Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De spion
De Hollywood-propaganda-industrie wil ons, althans sommige ministers onder ons (bijv. het hoofd van de spionagedienst), doen geloven dat de (dubbel)spion er uitziet zoals op de foto links (klik om te zoomen). In werkelijkheid is de (goede) spion een onopvallende verschijning. Goed geïntegreerd. Normale baan. Niemand die het door heeft dat hij/zij in opdracht van een ander werkt en de publieke baan slechts een dekmantel is.

In de delen 1, 2 en 3 is uitgelegd hoe de "sleeper" werkt. Je moet een positie zien te verkrijgen waar je relevante informatie kunt bemachtigen en/of waarin je sturing kunt geven aan de uitvoering van bepaalde belangen van de (werkelijke) opdrachtgever.

Twee posities zijn hiervoor perfect: (1) de plaats waar alle communicatie langs verloopt en (2) de plaats waar de uitvoering van de regelgeving wordt bepaald. En natuurlijk is het meest ideale de combinatie hiervan. Moet je je voorstellen dat je als spion op een plaats kunt zitten waar je als eerste alle berichten hoort, jij degene bent die dat bericht wel begrijpt en het vervolgens aan anderen mag uitleggen/interpreteren, en dan ook nog eens als justitie medewerker toegang hebt tot de beleidsbepalers. Beter kun je als spion niet wensen.


Buiten de landsgrens: De journalist / buitenland correspondent / consultant
De kranten staan vol met nieuwsberichten over journalist-spionnen. Dit weekend nog in Duitsland, China, maar ook eerder zoals Suriname, of de NOS-journalist voor de MIVD.

Binnen het JD-schandaal is de Turkse journalist Burhan Kazmali die op vrijdag 22 juni 2007 werd gearresteerd een bekende. Ik heb contact met hem opgezocht en hij is bang. Niet alleen dat, hij is onlangs nog zwaar mishandeld, waarschijnlijk door een groepering waar ik in een latere publicatie nog op terug kom. Zelfs de Nederlandse journalisten vereniging heeft daarover een klacht ingediend. (Daarna nooit meer wat van de NVJ gehoord!)

En verder zijn er ook op deze website diverse artikelen over de tapschandalen verschenen en de pogingen om encryptie te waarborgen. Kijkt u maar eens in het archief naar de vele publicaties met achtergronden. Maar voor dit verhaal dwalen ze te ver af en wordt het verslag beperkt tot binnenlandse spionage, zowel ten behoeve van het binnenland als het buitenland.


Binnen de landsgrens: De tolk voor de politie / tapkamer / IND
De uitzending van 27.09.2011 van Pauw en Witteman over pedo-seksuele netwerken van hoge ambtenaren in de jaren '90 beschrijft een praktijkvoorbeeld van spionage binnen Nederland voor onze eigen overheid. Het proces is van hogerhand gestopt en Paul is tot twee jaar cel veroordeeld. Hij heeft inmiddels alle vertrouwen in de rechtspraak verloren.

Maar een van de minst ruchtbare zaken (lees: doofpot affaires) is die van de "IND-tolken". Er waren grote problemen met wat de Volkskrant noemde: "partijdig, onbetrouwbaar en ondeskundig". Aan de hand van signalen die het advocatenkantoor van As afgaf startte de Nationale Ombudsman een onderzoek wat leidde tot het rapport van 13.02.1995, waarin met name de kwaliteit van de tolken werd besproken.

Het werkelijke probleem was vele malen ernstiger hetgeen leidde tot een nieuw rapport in 1998. Zoals u in de brief hiernaast ziet heb ik getracht het op te vragen, maar het word kennelijk beschouwd als "STAATSGEHEIM". Hoewel volgens de auteur van het rapport alle gekaapte publicaties moesten worden vernietigd heb ik toch een archief-bron weten te traceren: deel 1 en deel 2. Het artikel van journalist Koolhoven zou gebrekkig zijn, en de werkelijkheid zou zich veel verder uitstrekken dan in de Telegraaf is beschreven.

Dat het veel dieper gaat bleek ook wel uit de daarop volgende doofpotactie van de Volkskrant. Desondanks citeert de VK daarin wel VluchtelingenWerk Nederland (VVN) en heeft over "een tolk die vaak meer de vragensteller was dan de contactambtenaar en op een manier dat hij meer leek op een medewerker van de Syrische inlichtingendienst dan op een tolk."

Maar ik heb meer bronnen, en in een volgende publicatie zal ik u schokkende details geven van één tolk in het bijzonder. Het komt er in het kort op neer dat er sprake is van ernstige corruptie. Nadat dit rapport op 30.10.1998 werd gepresenteerd aan de ambtelijke top (lees: Joris Demmink en staatsecretaris Cohen) is de BVD op 04.01.1999 een onderzoek begonnen. Zo was er een Koerdische tolk die, volgens het voortgangsrapportage taalanalyse van het ministerie van justitie van 23.04.1998, maar liefst 55,8% van de zaken verkeerd beoordeelde. Maar wel in een weekeinde meer dan NFL 5.000,= opstreek en daarmee een jaarinkomen behaalde van wel 350.000,= gulden per jaar!

En zoals het bij corruptie bij de overheid betaamt moest De Telegraaf haar publicatie terugtrekken en mag er verder niet meer over gesproken worden. Maar daarme is het probleem dan ook nog steeds niet opgelost zoals zal blijken uit mijn volgende publicatie maar ook uit een archiefpagina uit 2002 van Trouw: Tolk IND heeft politieke banden. Op 07.09.2012 publiceerde de Nationale Ombudsman een nieuw rapport 2012/142 over IND klachten, waarna een toelichting IND niet kon uitblijven om de fouten te verbergen.

Op de site van de Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers kunt u een lijst vinden van register-tolken. Hierop staat ook een vriendin van mij (destijds tevens verbonden aan de ambassade en aan interpol) en voor wie ik zelfs nog een poosje gewerkt heb door Nederlandse taal- en cultuurles te geven. Maar er staat ook één andere in het bijzonder op die ik in een volgende publicatie zal gaan bespreken, omdat die een grote rol heeft gespeeld in het Baybaşin proces.
author: 'FRED'   |   published: 09.09.2013   |   updated: 09.09.2013   |   comments: allowed