Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Disclaimer: The views and opinions expressed and/or assumptions made within the analysis in this article are those of the sources provided and based only on very limited and dated open source information. They do not necessarily reflect the official policy or position of the author and/or website owner.

De vrijwaring (disclaimer)
Sorry beste lezers, maar bovenstaande disclaimer is essentieel aangezien ik als auteur van dit artikel een specifieke relatie met Turkije heb. Ik ben echter niet politiek actief in Turkije, noch heb ik voldoende inzicht om persoonlijke keuzes te kunnen maken voor zover die een politieke implicatie zouden uitdrukken. Mijn politieke inzichten beperken zich tot de erkenning van en wens tot handhaving van de diverse mensenrechtenverdragen, ongeacht ras, geloof, geslacht, leeftijd, of andere discriminatoire kenmerken. Waar ik als weblogger binnen Nederland geen enkele moeite heb om provocatieve uitspraken of meningen te plaatsen, voel ik mij op internationaal vlak mij genoodzaakt te beperken en de grenzen van de vrijheid van meningsuiting niet op te zoeken. En als u eens wist hoeveel arrestaties ik achter de rug heb en strafzaken tegen me heb lopen dan begrijpt u dat wel. Het is geen laffe, maar een pragmatische persoonlijke keuze.


De autochtoon
Ik beschouw mijzelf als een "volbloed" Ariër: blauwe ogen, (ooit) blond haar. Een meer autochtone Nederlander dan ik is niet te vinden. Dat vind ik. Maar dat is niet zo. En als u vraagt hoe ik mijn afkomst zelf zou beschrijven dan noem ik mij een Friese Brabo. Ik ben geboren, heb gewoond en zat tot en met de middelbare school in 's-Hertogenbosch. Hoewel ik ABN spreek hoor je mijn "zachte G" er doorheen.

Mijn ouders echter komen uit Ljouwert, Friesland. En daar leefden zij tot de dag voordat ik verwekt ben. Etnisch gezien beschouw ik mijzelf dan ook als een Fries. En ik heb de eigenschappen van introversie en koppigheid van een Fries in mij, gemixt met de Brabants bourgondische openheid en jovialiteit. Conflicterende uitersten binnen één persoon.

Maar daarmee zijn we er nog niet, want mijn moeders zijde komt ergens in 1600 uit de Auvergne (France) en zou vervolgens gemixt zijn met wat Deutsch/Holländisch Brenninkmeijers bloed, alvorens zij zich in Friesland settelden.

En als we nog wat verder teruggaan, tot de tijd van de schepping, dan kom ik uit Mesopotamië het land van de Eufraat en de Tigris, het huidige Koerdistan, en zouden wij (u en ik dus) zelfs familie van elkaar zijn, afstammende van Adam en Eva.

Pas in 1637 (Genesis 4:25) is voor de stamvader van De Mens het woord Adam ingevoerd. 'De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden' (Genesis 3:20). In het Turks betekent Adam "man" en Eva "naar huis (eve)" of "tot het huis behorend (ev ait)". Hoe dan ook, Adam en Eva waren wat wij tegenwoordig Turken zouden noemen.

Wat ik er maar mee wil zeggen: Op die kleine polder aan de Noordzee die Nederland heet is het definiëren van "één volk" al heel lastig. Bij een land als het huidige Turkije wordt dat nog veel moeilijker. Sterker nog, zoals Máxima zegt dat "de Nederlander" niet bestaat, denk ik dat "de Turk" niet bestaat.


De Turkse volkeren

De Turkse taal, althans een vorm daarvan, wordt door ruim 200 miljoen mensen gesproken en behoort (net als het Koreaans en Japans) tot de altaïsche talen.

Bekijken we links de verdeling van het Ottomaanse Rijk (van 1300 tot 1683) dan zien we dat de voorgaande Romeinse en Griekse beschaving voor een groot deel is overgenomen. Pas na de eerste Wereldoorlog kwam met het Verdrag van Lausanne (1923) het huidige Turkije tot stand. Atatürk werd de eerste president en bracht veel sociale en politieke hervormingen aan.

Naast (in mijn ogen) positieve wijzigingen (zoals secularisme, onderwijs, taal, belastingen) was hij ook zeer sterk nationalistisch. Het resulteerde in, enigszins eufemistisch uitgedrukt, vermindering van de vrijheden van culturele minderheden, zoals de Armeniërs en de Koerden. Het paste namelijk niet bij het eenheidsideaal van Atatürk. En daarmee is eigenlijk de basis van het conflict geschapen, dat tot op heden voortduurt, tussen chauvinistische Turken en (voor dit verhaal belangrijk) de Koerden.De grijze wolven

Zoals de Ariërs in de jaren 30-40 van de vorige eeuw een extremistische uitwas hadden met fascistische kenmerken, zo ontstond in diezelfde tijd ook een extremistische groepering onder de Turken. Ik zal hieronder enkele passages letterlijk overnemen zoals die in Wikipedia ™ staan.Als u bovenstaande blokken hebt gelezen (openklappen via het pijltje) volgt tot slot nog een conclusie uit Wikipedia ™ over de aanwezigheid van Grijze wolven in Nederland. En die luidt iets anders dan de versie van de NOS ™ of van de gebroeders Grimm: Homo Homini Lupus Est

Stay tuned...


author: Ton   |   published: 16.09.2013   |   updated: 16.09.2013   |   comments: allowed