Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Blijf van onze kinderen af!
Çocuklarımıza Dokunma.
Hollanda yoksa Türkiye?
complotarchiveliteraturesources


Nederland - Turkije

0 - 1

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan en premier Mark Rutte doen een pis-wedstrijd. Over de ruggen van de kinderslachtoffers heen proberen ze een politiek slaatje te slaan uit de media-eposure, waarbij beide partijen non-argumenten gebruiken, en de waarheid verdraaien om hun eigen politiek op de agenda te krijgen.
Internationale schandvlek
Turkije en Nederland hebben een bijzondere relatie. Niet alleen was er in 2012 de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen, maar ook op hoog internationaal niveau is het "voorwerp van zorg" inmiddels uitgesproken. Amerikaanse senaat leden en het Europese Parlement hebben Nederland en Turkije aangesproken op het gebrek aan onderzoek naar en bescherming van misbruikte kinderen.
USA senate to European Parliament (31.07.2012)
European Parliament to Netherlands Government (06.12.2012)
USA senate to Turkish Prime Minister (14.09.2012)
USA senate to Turkish Ambassador (21.12.2012)

In de blog van 9 februari heb ik daar al meer over geschreven. Meer details staan op de hoofdpagina.

De Demmink affaire
Het zou allemaal begonnen zijn aan het begin van het laatste decennium in het vorige millenium. Er wordt gezegd dat Turkije een belangrijke rol speel(t)/de in de (transport) handel van drugs. En van Nederland wordt gezegd dat die een belanrgijke rol speel(t)/de in de (transport) handel van kinderen. Beide praktijken zijn illegaal en daarom zou, als een brotherhood, omstreeks 1993, een geheim samenwerkingsmemorandum zijn opgesteld tussen Turkije en Nederland. De Nederlanders richtten een geheim kantoor in Istanbul in en betaalden een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale, teneinde mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak en het Sitoci-onderzoek. En daarbij kwam tevens het HIK-team, het Handel-In-Kinderen onderzoeksteam in de openbaarheid, met de IRT-affaire, het Rolodex-onderzoek en de commissie van Traa als resultaat. Het kwam er op neer dat beide overheden illegaal bezig leken te zijn en ons parlement eiste dat de bezem door justitie heen ging.

In deze ene zin staat nogal wat informatie, met nog vééééél meer achtergrondzaken. Maar goed, er zouden twee hoofdrolspelers zijn die de TR-NL relatie in balans ging houden. In relatie tot de drugs komt daarbij de Turkse Koerd Hüseyin Baybaşın in beeld, en wat betreft de kinderhandel de Nederlandse top-ambtenaar Joris Demmink. Er wordt gesuggereerd dat de Turkse geheime dienst MIT video-opnames zou hebben waarin te zien is dat Demmink jonge jongetjes in Turkije zou misbruiken. Of dat waar is weten we niet, want de overheid weigert om de aangiften van de vemeende slachtoffers te onderzoeken. Daarnaast zou de koerd Baybaşın telefonisch opdracht hebben gegeven om mensen in Turkije te vermoorden. "To make him call" wat in verslagen van telefoontaps was vertaald als "To make him cold", oftewel hem koudmaken. Steenkolen-engels dus.

Wat er ook van waar is, hieruit zou mogelijk blijken dat Turkije en Nederland elkaar over en weer in een chantabele greep zouden houden. In ieder geval loopt de (vermeende) Nederlandse dader nog steeds vrij rond en is de (vermeende) Turkse dader levenslang opgesloten in een Nederlandse gevangenis. 1-0 voor Turkije.

Kinderhandel
Maar zoals u boven kunt zien staat de kinderhandel in Nederland hoog op de internationale politieke agenda. Er is geprobeerd om het Internationale Gerechtshof weg te halen uit Den Haag. Turkije heeft een speciale onderzoeker aangesteld om de klachten te onderzoeken, en ook in nederland heeft de Hoge Raad een speciale onderzoeker aangesteld. En het zwarte-pieten kan beginnen. Beide partijen hebben een grote mond over Europese éénwording. Maar als het puntje bij het paaltje komt gaan ze zeuren over hun eigen identiteit en souvereiniteit.

Yunus in Nederland


In dit licht moet u de discussie over Yunus mede bekijken. Ik heb me dan ook enorm geërgerd aan een PVDA-Ascher, die wel eens even een voorschot zal nemen, zonder te weten wat er allemaal speelt. En ook de Turkse media hebben zich als de spreekwoordelijke olifant in de proceleinkast gedragen. Er zijn in Turkije vele uitzendingen geweest die suggereren dat kinderen uit huis geplaats worden omdat ze thuis geen Turks zouden mogen spreken ("Türkçe konuşmaları yasak") en dat de kinderen vervolgens aan de moeder schoot worden onttrokken en zouden worden verkocht (satılıyor) via de jeugdzorg. Er zou een hele handel bestaan in de uitbuiting van kinderen (çocuk istismarı ekonomisi).


Er zijn meer verhalen bekend waarbij pleegouders kinderen in huis zouden willen nemen, enkel en alleen voor de geldelijke verdiensten. En daarnaast zijn er ook verhalen bekend waarbij kinderen onttrokken zouden worden om ze aan te bieden in het pedofielen circuit, zoals het verhaal van Ben van den Brink. Hoe het precies zit is onduidelijk. Feit is dat het zogenaamde onderzoek van overheidswege onvoldoende is. Dat wordt althans gesteld door bovengenoemde internationale organen. Maar ook in onze eigen nationale kranten NRC en Telegraaf is dat te lezen. Het heeft in ieder geval de relatie NL-TR onder druk gezet.
Meer info:
Reddingsactie Turkse kinderen
VVD: toetreding Turkije verder weg
Erdogan en Rutte oneens over zaak Yunus
CDA noemt Van Rijn onverstandig in zaak Yunus
Rutte liegt. Hüllünd bukt voor Turkse bemoeizucht
Blijf van onze kinderen af!Rojin in Turkije
Maar niet alleen Nederland moet een beetje dimmen, ook Turkije mag niet zo'n grote mond opzetten. Want er zijn veel overeenkomsten. Ik heb u al verteld dat ik afgelopen week in detentie in Turkije heb gezeten. Waar de moeder van Yunus klaagt dat zij haar kind maar sporadisch ziet, heb ik mijn dochter al bijna twee jaar helemaal niet meer gezien! En in het geval van Yunus zou de jongen beschermd worden tegen de moeder. In mijn geval wordt mijn dochter juist blootgesteld aan de moeder. En mijn dochter mag thuis ook geen Nederlands spreken en schrijven, want daarvan zou ze maar in de war raken. En ook geen Sinterklaas, Kerstmis en Pasen vieren, want daar doen Islamieten niet aan. En in dat geval grijpt Turkije óók niet in, integendeel!

Kortom beide overheden, zowel Nederland als Turkije, hebben een grote mond, weten niet waar ze over praten, handelen in strijd met hun eigen normen en waarden, houden er een dubbele moraal op na, maar hebben wel hun mond vol van toetreding en Europese eenwording, vervaging van grenzen, vrij verkeer van personen.
Stelletje hypocriete leugenaars!author: Ton   |   published: 23.03.2013   |   updated: 23.03.2013   |   comments: allowed