Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

 1995   De arrestatie van Baybaşin (grensovergang Hazeldonk) - 24.12.1995
Hüseyin Baybaşin is een Turks/Koerdische zakenman (in de marmer industrie) die sinds 1994 in London (UK) woont. Zijn familie is machtig, invloedrijk en kapitaalkrachtig. In het verlengde van de PKK-conflicten en Hüseyin's wens om niet-gewapenderwijs de rechten van de Koerden te verbeteren was hij in 1995 bezig om in Brussel het Koerdisch Parlement in ballingschap op te richten.

De toenmalige Turkse regering wilde dat tegengaan. Er werd een complot bedacht en Hüseyin werd door Nederland (aan de grens) gevangen genomen. Tot dat moment was Hüseyin niet in Nederland geweest, laat staan dat hij in Nederland enige wet had overtreden. Vervolgens werd er een IAB inelkaar geknutseld. Vermoedelijk met anti-datering èn voor een delict waarin hij helemaal geen verdachte was, omdat de zaak in Turkije al was afgesloten.

Wat ook belangrijk is om te vermelden is dat tot die tijd Hüseyin ook in Turkije nimmer is vervolgd voor de een of andere moord die hij gepleegd zou hebben. Maar volgens de "betrouwbare" overheid kwam daar plotseling verandering in. Op dezelfde dag dat bekend werd dat hij niet mocht worden uitgeleverd begon hij direct (telefonisch, lekker slim, terwijl hij sinds 1995 wist dat hij werd afgeluisterd!) een aantal moorden te beramen. Althans dat wil de Nederlandse justitie ons doen geloven. En geen moorden in Nederland hoor, maar in het buitenland. (Dat is iemand anders' onderzoek, wij gaan daar niet over.)

28.10.1997 - Baybaşin mag van de rechter niet worden uitgeleverd.

 1997   De Turkse theetuin moord in Avcılar (Istanbul) - 09.11.1997
slachtoffer: Sadik Suleyman Öge

vonnis rechtbank:
"...dat hij in of omstreeks 28 oktober tot en met 9 november 1997 te Gilze, gemeente Gilze-Rijen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade Sadik Suleyman Öge van het leven heeft beroofd; verdachte heeft tezamen en in vereniging met anderen die moord beraamd; verdachte heeft opdrachten met betrekking tot dat misdrijf gegeven (aan met name ene Yavuz Yavuztürk en/of ene Nuri Korkut en/of aan ene Düzgün Dilaver Eren en/of aan ene Osman Katmer); en/of een niet nader bekende man uit Bitlis (Turkije); (één van) verdachtes mededader(s) heeft op 9 november 1997 in Istanbul, Turkije, opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, althans na een (kort) tevoren genomen besluit, met een pistool, althans een schietwapen één of meer kogels op (het hoofd van) die Öge afgevuurd, tengevolge waarvan die Öge is overleden."

De moord heeft inderdaad plaatsgevonden. Maar Baybaşin is daarvoor in Turkije niet als verdachte aangemerkt of in rechte betrokken geweest.

Baybaşin ontkent ten stelligste daarvoor ooit opdracht te hebben gegeven. De vertalingen van de telefoontaps (gemaakt door T.C.) hebben dusdanig veel kenmerken van vervalsing dat A.G. Aben van de Hoge Raad opdracht heeft gekregen de zaak opnieuw te onderzoeken.

» LET OP: Klik op de pijl rechts in de blauwe balk, om het detail-info-blok te openen/sluiten.

 1997   De Amerikaanse moord in Kentucky (Texas)
vermeende slachtoffer: Kamyar Cyrus Mahboub

vonnis rechtbank:
"...dat hij... bla, bla, bla, opdracht zou hebben gegeven, althans inlichtingen, althans..., althans..., althans..."

De vermeende moord heeft nooit plaats gevonden. Baybaşin is daarvoor in Amerika niet als verdachte aangemerkt of in rechte betrokken geweest. Er is ook geen uitleveringsverzoek door Amerika gedaan.

Baybaşin ontkent ten stelligste daarvoor ooit opdracht te hebben gegeven. De vertalingen van de telefoontaps (gemaakt door T.C.) hebben dusdanig veel kenmerken van vervalsing dat A.G. Aben van de Hoge Raad opdracht heeft gekregen de zaak opnieuw te onderzoeken. 1997   De Canadese moord (Vancouver)
Idem dito als bij de Amerika-opdracht. Het betreft dezelfde zaak.

De vermeende moord heeft nooit plaats gevonden.

Baybaşin ontkent ten stelligste daarvoor ooit opdracht te hebben gegeven.


27.03.1998 - Baybaşin wordt gearresteerd voor deze moorden.

En terwijl Hüseyin Baybaşin in een Nederlandse gevangenis zit, (niet "een" maar drie jaar in isolatie in de EBI), gaat de drugshandel en het moorden van de drugsmaffia gewoon door, aldus burgemeester P. Scholten. En natuurlijk was ook dit weer de schuld van Baybaşin, als je de MSM tenminste mag geloven (niet doen hoor!).

Er hebben daarna heel wat meer drugsmoorden plaats gevonden, waarbij een link wordt gelegd met Baybaşin. Een aantal andere zaken gaat u ook nog in een vervolgartikel van me krijgen in het kader van de "turf-oorlog" (zonder kartel dus) tussen de diverse drug-gangs. Ik pak er nu twee specifieke zaken uit omwille van het overzicht en omwille van de boodschap die u daaruit kunt opmaken. Lezenswaardig!

 2002   De Engelse moorden in Harringey (London) - 09.11.2002
Volgens de BBC woonden in 2002 er in Engeland 50.000 mainland Turken en 50.000 Koerden. Zoals u inmiddels begrepen heeft was (zeker in die tijd) de verstandhouding tussen beide volkeren niet optimaal. In ieder geval zijn er een aantal doden te betreuren geweest:

• 05-2001: Sami Mustafa, 26, doodgeschoten in Islington. Onopgelost.
• 05-2001: Hasan Mamali, 23, doodgeschoten in Islington. Onopgelost.
• 07-2001: Oguzhan Ozdemir, 26, doodgeschoten shot en gedumpt in Tottenham. Onopgelost.
• 11-2002: Alisan Dogan, 43, stierf tijdens een grote vechtpartij in Finsbury Park. Onopgelost.

Hüseyin Baybaşin wordt (terwijl hij in een Nederlandse gevangenis zit !) met deze moorden in verband gebracht. Het verhaal zit echter, volgens Baybaşin althans, heel anders in elkaar dan dat de BBC u wil doen geloven. Ik zal daar in een later artikel op terugkomen omdat ik daarmee een link zal blootleggen naar de Nederlandse overheid. En dat behoeft een apart artikel.


 2009   De helikoter crash moord (Goksun, Kahramanmaras) - 25.03.2009

Tot slot geef ik u iets heel bijzonders wat niemand (behalve de AIVD en de MIT) weten. Het eerste deel is wel algemeen bekend:

Op 25.03.2009 stortte een helikoter neer in de bergen bij Goksun, Kahramanmaras. Het was voorjaar, koud (- 15° Celsius) sneeuw, onherbergzaam. Er zijn nog geen 40 helikopters in Turkije in privé bezit. De rest is van het leger. In dit privé toestel zaten zes personen (incl. de piloot) onder wie de voorzitter van Turkije's ultra-nationalistische Grand Unity Party Muhsin Yazicioğlu en İsmail Guneş, een journalist van IHA.

Het ongeluk werd zeer uitgebreid op TV verslagen. Ik was op dat moment in Turkije en ik kan me nog goed herinneren hoe dit het gesprek van de dag was. Tja, ongelukken gebeuren nu eenmaal zult u denken, zeker in slecht weer. Maar er was meer aan de hand...

De minister van transport Binali Yildirim heeft bevestigd dat er "signalen van mobiele telefoons waren ontvangen". Deze passagier had zijn been gebroken en enkel verbrijzeld en stond in contact met de hulpdiensten totdat zijn batterij opraakte. In ieder geval was hij op dat moment nog in leven. Er mocht echter door de overheid op dat moment niet worden gezocht naar overlevenden. Een ander probleem wat speelde is dat trianglatie (uitpeiling door een driehoeksmeting) niet mogelijk was.

De Turkse krant Hüriyet beschreef het als volgt:(Een deel van) het Turkse volk was zeer verontwaardigd. Ze wilden deze mensen redden, maar het werd verboden door de overheid. Daar kon natuurlijk een hele goede reden voor zijn. Het weer was inderdaad slecht. En misschien was het inderdaad onverantwoord om de bergen in te trekken. Maar er was meer aan de hand, waardoor (een deel van) het Turkse volk zelf geloofd dat er sprake is van een complot:

Deze mensen mochten niet gered worden.

Wat nu volgt is de verklaring van Baybaşin:

De laatste jaren is de Turkse overheid op zoek naar een oplossing van wat heet 'het Koerdische probleem'. Ook de overheid ziet in dat een vreedzame oplossing voor iedereen het beste is. Inmiddels zijn ook de rechten van de Koerden aanzienlijk verbeterd. Maar er werd bemiddeling gevraagd om tot een structurele vreedzame oplossing te komen. Zowel bij Hüseyin Baybaşin als bij zijn vriend Abdullah Öcalan.

En laat nou net in die week daarvoor onze Baybaşin aan Muhsin Yazicioğlu zijn medewerking hebben toegezegd!

De extremisten van de grijze wolven, als ook de militairen van de Turkse overheid, hadden geen belang bij een vreedzame oplossing. Baybaşin is er dan ook van overtuigd dat deze mensen vermoord zijn.author: Ton   |   published: 14.09.2013   |   updated: 14.09.2013   |   comments: allowed