Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

'Justitie bedriegt'
Vader onschuldig in gevangenis
Zijn kinderen weggehaald

complotarchiveliteraturesources
Na het onthutsende verhaal van de familie van den Brink opnieuw een menselijk drama, waarin de rol van justitie dubieus lijkt te zijn. Een verhaal waarbij het leven van een vader en zijn twee kinderen is verwoest.

Wat hier is gebeurd is dermate schokkend dat in ieder geval Kamerlid Lilian Helder (PVV) er Kamervragen over heeft gesteld.

Ook Hoofdoofficier van justitie Hugo Hillenaar mag op het laatst zijn excuses aanbieden. Maar hij kiest liever voor het verdedigen van de fouten in de handelswijze van het OM.

de Zaak Frans
De zaak Frans lijkt niet zo spectaculair. Relatieproblemen tussen man en vrouw, zoals er honderduizenden per jaar zijn. En zoals vaak het geval beschuldigt de vrouw ongefundeerd de man van de meest vreselijke dingen. Bij het standaard repertoir van de vrouw hoort ontrouw, mishandeling en alcoholisme, verkrachting van de vrouw, incest met de kinderen. En bij het repertoir van de man hoort eveneens de beschuldigingen van ontrouw, maar dan mishandeling van de kinderen door de vrouw en hysterisch agressief gedrag.

Kortom, een zaak zoals die met tientallen per dag voorkomen en waarvoor de overheid nog steeds geen oplossing heeft bedacht. De standaard truc van de overheid is dan de boel zoveel mogelijk te vertragen, in de hoop dat het probleem zichzelf oplost, of dat een van beide partijen het opgeeft. In mijn ogen misdadig van de overheid. Mensen in hun meest kwetsbare positie aan hun lot overlaten, terwijl ondertussen de kinderen er tussen in zitten en zij volledig onschuldig het slachtoffer worden van de nalatige overheid, en voor de rest van hun leven getekend zijn.

Het verhaal begint simpel: man ontdekt dat hij een besmettelijke geslachtsziekte heeft opgelopen. Man is altijd trouw geweest dus het moet via de vrouw zijn opgelopen. Vrouw kan dus niet trouw zijn geweest. Ruzie, bijgelegd, ruzie.

Maar dan begint het echt: justitie komt er tussen. Man de gevangenis in, kinderen weggehaald. Dat was zeven jaar geleden. Achteraf bleek dan "oeps, foutje". Maar "even apeldoorn bellen" en een excuus woord kan er niet vanaf. En ook dat hebben we bij de overheid vaker gezien. Dus wat doet de overheid vervolgens? Het zou dossiers gaan vervalsen, bandopnames manipuleren en onjuiste transcripties aan de rechter voorleggen. Inderdaad, dit soort corruptie speelt zich niet af in een dictatoriaal ontwikkelingsland (of toch wel?) maar is gewoon gebeurd in ons eigen Nederland.

In de EO publicatie 'Justitie loog bewust in misbruikzaak' van 25-02-2013 beschrijven zij het als volgt:
Tijdens een schooluitje van zijn kinderen wordt Frans ineens opgepakt door de politie. Volgens zijn ex-partner heeft hij haar ruim twintig jaar lang mishandeld en wekelijks verkracht. Een nachtmerrie begint. Politie en justitie duiken op de aangiftes van zijn ex-vriendin en gaan volledig mee in haar verhaal. Dat blijkt uit diverse vertrouwelijke onderzoeken die in bezit zijn van De Vijfde Dag. Het gevolg is dat politie getuigen woorden in de mond legt, ontlastend bewijsmateriaal weglaat en verklaringen gaat verdraaien om Frans toch veroordeeld te krijgen. Ook de betrokken officier van justitie gaat volledig mee in de tunnelvisie van de politie. In 2009 spreekt de rechtbank Frans vrij. Er is geen enkel bewijs voor de aantijgingen van zijn ex-vriendin. In de tussentijd is Frans zijn werk verloren, is hij 'gevlucht' naar het buitenland en mag hij zijn kinderen niet meer zien door de hele affaire.

het Openbaar Ministerie
Het is niet de eerste keer dat Hoofdofficier van Justitie Hugo Hillenaar van het arrondissement Breda in opspraak komt. Ook in de affaire Demmink en de zaak Baybaşın speelt hij een cruciale rol omdat ook daarin een vals strafdossier zou zijn opgemaakt. En eigenlijk op precies dezelfde wijze: onjuiste (maar wel belastende) transcripties. In de zaak Baybaşın ging het om vervalste telefoontaps. De Hoge Raad heeft inmiddels opdracht gegeven aan PG Aben om een nieuw onderzoek in te stellen.

In de zaak Frans gaat het om valse verklaringen, waarin het OM stelde dat de vader schuld bekend zou hebben, terwijl hij in werkelijkheid altijd expliciet ontkend heeft. En nadat de rechter had vastgesteld dat het OM inderdaad "onzorgvuldig en verwijtbaar" gehandeld zou hebben (de originele uitspraak is niet gepubliceerd) werd het bewijsmateriaal (gemakshalve) snel vernietigd.
Reportage van De Vijfde Dag
In de reportage van de EO ontkende Hugo Hillenaar, hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Zeeland en West-Brabant, in de uitzending van De Vijfde Dag dat de officier van justitie in de zaak van Frans gelogen heeft. Wel erkende hij dat er inderdaad veel dingen zijn fout gegaan.

Hillenaar zei dat hij het 'buitengewoon pijnlijk' vindt wat Frans is overkomen en biedt excuses aan voor gemaakte fouten. "Wij hebben het gewoon niet goed gedaan als politie en OM."

Volgens Hillenaar hebben politie en justitie veel geleerd van de fouten die in de zaak gemaakt zijn. "Achteraf zouden we de zaak heel anders aanpakken", zegt de hoofdofficier. Maar volgens Hillenaar is de conclusie dat de officier van justitie in de rechtszitting gelogen heeft echter onjuist. Rechtspsycholoog Peter van Koppen trekt die conclusie in een onderzoek naar de zaak. Volgens Hillenaar baseert Van Koppen zijn conclusie op het vonnis van de rechtbank. En daar is volgens hem niet uit op te maken dat de officier heeft gelogen, stelt de hoofdofficier. "Peter van Koppen zit er ernstig naast."

Kamervragen
De PVV heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om opheldering gevraagd over het handelen van de officier van justitie in de zaak van Frans zoals dit blijkt uit de uitzending De Vijfde Dag op 27 februari 2013. Kamerlid Lilian Helder: "Dit is ontoelaatbaar, op de betrouwbaarheid van het Openbaar Ministerie moet blind vertrouwd kunnen worden".
De rapporten
Na de vrijspraak werden er drie rapporten opgesteld over het opsporingsonderzoek dat de politie en justitie uitvoerden naar aanleiding van de aangiftes van de ex van Frans. Door de politie zelf, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken en de Universiteit van Maastricht.

De rapporten laten zien dat politie en justitie in de zaak fout op fout stapelden. Helaas zijn ze niet beschikbaar omdat deze te veel vertrouwelijke informatie zouden bevatten om hier compleet te publiceren. Maar de EO heef wel een overzicht van de fouten die politie en justitie maakten, gebaseerd op de verschenen rapporten, gepubliceerd op haar site. De EO concludeert: Al met al concluderen alle onderzoeken dat politie en justitie in deze zaak fout op fout gestapeld hebben.

Crimesite
Op Crimesite zijn hierover twee artikelen verschenen die u beslist moet lezen. De samenhang stelt het functioneren van het OM namelijk in een breder perspectief dan enkel met een geïsoleerd geval kan:

'Officier van justitie loog bewust'
Hoofdofficier: Hoogleraar Van Koppen loog

Wim van de Pol trekt de volgende conclusies:

"Deze affaire en ook de verbluffend arrogante reactie van het Openbaar Ministerie vormen een nieuw dieptepunt in het omgaan van het Openbaar Ministerie met de eigen fouten en ook in de transparantie van de rechtsgang."

'We hebben het echt niet goed gedaan', erkende Hillenaar. Maar dat is allemaal met de 'wetenschap van nu' en 'achteraf gezien'. Daarom is de officier van justitie ook niet berispt. We moeten het zo zien, zei Hillenaar: eigenlijk is hoogleraar Peter van Koppen (foto onder) de leugenaar. Hij heeft iets in het vonnis 'ingelezen' wat er niet staat. Er staat niet dat de officier van justitie heeft gelogen. 'Je moet hier echt wel zorgvuldig lezen', zei Hillenaar. Als de officier had gelogen dan had het OM toch in het vonnis een draai om de oren gekregen, lees niet ontvankelijkheid?

"Misschien vond de rechtbank de constatering dat er geen enkel bewijs was in het dossier voor de aantijgingen wel voldoende. Misschien hoopte ze op het zelfreinigende vermogen van het Openbaar Ministerie. Wel, die is er niet, getuige de koele hardnekkigheid waarmee Hillenaar zijn officier van justitie en zijn apparaat verdedigde."

Wat nou zo jammer is: de rechtbank heeft in haar wijsheid besloten het vonnis, dat bol staat van de blunders door de OM en politie, niet te publiceren op rechtspraak.nl. "Waarom nou juist deze niet? Waarom laadde de rechtbank hier de suggestie op zich deel te nemen aan een cover-up van blunders van het OM?"

Conclusie
Het feit dat na het vernietigend vonnis alle processtukken waarop de rechtbank zich heeft gebaseerd en waarop te zien en te horen is dat de politie en de officier van justitie logen, vernietigd zijn draagt natuurlijk ook niet bij tot het vertrouwen van de burger in haar justitiële apparaat. Het is niet het eerste incident waarin justitie blundert (wat natuurlijk kan gebeuren) maar waarna justitie hardnekkig blijft volhouden dat haar geen blaam treft.

Maar wat Hugo Hillenaar vervolgens in het EO-interview uithaalt is helemaal schandalig: Hij probeert de zwarte Piet terug te spelen naar het slachtoffer! Hij zegt: "Dat hij is vrijgesproken, betekent nog niet dat hij onschuldig is." Ik zou direct een aanklacht wegens laster indienen. Overigens zou volgens Crimesite er al een aangifte tegen hoofdofficier Hugo Hillenaar liggen wegens meineed. En ook zou deze hoofdofficier betrokken zijn geweest in het tapschandaal.

Dan kun je het niet meer afdoen als incidenten, toevallige samenloop van omstandigheden, met de wetenschap van nu (alsof er in de laatste 7 jaar zoveel is veranderd). Dan wekt dit de indruk dat hier een structureel probleem ligt.author: Ton   |   published: 27.02.2013   |   updated: 27.02.2013   |   comments: allowed