Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Hoge Raad
Wie kunnen er advocaat-generaal worden bij de Hoge Raad?

De juridische vraagstukken waarop de Hoge Raad antwoord moet geven, zijn vaak ingewikkeld. Daar zijn knappe koppen voor nodig. Dat betekent dat alleen de knapste juristen in aanmerking komen om hier raadsheer of advocaat-generaal te worden. Het zijn mensen die een ruime beroepservaring hebben, bijvoorbeeld als rechter, als advocaat, of wetenschapper (of een combinatie daarvan). Daarbij zijn het mensen die het leuk vinden om op een abstracte manier met recht bezig te zijn en daar ook goed in zijn. Raadsheren en advocaten-generaal hebben meestal meerdere wetenschappelijke publicaties op hun naam staan voor zij bij de Hoge Raad komen werken. 1.

Of mr. D.J.C. (Diederik) Aben (52) zijn kop knap is in de estethische betekenis 2 van het woord kan ik niet illustreren met een foto. Op internet is door mij geen foto van hem te vinden. In ieder geval werd hij in 2009 wel Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad 2. Twee jaar later wilde hij doorstoten tot Raadslid, maar dat mislukte 3 omdat Aben negatief had geadviseerd in de wraking bij de zaak Geert Wilders. 4. De advocaat van Wilders is op zijn beurt weer uitgeschakeld en doet nu reclamespotjes voor Robijn™ wasverzachter. Het gaat lekker (onafhankelijk) toe daar aan de top.

Maar knap in de intelligente zin van het woord lijkt me ook niet echt van toepassing op deze jurist. Op 18 april 2011 (dat is dus meer dan 2,5 jaar geleden !) heeft mr. Adèle van der Plas in de zaak Baybaşin een herzieningsverzoek ingediend 5, mede omdat Ybo Buruma, destijds als voorzitter van de tCEAS, thans wèl raadslid bij de HR, een dergelijk verzoek een goede kans van slagen gaf. 6. En ook Aben zelf is van mening dat er wel een reden is tot onderzoek 7.

Dat lijkt me dan zo gepiept. Maar gisteren werd bekend dat het nòg een jaar gaat duren en daarmee 3,5 jaar wordt uitgetrokken voor een simpel onderzoekje door "de knapste koppen"? Wat is hier aan de hand? Waarom moet zo'n relatief eenvoudig onderzoekje zo onmenselijk lang duren? Is dit een haantjesgevecht tussen Diederik en Ybo? Is het gebrek aan competentie? Zijn zelfs onze "alleen de knapste koppen" niet eens in staat om een simpele vraag als "Is er gemanipuleerd met bewijs?" tijdig te kunnen beantwoorden?


De consequenties
En ondertussen zit Baybaşin al 18 jaar onschuldig vast, met nog steeds geen vooruitzicht om ooit als vrij man de gevangenis te kunnen verlaten. Kennelijk is minstens 3,5 jaar moeten wachten "redelijk". De mensen die dit op hun geweten hebben zijn nog erger dan de wreedste oorlogsmisdadigers. In een oorlog worden de spelregels wat vrijblijvend geïnterpreteerd. En in een oorlog mag je de vijand terugslaan. Maar in het vredevolle burgerleven slaat de overheid namens u terug. Daarbij behoren regels regels te zijn. En ook, nee herstel juist de overheid heeft zich hier aan te houden. Maar als de overheid tegen zichzelf moet slaan, dan doet het niets. Zonder een betrouwbaar justitieel apparaat is er geen democratie maar een dictatuur.

Artikel 15 Grondwet (bron: BWBR0001840 8)
  1. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
  2. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.


Wat zijn de consequenties van een advies van de AG?

Welnu, volgens de Hoge Raad zelf zijn er twee opties 9:
• De advocaat-generaal kan de Hoge Raad adviseren het herzieningsverzoek af te wijzen of
• hij kan bij de Hoge Raad een vordering tot herziening indienen.

Een simpele welles-nietes vraag beantwoorden moet toch te doen zijn voor "de knapste koppen". "die bij den Hoogen Raad is belast met de vervolging van die strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt." 10.

En dan krijg je het probleem van de juristen. Zij durven geen mening te hebben. Teksten worden dan doorspekt met het zich op de vlakte houden, uitvluchten te zoeken, ruimte geven voor ambivalentie, kreten als "naar ik aanneem/begrijp/vermoed/meen/ervaar", kortom alles wat een rechter juist niet mag doen: Geen oordeel hebben 11. In dat geval ben je kennelijk nog niet "knap genoeg" om raadslid te worden.

Ik vermoed (zie je, ik schrijf ook niet "ik weet") dat er wellicht (ruimte open houdend voor mogelijke andere feiten) wat meer factoren een rol spelen (relatief, geen absolute causaliteit) die het uitblijven van een oordeel (kunnen) beïnvloeden. In dat geval (conditioneel) is natuurlijk de onafhankelijke rechtspraak een lachertje, een aanfluiting en een schaamteloze vertoning.

Zuiver speculatief (één van mijn mogelijke meningen, en geen feit) kunnen we wel wat gronden voor rechtsweigering verzinnen: Dan is het natuurlijk niet zo moeilijk om met het angstzweet tussen je bilnaad proberen het hazenpad te kiezen, of toch alle ellende zo ver mogelijk vooruit te schuiven, te frustreren, saboteren, vertragen, dwars zitten en noem maar op, totdat het op het bordje van een ander komt te liggen.

Ik kan respect opbrengen voor een man/vrouw die de verantwoording voor zijn/haar daden zelf durft te dragen. Consequenties van (in het verleden) verkeerd genomen beslissingen, per ongeluk of opzettelijk, dienen bij "voortschrijdend inzicht" waar mogelijk hersteld, doch toch in ieder geval gecompenseerd te worden. Maar niet bij onze ministerie van Justitie. Ivo Opstelten, de eindverantwoordelijke, heeft het zelfs durven bestaan opnieuw te liegen door een leugen geen leugen te willen noemen 12. Zo'n Opsteltenling kan van mij slechts verachting ten deel vallen.


Rechtsherstel onbetaalbaar
Maar er is veel meer aan de hand dan alleen gezichtsverlies, gebrek aan integriteit en een (vermeende) pedofiele Secretaris-Generaal van Justitie 13. Zoals alles bij onze moderne, door Amerikaans kapitalisme gehersenspoelde, overheid draaien de besluitvormingen hoofdzakelijk om geld. Ook in de zaak Baybaşin.

Via de pluk-ze-wetgeving hebben de overheden (meervoud) Baybaşin zijn bezittingen afgenomen. En naar ik heb begrepen (ik heb hem daar niet naar gevraagd, en ook geen verder onderzoek naar gedaan, want het gaat me niets aan en verandert ook niets aan het principe van deze zaak) zou het gaan om bedragen zoals bij de schikking van de Rabobank in het Libor schandaal 14. Wat daar van waar is weet ik niet, maar wel dat de prijzen van hotels (meervoud) in zowel Turkije als Engeland in de vele tientallen miljoenen lopen.

Een integere overheid zou de geleden schade ruimschoots en ruimhartig behoren te compenseren. Nu staat van Opstelten (in vergelijkbare gevallen) al vast dat hij deze attitude ontbeert. Maar het gaat nog een stapje verder. De ontneming (van deze giga-bedragen) zijn gedaan door andere landen dan Nederland. Turkije en Engeland hebben natuurlijk geen zin om geld aan Nederland te betalen, zodat Nederland dat weer aan Baybaşin kan teruggeven.

Maar Nederland is wel aansprakelijk voor de (vermeende) onrechtmatige arrestaties en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Dat wordt dus sparen geblazen, en met de huidige negatieve rente die de overheid biedt op haar obligaties, gaat ieder jaar, dat het langer duurt dat het advies van Aben uitblijft, nog veel meer geld kosten.

Ik begrijp dat Diederik het niet aandurft om verantwoordelijkheid te dragen. Ik begrijp ook dat onze Ambassadeur in de "bilaterale betrekkingen" binnen de relatie Turkije-Nederland zich zorgen maakt. Maar wie zijn billen brandt moet zelf op de blaren zitten. Ze kunnen niet van de burgers verlangen dat zij, namens de incompetente overheid, de kastanjes maar voor hen uit het vuur halen.

Ik adviseer Aben dan ook om een lijstje te maken van alle deelnemers aan deze criminele organisatie en de pluk-ze-wetgeving in werking te stellen en met onmiddelijke ingang alle "Demmink subsidies" 15 stop te zetten en terug te vorderen. Alle kleine beetjes helpen om de schade te verhalen op de werkelijke criminele daders.
author: Ton   |   published: 21.11.2013   |   updated: 21.11.2013   |   comments: allowed

21.11.2013 13:30u
KlokkenluiderOnline
Micha-claim vs. NL
Rechtbank Amsterdam
 
03.12.2013 14:30u
AD & De Roestige Spijker
Voeging Demmink-AD
Rechtbank Rotterdam
 
11.12.2013 09:30u
KG Maaike Vaatstra
Verbod dagboek publicatie
Rechtbank Haarlem
 
16.12.2013
slachtoffers Turkije
art.12 procedure Joris D.
Rechtbank Arnhem
 
17.12.2013 09:00u
De Roestige Spijker
Regiezitting getuigen
Rechtbank Utrecht
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag