Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Micha Kat heeft gewonnen

Gisteren was de regiezitting inzake het hoger beroep van KlokkenluiderOnline tegen de Telegraaf casu quo Micha Kat vs. Bart Mos in het splinternieuwe gerechtsgebouw aan het IJ. Prachtig wit marmer op vloeren en wanden, slechts bereikbaar via een "ophaalbrug", gaven deze zakelijke vesting een imponerende allure. De ontvangst was steriel maar gastvrij. Een verademing na al die de Turkse rechtbanken die ik de afgelopen jaren van binnen heb gezien.

Er waren zo'n 35 steunbetuigers gekomen vanuit België tot en met Friesland. mr. Bas Le Poole (Houthof Buruma) kwam namens de Telegraaf. Een dure postzegel, want het enige wat voor hem was weggelegd was de boodschap van de rechtbank over te brengen aan zijn cliënt. En de Officier van Justitie was een alleraardigste dame (wiens naam ik helaas niet heb kunnen verstaan door een sabotterend deurslot). En zij stond onder directe instructies van de Advocaat Generaal mr. Frits W.M. van Straelen.

mr. Frits W.M. van Straelen
De zaal was te klein voor de opkomst, en ik stond achterin bij de deur naast de AG. Ik kende zijn gezicht maar weet niet waarvan. (Vermoedelijk van een foto op Micha zijn site.) Ik zou de naam van deze site geen eer aan doen als ik niet eerst naar een complot op zoek zou gaan. Bij deze dan:

Voordat mr. van Straelen AG te Amsterdam werd had hij er al een carrière opzitten. Hij is auteur van: Hoogst interessant, want dat geeft mij aan dat hij in ieder geval met seponering bekend is. Maar voor een complot is dat niet voldoende. Dus daarom zoeken we naar de eerste aanwijzingen:

Verslag van het proces
Op Talk2Myra.com, Steven Brown en WaarInHolland.nl krijgt u verslag van de zitting. Ook ik was aanwezig, zoals ik gisteren aankondigde, omdat ik vind dat Micha steun verdient in zijn rechtsbescherming. Laat ik u mijn interpretatie en beleving geven.

Normaliter doet iemand aangifte bij de politie. Wanneer het OM wil vervolgen nemen zij de zaak over. De aangever wordt daarbij buiten spel gezet, en kan zich hooguit voegen voor bijv. schadecompensatie. Maar de vaststelling van het strafbare feit wordt enkel door het OM behandeld. Nu heb ik ook de nodige strafzaken meegemaakt in Turkije. Daar gaat het juist andersom. Ook daar doet iemand aangifte bij de politie. Vervolgens brengt het OM het aan bij de rechter. Maar tijdens de zitting zelf treedt de OvJ terug en neemt de advocaat van de aangever het over (incl. kruisverhoor etc.). Daar leek het nu ook een beetje naar toe te gaan in deze zaak. Maar de verdediging, eiser in reconventie, stak daar een stokje voor. Micha verzocht aan de rechtbank om de advocaat van de Telegraaf de zaal uit te sturen wat gehonoreerd werd.

Vervolgens kon Micha zijn grieven formuleren. Hij stelde het bewijs c.q. de bewijsvoering ter discussie. Daarom wilde hij de aangever (Bart Mos, redacteur van de Telegraaf) onder ede verhoren in de rechtbank. Tevens wilde hij de (klaarblijkelijk bestaande) geluidsopnamen van onbekende origine kunnen verifiëren. Beide eisen zijn door de rechter ingewilligd! Ik moet zeggen dat zowel de rechtbank als het OM zich gisteren keurig en professioneel hebben opgesteld.

Daarna had Micha nog aanvullende getuigen willen oproepen, namelijk de personen die in het betreffende telefonische onderhoud ter sprake kwamen, waaronder Hugo Hillenaar. Toen werd het voor mij spannend. En voor de OvJ, de AG en de rechtbank. Wederom pauze (de derde inmiddels) en druk overleg in de raadskamer. In de pauze vroeg ik aan twee men-in-black, duidelijk van het militaire bewakingstype, in welke hoedanigheid zij daar waren. Ze waren geen private bewaking en ook geen AIVD-ers die ons in de gaten moesten houden. Zij waren daar omdat ze alle corruptie die ze tijdens hun werk tegenkwamen compleet zat waren! Ze kwamen Micha steunen in zijn strijd. Hulde van mijn kant.

De uitkomst? De rechter stelde voor om eerst getuige Mos en de tapes te behandelen, en, mocht daarna nog behoefte en aanleiding zijn aan aanvulling, dan konden nieuwe getuigen alsnog worden gedagvaard. De OvJ was het daarmee eens. Wat zou Micha doen? ...tromgeroffel... Even naar de gang voor overleg. (vierde pauze) En bij terugkomst accepteerde Micha dit voorstel.

Mijn conclusie
Daarmee ligt de zaak voor mij vast. Micha heeft gewonnen. (Althans op persoonlijk vlak.) Het kan zijn dat in de tussentijd het bewijsmateriaal verdwijnt, omdat de tapes bijvoorbeeld zoek raken. Daaruit zal vrijspraak volgen. Wat ook kan is dat de tapes wel worden beluisterd, waarna ik vermoed dat met de alsdan beschikbare informatie de rechter geen reden ziet om nadere getuigen te verhoren en voor vrijspraak zal kiezen. Op dat moment is er voor Micha geen (juridisch) belang om in cassatie te gaan, en is de zaak afgelopen. En mocht de rechtbank besluiten om Micha schuldig te verklaren, maar haar vandaag gedane toezegging om aanvullend getuigenverhoor als optie open te houden, niet nakomen dan zal Micha opeisen dat de beerput opengaat. Dat wil het OM niet. Het specialisme van AG Straelen (seponering) zit dus in de pijplijn. En die kan best lang zijn, want er is nog geen nieuwe datum vastgesteld, anders dan terzijnertijd.

Micha proficiat. Dat het je moge baten.author: Ton   |   published: 27.05.2013   |   updated: 27.05.2013   |   comments: allowed

complotarchivecommunityliteraturesources