Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Telefoontaps en Justitie
complotarchiveliteraturesources
Begin 2003 presenteerde ZEMBLA al een rapportage over de manipulatie met telefoontaps. Minister van Justitie Hirsch Ballin vertelde aan de Kamer dat er in 2009 maar liefst 26.425 telefoontaps waren gepleegd. Volgens het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie centrum, het WODC, was Nederland in 2010 wereldwijde koploper. Reden dus voor de Tweede Kamer om daar vragen over te stellen en in mei 2012 hierover zelfs te debatteren.


Het doel van de telefoontap
Er valt natuurlijk heel wat commentaar te geven op het feit dat Nederland niet alleen absoluut, maar helemaal relatief (uitgedrukt in inwoneraantal) met kop en schouders boven alle andere naties uitsteekt. Joop van de Ende moet de inspiratie voor zijn Big Brother huis dan ook haast wel hier vandaan hebben gehaald. Maar na het aftappen beginnen de echte vragen pas.
- Wat wil de overheid met deze informatie?
- En belangrijker: wat doet het met de informatie?

In het NOS journaal van 25.03.2013 20:00u is een antwoord te vinden vanaf de 12:30 minuut."De politie Noord-Holland heeft, in een onderzoek naar drugshandel, geknoeid met telefoontaps. Afgeluisterde gesprekken werden op papier aangepast of zelfs verzonnen. De verdachte, tegen wie 12 maanden cel was geëisd, is onmiddelijk vrijgelaten. De zaak kwam aan het licht, nadat de advocaat van die man de geluidsopnames van die telefoongesprekken had opgevraagd. 'Op deze manier werd in het dossier weergegeven alsf het zo was dat mijn cliënt in drugs dealde, terwijl dat uiteindelijk helemaal niet bleek, omdat die gesprekken achteraf helemaal niet bleken te bestaan of waren omgedraaid.'"

Op de website van Vallenduuk Advocaten leest u hier meer over.

Hüseyin Baybaşın
En dit geval staat niet op zichzelf. In 2002 werd een man, die een sleutelrol speelde in het HIK- en IRT onderzoek, veroordeeld tot levenslang. De koerd Baybaşın zou (binnen de Demmink-affaire) telefonisch opdracht hebben gegeven om mensen in Turkije te vermoorden. "To make him call" wat in verslagen van telefoontaps was vertaald als "To make him cold", oftewel hem koudmaken. Steenkolen-engels dus. En het saillante hieraan is dat de daadwerkelijke moordenaars gewoon vrij rondlopen.

Raadsheer Yvo Buruma van de Hoge Raad der Nederlanden (destijds lid van de commissie van Traa, dus het is waarschijnlijk dat hij meer heeft geweten) verklaarde daar in Spits over:Desondanks adviseert Advocaat-generaal Diederik Aben bij de Hoge Raad om een nieuw onderzoek naar mogelijke manipulatie van telefoontaps in de zaak van de Koerdische zakenman Hüseyin Baybaşın te starten.

Robert Hörchner
Ook in de zaak van Robert Hörchner speelt het vervalsen van telefoontaps een sleutelrol. Vorige week sprak hij hierover uitvoerig op Talk 2 Myra web-radio over zijn zaak. Wederom aantoonbaar vervalst door justitie.

Robert legt een link met de zaak van Hüseyin Baybaşın, waarbij niet alleen transcripties, maar zelfs de geluidsopnames worden gemanipuleerd. Hij ziet een relatie met de Demmink-affaire en meent dat deze gechanteerd wordt door de Turkse overheid. Hij baseert zich daarbij op een telefoonnotitie van het ministerie van justitie. Ook heeft hij een brief uit 2007, ondertekend door Demmink, aan de Nationale Ombudsman, waaruit zou blijken dat Demmink het rechtsproces oneigenlijk tracht te beïnvloeden. Desondanks wordt Robert enkele dagen later vrijgesproken.

Conclusie
Er is één algemene deler in dit soort zaken, die klaarblijkelijk al meer dan 10 jaar spelen, èn waarbij justitie herhaald door de rechter op de vingers is getikt. Het Openbaar Ministerie heeft een (rechterlijk aantonbare) track-record opgebouwd van manipulatie en vervalsing van telefoontaps.

Ik zal u mijn mening hierover niet geven. Dan kom ik namelijk uit op onleesbare tekens uit de font-serie Wingdings: of op Kapitein Haddock's alliteratieve verwensingen uit de stripserie Kuifje en wordt ik als moderator genoodzaakt om mijn eigen artikel te censureren. Trekt u dus maar uw eigen conclusies en zet ze rustig neer in de comment-sectie. Zolang u geen persoonsnamen noemt en niet iedereen, niemand uitgezonderd, beschuldigt is er ruimte voor uw volkomen terechte emoties en zorg uitingen.

AANVULLING: Op 28.03.2013 heeft ook het NRC hier een pagina aan besteed.
author: Ton   |   published: 26.03.2013   |   updated: 28.03.2013   |   comments: allowed