Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Internationaal Arrestatie Bevel
Sabir K.
Sabir K. is een Nederlandse jongen, geboren in Den Haag, met een Nederlandse moeder en een Afgaans/Pakistaanse vader. Zoals zoveel mensen (die het zich kunnen permitteren) graag weg willen uit Nederland, besloot ook zijn familie te emigreren toen Sabir 17 jaar was. Ze waren niet crimineel genoeg om, zoals bepaalde banken en verzekeraar directeuren, er luxe huizen op Aruba enzo op na te houden. Dus werd het Pakistan, het land van zijn vader.

Pakistan ligt ten westen van India en ten oosten van Iran en Afganistan. Over de landsgrenzen is niet iedereen het eens en de territoriale gevechten komen (net als bij Israël en Palestina) frequent voor. Voor de racisten onder u die vinden dat alle "kut-marokkanen" (zo noemt PVDA-er Rob Oudkerk ze) terug naar hun eigen land moeten: Pakistan ligt 7.127 kilometer van Marokko vandaan. De afstand Nederland-Marokko is daar de helft van.

United Stasi of America
Het verhaal van Sabir heb ik reeds besproken. Op 27 mei heeft het Haagse gerechtshof besloten dat Sabir K. niet mag worden uitgeleverd aan het mensenrechten schendende Amerika. Daarmee is de zaak afgedaan. En naar mijn mening volkomen terecht. Nederland hoort geen mensen zomaar uit te leveren aan andere staten, zolang die andere staten dat zelf óók niet doen. Maar Nederland doet dat omgekeerd wel! Zonder ook maar een schijntje aan bewijs, of zoals Donner zegt "Er is nog geen spoor van rook", staat Opstelten klaar om de Amerikanen op hun wenken te bedienen. Zelfs als de onafhankelijk rechter zegt dat het niet mag, dan wil dit drammertje het tòch. Volgens de propaganda-website van justitie NU.nl zei een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie: "We zijn het er niet mee eens".

Dat deze woordvoerder zoiets doms zegt kan ik me haast niet voorstellen. Zo werkt het Nederlandse rechtsstelsel namelijk niet. Er is geen driemaal is scheepsrecht. Als het gerechtshof heeft geoordeeld is het afgelopen, tenzij... En aan dat tenzij voldoet deze woordvoerder helemaal niet.

Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een tweede bron. Want NU.nl is niet te vertrouwen, dat heb ik inmiddels genoegzaam aangetoond. In andere dagbladen (TMG, VK, AD) is er niets over te vinden. Vreemd. Ministerie van V&J: niets. Het Openbaar Ministerie, ook al heeft die hier helemaal niets mee te maken: niets. Ik zou het ministerie natuurlijk kunnen bellen en het gesprek opnemen, maar dat gaat me te ver en is ook niet van belang voor dit artikel.

Robert Hörchner
Dat dit soort amateuristische grappenmakerij van onze ministeriële ambtenaartjes volledig en onverantwoord uit de hand kan lopen blijkt uit het verhaal van Robert. In de aflevering van Netwerk uit 2007 wordt er door iedereen voor gewaarschuwd. Maar niemand (ook de verantwoordelijken niet) trekken zich daar iets van aan.

Want als deze ambtenaren met hun misdaden tegen de lamp lopen denken ze er met een fooi vanaf te komen, die ze nog niets eens zelf hoeven te betalen. Dit blijkt uit de publicatie van gisteren over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Sulawesi. Anno 2013 krijgen tien weduwen (van de massa vermoorden uit 1947, ze hebben lang genoeg gewacht tot de rest overleden was) 20.000 euro per persoon. Dat was dus 60 jaar geleden € 1.901,=, net iets meer dan het leven van Donnie Rog. En dit wordt dan besloten door ministeries die een veelvoud daarvan betalen voor de juridische kosten van een gepensioneerd ambtenaar, die verdacht wordt van het in zijn vrije tijd (en in de baas zijn tijd) verkrachten van kinderen.

Ik ken Robert Hörchner persoonlijk. Zijn hele zaak zal ik nog wel eens bespreken, maar u kunt vast kijken op zijn website. Ik heb zijn bewijsstukken gezien. En het leidt geen twijfel dat ook in deze zaak het ministerie van V&J crimineel heeft gehandeld. Maar de zaak loopt al veertien (14!) jaar. Het lijkt erop dat ze, net als met de Sulawesi weduwen, nog eens 60 jaar willen wachten. Schandalig! En dat is ons Nederland. Geen wonder dat de familie van Sabir liever wilde emigreren.

Het kan zoveel beter
Het kan zoveel beter! Dat klinkt als de slogan van een nieuwe politieke partij. Zo kan het ook: Als de rechter commissaris een verdachte wil verhoren dan kan hij/zij (m/v) dat ook via het internationale recht regelen. Assange heeft aan Zweden aangeboden om hem in Engeland te verhoren. Waarom wil Zweden dat niet? Waarom kon Robert en kan Sabir niet gewoon in Nederland worden verhoord?

Dat het wèl kan blijkt uit dit bewijs. Uw verslaggever (en zijn tachtig (80!) jaar oude vader) waren verdachten in Turkije. Nou, niet echt verdacht, want iedereen wist dat het om een valse aangifte ging van een corrupte rechter van de Turkse Hoge Raad, geassisteerd door een corrupte en valsheid in geschrifte plegende OvJ [1].

Dus vroeg de Turkse rechter of de Nederlandse Rechter-Commissaris het verhoor wilde afnemen. (Dat scheelde ook weer in tolk-misverstanden.) En zo geschiedde, gewoon in Den Bosch, en het proces-verbaal werd opgestuurd naar de Turkse rechter.

Onze overheid heeft een plicht om de bevolking te beschermen tegen onrecht. De slappe opmerking die de persrechter in Den Haag in de Netwerk uitzending over Robert maakt vind ik van een misdadig en medeplichtig kaliber: "Als je wat te klagen hebt moet je achteraf maar een verzoekschrift indienen bij het Europese Hof." Mischien moet Sabir maar aangifte doen in Afganistan en een verhoor aldaar vorderen van onze justitiële misdadigers. Eens kijken of die wereldvreemde types er dan nog steeds zo over denken en Opstelten en die rechters willen uitleveren...


1 Zowel mijn vader als ik zijn volledig vrijgesproken. De zaak tegen de corrupte rechter en zijn medeplichtigen, wegens bedreiging van getuigen, rechters, advocaten en tolken; omkoping en opvoeren van valse getuigen; meineed, valsheid in geschrifte, obstructie van de procesgang, verdonkeremanen van videotapes, moet nog voorkomen.


author: Ton   |   published: 09.08.2013   |   updated: 09.08.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources