziening (zoals de laatste vrouwelijke veroordeelde Lucia de Berk) of via gratie (huisarts dr. John Opdam -effectief 21 jaar- en Hans van Zon -effectief 28½ jaar-). Beiden zijn inmiddels overleden.

Wie zitten momenteel levenslang vast in Nederland?

Een overzicht van de huidige levenslang gestraften (met dank aan Anker & Anker en wikipedia)


Data analyse en commentaar

Als we deze database analyseren dan zijn er een aantal opmerkelijkheden:
 1. Sinds 1980 is het aantal levenslang gestraften fors toegenomen.

 2. De criteria zijn niet altijd even eenduidig.
  Opvallende (politieke) moord met "terroristisch oogmerk" zijn die van Mohammed B. (Theo van Gogh) versus Folkert van der Graaf (Pim Fortuyn). Hoewel de laatste (met alle respect voor Theo van Gogh) een grotere sociale impact heeft gehad is deze toch minder zwaar gestraft.

 3. Er zijn slechts twee zaken die een huurmoord betreffen.
  Dat wil zeggen dat er opdracht zou zijn gegeven door de gestrafte, maar dat de moord niet door de dader zelf is uitgevoerd. In beide gevallen hadden de slachtoffers (mede) de Turkse nationaliteit.

 4. Er is slechts één zaak waarbij het slachtoffer niet in Nederland is vermoord.
  Namelijk in de zaak Baybaşin, waarbij de (huur)moord in Istanbul heeft plaats gevonden.

 5. Er is slechts één zaak waarbij het slachtoffer niet is vermoord.
  Ook dit is gebeurd in de zaak Baybaşin, waarbij de vermeende (huur)moord in Amerika zou hebben plaats gevonden, maar het betreffende slachtoffer nog gewoon in leven is.

Kanttekeningen en rechtskaders bij de zaak Baybaşin: Lees meer over de zaak Hüseyin Baybaşin op:
01.08.2013 weblogPenetentiaire Inrichting Nieuwegein
03.08.2013 weblogThe voice of Bay Baş
13.08.2013 weblogNederlandse drugshandel
21.08.2013 weblogOfficieel crimineel
(under construction)Dossier: Hüseyin Baybaşin

Volgens mij is er een sneaky snake in het spel die het leven van Baybaşin opzettelijk vernield heeft. En dat is niet slim, want naar Turks recht mogen misdaden tegen Turkse onderdanen in Turkije bestraft worden, ook als ze door niet-Turken op niet-Turks grondgebied hebben plaats gehad.


Als onze sneaky topambtenaren schuldig zijn
dan staat ze nog een leuke verrassing te wachten...author: Ton   |   published: 25.08.2013   |   updated: 25.08.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources