Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De IRT-speurneus
Als u een nieuwe bezoeker bent die op deze pagina is aangekomen kunt u het beste eerst de voorgaande delen uit deze reeks lezen: 1, 2, 3 en 4, bij voorkeur inclusief de sublinks op die pagina's voor een optimale begripsvorming.

Sterk samengevat komt het er op neer dat in de IRT-affaire begin jaren '90 de overheid zich direct bezig hield met grootschalige drugshandel. Daarin speelde de politie een actieve rol. In dit "onderzoek" (lees: handel) werd uitvoerig gebruik gemaakt van "infiltranten" en telefoontaps. In 1993 werd deze "methode" verboden door de Tweede Kamer. Maar de (overheids)criminelen trokken zich daar niets van aan en gingen gewoon door met hun verboden praktijken.

.............../´¯/)
............,/¯..//
.........../..../ /
...../´¯/'...'/´¯¯`•¸
./'/.../..../......./¨¯\
('(...´(..´......,~/'...')
.\.................\/..../
..''...\.......... _.•´
....\..............(
......\.............\

Normaliter is het zo dat een leider het beleid / de strategie bepaalt en vervolgens controle uitoefent op de uitvoering en de te behalen doelstelling evalueert. Maar bij de overheid werkt dat niet zo. Het beleids rapport/brief/kamervragen gaat in de onderste la van het bureau en men gaat over tot de orde van de dag. Net als in de NSA-affaire. Een keertje sorry zeggen, maar verder niets veranderen aan de dagelijkse (criminele) gang van zaken.

Dat is Democratie in Nederland anno 2013.

De import van drugs verloopt hoofdzakelijk via twee routes: de Zuid-Amerika route en de Midden-Oosten route. De main entry-ports van de Zuid-Amerika-lijn zijn de havens aan de Westkust (Rotterdam, Amsterdam). De main entry-ports van de Midden-Oosten-lijn liggen in het Oosten (Arnhem, Venlo). In het Arnhemse spijkerkwartier werden de drugs gedistrubueerd via Turkse winkels. In deze drugshandel speel(t)/(de) overigens ook de overheid een rol (Krikke-gate), maar daarover heeft Sietze Planting al uitvoerig bericht.

Een wezenlijk probleem wat speelde was de machtsstrijd tussen de clans onderling. Dat zagen we in Nederland maar ook in Engeland (onthullend en schokkend artikel in een komende publicatie). Volgens burgemeester P. Scholten hebben de acties van politie en justitie maar een beperkt en kortstondig effect. "Zodra de politie een organisatie oprolt, staat een concurrent klaar om de handel over te nemen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd na het uitschakelen in september 1995 van de zogeheten 4M-groep, een omvangrijke Nederlands-Turkse drugsbende.", aldus de burgemeester.

In dit Turkse circuit was er één IRT-medewerker in het bijzonder die aan deze "opsporing" deelnam en daarnaast óók als taaldeskundige werd ingezet. Over die persoon gaat het artikel van vandaag.


De IRT-tolk
Deze persoon was al sinds 1986 in vaste dienst als lid van het politieteam van het IRT Noordoost-Nederland, afdeling politie Arnhem en Gelderland-Midden. Maar dankzij zijn bijzondere speciale vaardigheden (hij verstond "toevallig" ook Turks, Koerdisch en zelfs 14 (!) dialecten daarvan) werd hij tevens ingezet als tolk binnen de telefoontaps. Laten we deze man voor het gemak de Republiek Turkije noemen, in het Turks Türkiye Cumhuriyeti, afgekort tot T.C. (toeval?)

Laten we eerst eens even teruggaan naar de taalvaardigheden en mijzelf als referentie nemen. Ik ben 55 jaar, heb 3 academische titels, en vrijwel mijn hele leven in Nederland gewoond. Ik beheers de Nederlandse taal redelijk. Ik kan zelfs juridisch abracadabra met allerlei dubbele ontkenningen volgen, waarin de rechter tracht te zeggen wat hij bedoeld maar dat niet expliciet durft/doet door gebruik te maken van dubbele ontkenningen. Dat lukt menig autochtoon Nederlander niet. Ook kan ik aan het dialect en het accent wel inschatten waar iemand vandaan komt. Het verschil tussen de Limburger, Fries, Amsterdammer, Tukker is opvallend. Het lukt me zelfs om in mijn eigen regio onderscheid te maken naar stad. De Bosschenaar, Tilburger of Eindhovenaar klinken allemaal anders.

Maar daarmee wil ik nog niet zeggen dat ik ieder dialect begrijp. Een Fries (aparte taal) of een Limburger volgen is een hele kunst. Zo hebben we de homoniemen/homofonen binnen één taal. Daarnaast bestaan ook nog verschillen tussen Vlaams en Hollands. Wat dacht u bijvoorbeeld van "een schoon kleedje". In het Nederlands betekent het "een gereinigd tapijt" en bij onze zuiderburen "een mooi jurkje".

Zo zou in de tapverslagen die door T.C. gemaakt zijn een essentieel woord verkeerd zijn vertaald. Bahçe = tuin versus Bohce = buidel. Het zelfde probleem als het "schone kleedje" hierboven. De a in het eerste woord klinkt langer, maar door de klank/afkomst krijgt het een geheel andere betekenis.

Zelf maak ik soms die fout bijvoorbeeld met: Goğus doktor = hart-long arts versus Göz doktor = oogarts. De ğ (als in premier Erdoğan) spreek je niet uit maar maakt alleen de voorgaande klank langer klinkend. Het klinkt nagenoeg identiek maar het maakt wel een groot verschil.

Nu is mijn Turkse kennis minimaal, maar ik weet/hoor wel dat het Turks van de tweede-generatie Turken in Nederland beroerd slecht is. Nu is T.C. waarschijnlijk een eerste generatie Turk (geïmporteerd dus), maar ongetwijfeld is zijn taalvaardigheid (althans als hij daarvoor niet apart is opgeleid door de MIT - Turkse inlichtingedienst) niet altijd even toereikend.

De reden waarom ik dit (als niet-deskundige) kan zeggen is omdat mijn (ex-)vrouw een Turkse is. Ook academisch opgeleid, en zij haalde zelfs de beste beoordeling voor de Turkse taal over heel de natie (van dat afstudeerjaar). Ik weet dus hoe zij soms naar het Nederlands vertaalde, maar ook dat zij het courante jargon in het nieuws van haar vaderland niet altijd begreep. Net als hier de moderne jeugd tegen u zegt dat iets vet kicken is. Dan moet u dus niet denken aan een voetballer die trapt tegen een pak boter.


De IRT-liaison
Maar de rol van deze T.C. gaat veel verder dan politieagentje of tolkje spelen. Zo zat hij in Turkije gewoon naast de minister aan tafel. Een gastarbeider/agent/tolk dus. Geen ambassadeur of de echtgenote van de minister (zoals op de foto links), nee onze "tolk" zat daar (als ware hij een kolonel bij de MIT).

Op dit etentje (foto) van de TR-NL-vriendschapsvereniging TUHOD was ik overigens ook aanwezig. Maar als gewoon plebs zat ik tussen de advocaten en ambassade spionnen. En niet naast de minister.

Zo kwam ik ook nogal eens in Anadolu Kulübü Ankara, een soort sociëteit De Witte Den Haag. Daar gebruiken hoge ambtenaren (zoals mijn ex-schoonvader) en ministers de lunch (en ritselen daarbij zaken onofficieel).

Het is mij nooit gelukt (ik heb het ook niet geprobeerd) om als gewoon werknemer bij de Nederlandse politie even op de hoofdcommissaris van een ander land (Turkije) af te stappen en hem opdracht te geven om even een aftapinstalltie in de telefooncentrale in Istanbul te plaatsen. Het lukt me zelf nauwelijks om bij de Nederlandse politie (onderaan in de pikorde) een aangifte te laten opnemen.

Maar misschien moet ik dat gewoon eens een keertje proberen: "Ha die Frank, hoe is't makker? Zeg zendt mij effe alle e-mails en gesprekken van crimineel J.D. door, wil je. En als ik iets voor jou kan doen, laat het me maar weten. Wat zeg je J.D. levenslang laten opsluiten? Komt voor de bakker. Ik verzin wel iets." En nu denkt u dat dit fantasie van een complotter is, die dit allemaal uit zijn duim zuigt. Okay, dan gelooft u misschien wel de journalist Jan Meeus van het NRC. Zijn verhaal stemt overeen, alleen is zijn interpretatie wat naïever.

Wat rechercheurs niet lukte, kreeg tolk voor elkaar
bron: NRC-archive d.d. 03.03.2007


Leest u rustig het hele artikel maar let u vooral even op deze passage in het bijzonder:
Even later sprak de tolk telefonisch met de directeur-generaal van het Turkse ministerie van Justitie, verantwoordelijk voor internationale rechtshulp. Deze topambtenaar zei vanaf zijn vakantieadres dat er alleen een passage in het rechtshulpverzoek moest worden aangepast. Wat de liaison na weken onderhandelen niet was gelukt, kreeg Celik binnen een paar uur voor elkaar.

Volgens het NRC illustreert het voorval de "stroeve verhoudingen" met de Turken. Voor mij illustreert het dat een "onbeduidende persoon" (die op 14.08.2006 al tenminste 20 jaar (!) was geëmigreerd en in Nederland werkte, en dus niets meer met Turkije te maken zou hebben) de Turkse DG van het Ministerie van Justitie op zijn vakantie (!) adres belt en even wat ritselt. Deze tolk T.C. moet nog machtiger zijn dan J.D. himself. Maar goed, hier volgen dan nog een paar relevante delen uit de formele bewijsstukken van de rechtbank. Als u daarna nog niet overtuigd bent, moeten we eens laten onderzoeken wie van ons beiden nu de paranoïde denkbeelden heeft. En mocht u net als T.C. het privé GSM nummer van J.D. hebben dan verneem ik dat graag.

Jan Koers, CID-officier van justitie
schriftelijke verklaring van 13.04.2011


medewerkers van het KTNON, unit Turkije, te Zwolle
mr. R.A. Tetteroo, kandidaatnotaris te Barendrecht,
akte van depot van 13.04.2011


Emin Arslan, Commisaris Narcotica Brigade te Istanbul
bron: NRC-archive d.d. 05.03.2007


Theo Bot, hoofd AIVD
bron: NRC-archive d.d. 07.03.2007author: 'FRED'   |   published: 11.09.2013   |   updated: 11.09.2013   |   comments: allowed