Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Sabir K
Het verhaal van Sabir
Mijn opinie
Gisteren heeft het Gerechtshof besloten dat Sabir (voorlopig) niet mag worden uitgeleverd. Een wijze (tussen)beslissing. De Hoge Raad in Den Haag heeft er in mijn visie namelijk een zooitje van gemaakt en lijkt (net als Ivo Opstelten) meer de belangen van het buitenland te dienen dan die van de Nederlandse Staatsburgers. Om dit uit te leggen citeer8 ik eerst de Hoge Raad zelf.

De Uitleveringswet voorziet in het horen van getuigen en deskundigen maar niet in het doen van ander onderzoek. De rechtbank kon dus besluiten geen nader onderzoek te doen. De rechtbank hoorde de betreffende getuige niet omdat deze getuigenis buiten de beslissingsruimte van de rechtbank valt. Dat is een toereikende motivering, aldus de Hoge Raad. De rechtbank heeft in deze zaak echter geen directe betrokkenheid van Amerikaanse functionarissen vastgesteld.

Het eerste dat opvalt is de abnormaal snelle procedure. Ik begrijp de haast niet, en deze staat in schril contrast tot de veel schrijnendere belangen van de burger, zoals ook in mijn zaak bij de eerste kamer 12/01231 TT/IF. Klaarblijkelijk weegt het belang van het buitenland c.q. de overheid zwaarder. Dat zou dan een indicatie zijn van vooringenomenheid.

Een tweede punt dat opvalt is de formulering en motivering. Dat de Raad naar mijn mening fout zit beseft zij zelf klaarblijkelijk ook, gezien de extra toevoeging "Dat is een toereikende motivering". Het enkele feit dat zij op zoek is naar een "rechtvaardigingsgrond" voor haar besluit, geeft mij aan dat de Raad beseft dat zij voor een karretje is gespannen.

Ook heeft de Raad nagelaten gebruik te maken van "laffe" dubbele ontkenningen, wat rechters altijd doen om daarmee iets te suggereren wat ze niet gezegd hebben. Vanuit de onderzoeksplicht in het strafrecht had de Raad eigenlijk iets moeten schrijven als Niet is gebleken dat Amerikanen niet betrokken zijn geweest.

Terwijl ik dit schrijf hoor ik op de radio The O'Jays uit Philadelphia met "They 're smiling in your face, backstabbers", wat aardig mijn associaties aangeeft. Ik kan u in ieder geval mededelen dat ik (voor mijn eigen zaak) een proces ben gestart tegen de Staat der Nederlanden (16393/13).

En naar ik begrijp heeft de advocaat van Sabir dat ook gedaan, en heeft het gerechtshof besloten de uitspraak van het Europese Hof af te wachten. Zoals ik zei: een wijze (tussen)beslising.

Mijn motivatie
Waarom maak ik mij hier zo druk om? Waarom loop ik niet een beetje, net als die andere halvegare racisten op NUjij, te schreeuwen dat ze al die "terroristen" maar eens een lesje moeten leren. (En hé OvJ: waarom vervolg je die lui niet?)

Dat heet nou empathie. Ik voel me nauw betrokken bij het vreselijke lot wat Sabir is overkomen. Het zal je maar gebeuren. Plotseling door de politie worden meegenomen en jarenlang worden gemarteld terwijl je onschuldig bent. Al die tijd je dochter niet mogen zien. Haar laten opgroeien zonder vader. En dan ook nog eens worden vervolgd op valse gronden en verstrikt raken in een politiek spelletje, waarbij de corrupte politici meer aan zichzelf denken dan aan hun slachtoffers.

In het geval van Sabir staat de schuld niet vast. En zelfs al zou die wel vast staan, dan is Sabir enkel "schuldig" aan het reageren als vrijheidsstrijder tegen een invasiemacht. Sabir is in dat geval net zo schuldig als onze verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog de invasie van de Duitsers in ons land bestreden. En vanuit die optiek zou dat Ivo Opstelten maken tot een NSB-er, een landverader.

Een logische vraag die zich daarbij voordoet gaat over het hele "uitleveringsverdragencircus". Ik kan er het inmiddels bekende verhaal over Baybaşın bijhalen, die eveneens via een uitleveringscaroussel levenslang zit opgesloten (gewoon in derde-wereldland Nederland). Of me afvragen waarom Ivo Opstelten zich niet druk maakt over de weigering van Duitsland om een rechtens vastgestelde oorlogsmisdadigers (óók NSB-ers) aan ons land uit te leveren? En waarom maakt hij zich wel druk om iemand die enkel "verdacht wordt van plannen" (zonder enig bewijs, of daadwerkelijke uitvoer van die plannen) om daarvoor als een doorvoerhaven te fungeren? Zoals Opstelten ook al vooraan stond om Rop Gonggrijp uit te leveren aan de Amerikanen?

Zou het niet normaal zijn dat dit soort verdragen bilateraal zijn? Wij leveren alleen Nederlanders uit, als jullie aan ons Amerikanen uitleveren? Maar nee, zelfs als het om Internationale Verdragen gaat weigert Opstelten om onderzoek te doen en stuurt een doofpot-delegatie om onze Internationale Strafhof toch maar te kunnen behouden.

En voor al die racisten die denken dat dit soort ellende een brave kaaskop niet kan overkomen: lees het eerste hoofdstuk eens uit mijn boek (de rest is nog niet uitgegeven, omdat de 35+ rechtszaken nog lopen). Zonder rechterlijk bevel, zonder enig bewijs, zelfs zonder enige aanleiding kan een corrupte hoge ambtenaar het politieapparaat misbruiken.

Of leest u nog eens de zaak Frans waardoor OvJ Hugo Hillenaar afging en wat door Opstelten werd afgedaan als 'Sorry, maar "ik noem dat niet liegen"'. Sterker nog, Opstelten zegt "een minister liegt niet". En ook "Amerika liegt niet", dus zal de "aanklacht" wel kloppen en wil Opstelten uitleveren.

Yeah, right!

En voor Evert Bongers en zijn baas die vinden dat "er geen aanwijzingen zijn voor marteling"5 die moeten zelf maar eens worden opgesloten om te kijken wat ze van die ervaring vinden. De meeste Nederlanders beginnen na twee weken in een 5-sterren all-inclusive resort al te klagen. Ik kan me herinneren (maar kan het helaas niet terug vinden) dat de Kamerleden er schande over spraken dat het aantal kaassoorten in hun gesubsidieerde personeelsrestaurant van 22 naar 17 werd terug gebracht. "Wat worden die arme kamerleden toch mishandeld." En wat hebben ze toch een gestoord wereldbeeld.

Los van de al-dan-niet-gepleegde fysieke marteling, is (net als in de zaak Frans) de opsluiting zonder enige rechtsgrond al voldoende. En als je wilt weten wat voor (psychische) marteling het is om je dochter niet meer te mogen zien moeten ze het drama uit de zaak Ruben en Julian nog eens nalezen. Of zijn ze dit nu al weer vergeten? De foltering dat je kinderen zijn ontnomen, erg genoeg om maar een einde aan je leven te maken.

Is dat géén marteling, meneer de ambassadeur?

Ik vind dat u, Evert Brongers en Ivo Opstelten moeten worden veroordeeld wegens medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid. Is het niet actief, dan toch in ieder geval voor passieve nalatigheid binnen uw bijzondere zorgplicht.



Als u deze discussie liever op NUjij wilt voeren klikt op de button hieronder.

author: Ton   |   published: 29.05.2013   |   updated: 29.05.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources